look after

listen to the pronunciation of look after
Englisch - Türkisch
ile ilgilenmek
göz kulak olmak

Sen yokken evine göz kulak olmak için elimden geleni yapacağım. - I'll try my best to look after your house while you're away.

Tom annesine göz kulak olmak zorunda. - Tom has to look after his mother.

(Fiili Deyim ) çocuğa bakmak , göz kulak olmak
ilgilenmek
gözet
bakmak

Çocuklara bakmak için yardım edebilir misin? - Can you help look after the kids?

Çocuklara bakmak zorunda kaldım. - I had to look after the children.

kollamak
(Dilbilim) sorumluluğunu almak
mukayyet olmak
gözetmek
bak

Onun yokluğunda bebeğine bakmamı rica etti. - She asked me to look after her baby in her absence.

Lucy'nin annesi ona küçük kız kardeşine bakmasını söyledi. - Lucy's mother told her to look after her younger sister.

çekip çevirmek
idare etmek
-e bakmak, -i gözetmek, ile ilgilenmek
(deyim) look after someone/sth. bakmak,gozetmek
bakımını üstlenmek
çocuk bakmak
care
{f} önem vermek
care
önemsemek
care
umursamak
care
aldırmak
care
{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

care
{i} özen

Tom büyük özenle kalktı. - Tom rose with great care.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

look after one's own comfort
rahatına bakmak
look after a child
dadılık etmek
look after number one
kendi çıkarını düşünmek
look after number one
kendi çıkarına bakmak
look after one's babies
yavrularına bakmak
look after one's benefit
çıkar gözetmek
look after one's benefits
çıkar gözetmek
look after one's interest
çıkar gözetmek
look after one's interests
çıkar gözetmek
look after one's own benefits
çıkarlarını gözetmek
look after one's own interests
çıkarlarını gözetmek
look after oneself
(Dilbilim) kendisiyle ilgilenmek
look after oneself
kendine özen göstermek
look after oneself
kendine bakmak
look after patient
hasta bakmak
look after the inner man
karnını doyurmak
look after the inner man
boğazına bakmak
care
{i} aldırış
care
iplemek
care
kaygı

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

Birkaç kişi kaygısız. - Few people are free from cares.

care
istemek
care
{f} merak etmek
care
{i} ilgi

O, yaşlı annesiyle ilgilenir. - She takes care of her old mother.

İyi bir işçi her zaman aletleriyle ilgilenir. - A good workman always takes care of his tools.

care
{i} üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

care
{i} yapılması gereken şey
care
kaygı/ilgi/koruma/özen
care
{i} himaye
care
{i} merak

Merak etmeyin. Onunla ilgileneceğim. - Don't worry. I'll take care of that.

Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum. - I wonder if you have ever really cared for me.

care
{f} kafaya takmak
care
(Tıp) İhtimam, bakım
liable to look after
bakmakla yükümlü olmak
obliged to look after
bakmakla yükümlü olmak
to look after
birine bakmak
Englisch - Englisch
To watch or protect; to keep safe

He asked me to look after his daughter while he was away.

keep under careful scrutiny; "Keep an eye on this prisoner!"
watch after, supervise over
keep under careful scrutiny; "Keep an eye on this prisoner!
If you look after someone or something, you do what is necessary to keep them healthy, safe, or in good condition. I love looking after the children People don't look after other people's property in the same way as they look after their own
If you look after something, you are responsible for it and deal with it or make sure it is all right, especially because it is your job to do so. the farm manager who looks after the day-to-day organization We'll help you look after your finances
aftereye
care
Türkisch - Englisch

Definition von look after im Türkisch Englisch wörterbuch

look after one's own comfort
rahatına bakmak
look after

  Silbentrennung

  look af·ter

  Türkische aussprache

  lûk äftır

  Aussprache

  /ˈlo͝ok ˈaftər/ /ˈlʊk ˈæftɜr/

  Etymologie

  [ 'luk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English lOcian; akin to Old Saxon lOcOn to look.

  Videos

  ... girl that we have to look after, and ...

  Wort des Tages

  disinter
Favoriten