hatırlamak

listen to the pronunciation of hatırlamak
Türkisch - Englisch
recall
remember

I have to remember to buy some milk. - Biraz süt almayı hatırlamak zorundayım.

It is important to remember who your friends are. - Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir.

to remember, to recollect, to recall, to think of sth
recollect
call to mind
recapture
recur
call up
to remember, recall, recollect
occur to
come to mind
think back on
reminisce about
bring to mind
bear in mind
recast
think of
look back
recall to
coming back
to recall
think
hayal meyal hatırlamak
have a dim recollection of it
hatırlama
reminiscence
hatırlama
recall

Tom said he couldn't recall. - Tom hatırlamadığını söyledi.

Try to recall what happened. - Ne olduğunu hatırlamaya çalış.

hatırlama
remember

She may not remember me, but I do remember her. - O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım.

You don't have to be very old to remember that event. - O olayı hatırlaman için çok yaşlı olmana gerek yok.

hatırla
occur to
hatırla
remember

I can remember the warmth of her hands. - Onun ellerinin sıcaklığını hatırlayabiliyorum.

She may not remember me, but I do remember her. - O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım.

hatırla
{f} remembering

He's not good at remembering names. - O, isimleri hatırlamada iyi değildir.

Tom had trouble remembering what Mary looked like. - Tom Mary'nin nasıl biri olduğunu hatırlamada güçlük çekiyordu.

hatırla
{f} recall

Tom couldn't recall the details. - Tom detayları hatırlayamadı.

Ken couldn't recall that man's name. - Ken o adamın adını hatırlayamadı.

hatırla
{f} remembered

The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered. - New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır.

Tom remembered the rabbits he used to raise. - Tom yetiştirdiği tavşanları hatırladı.

hatırla
bear in mind
hatırlama
recollection

Tom only had a dim recollection of what Mary looked like. - Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı.

hatırlama
recall of
birdenbire hatırlamak
(deyim) spring to mind
hatırla
recollect

I have no recollection of seeing the man. - Adamı gördüğümü hatırlamıyorum.

It is just my recollection that there remained no more than 20 people in the village. - Hatırladığım kadarıyla köyde yirmi kişi kaldı.

hatırlama
{i} remembrance

The event is worthy of remembrance. - Olay hatırlamaya değer.

hatırlama
remembering, recalling, recollecting
hatırlama
recollect

Tom only had a dim recollection of what Mary looked like. - Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı.

hatırlama
anamnesis
yapmayı hatırlamak
bethink oneself to do
Türkisch - Türkisch
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak: "Ben daha ona sual sormadan her şeyi hatırlamıştım."- S. F. Abasıyanık
çıkarmak
bulmak
anımsamak
tahattur etmek
(Osmanlı Dönemi) TAHATTUR
Hatırlama
tahattur
Hatırlama
anımsama
hatırlama
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama: "İçinde bir hatırlama korkusu var."- P. Safa
hatırlama
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
hatırlamak
Favoriten