backer

listen to the pronunciation of backer
İngilizce - Türkçe
destekçi
destek olan kimse
arka çıkan
{i} sponsor
{i} bahisçi
{i} arka çıkan kimse
{i} finansör
yardım eden kimse
{i} üstüne oynayan bahisçi
tarafını tutan kimse
yarışta bir ata para koyan kimse
{i} arka
taraftar
torpil
back
sırt

Sırtımda kötü bir ağrım var. - I have a bad pain in my back.

Çocukken çimin üstünde sırtüstü uzanır beyaz bulutlara bakardım. - As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.

back
arka

Çamaşır yıkarken oğlunun pantolonunun arka cebinde bir prezervatif buldu. - While doing the wash she found a condom in the back pocket of her son's pants.

Bana onun geniş bir arkası olduğu söylendi. - I am told he has a broad back.

back
ters

Ne yazık ki plan ters tepti. - Unfortunately, the plan backfired.

Alfabeyi tersten oku. - Say the alphabet backwards.

back
geri

Sekizden önce geri döndü. - He came back before eight.

O geri döndüğünde ona sor. - Ask her when she comes back.

back
{i} arkalık
back
desteklemek

Tom beni desteklemek için kaldı. - Tom stayed to back me up.

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

back
{f} 1. -i desteklemek, -e arka olmak, -e yardım etmek: Akif's company is
back
{f} üzerine bahse girmek
back
(Askeri) ters esiş
back
arkasındaki

Tom ve Mary restoranın arkasındaki masalardan birinde. - Tom and Mary are at one of the tables in the back of the restaurant.

Mağazanın arkasındaki karanlık bir köşede gözden kayboldu. - He disappeared into a dark corner at the back of the shop.

back
kaşelemek
back
vazgeçmek

Tom şimdi vazgeçmek üzere değil. - Tom isn't about to back down now.

back
arkaya doğru olan
back
eğin
back
geriye gitmek

Sadece ne kadar geriye gitmek istiyorsun? - Just how far back do you want to go?

Bir bebek olmak için geriye gitmek istiyorum. - I want to go back to being a baby.

back
(Bilgisayar) desen
back
sırtlamak
back
yerine
back
(Dilbilim) kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

back
geri sürmek
back
(Anatomi) omurga

Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur. - Invertebrates have no backbone or spinal column.

back
tekne

Ben tekneye geri yüzdüm. - I swam back to the boat.

Tom tekneye dönmeye çalıştı. - Tom tried to get back in boat.

back
gerilemek
back
geri yürütmek
back
tekrar

Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar. - If you cut the tail off of a lizard, it will grow back.

Ben kısa sürede size tekrar yazacağım. - I will write you back soon.

back
evvelki
back
arka taraf
back
-e yardım etmek
back
eski

Tepenin üstündeki eski kilise on ikinci yüzyıla kadar uzanmaktadır. - The old church on the hill dates back to the twelfth century.

İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı. - Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.

back
(Bilgisayar) önceki

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm. - When did you return? I came back the day before yesterday.

back
oynamak
back
yine

Tom yine normale döndü. - Tom is back to normal.

Yarına kadar buna yine ihtiyacım var. - I need this back by tomorrow.

back
kaplamak kitap
back
arka çıkmak
back
geriye götürmek
financial backer
(Ticaret) finansör
back
geriye doğru sürmek
back
dal

Tom tekrar uykuya daldı. - Tom fell back to sleep.

Babam eve dönmeden önce uykuya daldım. - I fell asleep before father came back home

back
geçmişte

Leyla sıkı bir dini geçmişten geliyor. - Layla comes from a strict religious background.

Mütevazı bir geçmişten geliyorum. - I come from a humble background.

back
geriye doğru

Tom geriye doğru yürüyor. - Tom is walking backwards.

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

back
(futbol) bek
back
daldaki
back
geri yine
back
eski yerinde
back
karşılık olarak
back
bahse girmek
back
arkada

Biz uzun süredir arkadaşız. - We're friends from way back.

Eskiden konser verdiğimde Tom ve Mary arkada benim yedek şarkıcılarımdı. - Tom and Mary were my backup singers back when I used to perform.

back
üzerine para koymak
back
geçmişe

Tom geçmişe seyahat etti. - Tom traveled back in time.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

back
karşılığında
back
arkaya götürmek
back
geriye doğru götürmek
back
eski yerine
back
(para) önceden borç olan
financial backer
parasal destek sağlayan
line backer
defans oyuncusu
back
arkase
back
{s} arkadaki

Resmimizi arkadaki heykelle çektirelim, değil mi? - Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?

back
kayırmak
back
{s} ödenmemiş
back
ciro etmek
back
tekne eski ye
back
{f} astarlamak
back
bir şeye destek olmak
back
bek

Onun öğle yemeğinden önce geri gelmesini bekliyorum. - I expect her to come back before lunch.

Her zaman bir kötümserden ödünç para al; o, geri ödenmesini beklemez. - Always borrow money from a pessimist; he doesn't expect to be paid back.

back
defans oyuncusu
back
yardım etmek

Tom yardım etmek için beni geri gönderdi. - Tom sent me back to help.

Sana yardım etmek için geri geldim. - I came back to help you.

back
{f} takviye etmek
back
(Askeri) TERS ESİŞ: Rüzgarın saat ibresi aksi istikametinden esmesi
back
üzerine bahse girmek geriye sürmek
back
geriye

Nereye gittiğimizi bilmek için bazen geriye bakmalıyız. - Sometimes we need to look back to know where we are going to.

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

back
geride

Açık söylemek gerekirse, bu takımın kazanamayacak olmasının sebebi onları geride tutmanızdır. - To put it bluntly, the reason this team won't win is because you're holding them back.

Polis öfkeli kalabalığı geride tuttu. - The police held the angry crowd back.

back
uzak

TV uzaktan kumandasını bana geri ver. - Give me back the TV remote.

Terinde olsam uzak dururum. - I'd stand back if I were you.

back
kitap sırtı
back
ödemesi gecikmiş
back
önce

25 Ocaktan önce kütüphane kitaplarımı geri götürmek zorundayım. - I've got to take my library books back before January 25th.

Sekizden önce geri döndü. - He came back before eight.

back
sözünden

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back out now.

Sözünden dönebileceğini düşündüm. - I thought you might back out.

back
{s} eski tarihli
back
sırtına binmek güneşin aksi yönüne dönmek
back
geri geri gitmek
back
dirise etmek back down back out caymak
back
{f} sırtına binmek
back
{i} belkemiği
back
{i} ters taraf
back
arkaya

Tom saçını arkaya taradı. - Tom combed back his hair.

Tom'un saçları arkaya taranmıştı. - Tom's hair was slicked back.

back
arka olmak
back
{i} (Anatomi) sırt, belkemiği
back
(isim) sırt, belkemiği; arka, geri; arkalık, elin tersi, kitap sırtı, ters taraf; defans oyuncusu, bek; tekne (boya vb.)
back
{s} geriye doğru giden
back
{f} kaplamak (kitap)
back
geç

O henüz geri gelmedi. Kaza geçirmiş olabilir. - He isn't back yet. He may have had an accident.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

back
tarafını tutmak
back
{i} elin tersi
back
{f} destek olmak
back
{i} futbol bek
back
{i} tekne (boya vb.)
İngilizce - İngilizce
One who, or that which, backs; especially one who backs a person or thing in a contest
Comparative form of back: more back

/eɪ/ This diphthong is a glide from mid front tongue position toward a higher, backer position similar to that of /ɪ/.

invests in a theatrical production
{i} supporter, parlayer; (Slang) investor
A backer is someone who helps or supports a project, organization, or person, often by giving or lending money. I was looking for a backer to assist me in the attempted buy-out. someone who supports a plan, especially by providing money
back
The inside margin of a page
back
The edge of a book which is bound

The titles are printed on the backs of the books.

back
The keel and keelson of a ship

The ship's back broke in the pounding surf.

back
Upper part of a natural object which is considered to resemble an animal's back

The small boat raced over the backs of the waves.

back
The reverse side; the side that is not normally seen

I hung the clothes on the back of the door.

back
to lay out a second, smaller anchor to provide additional holding power
back
The roof of a horizontal underground passage
back
The part of a piece of clothing which covers the back

I still need to finish the back of your dress.

back
Produced in the back of the mouth

U in rude is a back vowel.

back
The backrest, the part of a piece of furniture which receives the human back

Can you fix the back of this chair?.

back
to change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
back
Large and attractive buttocks
back
Area behind, such as the backyard of a house

We'll meet out in the back of the library.

back
Effort, usually physical

Put some back into it!.

back
The side of a blade opposite the side used for cutting

Tap it with the back of your knife.

back
To or in a previous condition or place

The office fell into chaos when you left, but now order is back.

back
A non-alcoholic drink (often water or a soft drink), to go with hard liquor or a cocktail
back
That part of the body that bears clothing
back
Not current

I’d like to find a back issue of that magazine.

back
to brace the yards so that the wind presses on the front of the sail, to slow the ship
back
The spine and associated tissues

I hurt my back lifting that dictionary.

back
The side of any object which is opposite the front or useful side

Turn the book over and look at the back.

back
{v} to mount, second, support, put back
back
{a} backward, behind, on things past
back
{n} the hinderpart, rear, thick part, outside
Back
seconds
Back
ura
Back
keypad
Back
door

Tom came in through the back door. - Tom entered through the back door.

Tom entered through the back door. - Tom came in through the back door.

Back
bk
back
at or to or toward the back or rear; "he moved back"; "tripped when he stepped backward"; "she looked rearward out the window of the car"
back
A large arrow pointing to the left on your browser's toolbar By clicking back you can move backwards through any links that you have followed
back
In arrear; as, to be back in one's rent
back
The upper part of a lode, or the roof of a horizontal underground passage
back
In withdrawal from a statement, promise, or undertaking; as, he took back the offensive words
back
In a manner that impedes
back
To change from one quarter to another by a course opposite to that of the sun; used of the wind
back
To make a back for; to furnish with a back; as, to back books
back
establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
back
This is the rear defensive player
back
To get upon the back of; to mount
back
cause to travel backward; "back the car into the parking spot"
back
To move or go backward; as, the horse refuses to back
back
The back button allows you to step back through the screens one step at a time
back
The part of something that goes last
back
A large shallow vat; a cistern, tub, or trough, used by brewers, distillers, dyers, picklers, gluemakers, and others, for mixing or cooling wort, holding water, hot glue, etc
back
Toward the stern
back
Being in arrear; overdue; as, back rent
back
That which is farthest away from the front
back
support financial backing for; "back this enterprise"
back
Being at the back or in the rear; distant; remote; as, the back door; back settlements
back
One of the players usually numbered 9 through 15 Except for the scrumhalf, backs don't take part in scrums or lineouts
back
{s} behind, after
back
strengthen by providing with a back or backing
back
Away from the front or from an edge
back
in or to or toward a past time; "set the clocks back an hour"; "never look back"; "lovers of the past looking fondly backward"
back
{i} dorsal area; part of a chair where the back rests; rear part of the human body (from the neck to the end of the spine); end; defense player (Basketball)
back
In some team sports, a position behind most players on the team
back
{i} dorsum
back
the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage
back
in repayment or retaliation; "we paid back everything we had borrowed"; "he hit me and I hit him back"; "I was kept in after school for talking back to the teacher"
back
A garment for the back; hence, clothing
back
A shallow vat or tub used chiefly by brewers
back
related to or located at the back; "the back yard"; "the back entrance"
back
The flared hinge ironed onto the text portion of a case bound book by a rounder-backer The back serves several purposes: 1) it holds the round in the text 2) it keeps the cover boards in position after the book is cased in 3) it creates a hinge together with the case that helps each page to bend in the paper rather than at the binding, reducing stress on the binding and making the book last longer
back
To a previous condition or place
back
in or to or toward a former location; "she went back to her parents' house"
back
{f} support; move backwards, move to the rear
back
Away from contact; by reverse movement
back
be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I backed Kennedy in 1960"
back
the posterior part of a human (or animal) body from the neck to the end of the spine; "his back was nicely tanned"
back
travel backward; "back into the driveway"; "The car backed up and hit the tree"
back
To write upon the back of; as, to back a letter; to indorse; as, to back a note or legal document
back
place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting on the new horse"
back
To a former state, condition, or station; as, to go back to private life; to go back to barbarism
back
To support
back
To drive or force backward; to cause to retreat or recede; as, to back oxen
back
a browser button that returns the view to the last page shown A drop list attached to the button lists the last several pages visited
back
The part opposed to the front; the hinder or rear part of a thing; as, the back of a book; the back of an army; the back of a chimney
back
To the place from which one came; to the place or person from which something is taken or derived; as, to go back for something left behind; to go back to one's native place; to put a book back after reading it
back
It is recommended that you use the Back Button or Arrow on your Browser
back
To place or seat upon the back
back
located at or near the back of an animal; "back (or hind) legs"; "the hinder part of a carcass"
back
of an earlier date; "back issues of the magazine"
back
The side of something opposite the front or useful side; the reverse side; the side that is not normally seen
back
In concealment or reserve; in one's own possession; as, to keep back the truth; to keep back part of the money due to another
back
The front, or outer surface of the bow; the surface facing the target
back
A support or resource in reserve
back
The wind is said to back when its direction changes in a counter-clockwise direction A wind that was blowing from the south and shifts to the east is often said to be "backing to the east " Also see veer and haul
back
In human beings, the hinder part of the body, extending from the neck to the end of the spine; in other animals, that part of the body which corresponds most nearly to such part of a human being; as, the back of a horse, fish, or lobster
back
In the previous state or position
back
The back of a book is the binding edge To back a book is to shape the back of a previously rounded book, so as to make a shoulder on either side against which the front and back covers fit closely
back
To bet on the success of; as, to back a race horse
back
An extended upper part, as of a mountain or ridge
back
A member of the offensive backfield: the quarterback or either of the two running backs; also, a member of the defensive backfield: either of the two safeties or two cornerbacks
back
give support or one's approval to; "I'll second that motion"; "I can't back this plan"; "endorse a new project"
back
In a state of restraint or hindrance
back
To adjoin behind; to be at the back of
back
option on the browser menu which is used to undo several recent positioning operations
back
backward, to the rear; to the past
back
be in back of; "My garage backs their yard"
back
when using a browser, returns to the last page viewed
back
The part opposite to, or most remote from, that which fronts the speaker or actor; or the part out of sight, or not generally seen; as, the back of an island, of a hill, or of a village
back
In return, repayment, or requital
back
the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord; "the fall broke his back"
back
(Of time) In times past; ago
back
Far from the main area
back
in or to or toward an original condition; "he went back to sleep"
back
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding"
back
the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage a support that you can lean against while sitting; "the back of the dental chair was adjustable"
back
Posterior part of the body trunk from the nape of the neck to the buttocks
back
the part of something that is furthest from the normal viewer; "he stood at the back of the stage"; "it was hidden in the rear of the store"
back
To brace the weather yardarm in so that the wind acts on the forward part of the sail, pressing it back
back
In, to, or toward, the rear; as, to stand back; to step back
back
shift to a counterclockwise direction; "the wind backed"
back
| Main Page | Gallery Online | New Releases Gift Gallery | Glossary & Editions | Guest Book Order | Email Us | About the Gallery
back
in answer; "he wrote back three days later"; "had little to say in reply to the questions"
back
To stand still behind another dog which has pointed; said of a dog
back
(football) a person who plays in the backfield strengthen by providing with a back or backing establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
back
1 On a vessel, toward the stern 2 Of wind, to change in a counterclockwise direction, as would be seen looking down from above the earth; Compare to veer
back
a defender
back
The outward or upper part of a thing, as opposed to the inner or lower part; as, the back of the hand, the back of the foot, the back of a hand rail
back
We have listed below each active ingredient that can be found in our products Also included is a description of some of the general symptoms associated with each ingredient Derma-Clear Ingredients Glossary: Belladonna (Deadly Nightshade): Acutely flushed, hot dry skin, burning to the touch Boils and abscesses Influenza, especially indicated when the eyes are inflamed Sudden chill and onset of symptoms characterized by flushing, burning heat and throbbing pain Mezereum (Spurge Olive): Often useful in cases of neuralgic pains about the teeth and face Skin is sensitive to the touch with intense itching Miliary eruptions Lac Vaccinum Defloratum (Skimmed Cow's Milk): Intense frontal headache Sore throat, aggravated when swallowing Nausea and vomiting Short dry cough and soreness of chest Pimples on face and forehead Back
back
The roof or upper part in any underground mining cavity
back
The rear of body, especially the part between the neck and the end of the spine and opposite the chest and belly
back
See Bac, 1
back
a support that you can lean against while sitting; "the back of the dental chair was adjustable"
back
The part of a cutting tool on the opposite side from its edge; as, the back of a knife, or of a saw
back
Moving or operating backward; as, back action
back
(football) a person who plays in the backfield
back
(1) The main portion of a hide, obtained by cutting off the two bellies (2) Leather made from (1) Bark Tanned Leather vegetable tanned, mainly by means of the tannins contained in the barks of trees
back
Dorsal part of the bird
back
The distance from the withers to top of croup or hips should match the length of the horse's neck from the poll to the withers The length of the back is directly related to the slope of shoulder The steeper the shoulder, the longer the back A horse with a long back is usually not as well balanced or as strong as a short-backed horse
back
the side that goes last or is not normally seen; "he wrote the date on the back of the photograph"
back
building Thunderstorm - A thunderstorm in which new development takes place on the upwind side (usually the west or southwest side), such that the storm seems to remain stationary or propagate in a backward direction
back
To go in the reverse direction
back
Near the rear
back
in answer; "he wrote back three days later"; "had little to say in reply to the questions
back
To support; to maintain; to second or strengthen by aid or influence; as, to back a friend
back
the change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
back
A ferryboat
back
the part of a garment that covers your back; "they pinned a `kick me' sign on his back"
backers
plural of backer
line backer
linebacker: the position of a defensive football player who plays close behind the line of scrimmage
line backer
linebacker: a defensive football player who takes a position close behind the linemen
backer