to study (something) visually

listen to the pronunciation of to study (something) visually
Englisch - Türkisch

Definition von to study (something) visually im Englisch Türkisch wörterbuch

look at
göz önüne almak
look at
göz atmak

Eve bir göz atmak için gideceğim. - I will go and take a look at the house.

Lütfen ne zaman isterseniz içeri gelip sergimize bir göz atmak için tereddüt etmeyin. - Please do feel free to come in and take a look at our exhibition anytime.

look at
(Fiili Deyim ) bakmak , incelemek , gözden geçirmek
look at
gözden geçirmek
look at
(Bilgisayar) bakılacaklar
look at
bak

Bu Japon arabasına bak. - Look at this Japanese car.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

look at
yargılamak
look at
ele almak
look at
bakmak

Tom arabaya yakından bakmak için durdu. - Tom stopped to take a close look at the car.

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

look at
seyretmek
Englisch - Englisch
look at
to study (something) visually
Favoriten