narin

listen to the pronunciation of narin
Kurdisch - Türkisch

Definition von narin im Kurdisch Türkisch wörterbuch

narîn
narin
Türkisch - Türkisch
İnce yapılı, yepelek, nazenin: "Bir tezgâhta tülbent dokuyan narin bir kıza âşık oldum."- S. F. Abasıyanık. İnce, nazik: "Söğüdün yaprağı narindir narin."- Halk türküsü
İnce yapılı, yepelek, nazenin
Kırgızistan'ın en büyük ve en uzun nehri
İnce, nazik
NARİN
(Osmanlı Dönemi) İç oda
NARİN
(Osmanlı Dönemi) f. İnce, zayıf, nazik
Türkisch - Englisch
delicate

He was a weak and delicate child. - Cılız ve narin bir çocuktu.

Happiness is a delicate flower. - Mutluluk narin bir çiçektir.

slim

Young girls' desire for slim figures is strong. - Genç kızların narin şekiller için arzusu güçlüdür.

fragile

These cardboard boxes are fragile. - Bu karton kutular narindir.

Flowers are so fragile and so beautiful, that you can't speak about them without poetry or metaphors. - Çiçekler o kadar narin ve güzeldir ki şiirler ve metaforlar olmadan onlar hakkında konuşamazsın.

frail

The elderly woman was frail but feisty. - Yaşlı kadın narin ama alıngandı.

(Tıp) naris
brittle
fine
(person) of delicate build, slight; delicate-looking (thing)
sylphy
willowy
slender, slim " yepelek, nazenin; delicate, brittle, fragile, frail
sylphish
slight
sylphlike
slender
tenuous
petite
sensitive
gracile
subtile
fey
narin bir şekilde
ethereally
narin cidarlı
thin-walled
narin kolon
(İnşaat) slender column
narin yapılı
petite
narin bir halde
fragilely
narin gövdeli
thin-webbed
narin tavus otu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: buğdaygiller,necliye) common bent, bent-grass
narin çamaşırlar
delicate fabric
ince ve narin kız
sylph