bulgu

listen to the pronunciation of bulgu
Türkçe - İngilizce
discovery
finding

Those findings match my own observations. - O bulgular benim kendi gözlemlerimle eşleşiyor.

My findings suggest that that is not the case. - Benim bulgularım durumun böyle olmadığını gösteriyor.

evidence
trouvaille
indication
find

I asked Tom to confirm my findings. - Tom'un bulgularımı tasdik etmesini istedim.

Most scientists think little of his finding. - Çoğu bilim adamı, onun bulgusunun birazını düşünür.

discovery, finding
finding, find; discovery
symptom
verity
bulgu niteliğinde
symptomatic
bulgular
(Politika, Siyaset) findings

Those findings match my own observations. - O bulgular benim kendi gözlemlerimle eşleşiyor.

Tom has just published his findings. - Tom bulgularını yeni yayınladı.

arkeolojik bulgu
archaeological find
bilimsel bulgu
scientific finding
tıbbi bulgu
medical evidence
Türkçe - Türkçe
Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın belirlenmesine yarayan olgu veya olay, araz, semptom
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice
semptom
bulgu