running

listen to the pronunciation of running
Englisch - Türkisch
koşu

Koşu sağlığınız için iyi. - Running is good for your health.

O neyin peşinden koşuyor. - What is he running after?

{i} çalışma

Bir çiftlikte çalışmak zordur. - Running a farm is difficult.

Çalışmaya başlamak istiyorum. - I want to start running.

{i} işletme
koşma

Yüzmede koşmaktan daha iyi değilim. - I'm not good at swimming any more than running.

Koşmak iyi egzersizdir. - Running is good exercise.

{s} akar

Tom elektrik ve akarsu olmadan ormanda yaşıyor. - Tom lives in the woods without electricity and running water.

bitişik (elyazısı)
(Gıda) yürütme
işleyiş
sürüngen (bitki)
(Askeri) selviçe
müteharrik
çalışır durumda

Motoru çalışır durumda tutun. Hemen döneceğim. - Keep the engine running. I'll be right back.

Tom motoru çalışır durumda bıraktı. - Tom left the motor running.

çalışan

O yalınayak çalışan bir avukat. - He's an advocate of barefoot running.

Orada çalışan kız kız kardeşimdir. - The girl running over there is my sister.

yönetme
koşarak

İstasyona giden bütün yolu koşarak 8 trenini yakalayabildim. - I managed to catch the 8 o'clock train by running all the way to the station.

Tom Judy'den bir mektupla koşarak geldi. - Tom came running with a letter from Judy.

irinli
işleme
(Bilgisayar) çalışıyor

Otobüsler 20 dakikalık aralıklarla çalışıyor. - Buses are running at 20 minute intervals.

Trenler geç çalışıyor. - The trains are running late.

çalışır

Motor çalışırken hissettim. - I felt the engine running.

O motoru çalışırken bıraktı. - He left the motor running.

tekrarlanmış
oynar
genel

New York'ta o kadar çok kirlenme var ki koşucular genellikle maske takarlar. - There is so much pollution in New York that joggers often wear masks when running.

işlek
kaygan
akan

Küvette akan suyu var. - He has the water running in the bathtub.

Tom'un evinin akan suyu yok. - Tom's house doesn't have running water.

içinde bulunulan
koşan

O koşan çocuğu tanıyorum. - I know that boy who is running.

Koşan küçük bir çocuk gördüm. - I saw a little boy running.

sürekli
arka arkaya
cari
üst üste
art arda
sarılgan
bitişik sıvı
(Tıp) Akıntılı
{s} koşarak yapılan
{i} kaçakçılık
geçer
{i} yönetim, yönetme, idare, idare etme
{s} cerahatli
{i} koşuş, koşma
koşuya ait
sürüngen sürekli
{s} koşmaya elverişli
tek

Boşandıktan sonra evinde tek başına koşuşturmak son derece zor olmalı. - It must be terribly difficult, running her household on her own after divorcing.

Bazen kendimi tekerlek üzerinde koşan bir hamster gibi hissediyorum. - Sometimes, I feel like a hamster running on a wheel.

{i} ablukayı yarma
kolay geçen
{s} tekrarlanan
{s} sarılgan, sürüngen (bitki). 4
{s} işleyen
{s} kaçamak
sızıntılı
{i} spor koşu
{s} peşpeşe
aralıksız
düz
{s} iltihaplı
idare etme
cılk (yara)
sıvı
koşuyor
run
koşmak

Hızlı koşmaktan yoruldum. - I am tired from running fast.

Ben treni yakalamak için gerçekten koşmak zorunda kaldım. - I really had to run for it to catch the train.

run
işletmek
run
koşu

Koşu sağlığınız için iyi. - Running is good for your health.

Odada çılgın gibi koşuşturma. - Don't run about wildly in the room.

running a play
(Spor) bir hücum setinin oynanması
running away
firar
running cost
işletme gideri
running cost
(Ticaret) işletme masrafları
running costs
işletme masrafları
running fire
yaylım ateşi
running fit
(Mekanik) döner alıştırma
running fit
oynar alıştırma
running gear
araç alt düzeni
running in
(Otomotiv) alıştırma
running lights
farlar
running out
bitmekte olan
running sand
akıcı kum
running shoes
(Bilgisayar) koşu ayakkabısı
running stitch
(Tekstil) el dikişi
running time
gösterim süresi
running water
(Tıp) akan su
running water
akan
running water
akar su
running board
basamak
running board
marşpiye
running debts
sabit borçlar
running expenses
genel giderler
running footing
yinelenen altlık
running game
koşu oyunu
running gear
hareket dişlisi
running light
seyir feneri
running mate
koşu arkadaşı
running sand
serbest kum
running sand
hareketli kum
running shoe
koşu ayakkabısı
running speed
işleme hızı
running speed
hareket hızı
running water
içme suyu
running-in
rodaj
Running meter
metretül
running account
tic. cari hesap
running after
kovalama
running along
boyunca devam
running at the nose
burun çalışan
running back
koşarak geri
running board
board koşma
running clearance
Çalışma boşluğu: Bir makine düzeneğinin çalışması için içine yerşeşltirildiği boşluk/aralık
running down; decurrent
aşağı koşma; decurrent
running fit
hareketli geçme
running for
için çalışıyor
running for president
cumhurbaşkanlığı için aday
running heading
yinelenen başlık
running into
koşma içine
running late
geç kalmak
running nose
burun koşma
running of
koşma
running of a machine
bir makinenin çalışması
running off line
çizgi dışı çalışan
running pine
cam koşma
running place
Sıra koşma
running program
programını çalıştırmadan
running sand
akıcı kum, hareketli kum, serbest kum
running shoes
koşu ayakkabıları
running shoes, sneakers
ayakkabı, spor ayakkabılar koşma
running skis
kayaklar koşma
running speed
işleme hızı, hareket hızı
running surface
yüzey koşma
running target
Hedef koşma
running the hotel
oteli çalıştırmak
running the hotel
oteli işletmek
running track
koşu
running track
Koşu pisti
running water
Şebeke suyu
running-in
Rodaj: Bir motorun yavaş yavaş çalıştırılarak alıştırılması
run
{f} koş

O her sabah koşmaya gider. - He goes running every morning.

O her sabah koşmaya gider. - She goes running every morning.

run
kaçak

O kaba, tembel bir kaçaktır. - He is rude, lazy, a runaway.

Döşemenin altındaki kaçak borular. - Run pipes under the floor.

run
yönetmek

Tom toplantıları yönetmekten gerçekten anlıyor gibi görünmüyor. - Tom doesn't really seem to understand how to run meetings.

run
(Askeri) (NATO) MAYIN TARAMA SEFERİ: Mayınların döküldüğü bölgeden, bir tarayıcıtarama bileşiminin veya teçhizatlarını çalıştıran bir mayın avlayıcısının geçirilmesi. Bu terim, tarayıcıların herhangi bir oluşumunun geçirilmesi için de kullanılabilir
run
koşarak geçmek
run
akış
run
döndürmek
run
(Bilgisayar) başla

Hep birden koşmaya başladılar. - They began to run all at once.

Köpek koşmaya başladı. - The dog began to run.

run
uğramak
run
akıtmak
run
mera

Neden birbirimizle daha önce karşılaşmadığımızıı merak ediyorum. - I wonder why we haven't run into each other before.

Tom Mary'nin parkurun etrafında kaç kez koşacağını merak ediyordu. - Tom wondered how many times Mary was going to run around the track.

run
anlatılmak
run
(Bilgisayar) geçiş
run
rota

Otobüs on dakika rotarlı çalışıyor. - The bus is running ten minutes late.

run
(Bilgisayar) çalıştırılacak
run
(Biyokimya) sürdürme
run
artırmak
run
tükenmek

Sanırım paramız tükenmek üzere. - I think we've just about run out of money.

Bence Tom'un şansı tükenmek üzere. - I think Tom's luck is about to run out.

run
(Biyokimya) yürütme
run
kaçırmak

Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor. - Tom is running because he doesn't want to miss his train.

Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor. - Tom runs because he does not want to miss his train.

run
kötülemek
run
coşmak
run
gidip gelmek
run
çorap kaçmak
run
(Bilgisayar) çalıştır

Onun yabancı işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili çok sayıda fikirleri vardır. - He has a lot of ideas about running foreign workers.

Tom aynı zamanda tanınmış bir web sitesini çalıştırır. - Tom also runs a well-known website.

run
balık akını
run
bitmek
run
çiğnemek
run
(Bilgisayar) çalışmak üzere
run
hücum
run
kaçırtmak
run
bitiştirmek
run
pasaj
run
akın
run
akma

Tom suyu akmayan bir evde yaşıyor. - Tom lives in a house without running water.

Vadi boyunca bir nehir akmaktadır. - A river runs down through the valley.

run
sıvışmak
run
yayılmak
run
saplamak
run
nakletmek
run
gitmek

Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak. - I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home.

Benimle pist civarında koşmaya gitmek ister misin? - Do you want to go run around the track with me?

run
dökülmek
run
sayı

Onun yabancı işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili çok sayıda fikirleri vardır. - He has a lot of ideas about running foreign workers.

Tom kaç tane sayı vuruşu yaptı? - How many home runs did Tom hit?

run
idare etmek
run
uzunluk
run
akmak (renk)
run
(Bilgisayar) yürütmek (programı)
run
(Havacılık) rule
run
burnu akmak
run
(Ticaret) istem

Böyle bir riske girmek istemiyorum. - I don't want to run such a risk.

Onlara rastlamak istemiyorum. - I don't want to run into them.

run
tekrarlamak
run
kalkmak
run
çalıştırmak
run
-e yönelmek
run
(Tıp) deneme
run
parti

Partide onunla karşılaşacağız. - We'll run into her at the party.

İktidar partisi muhalefete karşı bir karalama kampanyası yürütüyor. - The ruling party is running a smear campaign against the opposition.

run
akmak (makyaj)
run
geçirmek
run
çekip çevirmek
run
kayma
run
götürmek
run
meyletmek
run
ezmek
run
yürütmek
run
ilerlemek
run
irin akmak (yaradan)
run
yol

Canım istasyona kadar tüm yolu koşmak istemiyor. - I don't feel like running all the way to the station.

Yol nehre paralel çalışır. - The road runs parallel to the river.

run
tedvir etmek
run
(Ticaret) hepsi de aynı pozitif
run
erimek (yağ)
run
çevirmek
run
(İnşaat) basamak genişliği
running head
dizi başlık
run
istek
run
çay

Yarışı koştuktan sonra, Jane iki bardak arpa çayı içti. - Having run the race, Jane had two glasses of barley tea.

run
seğirtmek
run
rağbet
run
ard arda geliş
run
çabuk gitmek
run
gidilen ya da koşulan mesafe
run
yarıştırmak
run
serbestçe kullanma ya da dolaşma
run
sınıf

Lütfen sınıfta koşmayın. - Please don't run in the classroom.

Tom sınıf başkanlığı için adaylığını koymaktan vazgeçti. - Tom gave up running for class president.

run
dere

Tom son derece iyi koşuyor. - Tom runs extremely well.

Boşandıktan sonra evinde tek başına koşuşturmak son derece zor olmalı. - It must be terribly difficult, running her household on her own after divorcing.

run
çevresi kapalı hayvan barınağı
run
cereyan
run
kaçan yer
Türkisch - Türkisch

Definition von running im Türkisch Türkisch wörterbuch

run
3-13. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri. Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri
run
Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri
run
3-13. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri
Englisch - Englisch
The action of the verb to run

His running of the business leaves something to be desired.

The activity of running as a form of exercise, as a sport, or for any other reason

Running for their lives was all they could do after the explosion.

That which runs or run

running taps.

Present participle of run
consecutively; in a row

Mom's strawberry jam won the blue ribbon at the Holland County Fair three years running.

{n} that which comes off at one distilling
The activity of running as a form of exercise or as a sport
Discharging pus; as, a running sore
If a house has running water, water is supplied to the house through pipes and taps. a house without electricity or running water in a tiny African village
the act of administering or being in charge of something; "he has responsibility for the running of two companies at the same time"
the state of being in operation; "the engine is running smoothly
If something such as a system or place is up and running, it is operating normally. We're trying to get the medical facilities up and running again
Continuous; keeping along step by step; as, he stated the facts with a running explanation
A rapidly spreading surface fire with a well-defined head
You can use running when indicating that something keeps happening. For example, if something has happened every day for three days, you can say that it has happened for the third day running or for three days running. He said drought had led to severe crop failure for the second year running
Two needed cards that come as the last two cards dealt are said to be running
A state of the Data Acquisition Toolbox where a device object is executing
The discharge from an ulcer or other sore
Successive; one following the other without break or intervention; said of periods of time; as, to be away two days running; to sow land two years running
(American football) a play in which a player runs with the ball; "the defensive line braced to stop the run"; "the coach put great emphasis on running"
the state of being in operation; "the engine is running smoothly"
If someone is making the running in a situation, they are more active than the other people involved. Republicans are furious that the Democrats currently seem to be making all the running
the act of running; traveling on foot at a fast pace; "he broke into a run"; "his daily run keeps him fit"
Sailing before the wind with the sail out
the act of administering or being in charge of something; "he has responsibility for the running of two companies at the same time" the state of being in operation; "the engine is running smoothly
If someone is in the running for something, they have a good chance of winning or obtaining it. If they are out of the running for something, they have no chance of winning or obtaining it. Until this week he appeared to have ruled himself out of the running because of his age
Extending by a slender climbing or trailing stem; as, a running vine
trained and kept for running races; as, a running horse
Working If a BBS is running, then it is working correctly and people can call it See also down
Dead downwind
Running is the activity of moving fast on foot, especially as a sport. We chose to do cross-country running. running shoes
(of fluids) moving or issuing in a stream; "a mountain stream with freely running water"; "hovels without running water"
Having a running gait; not a trotter or pacer
A running process is one that is currently executing on a CPU
Sailing with the wind coming from behind the boat with the sail out at right angles to the wind
Running water is water that is flowing rather than standing still. The forest was filled with the sound of running water
That which runs or flows; the quantity of a liquid which flows in a certain time or during a certain operation; as, the first running of a still
                      Don't worry about this one   If you don't know what running is yet, you'll know by the end of the season
sailing downwind
{i} act of jogging or moving quickly; act of competing in a race or election; leakage, act of dripping
When a canopy is flying with the ambient wind it is said to be running This produces the greatest possible ground speed
A track meet where the only opponent is the clock
1) A point of sail where the boat has the wind coming from aft of the boat 2) Used to describe a line that has been released and is in motion
You use running to describe things that continue or keep occurring over a period of time. He also began a running feud with Dean Acheson = ongoing
Moving or advancing by running
continually repeated over a period of time; "a running joke among us"
moving quickly on foot; "heard running footsteps behind him"
The act of one who, or of that which runs; as, the running was slow
measured lengthwise; "cost of lumber per running foot"
Behavior of a fire spreading rapidly with a well-defined head
of advancing the ball by running; "the team's running plays worked better than its pass plays"
A running total is a total which changes because numbers keep being added to it as something progresses. He kept a running tally of who had called him, who had visited, who had sent flowers
the act of participating in an athletic competition involving running on a track
Flowing; easy; cursive; as, a running hand
{s} moving or jogging quickly; fleeing, escaping; competing in a race or election; leaking, dripping
(of e g a machine) performing or capable of performing; "in running (or working) order"; "a functional set of brakes"
The running of something such as a business is the managing or organizing of it. the committee in charge of the day-to-day running of the party
executed or initiated by running; "running plays worked better than pass plays"; "took a running jump"; "a running start"
running about
Present participle of run about
running along
Present participle of run along
running around
Present participle of run around
running away
Present participle of run away
running back
Present participle of run back
running back
offensive back whose primary job is to be the ballcarrier
running backs
plural form of running back
running board
A narrow board serving as a step beneath the doors of some cars
running boards
plural form of running board
running by
Present participle of run by
running commentaries
plural form of running commentary
running commentary
A continuous verbal, or written description of events as they happen
running dog
lackey; an unprincipled person who helps or flatters other, more powerful and often evil people; similar in this sense to the English word lapdog
running dogs
plural form of running dog
running flush
a hand containing three cards of consecutive value and the same suit in three card brag; equivalent to a straight flush in poker

A running flush can only be beaten by a prile.

running for
Present participle of run for
running gag
Any of many variations of a joke or humorous situation that reappears in several episodes of a series
running in
The operating of a new engine (especially that of a motor vehicle) at less than its normal speed until proper working has been established
running iron
A branding iron which is not bent into the shape of the mark but rather requires the user to write the desired brand (but allows writing any brand)
running joke
A joke that continues in many episodes of a television series
running knot
A slip knot
running knots
plural form of running knot
running man
A dance move popular in the late 1980s to early 1990s, characterized running movements done in place with hands going in an alternating forward-backward motion
running mate
A candidate on a joint ticket who is not the primary candidate on that ticket
running mates
plural form of running mate
running on empty
Losing enthusiasm or willingness, lacking energy

His interest in the program had been running on empty for a while. It's likely the program will be canceled.

running out
Present participle of run out
running over
Present participle of run over
running shoe
One of a pair of running shoes
running shoes
Trainers with sharp spikes in the soles

She used running shoes so that she wouldn't slip.

running shoes
Sneakers, not cleats; tennis shoes; normal gym shoes
running speech
The continuous sound of spoken dialogue from which the listener is able to distinguish individual words and sentences
running stitch
A simple embroidery stitch in which the needle is passed in and out of the fabric in a series of even stitches in a straight row
running target
a standard of performance set by the first place competitor that lower placed competitors try to exceed
running target
a firearms target that is towed across a range as the shooter shoots
running target
a goal that changes as effort is made to reach the goal
running text
The body of text, as distinct from headings, footnotes, diagrams and other added material
running the gauntlet
Present participle of run the gauntlet
running the gauntlet
A form of physical punishment by which a person is compelled to run through a double line of soldiers who attempt to strike him as they pass
running therapy
the use of running as a therapy for mild depression, or for heart exercise
running through
Present participle of run through
running title
the title or short title of a volume printed at the top of left-hand text pages or sometimes of all text pages
running up
Present participle of run up
running up against
Present participle of run up against
running up the score
Present participle of run up the score
running-shoe
Attributive form of running shoe, noun
running out
being finished, decreasing in amount; exhaustion, being used up; moving outdoors quickly
running-rigging
{n} that part of rigging which runs through blocks
running back
In American Football, an offensive player who specializes in carrying the ball
running head
A heading printed at the top of each page of a book or chapter
run
A point scored in baseball and cricket
run
A trial of an experiment

The data got lost, so I'll have to perform another run of the experiment.

run
An errand or the journey associated with an errand

I need to make a run to the store.

run
The act of running

I just got back from my run.

run
To make something extend in space

I need to run this wire along the wall.

run
A series of tries in a game that were successful
run
The stern of the underwater body of a ship from where it begins to curve upward and inward
run
To go through without stopping, usually illegally

run a blockade.

run
Of a liquid, to flow

There's blood running down your leg.

run
To leak or spread in an undesirable fashion , to bleed (especially used of dye or paint)

He discovered during washing that the red rug ran on his white sheet, staining it pink.

run
To execute or carry out a plan, procedure, or program

My computer is too old to run the new OS.

run
To control or manage, be in charge of

My parents think they run my life.

run
A flow of liquid; a leak

The constant run of water from the faucet annoys me.

run
Unrestricted use of an area

He can have the run of the house.

run
Exhausted; depleted (especially with "down" or "out".)
run
To control or have precedence in a card game

Every three or four hands he would run the table.

run
A sequence of cards in a suit in a card game
run
To extend in space or through a range (often with a measure phrase)

It ran in quality from excellent to substandard.

run
Of stitches, to unravel

My stocking is running.

run
The horizontal length of a set of stairs
run
To cost a large amount of money

Laptops run about a thousand dollars apiece.

run
Of an object, to have a liquid flowing from it

My cup runneth over.

run
Any sudden large demand for something

There was a run on Christmas presents.

run
A pleasure trip

Let's go for a run in the car.

run
To compete in a race

I'm not ready to run a marathon.

run
copulative To become different in a way mentioned (usually to become worse)

I was no more than a boy / In the company of strangers / In the quiet of the railway station / Running scared.

run
A line of knit stitches that have unravelled, particularly in a nylon stocking

I have a run in my stocking.

run
A pace faster than a walk

He broke into a run.

run
A sudden series of demands on a bank or other financial institution, especially characterised by great withdrawals

Financial insecurity led to a run on the banks, as customers feared for the security of their savings.

run
To juggle a pattern continuously, as opposed to starting and stopping quickly
run
To be presented in one of the media

Her picture ran on the front page of the newspaper.

run
The length of a showing of a play, film, tv series or season or themes/genres of such

It is the last week of our French cinema run.

run
A standard or unexceptional group or category

He stood out from the usual run of applicants.

run
Of fish, to migrate for spawning
run
horizontal dimension of a slope
run
{n} a course, cadence, reception, success, a skain of 2 knots, unusual demands upon a bank, the aft part of a ships bottom, a small stream
run
{v} to move or flow swiftly, rush, contend, pass, have a general reception, pierce or stab, drive fast, form in a mold, incur, ascertain an imaginary line, smuggle
Run
yronne
run
A production quantity in a factory
run
To move forward quickly upon two feet by alternately making a short jump off of either foot, compare: walk
run
the continuous period of time during which something (a machine or a factory) operates or continues in operation; "the assembly line was on a 12-hour run"
run
To carry a football down the field
run
When a machine is running or when you are running it, it is switched on and is working. We told him to wait out front with the engine running. with everybody running their appliances all at the same time
run
To strike (the ball) in such a way as to cause it to run along the ground, as when approaching a hole
run
run, stand, or compete for an office or a position; "Who's running for treasurer this year?"
run
carry out a process or program, as on a computer or a machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the Mac"; "the computer executed the instruction"
run
carry out; "run an errand"
run
A run consists of a series of bid and offer quotes for different securities or maturities Dealers give to and ask for runs from each other
run
A single trip down a hill, as in skiing and bobsledding
run
be operating, running or functioning; "The car is still running--turn it off!"
run
"individual tread run" is the horizontal distance from the back of the tread to the front of the tread, disregarding the overlap or nosing of the tread "Entire stairway run" is the horizontal distance from the loft edge to the front of the first tread
run
progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting"
run
set animals loose to graze
run
cause to perform; "run a subject"; "run a process"
run
To cause to enter; to thrust; as, to run a sword into or through the body; to run a nail into the foot
run
If a feeling runs through your body or a thought runs through your mind, you experience it or think it quickly. She felt a surge of excitement run through her = go
run
To turn, as a wheel; to revolve on an axis or pivot; as, a wheel runs swiftly round
run
To sort through a large volume of produce in quality control
run
A pleasure excursion; a trip
run
{s} worn out, exhausted
run
When you run, you move more quickly than when you walk, for example because you are in a hurry to get somewhere, or for exercise. I excused myself and ran back to the telephone He ran the last block to the White House with two cases of gear Antonia ran to meet them. Run is also a noun. After a six-mile run, Jackie returns home for a substantial breakfast
run
The movement communicated to a golf ball by running
run
It is executed upon the same principles as the double-quick, but with greater speed
run
If someone gives you the run of a place, they give you permission to go where you like in it and use it as you wish. He had the run of the house and the pool
run
To be offered in one of the media
run
A small creek or part thereof
run
To cause to move quickly; to make move lightly
run
be affected by; be subjected to; "run a temperature"; "run a risk"
run
Melted, or made from molten material; cast in a mold; as, run butter; run iron or lead
run
the production achieved during a continuous period of operation of a machine or factory etc
run
To make run in a race or an election
run
To smuggle illegal goods
run
To pass or go quickly in thought or conversation; as, to run from one subject to another
run
If you run something through a machine, process, or series of tests, you make it go through the machine, process, or tests. They have gathered the best statistics they can find and run them through their own computers
run
To make a machine operate
run
have a tendency or disposition to do or be something; be inclined; "She tends to be nervous before her lectures"; "These dresses run small"; "He inclined to corpulence"
run
A small stream; a brook; a creek
run
To transport someone or something
run
To flee away from a danger or towards help
run
an unbroken chronological sequence; "the play had a long run on Broadway"; "the team enjoyed a brief run of victories"
run
sail before the wind
run
The top of a step on a staircase, also called a tread, as opposed to the rise
run
A range or extent of ground for feeding stock; as, a sheep run
run
When you run a cassette or video tape or when it runs, it moves through the machine as the machine operates. He pushed the play button again and ran the tape The tape had run to the end but recorded nothing. = play
run
Continued repetition on the stage; said of a play; as, to have a run of a hundred successive nights
run
To migrate or move in schools; said of fish; esp
run
An interval of distance or time, a period marked by a continuing trend
run
To make a liquid flow; to make liquid flow from an object
run
The horizontal distance from the eaves to a point directly under the ridge One half the span
run
Refers to either the depth of a single stair step or to the horizontal distance covered by the entire flight of stairs
run
A run of successes or failures is a series of successes or failures. The England skipper is haunted by a run of low scores
run
a piece of meld consisting of one Ace, Ten, King, Queen, and Jack of Trump; worth 150 points An extra King or Queen of Trump (or both) increases the value See also bare run, double run, 1500 Trump
run
a row of unravelled stitches; "she got a run in her stocking"
run
extend or continue for a certain period of time; "The film runs 5 hours"
run
To proceed along a surface; to extend; to spread
run
A rapid passage in music, especially along a scale
run
have a particular form; "the story or argument runs as follows"; "as the saying goes
run
If you run a wire or tube somewhere, you fix it or pull it from, to, or across a particular place. Our host ran a long extension cord out from the house and set up a screen and a projector
run
The route taken while running
run
pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running deer"; "The Duke hunted in these woods"
run
If you run water, or if you run a tap or a bath, you cause water to flow from a tap. She went to the sink and ran water into her empty glass
run
A run is a journey somewhere. doing the morning school run
run
If you run someone somewhere in a car, you drive them there. Could you run me up to Baltimore? = drive
run
The greatest degree of swiftness in marching
run
To encounter or incur, as a danger or risk; as, to run the risk of losing one's life
run
To extend in time, to last, to continue (usually with a measure phrase)
run
If you run a car or a piece of equipment, you have it and use it. I ran a 1960 Rover 100 from 1977 until 1983
run
To sew, as a seam, by passing the needle through material in a continuous line, generally taking a series of stitches on the needle at the same time
run
If a theme or feature runs through something such as someone's actions or writing, it is present in all of it. Another thread running through this series is the role of doctors in the treatment of the mentally ill There was something of this mood running throughout the Congress's deliberations
run
Exhausted; depleted (especially with "down" or "out".)"
run
If you make a run for it or if you run for it, you run away in order to escape from someone or something. A helicopter hovered overhead as one of the gang made a run for it
run
To pursue in thought; to carry in contemplation
Türkisch - Englisch

Definition von running im Türkisch Englisch wörterbuch

run
the run of
running
Favoriten