found

listen to the pronunciation of found
İngilizce - Türkçe
kurmak

Henüz çadırımızı kurmak için iyi bir yer bulmadık. - I haven't found a good place to pitch our tent yet.

inşa etmek
yaptırmak
döküm

Bu tip dökümhane neredeyse on beş yıldır var olmadı. - This type foundry has not existed for almost fifteen years.

O bir dökümhanede çalışıyor. - He works in a foundry.

(Bilgisayar) bulunan

Solunda bulunan aletleri kullan. - Use the tools found at your left.

Bir uzman arabada bulunan kumaşı analiz etti. - An expert analyzed the fabric found in the car.

temel yapmak
döküm yapmak
yapmak

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

Tom her zaman Fuji Dağı'na çıkmak istemişti fakat şimdiye kadar, bunu yapmak için zaman bulamamıştı. - Tom had always wanted to climb Mt. Fuji, but until now, had not found the time to do so.

{f} bul

Bilim adamları henüz kanser için bir çare bulmadılar. - Scientists haven't found a cure for cancer yet.

Zebralar ve zürafalar bir hayvanat bahçesinde bulunurlar. - Zebras and giraffes are found at a zoo.

temelini atmak
desteklemek
bulunmuş
dökmeci ustası
f., bak. find
found dök/kur
{f} dayandırmak
founder dökmeci
tesis etmek
{f} dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

{f} dökmek (demir)
eritmek
{f} kalıba dökmek
dökmek
bulunmak

Tom bulunmak istemiyordu. - Tom didn't want to be found.

Tom bulunmak istemiyor. - Tom doesn't want to be found.

temel atmak
dökmek demir
(Felsefe) temellendirmek
(Bilgisayar) bulundu
bulmuş
be found
bulunmak

Tom bulunmak istemiyor. - Tom doesn't want to be found.

Tom bulunmak istemiyordu. - Tom didn't want to be found.

find
{f} bulmak

Onun ofisini bulmak kolaydı. - It was easy to find his office.

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding his office was easy.

founder
kurucu

Açılış töreninde kurucunun şerefine bir plaket verildi. - At the inauguration ceremony a plaque was unveiled in honor of the founder.

Üniversite kampüsünün merkezinde kurucusunun heykeli duruyor. - In the center of the university campus stands the statue of the founder.

found out
anla

Tom Mary'yi aradı ve onun gelmeyi planlamadığını anladı. - Tom called Mary and found out she wasn't planning on coming.

Babamın biyolojik babam olmadığını kesinlikle anladım. - I just found out that my dad is not my biological father.

found a company
şirket açmak
found a hospital
hastane kurmak
found a modem
(Bilgisayar) bir modem bulundu
found a party
parti kurmak
found a solution
(Bilgisayar) bir çözüm buldu
found a state
devlet kurmak
found an empire
imparatorluk kurmak
found bad
(Bilgisayar) bozuk buldu
found dead
ölü bulunmak
found group
grup kurmak
found host
(Bilgisayar) ana makine bulundu
found pin
(Bilgisayar) bulunan iğne
found shipment
(Askeri) ihbarsız sevkiyat
found object
Bulunan nesne
found objects
Bulunan nesneleri
found out about
öğrendim
found a school
okul kurmak
found guilty
suçlu bulundu
found round illumination diamond
(Askeri) 4 KISIM, AYDINLATMA FİŞEĞİ: Yana ve ileri doğru yayılan ve geniş bir alanı aydınlatan aydınlatma mermilerinin yayılması metodu
found shipment
(Askeri) İHBARSIZ SEVKİYAT: Alınan fakat liste ve manifestosu bulunmayan yük
find
{i} bulma

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

Onun ofisini bulmak kolaydı. - Finding her office was easy.

find
keşfetmek
founded
{s} kurulmuş

Modern medeniyet bilim ve eğitim üzerine kurulmuştur. - Modern civilization is founded on science and education.

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

find
{i} bulunan şey
founder
{f} çökmek
founded
{f} kur

Harvard Üniversitesi, 1636'da kuruldu. - Harvard University was founded in 1636.

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

founded
{s} kuruluş tarihi
find
{i} keşif

O eski kitap gerçek bir keşiftir. - That old book is a real find.

device found
(Bilgisayar) aygıt bulundu
files found
(Bilgisayar) bulunan dosyalar
find
bakmak

Eğer bir şey bulmak istiyorsan, bakmak gibi bir şey yoktur. - There is nothing like looking, if you want to find something.

Fadıl'ın, çocuklarına bakmak için bir iş bulması gerekiyordu. - Fadil needed to find a job to support his children.

find
karar
find
çıkarmak
find
eline geçmek
find
rast gelmek
find
anlamak

Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm. - I went all the way to see her only to find her away from home.

Onun ne söylediğini anlamakta zorlanıyorum. - I find it difficult to understand what he is saying.

find
netice
find
buluntu
find
sonuç

Sonunda gerçekten tatmin edici bir sonuç bulmak mümkündü. - Eventually it was possible to find a really satisfactory solution.

Sonuçta herkesin öğreneceğini sen her zaman biliyordun. - You've always known that eventually everyone would find out.

find
(Bilgisayar) fınd
find
aramak

Tom'u buluncaya kadar aramaktan vazgeçmeyeceğim. - I'm not going to stop looking until I find Tom.

Mutluluğu aramak seni sadece mutsuz eder. - Trying to find happiness only makes you unhappy.

founded
esaslı
founded
kurulmak
founder
suya düşmek
founder
tırnak iltihabı
founder
güme gitmek
founder
(gemi) batmak
founder
kaynamak
founder
başarısız olmak
founder
(Kanun) vakfeden
founder
gemi batmak
founding
döküm
host not found
(Bilgisayar) ana bilgisayar bulunamadı
lost property found
(Kanun) lükata
match found
(Bilgisayar) eşleşme bulundu
not found
(Bilgisayar) bulunamayan
not found
(Bilgisayar) bulunamıyor
not found
(Bilgisayar) bulunmadı

Bu sözcük, listede bulunmadı. - This word is not found in the list.

not found
(Bilgisayar) bulunmayan
not found
(Bilgisayar) bulunamadı
not to be found
mafiş
nothing found
(Bilgisayar) hiçbir şey bulunamadı
path not found
(Bilgisayar) yol bulunamadı
records found
(Bilgisayar) kayıt bulundu
find
{i} bulgu

Tom'un bulgularımı tasdik etmesini istedim. - I asked Tom to confirm my findings.

Bu önemli bir bulgudur. - This is a significant finding.

be found wanting
yetersiz bulunmak
find
tapmak
find
buluş

Kahve bir kızın ilk buluşmasındaki öpücük kadar sıcak, o gece kızın kucağı kadar yumuşak ve annesinin kızı bulduğu zaman ettiği küfürler kadar siyah olmalıdır. - The coffee has got to be as hot as a girl's kiss on the first date, as sweet as those nights in her arms, and as dark as the curse of her mother when she finds out.

find
{f} bul

En yakın mağazayı nerede bulabilirsin? - Where can you find the closest store?

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

founder
(gemi) su dolup batmak
founder
başarısızlıkla sonuçlanmak
founder
batmak
founding
kuruluş
find
{f} geçindirmek
Find
arat
Find
bulunuz
Find
aratm
Find
aratı
be found
olarak bulundu
be nowhere to be found
olmak hiçbir yerde olmak kurmak
discovered
keşfediş
find
buluyor
find
karara varmak
founded
kurulan
lost and found
Kayıp eşya bürosu
new found
Yeni bulundu
new-found
yeni keşfedilmiş
otter found in europe and asia
su samuru Avrupa ve Asya'da bulunan
page not found
Sayfa bulunamadı
was found
bulundu
be found guilty
suçlu bulunmak
be found innocent
(Kanun) suçsuz bulunmak
be found wanting
kusurlu bulunmak
cells found
(Bilgisayar) hücre bulundu
chunk not found
(Bilgisayar) küçük birim bulunamadı
find
{f} sağlamak
find
{f} (found) bulmak, keşfetmek
find
tedarik etmek
find
arayıp bulmak
find
{f} rastlamak
find
kendini göstermek
find
keşedilmek
founder
{i} dökümcü
founder
saplanıp kalmak
founder
yıkılmak
founder
{i} dökümcü, dökmeci
founder
boşa çıkmak
founder
iflâs etmek
founder
{f} sakatlanmak (at)
founder
sakatlanmak
founder
atlarda görülen tırnak iltihab
founder
düşür/düş/çök/bat
founding
evkaf
have you checked the lost and found
kayıp eşya bürosuna baktınız mı
label not found
(Bilgisayar) etiket bulunamadı
new found
yeni bulunmuş
new found
yeni keşfedilmiş
no items found
(Bilgisayar) öğe bulunamadı
not found in
(Bilgisayar) içinde bulunamayan yer
problem found
(Bilgisayar) sorun bulundu
proc not found
(Bilgisayar) proc bulunamadı
store found in
(Bilgisayar) depu içinde bulundu
those found dead
(Politika, Siyaset) ölü bulunanlar
topics found
(Bilgisayar) bulunan konular
topics found
(Bilgisayar) konu bulundu
where is the lost and found
kayıp eşya bürosu nerede
you should check the lost and found
kayıp eşya bürosuna gitmelisiniz
Türkçe - Türkçe

found teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FİND
(Osmanlı Dönemi) Dağ burnu
find
Dağ burnu
İngilizce - İngilizce
To melt
Simple past tense and past participle of find
To begin building
To start some type of organization or company
{v} to lay a foundation, place, build, settle, fix, establish, cast metals
When a town, important building, or other place is founded by someone or by a group of people, they cause it to be built. The town was founded in 1610. see also founded, founding. Past tense and past participle of find. the past tense and past participle of find
of Find
{s} discovered

I heard that footprints of an abominable snowman have been discovered in the Himalayas. - I heard that footprints of an abominable snowman were found in the Himalayan mountains.

Tom discovered that life on the road wasn't as easy as he thought it would be. - Tom found out that life on the road wasn't as easy as he thought it would be.

When an institution, company, or organization is founded by someone or by a group of people, they get it started, often by providing the necessary money. The Independent Labour Party was founded in Bradford on January 13, 1893 He founded the Centre for Journalism Studies at University College Cardiff The business, founded by Dawn and Nigel, suffered financial setbacks. = set up, establish + foundation foun·da·tion the 150th anniversary of the foundation of Kew Gardens. + founding found·ing I have been a member of The Sunday Times Wine Club since its founding in 1973
A thin, single-cut file for combmakers
come upon unexpectedly or after searching; "found art"; "the lost-and-found department"
food and lodging provided in addition to money; "they worked for $30 and found" come upon unexpectedly or after searching; "found art"; "the lost-and-found department
food and lodging provided in addition to money; "they worked for $30 and found"
come upon unexpectedly or after searching; "found art"; "the lost-and-found department
To form by melting a metal, and pouring it into a mold; to cast
past of find
set up or found; "She set up a literacy program"
To take the ffirst steps or measures in erecting or building up; to furnish the materials for beginning; to begin to raise; to originate; as, to found a college; to found a family
To lay the basis of; to set, or place, as on something solid, for support; to ground; to establish upon a basis, literal or figurative; to fix firmly
{f} establish, institute, create, build; melt and pour into a mold (i.e. metal)
use as a basis for; found on; "base a claim on some observation"
set up or lay the groundwork for; "establish a new department"
Found is the past tense and past participle of find
fond
found fault
Simple past tense and past participle of find fault
found object
a natural object, or one manufactured for some other purpose, considered as a work of art
found objects
plural form of found object
found out
Simple past tense and past participle of find out
found a solution
discovered a way to solve or fix something
found a treasure
discovered something valuable
found a way out
discovered a solution; found an exit
found an outlet
found expression for, found release
found comfort
found consolation, was comforted
found comfort in
was comforted by, was placated by
found comfort in her arms
was comforted by her, was placated by her
found comfort in his arms
was comforted by him, was placated by him
found dead
discovered dead
found excuses
made excuses, offered justification, provided explanations
found favor with him
was liked by him, was treated kindly by him
found himself
learned what his abilities were and how best to use them
found himself a sucker
he found a very gullible person and used this naivete to his own advantage
found his place
discovered where he was happy or felt a sense of belonging; found his designated place
found his way
discovered the way he needed to go
found it suspicious
thought it was suspicious
found its way into his heart
reached him, sparked his interest
found object
A natural object or an artifact not originally intended as art, found and considered to have aesthetic value. Also called objet trouvé
found out
discovered, realized
found peace and quiet
reached a state of calmness and serenity
found poem
The presentation of a borrowed text or found object as a poem or as part of a poem
found refuge
discovered shelter, took cover
found shelter under
obtained cover under, got protection under, found safety under
found solace
found consolation, was comforted
found the opportunity
discovered the chance, found the appropriate time (to do something)
find
To decide that, to form the opinion that

I find your argument unsatisfactory.

find
The act of finding
find
To encounter, to discover

I found my car keys -- they were under the couch.

find
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
find
Anything that is found (usually valuable), as objects on an archeological site or a person with talent
find
To determine or judge

The jury finds for the defendant.

founded
Past participle of found
founded
Having a basis

She offered a well-founded hypothesis.

founded
Simple past tense and past participle of find
founded
Use as a basis for; grounded on
founded
To set up; to launch; to institute
founder
Someone for whose parents one has no data
founding
The action of the verb to found
founding
Present participle of found
lost and found
A department, service or location where items that are found can be claimed by their owners

Well, if you can't find your glasses then go to lost and found and ask if anyone turned them in.

founder
The founder of an institution, organization, or building is the person who got it started or caused it to be built, often by providing the necessary money. He was one of the founders of the university's medical faculty
founder
{f} fill with water and sink; fall; fail; stumble; cause to sink
founder
{i} establisher; originator; person who founds (institution, settlement, etc.); one who casts, one who molds; one who establishes a channel, one who gives authorization to operate a channel (Computers)
find
{v} to discover, meet with, get, allow, feel, learn
founder
{v} to grow or make lame; sink, fail
founder
{n} a builder, former, caster, benefactor
Find
quick
find
accept and make use of one's personality, abilities, and situation; "My son went to Berkeley to find himself"
find
the act of discovering something
find
To point out
find
^str -- a flagsearch the dictionary for the word specified by the counted string
find
get or find back; recover the use of; "She regained control of herself"; "She found her voice and replied quickly"
find
come upon after searching; find the location of something that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I cannot find my gloves!
find
after a calculation, investigation, experiment, survey, or study; "find the product of two numbers"; "The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize"
find
The command to search for and display information from directory or in a file
find
A powerful unix command with difficult syntax It can be used to find files or directories by ownership, age, name etc and do almost anything with them (change them, delete them etc )
find
A new discovery, usually of something that was not known to exist It can be a single item or a hoard of stamps or covers
find
{f} come upon unexpectedly, encounter; discover after much searching or hard work; decide, rule, determine (Law); supply
find
perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this school"; "I want to see results"; "The 1960 saw the rebellion of the younger generation against established traditions"; "I want to see results"
find
When a court or jury decides that a person on trial is guilty or innocent, you say that the person has been found guilty or not guilty. She was found guilty of manslaughter and put on probation for two years When they found us guilty, I just went blank
find
A found piece without associated witnessing of event
find
a meteorite that was not seen to fall but was found and recognized subsequently
find
Clicking on the Find button brings up a dialogue box which allows you to type in a keyword Pressing Enter (or clicking Find) tells your browser to search the page you're viewing for any references to that word
find
If something finds its way somewhere, it comes to that place, especially by chance. It is one of the very few Michelangelos that have found their way out of Italy
find
perceive oneself to be in a certain condition or place; "I found myself in a difficult situation"; "When he woke up, he found himself in a hospital room"
find
discover or determine the existence, presence, or fact of; "She detected high levels of lead in her drinking water"; "We found traces of lead in the paint"
find
Use Find to define a single- or multiple-condition query to run against the docbase Selecting Find displays the Find dialog box
find
To attain to; to arrive at; to acquire
find
receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions"
find
get something or somebody for a specific purpose; "I found this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold of a secretary on Friday night to type the urgent letter"
find
To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of indictment) against an accused person
find
This is a general term that may variously be interpreted as calculate, measure, or determine something
find
To discover by study or experiment direct to an object or end; as, water is found to be a compound substance
find
This is a feature under the Edit button on the browser When clicked on, the browser will look for the desired word(s) within the current document Most browsers offer a "find words in the page" feature
find
If you find a feeling such as pleasure or comfort in a particular thing or activity, you experience the feeling mentioned as a result of this thing or activity. How could anyone find pleasure in hunting and killing this beautiful creature? I was too tired and frightened to find comfort in that familiar promise
find
If you describe someone or something that has been discovered as a find, you mean that they are valuable, interesting, good, or useful. Another of his lucky finds was a pair of candle-holders His discovery was hailed as the botanical find of the century. see also finding, found
find
Button in Netscape Tool Button Bar at top Searches for word(s) keyed in document in screen only Useful to locate a term in a long document Can be invoked by the keyboard command, Ctrl+F
find
To learn by experience or trial; to perceive; to experience; to discover by the intellect or the feelings; to detect; to feel
find
An operating system command that searches particular directories for files with specific attributes
find
If you find yourself doing something, you are doing it without deciding or intending to do it. It's not the first time that you've found yourself in this situation I found myself having more fun than I had had in years It all seemed so far away from here that he found himself quite unable to take it in
find
make a discovery, make a new finding; "Roentgen discovered X-rays"; "Physicists believe they found a new elementary particle"
find
Searches the HashDictionary for a value matching the given item
find
To determine an issue of fact, and to declare such a determination to a court; as, the jury find for the plaintiff
find
If you find your way somewhere, you successfully get there by choosing the right way to go. After a while I pulled myself to my feet and found my way to the street
find
Proximity: rank 1 word line sentence paragraph page Word Forms: Exact Some Most
find
Part of a browser that allows a keyword search of a particular document being viewed (Look for it under the Edit menu)
find
To provide for; to supply; to furnish; as, to find food for workemen; he finds his nephew in money
find
Button in Netscape Tool Button Bar at top Searches for word(s) keyed in document in screen only Useful to locate a term in a long document
find
come upon after searching; find the location of something that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I cannot find my gloves!"
find
Anything found; a discovery of anything valuable; especially, a deposit, discovered by archæologists, of objects of prehistoric or unknown origin
find
If you find someone or something in a particular situation, they are in that situation when you see them or come into contact with them. They found her walking alone and depressed on the beach She returned to her east London home to find her back door forced open Thrushes are a protected species so you will not find them on any menu
find
To gain, as the object of desire or effort; as, to find leisure; to find means
find
find files
find
a productive insight
find
To meet with, or light upon, accidentally; to gain the first sight or knowledge of, as of something new, or unknown; hence, to fall in with, as a person
find
succeed in reaching; arrive at; "The arrrow found its mark"
find
A command that tells a system to search for a specified word or phrase
find
{i} something worthwhile which has been attained; discovery; procedure used to locate files in a computer system
find
decide on and make a declaration about; "find someone guilty"
find
If you find something that you need or want, you succeed in achieving or obtaining it. So far they have not found a way to fight the virus He has to apply for a permit and we have to find him a job Does this mean that they haven't found a place for him?
find
If something is found in a particular place or thing, it exists in that place. Fibre is found in cereal foods, beans, fruit and vegetables
find
Any portable object or artefact which is recovered from an archæological site What we actually find is only a sample of a sample: It is a subset of what we recover, which is A subset of what we recognise A subset of what we find A subset of what survives A subset of what was buried A subset of what existed Finds and remains are interpreted by: Their function: what was it for? who used it? when was it used? Their environment: where was it used – in special environments, situations? when was it used – seasonally? Their social role: how was it used within the society?
find
obtain through effort or management; "She found the time and energy to take care of her aging parents"; "We found the money to send our sons to college"
find
To come upon by seeking; as, to find something lost
find
come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
find
Indicates that the meteorite in question was found without having observed its entry as a meteor
find
If you find the time or money to do something, you succeed in making or obtaining enough time or money to do it. I was just finding more time to write music My sister helped me find the money for a private operation
find
You can use find to express your reaction to someone or something. We're sure you'll find it exciting! I find it ludicrous that nothing has been done to protect passengers from fire But you'd find him a good worker if you showed him what to do
find
A database feature used to search for records that match search criteria in certain fields
find
A feature used to search for records that match search criteria in certain fields Can also be used by right clicking on Start and the Find This will assist you in locating files
find
If you find someone or something, you see them or learn where they are. The police also found a pistol I wonder if you could find me a deck of cards?
find
To discover by sounding; as, to find bottom
find
If you find that something is the case, you become aware of it or realize that it is the case. The two biologists found, to their surprise, that both groups of birds survived equally well At my age I would find it hard to get another job We find her evidence to be based on a degree of oversensitivity I've never found my diet a problem
find
come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not very far from here"; "She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day"
find
to find fault with: see fault to find one's feet: see foot
find
Notice the Find box at the bottom of the screen If you want to search for every occurrence of a particular word (or phrase of up to 10 words) in the Dictionary, type it in the Find box The target word or phrase will be highlighted in the right frame You can look at your various hits by clicking on the left (back) or right (forward) arrows on the button bar (Note: If the Find box doesn't appear at the bottom of the screen, go to Book and then Search Panel on the menu bar Highlight Search Panel to toggle Find on and off ) Common words are not searchable If you attempt to Find one, you will get a message telling you that the word is on the Stop List, which is a list of words not tracked by the search engine
find
make a discovery; "She found that he had lied to her"; "The story is false, so far as I can discover"
find
A dialog which lets you search for particular words, phrases, or formatting
find
Anything that is found, especially by good fortune
find
A useful feature of Windows 95 that will search any disk drive-on your PC or, of you are on a network, on any other PC on that network --- for a particular file
founded
Past participle of to found
founded
{s} established, set up, instituted
founded
If something is founded on a particular thing, it is based on it. The criticisms are founded on facts as well as on convictions see also found
founded
having a basis; often used as combining terms; "a soundly based argument"; "well-founded suspicions"
founder
To cause internal inflammation and soreness in the feet or limbs of (a horse), so as to disable or lame him
founder
inflammation of the laminated tissue that attaches the hoof to the foot of a horse
founder
To fall; to stumble and go lame, as a horse
founder
To take on water and sink
founder
To sink
founder
See Chest ffounder
founder
Fill with water and sink
founder
One of the twelve original magi who swore to abide by the Code and thereby formed the Order of Hermes, plus Pralix, the Founder of Ex Miscellanea
founder
Of a set of uniparental replicators, their most recent common ancestor The oldest letter of a descent group Of a feature, the first letter that bore this feature Of a clone group, any member that is not a clone
founder
One who founds, establishes, and erects; one who lays a foundation; an author; one from whom something originates; one who endows
founder
To fail; to miscarry
founder
An inflammatory fever of the body, or acute rheumatism; as, chest founder
founder
The iron worker in charge of the blast furnace and the smelting operation
founder
stumble and nearly fall; "the horses foundered"
founder
a worker who makes metal castings stumble and nearly fall; "the horses foundered"
founder
one who originates or establishes a fraternity or sorority
founder
{i} constitutor
founder
Refers to the individual who created or registered a #channel
founder
fail utterly; collapse; "The project foundered"
founder
a person who founds or establishes some institution; "George Washington is the father of his country"
founder
A lameness in the foot of a horse, occasioned by inflammation; closh
founder
Term used to describe the detachment and rotation of the coffin bone that happens in severe cases of laminitis It causes severe Lameness
founder
a worker who makes metal castings
founder
Refers to animals generated from genetically altered eggs or embryos, is, eggs microinjected with a transgene
founder
Lord Baden-Powell is sometimes referred to as : the Founder"
founder
When a vessel fills with water and sinks
founder
sink below the surface
founder
One who founds, establishes, and erects; one who lays a foundation; an author; one from whom anything originates; one who endows
founder
a person who founds or establishes some institution; "George Washington is the father of his country" a worker who makes metal castings stumble and nearly fall; "the horses foundered" sink below the surface
founder
One who founds; one who casts metals in various forms; a caster; as, a founder of cannon, bells, hardware, or types
founder
If something such as a plan or project founders, it fails because of a particular point, difficulty, or problem. The talks have foundered, largely because of the reluctance of some members of the government to do a deal with criminals. = fail. someone who establishes a business, organization, school etc
founder
an individual drawn from a source population who contributes genetically to the derived subpopulation
founder
To become filled with water, and sink, as a ship
founder
break down, literally or metaphorically; "The wall collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave under the weight of the ice"
founding
Founding means relating to the starting of a particular institution or organization. The committee held its founding congress in the capital, Riga He is founding director of The Conservation Foundation. see also found. the establishment of an organization, business, school etc = foundation. Process of pouring molten metal into a mold. When the metal solidifies, the result is a casting, a metal object conforming to that shape. Multitudinous metal objects are molded at some point during their manufacture. Modern foundries capable of large-scale production are characterized by a high degree of mechanization, automation, and robotics; microprocessors accurately control the automated systems. Advances in chemical binders have resulted in stronger molds and cores and in more accurate castings. Accuracy and purity are increased in vacuum conditions, and further advances are expected from zero-gravity casting in space
founding
the act of starting something for the first time; introducing something new; "she looked forward to her initiation as an adult"; "the foundation of a new scientific society"; "he regards the fork as a modern introduction"
founding
The sciences of melting and casting of metals into useful objects that serve the needs of industry It is better known as metal casting
founding
Who or that founds or found
founding
{i} establishing, setting up, instituting
founding
{s} involved in the establishment of something
founding
The initial phase of melting the batch, when the materials must be heated to a temperature of about 1400C This is followed by a maturing period, during which the molten glass coos to a working temperature of about 1100C All ancient and some more recent glasses had to be fritted before they could be melted
founding
The initial phase of melting batch For many modern glasses, the materials must be heated to a temperature of about 2450° F (1400° C) This is followed by a maturing period, during which the molten glass coo ls to a working temperature of about 2000° F (1100° C)
founding
The art of smelting and casting metals
founds
third-person singular of found
lost and found
Lost and found is the place where lost property is kept
lost and found
Lost and found things are things which someone has lost and which someone else has found. the shelf where they stored lost-and-found articles. the local paper's lost-and-found column
lost and found
place where lost items are kept until someone claims them
lost-and-found
repository in a public building where lost articles can be kept until their owners reclaim them
lost-and-found
a place where things that are lost are kept until someone comes to claim them British Equivalent: lost property
new-found
A new-found quality or ability is one that you have got recently. Juliana was brimming over with new-found confidence The fall of the Ceausescu government brought newfound freedom to millions in Romania. recently obtained, found, or achieved
the loss was found
the item that was misplaced has been found
was found guilty
evidence proved that he had committed the act that he was accused of
was found innocent
evidence proved that he did not commit the act he was accused of
found