akış

listen to the pronunciation of akış
Türkisch - Englisch
flow

We have a cash flow problem. - Nakit akışı sorunumuz var.

The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve. - Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır.

passage
influx
afflux
efflux
gliding
flux
pour
run
course

The Mississippi delta has changed shape drastically over the course of its history. - Mississippi deltası tarihin akışı boyunca büyük ölçüde şekiş değiştirdi.

Battle of Manzikert changed the course of the history of Anatolia. - Malazgirt Savaşı, Anadolu tarihinin akışını değiştirdi.

flight
river

The flow of this river is fast. - Bu nehrin akış hızlıdır.

flow, succession
tide
tenor
flow, course
inflow
fluence
run off
(Denizbilim) upwelling
(Bilgisayar) traffic

There is a constant flow of traffic on this road. - Bu yol üzerinde sürekli bir trafik akışı vardır.

Curb extensions force traffic to slow down. - Genişleyen kaldırımlar trafiğin akışını yavaşlatıyor.

runoff
streaming
flows
creepage
fluxion
flowing
flowage
stream

The blood stream is usually constant and continuous. - Kan akışı genellikle sabit ve süreklidir.

It was something which brought a stream of new ideas. - Bu yeni fikirlerin bir akışını getiren bir şeydi.

(Tıp) rheo
discharge
ak
{i} white
akış süreci
flow duration
akış süreci
flow process
akış aşağı
downstream
akış borusu
draft tube, outflow pipe
akış denetimi
flow control
akış diyagramı
flow diagram
akış hattı
flow line
akış hızı
flow rate, rate of flow
akış kanalı
delivery canal
akış kontrolü
flow control
akış yukarı
upstream
akış yönü
flow direction
akış çizeneği
flowchart akış şeması
akış çizgisi
flow line
akış çizgisi
streamline
akış şeması
flowchart akış çizeneği
ak
leuco
ak
{f} flow
ak
leuko
düzgün akış
laminar flow
ak
{s} clean
dizge akış çizeneği
(Bilgisayar) system flowchart
düzgün akış
uniform flow
elektro-endoozmotik akış
(Tıp) electro-endoosmotic flow
elektro-ozmotik akış
(Tıp) electro-osmotic flow
hızlı akış
rapids
iletim akış denetimi
transmit flow control
jet akış
(Coğrafya) jet flow
kaygan akış
(Fizik) laminar flow
kentsel yüzeysel akış
(Çevre) urban runoff
nakit akış tabloları
(Ticaret) cash flow statements
nakit akış tablosu
(Ticaret) statement of cash flows
ortalama akış
average flow
otomatik akış
(Bilgisayar) autoflow
serbest akış
(Tıp) free-flowing
serbest akış
free flowing
serbest akış
free flow
ters akış
counterflow
veri akış
(Bilgisayar) bitstream
viskoz akış
viscous flow
ak
flow off
ak
{f} flowing
ak
flow from
ak
{f} stream
ak
hoary
ak
{f} streaming
iş akış şeması
Work flow chart
AK
(Hukuk) (Avrupa Komisyonu) EC (European Commision)
ak
clean, unsullied
ak
edge
ak
hoar
ak
white " beyaz; (saç) hoary, hoar; honest; white colour; white (of an egg/eye)
ak
white (of an eye or an egg)
ak
phot. positive
ak
white speck (in the eye)
ak
unblemished, beaming with honest pride (face)
aralı akış
intermittent flow
ağdalı akış
viscous flow
cevher akış devresi
(Madencilik) ore flow circuit
daimi akış
steady flow
dengeli akış
balanced flow
dengeli akış
(Havacılık) equilibrium flow
dengeli geri akış vanası
balanced back flow valve
dengesiz geri akış vanası
unbalanced back-flow valve
direk akış
(Çevre) direct run-off
düzgün akış denetimi
laminar flow control
egzoz gazı akış oranı
(Otomotiv) exhaust gas flow rate
eksenel akış
(Gıda) axial flow
eksensel akış kompresörü
(Havacılık) axial flow compressor
geri akış
backdraught
geri akış
reflux
geri akış
drain back
hasta akış paterni
(Tıp) patient flow pattern
helezon akış ölçer
(Madencilik) spiral flow mixer
helezonik akış
vortex flow
ikiyönlü akış
bidirectional flow
ilave akış
augmenting flow
iç akış
(Havacılık) internal flow
içeri akış
(Hukuk) inflow
içeriye akış
inflow
iş akış diyagramı
flow-process diagram
kararlı akış
steady flow
karşı akış
counterflow
kaygan akış
streamline flow
kesintili akış
intermittent flow
koyu akış
viscous flow
kritik akış hızı
critical flow velocity
laboratuvar iş akış sistemi
laboratory work flow system
makro akış şeması
macro flowchart
mantıksal akış diyagramı
logical flowchart
masraf akış kavramı
(Ticaret) cost flow concept
mikro akış
microflow
mikro akış hücresi
microflow cell
mikro akış çizeneği
(Bilgisayar,Teknik) micro flowchart
mikro akış şeması
micro flowchart
müşterek ulaştırmayı düzenleme maksatlı trafik akış ve analiz sistemi
(Askeri) joint flow and analysis system for transportation
nakit akış riski
(Ticaret) cash flow risk
nehir ağzında akış
(Askeri) flow at river-mouth
newton tipi akış
(Gıda) newtonian flow
plastik akış
plastic flow
primer akış
(Elektrik, Elektronik,Teknik) primary flow
program akış diyagramı
program flowchart
sabit akış ağzı
constant bleed orifice
spiral akış
vortex flow
sürekli akış
continuous flow
sıvı akış borusu
siphon
sıvı akış borusu
syphon
termik akış
(Otomotiv) thermal flow
ters akış
back flow, counterflow
tersine akış
back flow
toplam akış
total runoff
trafiğin akış düzeni
rule of the road
turbulent akış
eddy flow
veri akış diyagramı
data flow diagram
viskozlu akış
viscous flow
yapraksı akış
laminar flow
yurt dışına akış
foreign drain
yıllık akış
annual flow
zıt akış
(Gıda) counter-current flow
üniform akış
uniform flow
ışıklı akış
luminous flux
Englisch - Englisch

Definition von akış im Englisch Englisch wörterbuch

AK
an AK-47, AK-74, or related assault rifle
AK
Alaska, a state of the United States of America
AK
Alaska. the written abbreviation for Alaska
AK
state in the northwestern United States
ak
Astigmatic Keratotomy
ak
a state in northwestern North America; the 49th state admitted to the union; "Alaska is the largest state in the United States"
ak
Avtomat Klashnikova, or Automatic Kalashnikov The most widely used automatic rifle line in the world, Russian-designed; there are several Airsoft variants
ak
us
ak
Animal Kingdom
ak
Acronym for Astigmatic Keratotomy A surgical procedure used to correct moderate cases of astigmatism Often performed at the same time as the Radial Keratotomy (RK) procedure for correcting nearsightedness The procedures are somewhat similar, differing primarily in the pattern of incisions made in the outer periphery of the cornea in order to change its shape to the curvature needed to correct the refractive problem Both AK and RK have been largely replaced by newer refractive surgery procedures See Refractive Surgery in Eye Care Encyclopedia
ak
Abbreviation for Astigmatic Keratotomy
ak
actinic keratosis AT applanation tension
ak
Alaska
ak
Above knee Also referred to as transfemoral
ak
Astigmatic Keratotomy - Modified form of Radial Keratotomy
Türkisch - Türkisch
Akma işi veya biçimi
Akın: "Meğer o akış da Rumeli topraklarında son istila hareketimizmiş."- Y. K. Beyatlı
Geçip gitme, sürüp gitme
Akın
Ak
ak
Temiz, iffetli
ak
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
ak
Ayran
ak
Bu renkte olan
ak
Yükseliş
ak
Sıkıntısız, rahat
ak
Temiz
ak
Dürüst
ak
Besleyici ve lezzetli bir mantar türü
ak
Bu renkte olan: "Ablak yüzlü, kısa kesilmiş ak sakallı bir adamdı."- M. Ş. Esendal
ak
Doğuş, doğum
ak
Bazı şeylerde beyaz bölüm
ak
Hidayet Sayın'ın, Atıf Yılmaz tarafından sinemaya da aktarılmış oyunu
ak
Namuslu, iffetli kadın
ak
Beyaz leke
Englisch - Türkisch

Definition von akış im Englisch Türkisch wörterbuch

AK
(Askeri) sivil kargo gemisi (commercial cargo ship)
akış
Favoriten