saniye

listen to the pronunciation of saniye
Türkçe - İngilizce
(isim) Second

One minute has sixty seconds. - Bir dakikada altmış saniye vardır.

Light travels around the earth seven and a half times a second. - Işık dünyanın etrafında bir saniyenin 7.5 katı hızında seyahat eder.

tick
sec

One minute has sixty seconds. - Bir dakikada altmış saniye vardır.

Light travels at a velocity of 186,000 miles per second. - Işık saniyede 186.000 millik bir hızla hareket eder.

(Bilgisayar) seconds

My watch gains five seconds a day. - Saatim günde beş saniye ileri gider.

My watch gains thirty seconds a month. - Saatim bir ayda otuz saniye ileri gider.

bits per second
shake
split second
jiffy
saniye ibresi
second hand
saniye ibresi second hand
(on a watch or clock)
bit/saniye bps
(Bilgisayar) bits per second bps
bit/saniye bps
(Bilgisayar) bits per second
mili saniye
(Bilgisayar) milliseconds
amper saniye
coulomb
bir saniye
a) one second b) just a moment!, just a second!
bir saniye
just a sec
bir saniye
just a second
bir saniye bekleyin
hang on for a second
bir saniye dur
wait a jiffy
bir saniye lütfen
just a sec
devir/saniye
cycles/second
fut-libre-saniye
foot-pound-second system
karakter/saniye; toplu korunma sığınağı
(Askeri) characters per second; collective protective shelter
kare/saniye
(Bilgisayar) frames/second
kare/saniye
(Bilgisayar) frame/second
kilobit / saniye
(Askeri) kilobits per second
megabayt / saniye
(Askeri) megabytes per second
megabit / saniye
(Askeri) megabits per second
mikro saniye
microsecond
otuz saniye işareti
thirty second note
otuz saniye kuralı
(Denizbilim) thirty second rule
piko saniye
(Bilgisayar) picosecond
sekiz saniye kuralı
(Spor) eight-second rule
temel psikolojik harekat çalışması; bit/saniye
(Askeri) basic psychological operations study; bits per second
vat-saniye
watt-second
yineleme süresi saniye
(Bilgisayar) refresh seconds
yirmi saniye
twenty second
örnek/saniye
(Bilgisayar) samples/second
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ikinci; dakikanın altmışta biri
Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi: "Bütün bu hadise hemen bir yirmi saniye içinde olup bitmişti."- S. F. Abasıyanık
Bir derecenin altmışta biri
Fizik ve mekanikte zaman birimi
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri olan zaman birimi
Osmanlılar'da mülkiye rütbelerinden biri
SANİYE
(Osmanlı Dönemi) Dakikanın altmışta birisi. Çok kısa bir zaman
saniye ibresi
(Televizyon) Saatlerde saniyeyi gösteren devingen iğne
saniye