oldukça iyi

listen to the pronunciation of oldukça iyi
Türkisch - Englisch
fairly well

Tom did fairly well on the test he took yesterday. - Tom dün girdiği sınavda oldukça iyi yaptı.

Tom speaks French fairly well, doesn't he? - Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşur değil mi?

quite good
pretty good

That's a pretty good idea. - O oldukça iyi bir fikir.

Tom has a pretty good idea who stole his trumpet. - Tom'un borazanını kimin çaldığına dair oldukça iyi bir fikri var.

goodish
respectable
decent

They're actually quite decent people. - Aslında oldukça iyi insanlardır.

Tom is a fairly decent golfer. - Tom oldukça iyi bir golfçüdür.

pretty well

He can read pretty well. - O, oldukça iyi okuyabilir.

She can speak English pretty well. - Oldukça iyi İngilizce konuşabilir.

Türkisch - Türkisch
ziyansız
zararsız
oldukça iyi
Favoriten