look at

listen to the pronunciation of look at
Englisch - Türkisch
seyretmek
göz önüne almak
göz atmak

Lütfen ne zaman isterseniz içeri gelip sergimize bir göz atmak için tereddüt etmeyin. - Please do feel free to come in and take a look at our exhibition anytime.

Pul koleksiyonuna bir göz atmak istiyorum. - I'd like to have a look at your stamp collection.

(Fiili Deyim ) bakmak , incelemek , gözden geçirmek
gözden geçirmek
(Bilgisayar) bakılacaklar
bak

Çocukken çimin üstünde sırtüstü uzanır beyaz bulutlara bakardım. - As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

bakmak

Sabah güneşi bakmak için çok parlak. - The morning sun is too bright to look at.

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

ele almak
yargılamak
eye
{i} göz

Annem gözlerinde yaşlarla bana baktı. - Mother looked at me with tears in her eyes.

Annem gözlerinde yaşlarla bana baktı. - My mother looked at me with tears in her eyes.

eye
yatak istinadı
look at me
bak bana
eye
delik

Tom'un delikli bir kaşı var. - Tom has a pierced eyebrow.

eye
{f} gözle

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

Annem gözlerinde yaşlarla bana baktı. - My mother looked at me with tears in her eyes.

eye
iğne deliği
eye
bakış

Tom'un gözlerinde terör bakışını gördüm. - I saw the look of terror in Tom's eyes.

Onun gözündeki bakışına göre onun şaka yollu konuştuğunu söyleyebilirdim. - By the look in his eye I could tell that he was speaking tongue in cheek.

a look at
bir göz at
eye
{i} tomurcuk
eye
{f} gözetlemek
eye
{f} süzmek
eye
(isim) göz, bakış, nazar, görüş, bakış açısı, kanı, ilmik, ilik, tomurcuk
eye
dişi kopça
eye
çeşm
eye
göze benzer herhangi bir şey
eye
toplanma noktası
eye
{i} görüş

Ben normal görüşe sahibim. - I have normal eyesight.

Benim görüşüm kötüleşiyor. - My eyesight is getting worse.

eye
{f} dikkatle bakmak
eye
{i} kanı

Onun gözü şişmişti ve burnu kanıyordu. - His eye was swollen and his nose was bleeding.

eye
gözünü dikip bakmak
Englisch - Englisch
to study (something) visually
to observe or watch (something)
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
{f} consider, think about carefully; take into consideration; observe something; study mentally and visually
look at carefully; study mentally; "view a problem"
eye
lay eyes on
eyeball
view

Try to look at it from Tom's point of view. - Try to look at it from Tom's point of view.

look at

  Türkische aussprache

  lûk ät

  Aussprache

  /ˈlo͝ok ˈat/ /ˈlʊk ˈæt/

  Etymologie

  [ 'luk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English lOcian; akin to Old Saxon lOcOn to look.

  Gemeinsame Collocations

  look at me

  Videos

  ... I can click, look at the details, and even go ahead and ...
  ... If you look at different kinds of laws we make or things like ...

  Wort des Tages

  stiggins
Favoriten