look

listen to the pronunciation of look
Englisch - Türkisch
bakmak

Her ikisi de dışarıya bakmak için pencereye gitti. - Both of them went to the window to look outside.

Facebook'taki arkadaşlarının resimlerine bakmak vakit kaybıdır. - Looking at your Facebook friends' photos is a waste of time.

görünüş

Tom görünüş biçimini çok önemsiyor. - Tom cares a lot about the way he looks.

Bakım onun görünüşünü on yaş büyük yaptı. - Care has made her look ten years older.

bakış

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

Tom, John'un Mary'ye bakış tarzını sevmiyor. - Tom doesn't like the way John looks at Mary.

{f} görünmek, gözükmek: He looks ill. Hasta görünüyor
{f} göstermek

O kendini daha uzun göstermek için yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. - She wears high heels to make herself look taller.

Arkadaşım 18'indeymiş gibi göstermek için kimliğinde oynama yaptı. - My friend doctored his ID to make it look like he was 18.

{i} bakma

Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti. - She stopped looking at the show window.

Nereye gittiğimizi bilmek için bazen geriye bakmalıyız. - Sometimes we need to look back to know where we are going to.

{f} görünmek

Kim genç ve seksi görünmek istemez ki? - Who doesn't want to look young and sexy?

Daha olgun görünmek için sakal uzattı. - He grew a beard to look more mature.

iyileşmek
(Askeri) faal
yoklamak
soruşturmak
aramak

Mary Tom gibi bir adam aramaktadır. - Mary has been looking for a guy like Tom.

Ben uzun bir zamandır yeni bir iş aramaktayım. - I've been looking for a new job for a long time.

okşamak
{f} bak

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

O birçok geceyi yıldızlara bakarak geçirdi. - Many nights did he spend, looking up at the stars.

dikkat etmek

Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın. - You'll have to look out for Tom.

yüz anlatımı
görüntü

Mike öfkeli bir görüntü takındı. - Mike wore an indignant look.

Bir insanı görüntüsüyle yargılama. - Don't judge a man by the way he looks.

(like ile) benzemek
görmek

Ben kısa sürede sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. - I'm looking forward to seeing you again soon.

Seni görmek için can atıyorum. - I'm looking forward to seeing you.

yüz ifadesi
{f} ummak
nazar etmek
look about etrafına bakmak
bakın

Sözlükte o sözcüğe bakın. - Look that word up in the dictionary.

Kafasını erkeğin omuzuna koymuş olan kız şaşkın şaşkın etrafına bakındı. - The girl, who had her head on the boy's shoulder, looked around in surprise.

{f} s_h.bak+e.görün
{i} nazar
dört yanını gözlemek veya koll
{f} ümit etmek
{i} (birinin yüzündeki) ifade
(Askeri) FAAL: Mayın harbinde bir mayın devresinin herhangi bir etkiye açık olduğu dönem
dikkatle bakmak
beklemek

Tom beklemekten bıkmış gibi görünüyor. - Tom looks like he's tired of waiting.

güvenmek
göz

Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum. - I think that it likely that there was a major fault in the lookout.

Yağmur yağacak gibi gözüküyor. - It looks like it's going to rain.

ifade (yüzdeki)
görünmek (güzel, hasta vb)
seyretmek
durmak
bakın
görünüyorsunuz
look forward to
iple çekmek
look after
ile ilgilenmek
look forward
dört gözle beklemek
look for
aramak

Bir iş aramak için New York'a geldi. - He came to New York in order to look for a job.

Tom yiyecek bir şey aramak için dışarı çıktı. - Tom went out to look for something to eat.

look around
bakınmak

Düşünmek ve etrafa bakınmak için çocukluğum sırasında buraya sıklıkla gelirdim. - During my childhood, I used to come here frequently, look around and think.

O, etrafına bakınmaktan başka bir şey yapmadı. - She did nothing but look around.

look after
göz kulak olmak

Sen yokken evine göz kulak olmak için elimden geleni yapacağım. - I'll try my best to look after your house while you're away.

Tom annesine göz kulak olmak zorunda. - Tom has to look after his mother.

look for
bulmaya çalışmak

Kitabı bulmaya çalışmak için birçok dükkana gittim. - I went to many shops to look for the book.

look forward to
sabırsızlıkla beklemek
look up
sözlükte aramak

Yeni kelimeleri sözlükte aramak iyi bir alışkanlıktır. - It is a good habit to look up new words in a dictionary.

look after
(Fiili Deyim ) çocuğa bakmak , göz kulak olmak
look after
ilgilenmek
look into
(deyim) look into sth. arastirmak,sorusturmak
look into
{f} incelemek

Dedektif meseleyi derhal incelemek için söz verdi. - The detective promised to look into the matter right away.

Bunu incelemek istiyorum. - I want to look into this.

look up to
saygı duymak
look at
bakmak

Çiçekler bakmak için çok güzeldi. - The flowers were very beautiful to look at.

Tom arabaya yakından bakmak için durdu. - Tom stopped to take a close look at the car.

look in
kazanma şansı
look over
göz gezdirmek
look through
den bakmak
look through
(Fiili Deyim ) 1- -den bakmak 2- gözden geçirmek 3- (kitaba) şöyle bir göz gezdirmek
look forward to
dört gözle beklemek
look forward to
can atmak
look like adrowned rat
Sırılsıklam olmak , sıçan gibi ıslanmak
Look before you leap
Başlamadan/Hareket etmeden önce iyice düşün!
Look out
Dikkat!

Dikkat! Gelen bir araba var. - Look out! There's a car coming.

Yankesicilere dikkat et. - Look out for pickpockets.

look after
bakmak

Çocuklara bakmak zorunda kaldım. - I had to look after the children.

Çocuklara bakmak için yardım edebilir misin? - Can you help look after the kids?

look after
gözet
look ahead
ileriye bakmak, geleceği düşünmek
look ahead
geleceğe bakmak
look ahead
ileriye bakmak
look around
(Fiili Deyim ) etrafına bakınmak

O, etrafına bakınmaktan başka bir şey yapmadı. - She did nothing but look around.

look at
göz önüne almak
look at
göz atmak

Pul koleksiyonuna bir göz atmak istiyorum. - I'd like to have a look at your stamp collection.

Lütfen ne zaman isterseniz içeri gelip sergimize bir göz atmak için tereddüt etmeyin. - Please do feel free to come in and take a look at our exhibition anytime.

look at
gözden geçirmek
look at
(Bilgisayar) bakılacaklar
look back
geçmişe bakmak
look down
tepeden bak

Yoksul insanlara tepeden bakma. - Don't look down on poor people.

Diğer insanlara tepeden bakmamalıyız. - We shouldn't look down on other people.

look for
ara

Niçin Tom'u aramıyorsun? - Why don't you look for Tom?

Polis Tom'a onun kızını arayacağına söz verdi. - The police promised Tom that they would look for his daughter.

look for
(Bilgisayar) aranan
look for
(Bilgisayar) aranacak
look for
bakmak
look for
ummak
look for
(Fiili Deyim ) 1- aramak 2- beklemek , ummak
look forward to
(Fiili Deyim ) zevkle veya sabırsızlıkla beklemek , iple çekmek
look forward to
beklemek
look forward to
sabırsızlanmak
look in
(Fiili Deyim ) 1- ziyaret etmek 2- televizyon izlemek
look in
uğrama

Tom sana uğramamı istedi. - Tom asked me to look in on you.

look in
(deyim) look in (on someone) birine soyle bir ugramak
look in
kısa bakış
look into
araştırmak

Onlar kazanın nedenlerini araştırmak için anlaştılar - They agreed to look into the causes of the accident.

Hükümet, sorunu araştırmak için bir komite kurdu. - The government has set up a committee to look into the problem.

look into
-e bakmak, -i araştırmak, -i incelemek, -i soruşturmak
look into
{f} yoklamak
look into
{f} içine bakmak

Bunun içine bakmak ister misin? - Do you want to look into it?

look into
{f} içeri bakmak
look out
seçmek
look out for
(Fiili Deyim ) 1- aramak 2- -e dikkat etmek 3- ummak , beklemek
look round
(Fiili Deyim ) 1- etrafına bakmak , bakınmak 2- dönüp bakmak , arkasına bakmak 3- gezip görmek , dolaşmak 4- bütün ihtimalleri hesaplamak
look through
-i gözden geçirmek, -i incelemek
look up
-i ziyaret etmek, -i yoklamak
look up
yukarıya bakmak
look up
ziyaret etmek
look up
üstün görmek
look up
uğramak
look up to
-e saygı beslemek
look up to
saygı beslemek
look up to
hayranlık beslemek
look up to
(Fiili Deyim ) çok saygı göstermek
look up to
-i örnek almak
look up to
-e hayranlık duymak
look at
bak

Bu resme her bakışımda, babamı hatırlarım. - Every time I look at this picture, I think of my father.

Meg bile bana bakmadı. - Meg didn't even look at me.

look over
-e şöyle bir bakmak
look through
bakmak

Tom teleskoptan bakmak istedi. - Tom wanted to look through the telescope.

look up
düzelmek
look up
saygı duymak
look up
(Fiili Deyim ) 1- yukarı bakmak 2- bakmak , yukarı bakmak
look after
(Dilbilim) sorumluluğunu almak
look after
mukayyet olmak
look after
kollamak
look after
gözetmek
look after one's own comfort
rahatına bakmak
look askance at
(deyim) kuşkuyla bakmak
look at me
bak bana
look at one another
bakışmak
look at that weirdo
(deyim) garip biri için söylenir: tipe bak
look at that weirdo
(deyim) tipe bak
look back on
anımsamak
look daggers at
kötü kötü bakmak
look daggers at
ters ters bakmak
look down
aşağı bakmak
look down
küçümsemek
look down on
yukarıdan bakmak
look down on
-e tepeden bakmak
look for trouble
kaşınmak
look for work
iş aramak
look in
(Bilgisayar) bak

Onun içine bak, ne dersin? - Look into that, would you?

Telefon rehberine bakın. - Look in the phone book.

look in
(Bilgisayar) bakılacak yer
look in on
kısa bir ziyaret yapmak
look into
bakmak

Seçeneklerimize bakmak zorundayız. - We have to look into our options.

Bunun içine bakmak ister misin? - Do you want to look into it?

look into
soruşturmak
look like
-cek gibi olmak
look like
birisine çekmek
look like
gibi gözükmek
look like a drowned rat
sırılsıklam
look out
şuraya bak
look out
(Askeri) gözcü
look out
gözetmek

Tom'un çıkarlarını gözetmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look out for
gözetmek

Tom'un çıkarlarını gözetmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look out!
hop dedik
look over
şöyle bir bakmak
look over
kısaca incelemek
look under the hood
yakından incelemek
look under the hood
araba kaputunun altına bakmak
look under the hood
kapağı açıp içine bakmak
look up
(Ticaret) (piyasa) iyileşmek
look up
arayıp bulmak
look up
canlanmak
look up
iyiye gitmek
look up to
hürmet et
look up to
-e saygı duymak/beslemek
look up to
saygı göstermek
look with favour on
hoşgörmek
Look here!
Buraya bak!
look a gift horse in the mouth
hediyede kusur aramak
look about
etrafını gözle
look about
çevresine bakmak
look after
bak

Zaman zaman çocuklara bakmalısın. - You should look after the children from time to time.

Yarın köpeğime bakar mısın lütfen? - Would you please look after my dog tomorrow?

look ahead
ilerisi için plan yapmak
look alike
benzer

Bütün bu çiçekler benzer görünüyor. - All those flowers look alike.

Tom'un çocuklarının hepsi benzer görünüyor. - Tom's children all look alike.

look angle
görüş açısı
look around
araştırmak
look around
bütün ihtimalleri düşün
look around
tüm olasılıkları düşünmek
look as if
gibi görünmek
look as if
olacağa benzemek
look as if one has seen a ghost
hayalet görmüş gibi olmak
look askance
göz ucuyla bakmak
look askance
yan yan bakmak
look at
yargılamak
look at
ele almak
look at
seyretmek
look back
geriye bakmak

Bende geriye bakmak ve yaptıklarım için pişman olmak eğilimi yoktur. - I don't tend to look back and regret what I've done.

look back
hatırlamak
look back
anımsa

Bazen çocukluğumu anımsarım. - I sometimes look back on my childhood.

look back
geçmişi düşünmek
look daggers at
bir kaşık suda boğacakmış gibi bakmak
look down on
hor görmek
look down on
hor gör

Sizden daha az şanslı olanları hor görmemelisiniz. - You shouldn't look down on those who are less fortunate than you are.

Fakir oldukları için diğerlerini hor görme. - Don't look down on others because they are poor.

look down on
küçümsemek
look down one's nose at
hor görmek
look down one's nose at
-e tepeden bakmak
look down upon
hor görmek
look for
aktarmak
look for a needle in a haystack
samanlıkta iğne aramak
look for trouble
bela aramak
look forward
bekle

Okyanus araştırmasının geleceğini onun geçmişiyle tahmin edeceksek birçok heyecan verici keşifleri elbette dört gözle bekleriz. - If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.

Siparişinizi almayı dört gözle bekleyebilir miyiz? - May we look forward to receiving your order?

look in on
uğramak
look into
araştır

Özel dedektifler tuhaf davaları araştırmak için kiralanırlar. - Private detectives were hired to look into the strange case.

Tom, Mary onun dikkatini çeker çekmez sorunu araştırmaya başladı. - Tom began to look into the problem as soon as Mary brought it to his attention.

look like
gibi görün

Tom kesinlikle seksenin üzerindeymiş gibi görünmüyor. - Tom certainly doesn't look like he's over eighty.

Onun bir soygun gibi görünmesini istiyorum. - I want it to look like a robbery.

look like
-e benzemek
look on
seyirci kalmak
look on
bakıp dur
look on
bakmak
look on
seyretmek
look on
seyret
look on the bright
iyimser olmaya çalışmak
look out
dışarı bakmak
look out
dikkat etmek

Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın. - You'll have to look out for Tom.

look out
gözet

Tom'un çıkarlarını gözetmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look out
sakınmak
look out for
dikkat etmek

Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın. - You'll have to look out for Tom.

Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look over
incele
look over
incelemek
look over
göz gezdir

Bu evraklara göz gezdirmeni isteyebileceğini düşündüm. - I thought you might want to look over these documents.

look round
dolaşmak
look round
gezmek
look round
enikonu düşünmek
look sharp
dikkat et
look sharp
elini çabuk tutmak
look sharp
acele etmek
look through
incelemek
Englisch - Englisch
A facial expression

If looks could kill.

To appear, to seem

It looks as if it’s going to rain soon.

The action of looking, an attempt to see

Let’s have a look under the hood of the car.

To make sure of, to see to

Look to it yourself, father, answered Telemachus, for they say you are the wisest counsellor in the world, and that there is no other mortal man who can compare with you. .

To try to see, to pay attention to with one’s eyes

Don’t look in the closet.

To expect or anticipate

I look to each hour for my lover’s arrival.

To give an appearance of being

That painting looks nice.

To express or manifest by a look
To face or present a view

The hotel looks over the valleys of the HinduKush.

To search for, to try to find
Physical appearance, visual impression

I don’t like the look of the new design.

accord in appearance with; "You don't look your age!
search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!"
{v} to behold, see, watch, seek for, appear
{n} a view, appearance, air of the face
Hence; Appearance; aspect; as, the house has a gloomy look; the affair has a bad look
To seem; to appear; to have a particular appearance; as, the patient looks better; the clouds look rainy
perceive with attention; direct one's gaze towards; "She looked over the expanse of land"; "Look at your child!"; "Look--a deer in the backyard!"
To look at; to turn the eyes toward
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
convey by one's expression; "She looked her devotion to me"
In Direct to Web applications, one of three user interface styles The looks differ in both layout and appearance
To direct the eyes for the purpose of seeing something; to direct the eyes toward an object; to observe with the eyes while keeping them directed; with various prepositions, often in a special or figurative sense
the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually; "he went out to have a look"; "his look was fixed on her eyes"; "he gave it a good looking at"; "his camera does his looking for him"
the expression on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face"
take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I must attend to this matter"; "She took care of this business"
To read the description of a character, object, or room
To try to see, to pay attention to with one's eyes
vi [to turn your eyes toward something] melihat (lihat)
To influence, overawe, or subdue by looks or presence as, to look down opposition
Expression of the eyes and face; manner; as, a proud or defiant look
accord in appearance with; "You don't look your age!"
look forward to the probable occurrence of; "We were expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a promotion"; "he is waiting to be drafted"
To seek; to search for
To have a particular direction or situation; to face; to front
To expect
have a certain outward or facial expression; "How does she look?"; "The child looks unhappy"; "She looked pale after the surgery"
have faith or confidence in; "you can count on me to help you any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet on that!"; "Depend on your family in times of crisis"
To show one's self in looking, as by leaning out of a window; as, look out of the window while I speak to you
physical appearance; "I don't like the looks of this place"
To await the appearance of anything; to expect; to anticipate
The act of looking; a glance; a sight; a view; often in certain phrases; as, to have, get, take, throw, or cast, a look
Sometimes used figuratively
be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to; "The house looks north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces the park"
give a certain impression or have a certain outward aspect; "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very difficult problem"; "This project looks fishy"; "They appeared like people who had not eaten or slept for a long time"
In the imperative: see; behold; take notice; take care; observe; used to call attention
Used for listed equity securities See: Picture
When a player calls the final bet before the showdown
See Phrases below
To direct the attention (to something); to consider; to examine; as, to look at an action
find words in the system dictionary or lines in a sorted list
{i} act of turning one's eyes in order to see someone or something, gaze, glance; expression, aspect; appearance; atmosphere, feel
{f} turn one's eyes in order to see someone or something, gaze, glance; search; resemble; appear to be; face
baby

Why didn't any of my babysitters ever look like you? - How come none of my babysitters ever looked like you?

How come none of my babysitters ever looked like you? - Why didn't any of my babysitters ever look like you?

mira
look after
To watch or protect; to keep safe

He asked me to look after his daughter while he was away.

look ahead
to consider the future, to anticipate future events

He will need to look ahead a few years if he wants to make solid and realistic plans for his business.

look ahead
to look in front of you literally
look alike
to have a similar visual appearance
look and feel
The combination of the visual design and behaviour of a user interface
look at
to study (something) visually
look at
to observe or watch (something)
look before you leap
Don't jump into something too precipitously; be at least a bit foresightful or circumspect
look daggers
To stare in a severe, disapproving, or threatening manner, especially without speaking

wo hostesses approached and looked daggers at Suzy and Teresa, both of whom glared back.

look down on
To regard or treat as inferior
look down one's nose
To regard as inferior or distasteful; to hold in contempt

he has such a superior look about her, you know, like some snooty society matron, looking down her nose at the rest of us.

look down upon
Alternative form of look down on

The mechanical toys were very superior, and looked down upon every one else; they were full of modern ideas, and pretended they were real.

look for
To search; to seek

He spent his life looking for the truth.

look forward
To anticipate or expect; especially, to expect something to be pleasant

I enjoyed his writing very much, and I look forward to meeting him in person.

look forward to
To anticipate, expect, or wait for, especially with a feeling of approval or pleasure

Now, on Friday noon, I am to become a private citizen. I am proud to do so. I look forward to it.

look into
to investigate, explore, or consider

If you are buying a new car, you might want to look into getting a hybrid or other high-efficiency vehicle.

look like
To be similar in appearance to; resemble

He loved him so hard that he loved all his whiskers off, and the pink lining to his ears turned grey, and his brown spots faded. He even began to lose his shape, and he scarcely looked like a rabbit any more, except to the Boy.

look like
To seem

It looks like I'm stuck with you.

look off
To put off by one's facial expression
look off
To mislead by directing one's apparent attention away from one's true object of intent
look on
To watch; to observe

My performance seems somehow always to get worse when there are other people looking on.

look out
To look from within to the outside

Look out, and you will see the rain has stopped.

look out
To find by looking: to hunt out

Then she straightened the kitchen, lit the lamp, mended the fire, looked out the washing for the next day, and put it to soak.

look out
Be vigilant and aware

While you're in the city center, look out for the dodgy street vendors.

look out for number one
To act in one's own interests; to act in a manner advantageous primarily to oneself
look over
To scan-read and check for errors
look the other way
To ignore something wrong. Similar to connive
look the part
To appear suitable for a particular kind of work, position or role

We were going to cast him in our new movie but unfortunately he didn't look the part.

look through
To pretend not to see something or someone who is clearly visible

I tried to get Michele's attention at the party, but she looked right through me!.

look through
To search, either with the eyes or by hand

Airport security looked through her purse and confiscated her nail scissors.

look through
To gaze through a gap or aperture

He looked through the binoculars at the bird.

look through rose-tinted glasses
Alternative spelling of wear rose-colored glasses
look to
To seek inspiration or advice from someone

Whenever I'm upset, I look to Mary to cheer me up.

look up
To have a bright future

Things started looking up after Jim moved back in with his parents.

look up
To look in an upwards manner

We stayed up late to look up at the stars.

look up
To obtain information about something from a text source

I didn't know what a mitochondrion was until I looked it up in a dictionary.

look up to
To show respect or admiration for
look upon
To gaze at something; to look on

Look upon my works, ye Mighty, and despair!.

look upon
To consider or regard something in a specific manner

Some people look upon lexicography as their lifes work.

look what the cat's dragged in
Used as an ironic acknowledgement of someone's arrival, especially to imply that they are unwelcome or disagreeable in some way
look who's talking
used when someone receives criticism for something by someone else who is guilty of the same thing
look-alike
A person who is visually similar to another; a double
look-down, shoot-down
Describing a phased-array radar powerful enough to pick aircraft out of ground clutter from high altitude
look-in
A quick short pass to a receiver running diagonally toward the center of the field
look-in
A quick glance
look-in
A brief visit
look-in
A chance to participate, compete, or succeed
look-see
A brief examination, a peek or glance

I'll just take a look-see at the problem and come right back, then we can go to lunch.

look out on
be oriented in a certain direction; "The house looks out on a tennis court"; "The apartment overlooks the Hudson
look like adrowned rat
(Ev ile ilgili) Be very wet , especially because you have been in heavy rain
look a fright
(deyim) Look ugly or stupid

Didn't she look a fright in that dress?.

look at life through rose-tinted glasses
(deyim) Hayata pembe gözlükler ardından bakmak
look down one's nose at
(deyim) Think that someone is less important than you or that something is not good enough for you
look like a million
(deyim) To be in the best of health and spirits

1. I feel like a million this morning. 2. He had a headache yesterday but feels like a million dollars today.

look like a million bucks
(deyim) To be in the best of health and spirits

1. I feel like a million this morning. 2. He had a headache yesterday but feels like a million dollars today.

look like a million dollars
(deyim) To be in the best of health and spirits

1. I feel like a million this morning. 2. He had a headache yesterday but feels like a million dollars today.

look the part
(deyim) Have an appearance or style of dress appropriate to a particular role or situation
A look
geek
A look
gander
A look
dekko
A look
butcher
a look
squizz
look across
be oriented in a certain direction; "The house looks out on a tennis court"; "The apartment overlooks the Hudson"
look after
keep under careful scrutiny; "Keep an eye on this prisoner!"
look after
watch after, supervise over
look after
keep under careful scrutiny; "Keep an eye on this prisoner!
look after
If you look after someone or something, you do what is necessary to keep them healthy, safe, or in good condition. I love looking after the children People don't look after other people's property in the same way as they look after their own
look after
If you look after something, you are responsible for it and deal with it or make sure it is all right, especially because it is your job to do so. the farm manager who looks after the day-to-day organization We'll help you look after your finances
look ahead
look to the future, look to future events
look ahead
The technique of buffering data into cache RAM by reading subsequent blocks in advance to anticipate the next request for data The look ahead technique speeds up disk access of sequential blocks of data
look ahead
- The technique of buffering data into cache RAM by reading subsequent blocks in advance to anticipate the next request for data The look ahead technique speeds up disk access of sequential blocks of data
look ahead
1 A feature of a CPU which allows the masking of an interrupt request until the current sequential instruction has been completed 2 A feature of an adder circuit in the ALU section which allows the circuit to look ahead to see that all the generated arithmetic carrys are available for addition
look ahead
If you look ahead, you think about what is going to happen in the future and perhaps make plans for the future. I'm trying to look ahead at what might happen and be ready to handle it
look alike
{s} have a similar appearance, resemble one another
look around
look about oneself; "look around to see whether you can find the missing document
look around
look about oneself; "look around to see whether you can find the missing document"
look around
If you look around or look round a building or place, you walk round it and look at the different parts of it. We went to look round the show homes I'm going to look around and see what I can find
look at
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
look at
{f} consider, think about carefully; take into consideration; observe something; study mentally and visually
look at
look at carefully; study mentally; "view a problem"
look at
eye
look at
lay eyes on
look at
eyeball
look away
avert one's gaze; "She looked away when the nurse pricked her arm with the needle"
look away
avert one's gaze; "She looked away when the nurse pricked her arm with the needle
look back
look towards one's back; "don't look back while you walk"
look back
look back upon (a period of time, sequence of events, etc ); remember; "she reviewed her achievements with pride"
look back
If you look back, you think about things that happened in the past. Looking back, I am staggered how easily it was all arranged
look back
look towards one's back; "don't look back while you walk
look down
{i} appearance of paper when examined under reflected light; silvery carangid fish with a condensed body and eyes located on the top of its truncated forehead
look down on
To look down on someone means to consider that person to be inferior or unimportant, usually when this is not true. I wasn't successful, so they looked down on me
look down on
despise, scorn
look for
be excited or anxious about
look for
try to locate or discover, or try to establish the existence of; "The police are searching for clues"; "They are searching for the missing man in the entire county"
look for
search for, seek
look forward
expect or hope for; "I look to hear from you soon"
look forward
expect or hope for; "I look to hear from you soon
look forward
{f} eagerly expect or anticipate with pleasure; wait with bated breath
look forward to
If you say that someone is looking forward to something useful or positive, you mean they expect it to happen. Motor traders are looking forward to a further increase in vehicle sales
look forward to
If you look forward to something that is going to happen, you want it to happen because you think you will enjoy it. He was looking forward to working with the new Prime Minister
look forward to
wait for with pleasure, wait eagerly for
look here
look at this, listen to this
look in
make a quick visit, come for a fast visit
look in on
{f} visit as to check on a person's condition (e.g.: "My friend was just released from the hospital, I will look in on her this afternoon after work")
look into
examine so as to determine accuracy, quality, or condition; "check the brakes"; "Check out the engine"
look into
investigate scientifically; "Let's investigate the syntax of Chinese"
look into
{f} check it out, inspect
look into
If a person or organization is looking into a possible course of action, a problem, or a situation, they are finding out about it and examining the facts relating to it. He had once looked into buying his own island off Nova Scotia = investigate
look like
bear a physical resemblance to; "She looks like her mother
look like
bear a physical resemblance to; "She looks like her mother"
look like
{f} resemble, have a similar appearance
look on
observe with attention; "They watched as the murderer was executed"
look on
look on as or consider; "she looked on this affair as a joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He is reputed to be intelligent"
look on
watch; observe
look out
be careful; observe; observatory; be watchful, be on guard
look out
be vigilant, be on the lookout, be on one's guard, be careful; "Watch out for pickpockets!"
look out
see look 11
look out
to protect someone's interests; "A man's gotta look out for his family
look out
to protect someone's interests; "A man's gotta look out for his family"
look out for
If you look out for something, you pay attention to things so that you notice it if or when it occurs. Look out for special deals = watch for
look over
If you look something over, you examine it quite quickly in order to get a general idea of what it is like. They presented their draft to the president, who looked it over, nodded and signed it He could have looked over the papers in less than ten minutes
look over
check, inspect; forgive
look round
see look around
look round
look at the surroundings, see around, observe the area
look through
If you look through a group of things, you examine each one so that you can find or choose the one that you want. Peter starts looking through the mail as soon as the door shuts. = go through
look through
If you look through something that has been written or printed, you read it. He happened to be looking through the medical book `Gray's Anatomy' at the time
look through
check; review, go over
look to
If you look to something that will happen in the future, you think about it. Looking to the future, though, we asked him what the prospects are for a vaccine to prevent infection in the first place
look to
turn one's interests or expectations towards; "look to the future"; "this method looks to significant wavings
look to
If you look to someone or something for a particular thing that you want, you expect or hope that they will provide it. The difficulties women encounter with their doctors partly explain why so many of us are looking to alternative therapies
look up
If you look up a fact or a piece of information, you find it out by looking in something such as a reference book or a list. I looked your address up in the personnel file Many people have to look up the meaning of this word in the dictionary
look up
{f} search for information (i.e. in books)
look up
If you look someone up, you visit them after not having seen them for a long time. I'll try to look him up, ask him a few questions She looked up some friends of bygone years. = visit
look up
If a situation is looking up, it is improving. Things could be looking up in the computer industry. = improve
look up
seek information from; "You should consult the dictionary"; "refer to your notes"
look up to
admire, be impressed by someone; model oneself after someone (usually an older person)
look up to
If you look up to someone, especially someone older than you, you respect and admire them. You're a popular girl, Grace, and a lot of the younger ones look up to you. = admire
look upon
{f} consider; eye, look at, fix the eyes on
look upon
see look on
look upon
look on as or consider; "she looked on this affair as a joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He is reputed to be intelligent"
looked
past of look
looking
{i} watching, observing
looking
The manner in which one looks; appearance; countenance; face
looking
The act of one who looks; a glance
Türkisch - Englisch

Definition von look im Türkisch Englisch wörterbuch

look after one's own comfort
rahatına bakmak
look
Favoriten