oldukça iyi

listen to the pronunciation of oldukça iyi
Türkisch - Englisch
fairly well

Tom speaks French fairly well, doesn't he? - Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşur değil mi?

He speaks English fairly well. - O, İngilizceyi oldukça iyi konuşur.

quite good
pretty good

Tom is pretty good at playing piano by ear. - Tom notasız piano çalmada oldukça iyidir.

That's a pretty good idea. - O oldukça iyi bir fikir.

goodish
respectable
decent

Tom is a fairly decent golfer. - Tom oldukça iyi bir golfçüdür.

They're actually quite decent people. - Aslında oldukça iyi insanlardır.

pretty well

He can read pretty well. - O, oldukça iyi okuyabilir.

Tom knows Mary pretty well. - Tom Mary'yi oldukça iyi biliyor.

Türkisch - Türkisch
ziyansız
zararsız
oldukça iyi
Favoriten