saygı duymak

listen to the pronunciation of saygı duymak
Türkisch - Englisch
esteem
to respect

It is important, in any age, to adore God and to respect one's parents. - Herhangi bir yaşta Allah'a tapmak ve ebeveynlere saygı duymak daha önemlidir.

We have to respect local customs. - Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız.

look up
regard
have respect for
look up to
respect

You've got to respect Tom. - Tom'a saygı duymak zorundasın.

Tom respects Mary a lot. - Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır.

(deyim) take one's hat off to
(deyim) tip one's hat to
büyük saygı duymak
revere
saygı duy
{f} respecting

His modesty is worth respecting. - Onun alçakgönüllülüğü saygı duymaya değer..

We cannot help respecting his courage. - Onun cesaretine saygı duymamak elimizde değil.

saygı duy
{f} respected

He is respected by everybody. - Ona herkes tarafından saygı duyulur.

You're respected by everybody. - Herkes tarafından saygı duyuluyorsun.

saygı duy
{f} respect

He respects Einstein, an American scientist. - O, bir Amerikalı bilim adamı, Albert Einstein'a saygı duyuyor.

I respect the elderly. - Yaşlılara saygı duyarım.

saygı duyma
{i} respecting

We cannot help respecting his courage. - Onun cesaretine saygı duymamak elimizde değil.

Far from respecting him, I dislike him. - Ona saygı duymayı bırak, ondan hoşlanmıyorum.

korkuyla karışık bir saygı duymak
stand in awe of
saygı duymak
Favoriten