search for, seek

listen to the pronunciation of search for, seek
Englisch - Türkisch
Arama için, talep
look for
aramak

Tom yiyecek bir şey aramak için dışarı çıktı. - Tom went out to look for something to eat.

Dolma kalemimi aramak zorundayım. - I have to look for my pen.

look for
bulmaya çalışmak

Kitabı bulmaya çalışmak için birçok dükkana gittim. - I went to many shops to look for the book.

look for
ara

Tom, üniversiteden mezun olmadan üç ay önce bir iş aramaya başladı. - Tom began to look for a job three months before he graduated from college.

Ayrılalım ve Tom'u arayalım. - Let's split up and look for Tom.

look for
(Bilgisayar) aranan
look for
(Bilgisayar) aranacak
look for
bakmak
look for
ummak
look for
(Fiili Deyim ) 1- aramak 2- beklemek , ummak
look for
aktarmak
look for
-i aramak
look for
-i beklemek
look for
beklemek
Englisch - Englisch
look for
search for, seek
Favoriten