ezmek

listen to the pronunciation of ezmek
Türkisch - Englisch
crush
squash
grind
comminute
pound
quash
smear
press
run
trample down
bear down
crash
overpower
scrunching
crush out
(Bilgisayar) overwrite
bruise
suppress
tyrannise
triturate
jam
flatten
liquidize
tyrannize over
stamp down
massacre
bow down
tread under foot
overbear
run over
oppress
crunch
to defeat, crush, beat down
domineer
to mash, purée
slang to spend (money). Ez de suyunu iç. (Konuşma Dili) It is absolutely worthless
to crush, squash (fruit)
to crush and dissolve
scrunch
to run over, hit and knock down
mangle
squeeze
pulverize
to crush, to pound; to mash; to squeeze, to squash, to liquidize; (arabayla) to run over; to tread, to trample; to oppress, to tyrannize; to overwhelm, to suppress, to trounce; to defeat, to massacre
to oppress, grind down, beat down, trample on (someone, a group, etc.)
to depress, lower the spirits of
stave in
to crush in, smash in; to dent in
mash
squish

He wants to squish the spider. - O örümceği ezmek istiyor.

He wants to squish the bug. - O, böceği ezmek istiyor.

hold down
to wear down, weary
bray
stamp
squelch
smash
to grind, triturate
run down
overwhelm
weigh down
knock over
defeat
(Gıda) puré
override
contuse
tread
quell
stamp out
trample
{f} stump
ezmek işi
work crush
ez
{i} crushing
ezme
{i} squash
ezme
{i} crush
ezme
crushing
ezme
comminution
ezme
(Gıda) dip sauce
ezme
jam
ezme
whelming
ezme
paste
ezme
swat

It's hard to swat a fly with your bare hand. - Bir sineği çıplak elinle ezmek zordur.

Why didn't Noah swat those two mosquitoes? - Neden Noah o iki sivrisineği ezmedi?

ezme
blanketing
ezme
spread
ezme
oppression
spor yarışmasında ezmek
swamp
ez
crush
ez
crush out
ez
{f} swatted
ez
{f} mash
ez
{f} mangle
ez
{f} squash
ez
stamp down
ez
{f} swatting
ez
{f} swat
ez
{f} overwhelmed
ez
{f} mesh
ez
comminute
ez
bow down
ez
{f} mangled
ezme
babbler
ezme
{i} swatting
ezme
chatterbox
ezme
mush
ezme
grinding
ezme
blabbermouth
ezme
mash
berelemek, ezmek, çürütmek
to bruise, crush, decay to
ez
bray
ayaklar altında ezmek
trample under foot
ayağıyla ezmek
stomp
ez
stamp#down
ez
crushed
ez
{f} maul
ez
steamroller
ez
stampdown
ez
{f} paste
ezme
spoon meat
ezme
purée; paste, butter
ezme
{i} scrunch
ezme
pulverization
ezme
mashing
ezme
crushing; purée, paste; mash
ezme
grinding, trituration
ezme
puree
ezme
crushing, squashing (fruit)
ezme
pate
ezme
mashing, puréeing
ezme
pomace
muhalefeti ezmek
steamroller
silindirle ezmek
roll
vurup ezmek
swat
şerbet ezmek
to make sherbet
Englisch - Englisch

Definition von ezmek im Englisch Englisch wörterbuch

EZ
easy
Türkisch - Türkisch
Baskı altında tutmak
Sıvı içinde bastırıp karıştırarak eritmek. Üzmek, sıkıntıya sokmak: "Seven kalbi ezmek, sevmeyen kalbi durdurmaktan daha affedilmez bir cinayettir."- A. Gündüz
Dayanıklılığını aşacak derecede çalıştırarak yormak
Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassıltmak, biçimini değiştirmek: "Ben kendi hesabıma aruzu bir bal mumu gibi ezer, oynar, istediğim şekle sokardım."- E. B. Koryürek
Yenmek, sindirmek
Harcamak
Sıvı içinde bastırıp karıştırarak eritmek
Ağır bir şey, başka bir şeyin üzerinden geçmek, çiğnemek
Baskı altında tutmak: "Mahzun yüzünü ağlaya ağlaya öpmek arzusu içimi bir açlık gibi ezdi."- R. H. Karay
Üzmek, sıkıntıya sokmak
Ağır bir şey, başka bir şeyin üzerinden geçmek, çiğnemek: "Rüzgârın içinde biribirini ezercesine kaçıştılar."- S. F. Abasıyanık
Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassıltmak, biçimini değiştirmek
Harcamak: "Paraları bir haftada ezerim."- S. F. Abasıyanık
(Osmanlı Dönemi) SEHC
(Osmanlı Dönemi) HALL
(Osmanlı Dönemi) SAHK
EZ
(Osmanlı Dönemi) f. ...den, ...den
Ezme
(Osmanlı Dönemi) TAADDİ
ezme
Bitkilerin etli ve yumuşak kısımlarını macun kıvamına getirmek üzere parçalamak, katı ve telsel kısımlarını süzerek ayıklamak işlemi
ezme
Sebze veya yemiş ezerek yapılan yiyecek: "Sıkınca içinden vıcık vıcık balık ezmeleri, kaz ciğerleri çıkan tüpler..."- Y. Z. Ortaç
ezme
Sebze veya yemiş ezerek yapılan yiyecek
ezme
Ezmek işi
Englisch - Türkisch

Definition von ezmek im Englisch Türkisch wörterbuch

EZ
(Askeri) havadan atma (atlama) bölgesi (extraction zone)
ezmek
Favoriten