sekme

listen to the pronunciation of sekme
Türkçe - İngilizce
leaping
skip
hop
leap
skipping
bounce
hopping
ricochet, skip
trip
ricochet
tab

You need to close this tab and open a new one. Click over there. - Bu sekmeyi kapatıp yeni bir sekme açmanız gerekiyor. Şuraya tıklayın.

Try closing some of your tabs. - Sekmelerinizden bazılarını kapatmayı deneyin.

bound
ricochetting
rebound
tabs

Try closing some of your tabs. - Sekmelerinizden bazılarını kapatmayı deneyin.

Why do you have so many tabs open? - Neden bu kadar çok sekme açıyorsunuz?

tabbing
sekmek
bounce
sekmek
skip
sekmek
hop
sekme (mermide)
(Askeri) ricochet
sekme cetveli
tab ruler
sekme dizini
(Bilgisayar) tab index
sekme durakları
(Bilgisayar) tab stops
sekme iz karakteri
(Bilgisayar) leader character
sekme noktası
(Bilgisayar) tab
sekme sil
(Bilgisayar) delete tab
sekme sırası
(Bilgisayar) tab order
sekme tuşu
(Bilgisayar) tab key
sekme çubuğu
(Bilgisayar) tab bar
sekme öncüsü
(Bilgisayar) tab leader
sekme aralığı
(Bilgisayar) tab interval
sekme aralığı
(Bilgisayar) tab space
sekme atışı
ricochet fire
sekme ayarları
(Bilgisayar) tab setting
sekme başlangıcı
(Bilgisayar) tab after
sekme damgası
tab character
sekme denetimi
(Bilgisayar) tab control
sekme durakları kullan
(Bilgisayar) use tab stops
sekme duraklarını belirleme
(Bilgisayar) setting tab stops
sekme duraklarını kaldır
(Bilgisayar) clear tab stops
sekme durağı genişliği
(Bilgisayar) tab stop width
sekme durağı imi
(Bilgisayar) tab stop marker
sekme durağı konumu
(Bilgisayar) tab stop position
sekme durağı tab durağı
(Bilgisayar) tab stop
sekme durağı yeri
(Bilgisayar) tab stop position
sekme düzenle bul
(Bilgisayar) edit find tabs
sekme düğmesi
(Bilgisayar) tab button
sekme genişliği
(Bilgisayar) tab width
sekme ile hizala
(Bilgisayar) tab align
sekme iletişim kutusu
tab dialog
sekme imlerini göster
(Bilgisayar) show tab marks
sekme imleyici
tab marker
sekme izi karakteri
leader character tab
sekme karakteri
tab character
sekme karakteri tab karakteri
(Bilgisayar) tab character
sekme karakterleri
(Bilgisayar) tab characters
sekme kontrolü
(Bilgisayar) tab control
sekme paralanması
(Askeri) ricochet burst
sekme rengi
(Bilgisayar) tab color
sekme sayısı
hop count
sekme simgesi
(Bilgisayar) tab symbol
sekme sınırlayıcı
(Bilgisayar) tab delimiter
sekme sırasını ayarla
(Bilgisayar) set tab order
sekme tamponu
rebound stop
sekme temizle
(Bilgisayar) clear tab
sekme uzaklığı
skip distance
sekme ve aralıklar
(Bilgisayar) tabs and spaces
sek
neat
sek
dry

They were drinking dry white wine. - Onlar sek beyaz şarap içiyorlardı.

sek
{s} straight

I like my brandy straight. - Ben brendimi sek severim.

sekmek
{f} leap
otomatik sekme
(Bilgisayar) auto tab
sekmek
bound
sekmek
deflect
sek
brut
sekmek
skitter
sekmek
bounce off
alt+sekme
(Bilgisayar) alt+tab
dikey sekme
vertical tabulation
sek
straight, (distilled liquor) to which nothing has been added
sek
sharp

I'd like breakfast in my room at 8 sharp. - Saat tam sekizde kahvaltıyı odamda istiyorum

If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend the first six hours sharpening the ax. - Bir ağacı devirmek için sekiz saatim olsa, ilk altı saati baltayı bilemek için kullanırım.

sek
sec

That president's secretary is always prim. - O başkanın sekreteri her zaman aşırı resmîdir.

My secretary is pushing for a promotion. - Sekreterim terfî için sıkıştırıyor.

sek
(drinking something) straight: Viskiyi sek içti. He drank the whiskey straight
sek
dry, straight, neat
sek
dry (wine)
sekmek
{f} ricochet
sekmek
{f} trip
sekmek
{f} rebound
sekmek
{f} skim
sekmek
to fluctuate, vary
sekmek
to hop; to skip; (taş, kurşun, vb.) to ricochet
sekmek
to ricochet; (for a stone) to skip (over water)
sekmek
to skip, jump lightly and quickly
sekmek
to let up, abate
sınırlı sekme
(Bilgisayar) tab delimited
Türkçe - Türkçe
Kekliğin yürümesi
Bir merminin bir yere veya bir cisme vurduktan sonra sıçraması
Sekmek işi
SEK
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki). İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
sek
Boya olarak kullanılan bir tür toprak
sek
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
sek
İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
sek
Köpek
sekmek
Tek veya iki ayak üzerinde sıçramak veya sıçrayarak ilerlemek: "Evden yola, yoldan eve varabilmek için evvelce yerleştirilmiş iri kayalar üzerinde sekmek gerekirdi."- H. Taner
sekmek
Aralık vermek
sekmek
Atılan bir nesne bir yere dokunduktan sonra sıçrayarak gitmek
sekmek
Bir yere, bir cisme çarparak yön değiştirmek
sekmek
Tek veya iki ayak üzerinde sıçramak veya sıçrayarak ilerlemek
sekmek
Aralık vermeden sürüp gitmek
İngilizce - Türkçe

sekme teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

SEK
kronk
sekme