quite

listen to the pronunciation of quite
Englisch - Türkisch
epey

Ben et yemeyen epeyce insan tanıyorum. - I know quite a few people who don't eat meat.

Epeyce yer ziyaret ettik. - We visited quite a few places.

pek

Aslında pek emin değilim. - Actually, I'm not quite sure.

Pek öyle tasarladığım gibi olmadı. - It didn't work out quite like I intended it to.

oldukça

Oldukça büyük bir numara. - It is quite a big number.

Oldukça yorgun görünüyordu. - He looked quite tired.

epeyce

Hem Tom'un hem de Mary'nin epeyce arkadaşları var. - Tom and Mary both have quite a few friends.

Onun epeyce rekoru var. - He has quite a few records.

bütünüyle

Bütünüyle bunun gibi bir şey hiç görmedim. - I've never seen anything quite like this.

Birkaç şey, Tom'un beklentilerini bütünüyle karşılamadı. - A few things didn't quite meet Tom's expectations.

tamamen

Tom hâlâ oyunun kurallarını tamamen öğrenmemişti. - Tom still hasn't quite learned the rules of the game.

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

tam olarak

Söylediğini tam olarak anlamıyorum. - I don't quite understand what you are saying.

Onun nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. - I don't quite know how it happened.

elbette
büsbütün

Büsbütün hayal kırıklığı, biz hayallerimizin yok olduğunu gördük. - Quite frustrated, we saw our dreams disappear.

Bilgisayarlarla büsbütün evdedir. - He is quite at home with computers.

iyice

Arapçayı iyice öğrenmek oldukça zordur. - It's quite difficult to master Arabic.

(so) İng. Tabii
gayet

Onun niçin sinirlendiği gayet açık. - Why he got angry is quite clear.

Ben gayet iyi hissediyorum. - I'm feeling quite well.

az çok
tam

Ayı tamamen uysal ve ısırmaz. - The bear is quite tame and doesn't bite.

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

gerçekten

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

Ben, gerçekten ödeme için hazırım. - I am quite ready for payment.

tümüyle
su katılmadık
asude
cüda
hayli

Mademki Tom işsiz onun bir hayli boş zamanı var. - Now that Tom is unemployed, he has quite a bit of free time.

O, bu sabah bir hayli mektup aldı. - He received quite a few letters this morning.

bir dereceye kadar
(ünl.) Aynen öyle.Doğru
bayağı

Tom bayağı zengin, değil mi? - Tom is quite rich, isn't he?

Tom bayağı çirkin, değil mi? - Tom is quite ugly, isn't he?

dili epey
oldukça/tamamen
her yönüyle
tam, tamamen: I'm not quite through yet. Henüz tam bitirmiş değilim. I don't quite know what to say. Ne diyeceğimi bilemiyorum. "Is it
pek çok defa

Onu pek çok defa yaptım. - I've done that quite a lot.

hakikaten

Bu hakikaten yeterince büyük değil. - That's not quite big enough.

fully
tamamıyla

Onun tamamıyla farkındayım. - I'm fully aware of that.

Tom'la konuyu tamamıyla görüşmek için zamanım yoktu. - I haven't had time to fully discuss the matter with Tom.

quit
bırakmak

İşini bırakmak istediğinden emin misin? - Are you sure that you want to quit your job?

Tom'un işini bırakmaktan başka hiçbir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to quit his job.

quite a change
çok farklı
quite a change
oldukça farklı
quite a change
epey farklı
quite a few
bir çok
quite a lot
oldukça çok
quite a lot
oldukça fazla
quite a lot
epey çok
quite a tot
pek çok defa
quite a tot
epeyce
quite a ways
oldukça uzakta
quite a ways
epey uzakta
quite a ways
epey bir mesafede
quite a while ago
bir hayli zaman önce
quite a while ago
epeyce önce
quite a while ago
bir süre önce
quite a while ago
epey önce
quite an achievement
tam bir başarı
quite an achievement
büyük başarı
quite an experience
harika bir deneyim
quite an experience
tam bir deneyim
quite complete
tastamam
quite contrary
oldukça zıt
quite different
apayrı
quite easy
gayet kolay
quite empty
bomboş
quite few
azca
quite flat
düzce
quite good
oldukça iyi
quite loose
bolca
quite narrow
daracık
quite new
yepyeni
quite new
tümüyle yeni
quite rare
oldukça nadir
quite separate
apayrı
quite short
kısaca
quite slowly
yavaşça
quite so
(Politika, Siyaset) kuşkusuz
quite the contrary
tam aksine
quite white
akça
quite wide
bolca
Quite so
Aynen öyle
Quite so
Evet
quite a bit
epeyce

Tom Mary'den epeyce yaşlı. - Tom is quite a bit older than Mary.

Tom Mary'den epeyce daha genç. - Tom is quite a bit younger than Mary.

quite a few
birçok

Sepette birçok çürük elmalar vardı. - There were quite a few rotten apples in the basket.

Birçok insan konsere gitti. - Quite a few people went to the concert.

quite a long time
uzunca bir süre
quite a while
kısa bir süre önce
quite easily
kolaylıkla
quite small
ufakça
quite something
süper şey
quite something
olağan dışı
quite something
olağanüstü şey
quite a catch
oldukça yakalamak
quite a few
Bir hayli

I have met quite a few people in America.

Bir hayli öğrenci bugün yok. - Quite a few students are absent today.

Onlar bir hayli çok kitap satın aldılar. - They bought quite a few books.

quite a number of
çok sayıda
quite a sight
iyi bir görme
quite bossy
oldukça otoriter
quite enough
yeterli
quite old
oldukça yaşlı
quite possibly
büyük ihtimalle
quite ready
oldukça hazır
quite right
Çok haklısın
quite the opposite
tam tersi
quite the reverse
tamamen ters
quite a bit
epey: You've grown quite a bit. Epey büyüdün. I haven't seen her for quite a bit. Epeydir görmedim onu
quite a bit
sık sık: They go there quite a
quite a character
tipik bir kişilik
quite a few
epeyce

Epeyce yer ziyaret ettik. - We visited quite a few places.

Partiye epeyce insan geldi. - Quite a few people came to the party.

quite a view
şahane manzara
quite a walk
epeyce yol (yürüyerek)
quite a/an
epey (bir miktar)
quite a/an
epey bir
quite a/an
Ne ...! (Beğeni ve şaşkınlık belirtir.): She's quite a woman! Ne kadındır o! That was quite a party! Ne partiydi ama!
quite afield
yanlış yola sapmış
quite afield
tamamen yanlış
quite an event
fevkalade bir hadise
quite another
tamamen başka
quite another
bambaşka
quite big
oldukça büyük
quite smooth
dümdüz
quite so
elbette
quite so
doğru
quite so
gerçekten öyle
quite the thing
tamamen doğru
quite wrong
tümüyle yanlış
quite wrong
tamamen yanlış
quit
{f} çıkmak

Tom neden işten çıkmak istediğini söyledi mi? - Did Tom say why he wanted to quit?

Sen çıkmak zorunda değilsin. - You don't get to quit.

quit
gitmek

Şikayet etmeyi kes. Gitmek zorundasın. - Quit complaining. You have to go.

Tom gitmek için pek hazır değil. - Tom isn't quite ready to go.

fully
tam olarak/en az
fully
tamamen

Ben tamamen tehlikenin farkındaydım. - I was fully alive to the danger.

Üzgünüm, bugün tamamen ayrılmış. - I'm sorry, today is fully booked.

quit
{f} vazgeçmek

Ivır zıvır yiyecek yemekten vazgeçmek için irade gücüne sahip olmadığım için kendimden nefret ediyorum. - I hate myself for not having the will power to quit eating junk food.

Tom'un vazgeçmekten başka seçeneği yok. - Tom has no choice but to quit.

quit
(Ticaret) ayrılma

İşinden ayrılmaya karar verdi. - She decided to quit her job.

Ara sıra canım işimden ayrılmak istiyor. - At times I feel like quitting my job.

not quite
pek sayılmaz
quit
istifa etmek

O şirketten istifa etmek için kararını verdi. - She's made up her mind to quit the company.

quit
{f} sona ermek
quit
arınmış
cause quite a stir among
ortamı germek
create quite a stir among
ortamı germek
fully
en azından
fully
iyicene
fully
tamamiyle
fully
iyiden iyiye
quit
bırak,işi bırak
quit
çekip gitmek
quit
(Kanun) boşaltmak
quit
terk etme

Onu yapmayı terk etmeye karar verdim. - I've decided to quit doing that.

quit
çıkış
quit
vaz geçmek
quit
ayrılış
quit
geçmek
quit
(Bilgisayar) iş bitti
quit
terk etmek
quit
paydos etmek
quit
(Ticaret) durdurmak
quit
(Bilgisayar) iptal et
quit
(Kanun) teslim etmek
quit
(Bilgisayar) terket

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

quit
terk

Tom görevini terk etti ve işinden ayrıldı. - Tom abandoned the mission and quit his job.

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

quit
bırakıp gitmek
quite a bit
sık sık

Tom ve ben sık sık konuşuruz. - Tom and I speak quite a bit.

Ben sık sık seyahat yaparım. - I do travel quite a bit.

quite a bit
epey

Tom Mary'den epeyce yaşlı. - Tom is quite a bit older than Mary.

Tom bize senin hakkında epeyce şey söyledi. - Tom has told us quite a bit about you.

quite a bit
pek çok defa
quite a lot
pek çok defa
quite so
tabii
fully
tümüyle
fully
en az
fully
tam olarak

Durumun öneminin tam olarak farkındayım. - We are fully aware of the importance of the situation.

O, ne gördüğünü polise tam olarak bildirdi. - He reported fully what he had seen to the police.

quit
bırak

Sigarayı bırakmalısın. - You must quit smoking cigarettes.

Seninle Fransızca kullanmayı bıraktım. - I've quit using French with you.

quit
-den ayrılmak
quit
{f} paydos etmek [amer.]
quit
{f} boşaltmak (evi)
quit
{f} ayrılmak

Ayrılmak istemiyorum. - I don't want to quit.

Bana şirketten ayrılmak istediğini söyledi. - He told me he wanted to quit the company.

I'm quite bored
çok sıkıldım
That glass of beer´s got quite a head on it
O bardaktaki biranın üstünde çok köpük var
be quite enough
yeterli olmak
enough is enough!, that's quite enough now!, that's it already!, stop that right
yeter!, bu yeterli şimdi!, işte bu zaten!, o anda dur!
for quite a while now
uzunca bir süredir
hes not quite right in the head.
hes oldukça kafasına doğru değil
it is supposed to be now nearly or quite extinct
Şimdi olması gerekiyordu neredeyse ya da tamamen tükenmiş
keep quite
tutmak oldukça
sort of quite
tür oldukça
be quite something
çok iyi bir şey olmak
be quite something
herkese nasip olmamak
be quite something
olağanüstü bir şey olmak: It is quite something to be made a countess these days
be quite something
olağanüstü bir şey olmak
fully
tam

Evim tam sigortalıdır. - My house is fully insured.

Kazanın sebebi olduğunun tamamen farkındadır. - He fully realizes that he was the cause of the accident.

fully
iyice
fully
z tamamen
fully
bütünüyle
fully
uzun uzadıya
fully
dört dörtlük
i'm quite busy
hiç müsait değilim
it doesn't quite fit me
bu bana olmadı
it is quite obvious that
kesindir ki
it is quite on the cards that
mümkündür ki
it's quite far from here
buradan oldukça uzak
make quite a name for oneself
adını duyurmak
not quite
tam değil
not quite the thing
(deyim) yapilmasi uygun gorulmeyen ,adet olmayan
not quite understand
tam olarak anlayamamak
quit
{f} tahliye etmek
quit
{f} (quit/--ted, --ting)
quit
{s} serbest
quit
{s} kurtulmuş
quit
bitmek
quit
içermeyen
quit
be quits k
quit
{f} bırakmak, vazgeçmek: He quit smoking cigarettes. Sigara içmekten vazgeçti./Sigarayı bıraktı
quit
dili hesaplaşmış olmak
quit
çekilmek
quit
terketme

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

quit
bırakma

Sigara içmeyi bırakmalısın. - You must quit smoking cigarettes.

Sigara içmeyi bırakmalısın. - You must quit smoking.

quit
ödemek

Sen vergilerini ödemek için mi buradasın? Tam olarak değil. Gwonam! Ben seni tatilde sanıyordum! - You're here to pay your taxes? Not quite. Gwonam! I thought you were on vacation!

quit
(Askeri) BIRAKMAK, TERK ETMEK
quit
ayrılış, ayrılmak İş Bitti
quit
dili işten ayrılmak
quit
{f} kesilmek, durmak
quit
terketmek
quit
çık

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

quit
arı
quit
cry quits yeter artık demek
that's quite another story
o ayrı bir şey
that's quite another story
o büsbütün başka
this is not quite fresh
bu taze değil
until quite recently
çok yakın zamana kadar
Englisch - Englisch
To a great extent or degree; very; very much; considerably

In Lejeuneaceae vegetative branches normally originate from the basiscopic basal portion of a lateral segment half, as in the Radulaceae, and the associated leaves, therefore, are quite unmodified.

Indicates agreement
To a lesser extent or degree

Quite marvelous? What was wrong with it?.

Completely; wholly; entirely; perfectly

I don't quite understand you.

Indicates the speaker has had enough of the second person's talk, or the language or tone used, etc
To a moderate extent or degree (tone of speech will often indicate this almost conflicting usage)

Work went quite well today.

Common misspelling of quiet
fully
{v} to repay
{a} completely, entirely
completely, entirely; truly, absolutely; extremely, very; rather, moderately; to a certain extent
A quite is a Northeastern word for a petticoat or underskirt It is a local form of coat
vagueness You use quite after a negative to make what you are saying weaker or less definite. Something here is not quite right After treatment he was able to continue but he was never quite the same
ase, anverite, tou
misspelling of quiet
actually or truly or to an extreme; "was quite a sudden change"; "it's quite the thing to do"; "quite the rage"; "Quite so!
actually or truly or to an extreme; "was quite a sudden change"; "it's quite the thing to do"; "quite the rage"; "Quite so!"
to a degree (not used with a negative); "quite tasty"; "quite soon"; "quite ill"; "quite rich"
vagueness You use quite to indicate that something is the case to a fairly great extent. Quite is less emphatic than `very' and `extremely'. I felt quite bitter about it at the time Well, actually it requires quite a bit of work and research I was quite a long way away, on the terrace
to the greatest extent; completely; "you're quite right"; "she was quite alone"; "was quite mistaken"; "quite the opposite"; "not quite finished"; "did not quite make it"
completely or to a considerable degree, as in: Are you quite sure that the door is locked?
formulae You can say `quite' to express your agreement with someone. `And if you buy the record it's your choice isn't it.' --- `Quite'
emphasis You use quite to emphasize what you are saying. It is quite clear that we were firing in self defence That's a general British failing. In the USA it's quite different
Completely; wholly; entirely; totally; perfectly; as, the work is not quite done; the object is quite accomplished; to be quite mistaken
approval You use quite in front of a noun group to emphasize that a person or thing is very impressive or unusual. `Oh, he's quite a character,' Sean replied It's quite a city, Boston
of an unusually noticeable or exceptional or remarkable kind (not used with a negative); "her victory was quite something"; "she's quite a girl"; "quite a film"; "quite a walk"; "we've had quite an afternoon"
quitly
quite a bit
A considerable amount
quite a few
An indefinite and somewhat large number; more than a few but fewer than a lot; a fair number of

I've watched quite a few basketball games in my time.

quite a catch
a desirable person

You should call Matt back. He is a doctor and is rich. He is quite a catch, you know. I wish I had a doctor that was interested in me.

quite a bit
a good deal, a considerable amount
quite a few
a great many, more than a few
quite a sight
impressive sight, something worth seeing
quite good
pretty good, sufficiently good, not bad
quite ready
ready and able, certainly ready, completely ready
quite so!
absolutely!
quite the reverse
totally different, not the same at all
not quite
Almost, very nearly
quit
To repay (someone) for (something)

twyes smote I hym doune, & thenne he promysed to quyte me on my best frynde, and so he wounded my sone .

quit
Simple past tense and past participle of quit
quit
To leave (a place)
quit
To close (an application)
quit
To stop, give up (an activity) (usually + gerund or verbal noun)

John is planning to quit smoking.

quit
To pay (a debt, fine etc.)
quit
To repay, pay back (a good deed, injury etc.)

Vnthankfull wretch (said he) is this the meed, / With which her soueraigne mercy thou doest quight?.

quit
To abandon, renounce (a thing)
quit
To resign from (a job, office, position, etc.)
quit
To conduct oneself, acquit oneself, to behave (in a specified way)
quit
{v} to leave, remove, discharge, give up
I feel quite well
I feel healthy, I feel good
Mary,Quite Contrary Mary
a nursery rhyme (=an old song or poem for young children) . The rhyme goes: Mary, Mary, quite contrary,/How does your garden grow?/With silver bells and cockle shells,/And pretty maids all in a row
Quite a bit
mouthful
i quite agree
I agree entirely
it is quite possible that
it is not impossible that, it is quite probable that
not quite
not entirely, not completely; not necessarily
quit
To have done with; to cease from; to stop; hence, to depart from; to leave; to forsake; as, to quit work; to quit the place; to quit jesting
quit
To meet the claims upon, or expectations entertained of; to conduct; to acquit; used reflexively
quit
To stop working on a program in the computer system or network
quit
An applicant-initiated separation from employment
quit
Select Quit to exit from a screen or menu If an option to select Quit is not shown at the bottom of the screen, or as a menu option, press <Esc> (the Escape key) or click the right mouse button, to exit from the current screen or selection table
quit
Terminates "ising"
quit
turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
quit
discontinue or resign, as in: She wants to quit her job but she can't afford it
quit
To stop running an application
quit
The form quit is used in the present tense and is the past tense and past participle
quit
Exit the program
quit
If you say that you are going to call it quits, you mean that you have decided to stop doing something or being involved in something. They raised $630,000 through listener donations, and then called it quits
quit
free; clear; absolved; acquitted
quit
To go away; to depart; to stop doing a thing; to cease
quit
("quit on the shot") not following-through completely with momentum, decelerating through impact Example: One reason for quitting on a shot is losing your balance
quit
{s} liberated, released, exempt from
quit
to requite, respond
quit
See Banana quit, under Banana, and Guitguit
quit
(File menu) Option that terminates a session and returns the user to the operating system On some systems, Quit is Exit
quit
To leave a locality
quit
Params: NONE
quit
To stop doing something
quit
If you quit a place, you leave it completely and do not go back to it. the idea that humans might one day quit the earth to colonise other planets
quit
To release from obligation, accusation, penalty, or the like; to absolve; to acquit
quit
(aka: "quit on the shot") a player is said to have quit on the shot when he doesn't following-through completely with momentum or decelerates through impact
quit
move on (as in the sentence "I am not quitting; I am just moving on ")
quit
To set at rest; to free, as from anything harmful or oppressive; to relieve; to clear; to liberate
quit
give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat; "In the second round, the challenger gave up"
quit
Released from obligation, charge, penalty, etc
quit
past of quit
quit
To carry through; to go through to the end
quit
If you quit an activity or quit doing something, you stop doing it. A nicotine spray can help smokers quit the habit without putting on weight I was trying to quit smoking at the time. = give up
quit
{f} stop, cease; leave (a place or person); evacuate an apartment; relinquish, give up; leave a job; release
quit
If you quit your job, you choose to leave it. He quit his job as an office boy in Athens He figured he would quit before Johnson fired him
quit
Enables one to exit from the Electronic Purchase Request System Accessible from: all Electronic Purchase Request System screens
quit
To give up a habit
quit
put an end to a state or an activity; "Quit teasing your little brother"
quit
give up or retire from a position; "The Secretary fo the Navy will leave office next month"; "The chairman resigned over the financial scandal"
quit
To discharge, as an obligation or duty; to meet and satisfy, as a claim or debt; to make payment for or of; to requite; to repay
quit
Same function as exit Type this to exit Prairienet Classic
quit
go away or leave
quit
Something Winston Churchill did not do
quit
a software feature you use to close a software program
quit
kite, lage
quit
To execute a normal shutdown of a computer program and return control to the operating system
quit
Any one of numerous species of small passerine birds native of tropical America
this is quite another question
that's a totally different question; that is something entirely different
to be quite honest about it
with hand upon heart, honestly, between you and me, if we could speak openly for a moment
quite
Favoriten