parçalanma

listen to the pronunciation of parçalanma
Türkçe - İngilizce
fragmentation
breakup
disjunction
smash
dismemberment
rent
split
disintegration
smash up
schism
disruption
being torn
crash
split up
being broken
break-up, disintegration
(Fizik) fission
(Gıda,Teknik) degradation
(İnşaat) chipping
fracture
deterioration
cracking
laceration
dismember
parçalanma gerilimi
disintegration voltage
parçalanma sabiti
disintegration constant
parçalanmak
decay
parçalanmak
tatter
parçalanmak
crumble
parçala
break apart

They did not break apart easily. - Onlar kolaylıkla parçalamadı.

parçala
break down
parçalanmak
{f} spall
parçalanmak
go to pieces
parçalanmak
{f} crash
parçalanmak
shatter
parçalanmak
{f} rupture
parçalanmak
{f} rend
parçalanmak
digest
biyolojik parçalanma
(Biyoloji,Tıp) biodegradation
parçala
disjoint
parçalanmak
(Konuşma Dili) go for a burton
parçalanmak
fallen to bits
parçalanmak
break up with
parçalanmak
breakdown
parçalanmak
decompose
parçalanmak
wear oneself out
parçalanmak
break into pieces
parçalanmak
rive
parçalanmak
{f} disrupt
parçala
{f} fragment

The American invasion of Iraq left the country devastated, fragmented and broke. - Irak'ın Amerikan istilası ülkeyi harap, parçalanmış ve beş parasız bıraktı.

Fragments of the mirror were scattered on the floor. - Ayna parçaları zemin üzerinde dağıldı.

parçala
{f} shred

Sami was torn to shreds by a cougar. - Sami bir puma tarafından parçalara ayrıldı.

He tossed the paper into a shredder. - Kağıdı parçalayıcıya attı.

parçala
tear down
parçala
{f} tatting
parçala
{f} tatter
parçala
{f} tattered
parçala
tear to pieces
parçala
{f} fragmented

The fruit must be finely fragmented, before it can go into the press. - Meyve prese girmeden önce güzel parçalanmış olmalıdır.

The American invasion of Iraq left the country devastated, fragmented and broke. - Irak'ın Amerikan istilası ülkeyi harap, parçalanmış ve beş parasız bıraktı.

parçala
dismember

Sami dismembered the body. - Sami cesedi parçaladı.

Sami's body was found dismembered. - Sami'nin cesedi parçalanmış olarak bulundu.

parçalanmak
break down
parçalanmak
fall to pieces
parçalanmak
fragment
parçalanmak
break
parçalanmak
sever
parçalanmak
fly apart
parçala
break#down
atomik parçalanma
atomic fission
foto parçalanma
(Fizik) photodisintegration
nükleer parçalanma
nuclear disintegration
nükleer parçalanma
nuclear fission
parçala
disjointed
parçala
sliver
parçala
tear#down
parçalanmak
break up
parçalanmak
come apart
parçalanmak
disintegrate
parçalanmak
to break into pieces, to break up, to smash, to disintegrate, to fragment; to wear oneself out
parçalanmak
go into splinters
parçalanmak
break to pieces
parçalanmak
shiver
parçalanmak
fly to pieces
parçalanmak
to wear oneself out trying to please someone
parçalanmak
crush
parçalanmak
{f} shred
parçalanmak
to be broken, smashed, torn, or pulled to pieces
parçalanmak
{f} splinter
parçalanmak
smash
parçalanmak
go splinters
parçalanmak
split off
parçalanmak
hackle
parçalanmak
{f} split
radyoaktif parçalanma
radioactive disintegration
çekirdeksel parçalanma
nuclear disintegration
Türkçe - Türkçe
Parçalanmak işi
inkısam
parçalanmak
Parçalama işine konu olmak, parçalara ayrılmak
parçalanmak
Başkasını mutlu etmek için elden gelen her şeyi yapmak, didinmek
parçalanmak
Parçalama işine konu olmak, parçalara ayrılmak: "Rayların üstüne düşüp parçalanacaksın dedi, hem bak, herkes bizimle eğleniyor."- R. N. Güntekin
parçalanma