bayağı

listen to the pronunciation of bayağı
Türkisch - Englisch
banal
{s} coarse
vulgar
pretty

It was pretty ballsy of you to stand up to the boss like that. - Patrona o şekilde karşı çıkman bayağı büyük cesaretti.

Tom is pretty sure that he'll pass today's exam. - Tom bugünkü sınavı geçeceğinden bayağı emin.

quite

Tom has quite a few antiques. - Tom'un bayağı az antikası var.

Your son must be quite tall by now. - Oğlun şimdiye kadar bayağı boy atmış olmalı.

common
rather
cheap
coarse, vulgar; ordinary, plain, banal, common; quite, simply, just, entirely
commonplace
menial
run of the mill
camp
corrupt
plebeian
little
goodish
low camp
debased
ordinary
prosaic
lewd
tolerably
low-class
no class
common as dirt
dastardly
ordinary, plain, common
coarse, vulgar, low
coarse grained
shoddy
altogether, simply, just plain
inferior
hackney
properly
trivial
sleazy
absolutely
sure

Tom is pretty sure that he'll pass today's exam. - Tom bugünkü sınavı geçeceğinden bayağı emin.

notably
(Argo) goop
bastard
simply
poor
low
menfolk
run-of-the-mill
chamaeleo
ornery
ribald
mean
corny
caitiff
low class
{s} tawdry
mediocre
prosaic,ical
unexceptional
runofthemill
piddle
wicked
bayağı davranmak
camp it up
bayağı engerek
common adder
bayağı engerek
(Tabiat Doğa) (sürüngen, Fam: Viperidae) common viper, snake
bayağı gün
weekday
bayağı hidrojen
protium
bayağı kaçmak
(for words, behavior, dress) to be unsuitable, be out of place
bayağı kesir
vulgar fraction
bayağı kesir
common fraction
bayağı kesir
simple fraction
bayağı soğuk
coldish
bayağı çok para
a sum of money
kibarca olmayan, bayağı
polite, non-vulgar
Türkisch - Türkisch
Her zamanki gibi olan, hiçbir özelliği bulunmayan: "Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum."- P. Safa
Hemen hemen, âdeta
Aşağılık, pespaye: "Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi."- Ö. Seyfettin
Kibar olmayan, basit, adi, sıradan, amiyane, banal
Çok iyi, pekâlâ
Kibar olmayan, basit, adi, sıradan, amiyane, banal: "Çapkınlığı, çok iğrenç ve bayağı çapkınlık."- M. Yesarî
Aşağılık, pespaye
Gerçekten, çok, oldukça, epey
Gerçekten, çok, oldukça, epey: "Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna."- S. F. Abasıyanık. Çok iyi, pekâlâ
Her zamanki gibi olan, hiçbir özelliği bulunmayan
Bayağı yayın balığı
(Hayvan Bilim, Zooloji) Bayağı yayın balığı (Silurus glanis), Siluridae familyasından Avrupa'nin ikinci büyük tatlı su balığıdır. Yassı ve geniş kafası, geniş ağzı, dudaklarından sarkan iki uzun anteni ve çenesinden sarkan daha kısa dört anteni, kuyruğuna kadar uzanan alt-yüzgeci ve kafasının yakınında bulunan daha küçük bir sırt-yüzgeci vardır. Bayağı yayın balığı çok iyi duyma kabiliyetine sahiptir. Seksen yaşına kadar yaşayabilir
bayağı kesir
Ondalık olmayan kesir, adi kesir
bayağı
Favoriten