kırık

listen to the pronunciation of kırık
Türkçe - İngilizce
fracture

Fadil died of skull fractures. - Fadıl kafatası kırıkları nedeniyle öldü.

Many methods have been proposed for treating fractures of the atrophic mandible. - Mandibula kondil kırıklarının tedavisinde birçok yöntem önerilmiştir.

broken

This window has been broken for a month. - Bu pencere bir aydır kırıktır.

The x-ray showed two broken fingers. - Röntgen filminde iki kırık parmak görünüyordu.

jiggered
chink
(Hayvan Bilim, Zooloji) teal
fault
bad mark
breakage
(İnşaat) crack

Tom stared at the cracked phone screen. - Tom kırık telefon ekranına baktı.

Broken test tubes, cracked beakers - the work of careless students in the laboratory. - Kırık test tüpleri, kırık deney şişeleri - Laboratuvarda dikkatsiz öğrencilerin çalışması.

disillusioned

I was disillusioned at his married life. - Ben onun evlilik yaşamına hayal kırıklığına uğradım.

Don't be disillusioned. - Hayal kırıklığına uğrama.

fail

She failed the examination and I was greatly disappointed. - O, sınavda başarısız oldu ve ben büyük hayal kırıklığına uğradım.

My mother was disappointed by my failure. - Hatamdan dolayı annem hayal kırıklığına uğradı.

fragment

He tried to put the fragments of a broken vase together. - O, kırık bir vazonun parçalarını bir araya getirmeye çalıştı.

geol. fault
broken; cracked; mongrel, hybrid; offended, hurt, resentful; break, fracture; fragment; fault; bad mark, fail
backgammon piece put out of play
med. fracture, break
cracked

Tom stared at the cracked phone screen. - Tom kırık telefon ekranına baktı.

I want to find my old cracked mirror. - Eski kırık aynamı bulmak istiyorum.

break

I had some bad breaks. - Bazı kötü kırıklarım vardı.

X rays are used to locate breaks in bones. - X ışınları kemiklerdeki kırıkları bulmak için kullanılır.

split
cracked grain
offended, hurt
fractured

Why do you have a fractured bone? - Neden bir kırık kemiğin var?

broken piece

Tom tried to put the broken pieces back together. - Tom kırık parçaları tekrar birleştirmeye çalıştı.

He stuck the broken pieces together. - O, kırık parçaları birlikte yapıştırdı.

hybrid; mongrel; of mixed race
mad

No, I'm not mad at you, I'm just disappointed. - Hayır, sana kızgın değilim, sadece hayal kırıklığına uğradım.

I made a temporary repair to the broken door. - Kırık kapıya geçici bir onarım yaptım.

broken of
(Tıp) anaclasis
bust
(Anatomi) fractura
kırık bir şekilde
effeminately
kırık buz
brash
kırık cam
broken glass
kırık dökük
scrap
kırık dökük
dilapidated
kırık dökük
worn out
kırık fiksasyonu
(Tıp) fracture fixation
kırık iyileşmesi
(Tıp) fracture healing
kırık kalp
broken heart

Time heals all broken hearts. - Zaman tüm kırık kalpleri iyileştirir.

kırık kuşağı
(Jeoloji) fault zone
kırık not
a bad mark
kırık parça
broken piece
kırık parça
fragment
kırık taş
brash
kırık hava
broken air
kırık almak
to get a failing grade
kırık alınlık
(İnşaat) broken pediment
kırık atımı
fault throw
kırık atımı
(Jeoloji) net slip
kırık aynası
slickenside
kırık basamağı
(Jeoloji) fault scarp
kırık beyaz
brooken white
kırık bezelye
split peas
kırık cam parçaları
(Jeoloji) glass shards
kırık diş
snaggletooth
kırık diş
snag
kırık durgu
(Muzik) broken cadence
kırık dökük
brokenly
kırık dökük
1. broken or worn-out (furniture). 2. broken or worn-out piece of furniture. 3. broken, disjointed, incoherent (language)
kırık dökük şey
rattletrap
kırık dökük şey
pile
kırık düzlemi
fault plane
kırık düzlemli geçiş
wedge transition
kırık düzlemli tranzisyon
broken back transition
kırık düzlemli tranzisyon
wedge transition
kırık ek
(Telekom) fractured joint
kırık fay
(Coğrafya) fracture fault
kırık kaya parçaları
brash
kırık kemer
(İnşaat) broken arch
kırık kemiğin sarıldığı tahta parçaları
cradle
kırık kesit
broken section
kırık not
bad mark
kırık not almak
get bad mark
kırık not almak
get low mark
kırık not almak
get poor mark
kırık not/numara
failing grade
kırık parça
breakage
kırık plak
dished plate
kırık porozitesi
(Jeoloji) fracture porosity
kırık tahtası
splint
kırık tahtası
med. splint
kırık tahtası ile bağlamak
splint
kırık taş
metal
kırık vade
(Ticaret) breach maturity
kırık var
I have a fracture
kırık vermek
to give (a student) a failing grade
kırık çatı
(İnşaat) curb roof
kırık çatı
folding roof
kırık çatı
(İnşaat) mansard roof
kırık çatı
curb roof, mansard roof
kırık çizgi
broken rule
kırık çizgi
broken line
kırık çizgi grafiği
(Matematik) broken line graph
kırık çizgi çizeneği
(Matematik) broken line graph
kırık çizgisi
fault line
kırık çömlek parçası
shard
kırık çömlek parçası
potsherd
kırık çıkıkçı
bonesetter
kırık ışın
refracted ray
kıçı kırık
slang trifling, piddling, trivial
yerine oturtmak (kırık)
reduce
Kırıklar
coal cleat
açık kırık
compound fracture
bileşik kırık
compaund fracture
bu kırık
This is broken
enine kırık
transverse fault
internal kırık fiksasyonu
(Tıp) internal fracture fixation
ipi kırık
slang ne'er-do-well, hoodlum, hood
ipi kırık
drifter, bum
kâlbi kırık
heartbroken

Tom's mother was heartbroken. - Tom'un annesi kalbi kırıktı.

Tom is going to be heartbroken. - Tom kalbi kırık olacak.

ters kırık
reverse fault
ufalanmış kırık
comminuted fracture
çapraz kırık
oblique fault
ırzı kırık
unchaste, unvirtuous
kırık