para-

listen to the pronunciation of para-
Türkçe - İngilizce
coin-
<span class="word-self">paraspan> birimi
currency

The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira. - Daha önceki İtalyan para birimi liradır.ve onun sembolü £ dır.O Türk lirasıyla ilgili değildir.

France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea. - Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır.

beklenmedik bir <span class="word-self">paraspan>
windfall
<span class="word-self">paraspan>
money

How much money do you want? - Ne kadar para istiyorsun?

He has lots of money. - O aşırı para harcıyor.

fazla <span class="word-self">paraspan> çekmek
overdraw
<span class="word-self">paraspan> kazanmak
earn

America is a lovely place to be, if you are here to earn money. - Eğer para kazanmak için buradaysan, Amerika bulunmak için hoş bir yer.

How much money do you want to earn? - Ne kadar para kazanmak istersin?

peşin <span class="word-self">paraspan>
cash
devletin devlete barış için ödediği <span class="word-self">paraspan>
tribute
ödünç <span class="word-self">paraspan>
loan

Has Tom ever asked you to loan him money? - Tom hiç ona ödünç para vermeni istedi mi?

I loaned Tom some money. - Ben Tom'a biraz ödünç para verdim.

<span class="word-self">paraspan>-psikoloji
para-psychology
bozuk <span class="word-self">paraspan>
change

Do you have small change with you? - Yanında bozuk para var mı?

I usually toss my loose change into my desk drawer. - Bozuk paramı genellikle masamın çekmecesine atarım.

<span class="word-self">paraspan> cezası vermek
fine
kâğıt <span class="word-self">paraspan>
note

Tom opened his safe, took out a wad of notes and handed them to Mary. - Tom kasasını açtı, bir tomar kağıt para çıkardı ve onları Mary'ye uzattı.

<span class="word-self">paraspan> çekme
withdrawal
<span class="word-self">paraspan>
{i} cash

Tom caught Mary stealing his money from the cash register. - Tom Mary'yi yazarkasadan parasını çalarken yakaladı.

Many people use cash machines to withdraw money. - Pek çok insan para çekmek için nakit para çekme makineleri kullanıyor.

<span class="word-self">paraspan> cezası
(Hukuk) fine

The court ordered her to pay the fine. - Mahkeme ona para cezasını ödemesini emretti.

Ken was fined 7,000 yen for speeding. - Ken hızdan dolayı 7.000 yen para cezasına çarptırıldı.

yatırılan <span class="word-self">paraspan>
deposit
demir <span class="word-self">paraspan>
change

Tom took some change out of his pocket and gave it to the man. - Tom cebinden demir para çıkardı ve onu adama verdi.

<span class="word-self">paraspan> biriktirmek
to save money
<span class="word-self">paraspan> iadesi
refund

Please send me a refund. - Lütfen bana bir para iadesi yapın.

I'd like to get a refund. - Para iadesi istiyorum.

<span class="word-self">paraspan> kaynağı
fund

Tom is running short of funds. - Tom para kaynağını tüketiyor.

We exhausted our funds. - Biz para kaynağını tükettik.

<span class="word-self">paraspan>
means

She lives beyond her means. - O, kazandığından çok para harcıyor.

Success means much money, doesn't it? - Başarı çok para anlamına gelir, değil mi?

<span class="word-self">paraspan>
dough

That dude is rolling in dough. - Adam paraya para demiyor.

She's rolling in dough. - O çok para kazanıyor.

<span class="word-self">paraspan>
currency

The former Argentine currency was Austral. Its symbol was ₳. - Arjantin'in eski para birimi Austral'di. Sembolü ₳ idi.

In 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system. - 1971 de Britanya Kırallığı parasını ondalık sisteme çevirdi.

Kaç <span class="word-self">paraspan>
How much?, How much is it?
basmak (<span class="word-self">paraspan>)
mint
bozuk <span class="word-self">paraspan>
small change

Do you have small change with you? - Yanında bozuk para var mı?

I have no small change on me. - Üzerimde bozuk para yok.

demir <span class="word-self">paraspan>
coin

Tom put some coins in the box. - Tom kutuya bazı demir paralar koydu.

efektif <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) cash
<span class="word-self">paraspan>
shiners
<span class="word-self">paraspan> basmak
counterfeit
<span class="word-self">paraspan> parayı çeker
Money breeds money
<span class="word-self">paraspan> yatırmak
to invest
<span class="word-self">paraspan> yatırmak
deposit

Sir, I would like to deposit my money. How do I do that? - Beyefendi, ben para yatırmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım?

I want to deposit some money. - Biraz para yatırmak istiyorum.

<span class="word-self">paraspan> yetirilebilir
affordable
kâğıt <span class="word-self">paraspan>
paper

No government land could be bought with paper money. - Hiçbir hükümet arazisi kağıt para ile satın alınamıyordu.

As more paper money came into use, the value fell. - Daha fazla kağıt para kullanımını girdiği için değeri düştü.

madeni <span class="word-self">paraspan>
piece
<span class="word-self">paraspan>
{i} coin

Time is the coin of your life. You spend it. Do not allow others to spend it for you. - Zaman hayatınızın parasıdır. Onu harcayın. Başkalarının sizin için harcamasına izin vermeyin.

Eric who was a weak prince issued a bad coinage which excited great discontent among the Danes. - Güçsüz bir prens olan Eric Danimarkalılar arasında büyük hoşnutsuzluğa sebep olan kötü bir para sistemi çıkardı.

<span class="word-self">paraspan> çekmek
withdraw

How much money you would like to withdraw? - Ne kadar para çekmek istersin?

I'd like to withdraw some money. - Biraz para çekmek istiyorum.

anahtar <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) key currency
askeri <span class="word-self">paraspan>
(Askeri) invasion currency
askeri <span class="word-self">paraspan>
(Askeri) occupancy currency
biriktirmek (<span class="word-self">paraspan>)
salt down
bol (<span class="word-self">paraspan>)
pot
bozuk <span class="word-self">paraspan>
divisional coin
bozuk <span class="word-self">paraspan>
(Konuşma Dili) chump change
bozuk <span class="word-self">paraspan>
fractional money
bozuk <span class="word-self">paraspan>
chicken-feed
bozuk <span class="word-self">paraspan>
(Konuşma Dili) chickenfeed
devir hızı (<span class="word-self">paraspan>)
(Ticaret) turnover
eldeki <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) ready cash
elektronik <span class="word-self">paraspan>
(Bilgisayar) electronic cash
epey <span class="word-self">paraspan> harcama
splurge
euro <span class="word-self">paraspan> birimi
euro currency
euro-<span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) euro-money
gerekli <span class="word-self">paraspan>
wherewithal
geçerli <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) tender
göndermek (<span class="word-self">paraspan>)
remit
harcamak (<span class="word-self">paraspan>)
disburse
idari <span class="word-self">paraspan> cezası
(Kanun) administrative fine
ingiliz <span class="word-self">paraspan> birimi
(Ticaret) pound sterling
israil <span class="word-self">paraspan> birimi
shekel
kara <span class="word-self">paraspan>
(deyim) filthy lucre
kazakistan <span class="word-self">paraspan> birimi
tenge
koparmak (<span class="word-self">paraspan>)
extract
macaristan <span class="word-self">paraspan> birimi
forint
maden <span class="word-self">paraspan>
coin
market <span class="word-self">paraspan> piyasası
(Ticaret) money
medeni <span class="word-self">paraspan> ve madalya ilmi
numismatics
mevcut <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) cash on hand
milli <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) home currency
nakit <span class="word-self">paraspan>
currency
<span class="word-self">paraspan>
(Argo) benjamins
<span class="word-self">paraspan>
(Argo) ends
<span class="word-self">paraspan>
(Argo) dosh
<span class="word-self">paraspan>
(Argo) ruff
<span class="word-self">paraspan>
the wherewithal
<span class="word-self">paraspan>
iron
<span class="word-self">paraspan>
(Argo) wonga
<span class="word-self">paraspan>
(Argo) dead presidents
<span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) allowance
<span class="word-self">paraspan>
banknote
<span class="word-self">paraspan>
finances

A household is a group that shares the same living space and finances. - Ev halkı, aynı yaşam alanını ve parayı paylaşan bir gruptur.

<span class="word-self">paraspan>
kail
<span class="word-self">paraspan>
fund

We exhausted our funds. - Biz para kaynağını tükettik.

IMF stands for International Monetary Fund. - IMF Uluslararası Para Fonu (IMF) anlamına gelir.

<span class="word-self">paraspan>
{i} tin
<span class="word-self">paraspan>
(Pisikoloji, Ruhbilim) para
<span class="word-self">paraspan>
gelt (yiddish)
<span class="word-self">paraspan>
(Argo) dead prez
<span class="word-self">paraspan> alma
(Ticaret) collection
<span class="word-self">paraspan> almak
get money
<span class="word-self">paraspan> dökmek
spend a lot of money
<span class="word-self">paraspan> etmek
tell
<span class="word-self">paraspan> etmek
work
<span class="word-self">paraspan> etmek
to be worth
<span class="word-self">paraspan> etmek
worth
<span class="word-self">paraspan> etmek
cost
<span class="word-self">paraspan> etmek
be worth
<span class="word-self">paraspan> için
for money
<span class="word-self">paraspan> yemek
accept a bribe
<span class="word-self">paraspan> ödeme
(Ticaret) disbursement
<span class="word-self">paraspan> ödemek
pay
<span class="word-self">paraspan> ödülü
purse
<span class="word-self">paraspan> üstü
remainder
sahte <span class="word-self">paraspan>
fake currency
sahte <span class="word-self">paraspan>
(Kanun) bad money
sahte <span class="word-self">paraspan>
funny money
sahte <span class="word-self">paraspan>
forged money
sahte <span class="word-self">paraspan>
(Politika, Siyaset,Ticaret) false money
talep etmek (bir miktar <span class="word-self">paraspan>)
assess
tayin etmek (<span class="word-self">paraspan> miktarını)
assess
temel <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) key
toplamak (<span class="word-self">paraspan>)
raise
toplamak (<span class="word-self">paraspan>)
collect
toptan ödenen <span class="word-self">paraspan>
(Askeri) lump-sum
toptan ödenen <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) lump sum
tutar <span class="word-self">paraspan> birimi
(Bilgisayar) amounts are in
ucuz <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) easy money
ulusal <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) home currency
ulusal <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) legal tender
ulusal <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) domestic currency
ulusal <span class="word-self">paraspan>
(Ticaret) currency
yollamak (<span class="word-self">paraspan>)
remit
yuvarlak <span class="word-self">paraspan>
even money
çin <span class="word-self">paraspan> birimi
yuan
bozuk <span class="word-self">paraspan>
bit
<span class="word-self">paraspan>
capital

You worship money because you believe in capitalism. - Kapitalizme inandığın için paraya tapıyorsun.

Mr. Morita started a business by using borrowed money as capital. - Bay Morita sermaye olarak borç para kullanarak bir işe başladı.

<span class="word-self">paraspan>
wealth
<span class="word-self">paraspan>
pelf
<span class="word-self">paraspan>
filthy lucre
<span class="word-self">paraspan>
obverse
<span class="word-self">paraspan>
leeway
<span class="word-self">paraspan>
oof
<span class="word-self">paraspan>
lucre
<span class="word-self">paraspan>
take

Why don't you try to take your money back? - Paranızı geri almayı neden denemiyorsunuz?

The man claimed he didn't take the money. - Adam parayı almadığını iddia etti.

<span class="word-self">paraspan>
moolah
eski <span class="word-self">paraspan> ve tartı sistemi
talent
<span class="word-self">paraspan>
{i} chip

We all chipped in to buy our teacher a birthday present. - Hepimiz öğretmenimize bir doğum günü hediyesi almak için para verdik.

sağlamak (<span class="word-self">paraspan>/yiyecek)
put up
idari <span class="word-self">paraspan> cezası
(Kanun) Regulatory fine
macaristann eski <span class="word-self">paraspan> birimi
Hungary's old currency
<span class="word-self">paraspan>
rich

Even if I were rich, I wouldn't give money to him. - Zengin olsam, ona para vermem.

If I had been rich, I would have given you some money. - Zengin olsaydım, ben sana biraz para verirdim.

<span class="word-self">paraspan> aklamak
to launder money
<span class="word-self">paraspan> kazanmak
To earn money

They wanted to earn money. - Onlar para kazanmak istiyorlardı.

If you want to earn money, America is the best. - Para kazanmak istiyorsan, Amerika en iyisi.

<span class="word-self">paraspan> mevcudu
Money is available
<span class="word-self">paraspan> parayı çeker
it takes money to make money
piyasaya yeni <span class="word-self">paraspan> çıkarma
Removing a new money market
<span class="word-self">paraspan>
lolly
<span class="word-self">paraspan>
pecuniary
<span class="word-self">paraspan>
brass

The five yuan coins are brass, and the ten yuan coins are made out of bronze. - Beş yuan paralar pirinç, ve on yuan paralar bronz dışında yapılır.

The 5 yen coin is made from brass and the 10 yen coin is made from bronze. - 5 yen bozuk para pirinçten yapılır ve 10 yen bozuk para bronzdan yapılır.

<span class="word-self">paraspan>
coffers
<span class="word-self">paraspan>
green

Green is the color of money. - Yeşil, paranın rengidir.

<span class="word-self">paraspan>
Jack

Jack can't afford a new bicycle. - Jack'in yeni bir bisiklete parası yetemez.

Jack can't afford to buy a new bicycle. - Jack'in yeni bir bisiklet satın almak için parası yok.

<span class="word-self">paraspan>
(Hukuk) money, cash
<span class="word-self">paraspan>
pay dirt
<span class="word-self">paraspan>
shekels

If you want to go to Israel, you need many shekels. Water costs only 0,50 ₪. - İsrail'e gitmek istiyorsan çok paraya ihtiyacın var. Su sadece 0,50 ₪.

<span class="word-self">paraspan>
ducat
<span class="word-self">paraspan>
(a) para (one fortieth of a kuruş)
<span class="word-self">paraspan>
boodle
<span class="word-self">paraspan>
Chink
<span class="word-self">paraspan>
sugar
<span class="word-self">paraspan>
money, cash, dough; (kâğıt) banknote; (madeni) coin; pecuniary
<span class="word-self">paraspan>
dust
<span class="word-self">paraspan>
kale
<span class="word-self">paraspan>
rock

Tom and Mary have jumped together from Pulpit Rock with a parachute. It was a short but magical experience. - Tom ve Mary birlikte Pulpit Rock'tan paraşütle atladılar. Kısa ama büyülü bir deneyimdi.

<span class="word-self">paraspan>
bread

When he had no money, he couldn't buy any bread. - Parası olmadığı zaman hiç ekmek alamazdı.

He had barely enough money to buy bread and milk. - Ekmek ve süt alacak kadar parası ancak vardı.

<span class="word-self">paraspan>
funds

We exhausted our funds. - Biz para kaynağını tükettik.

When do you think his funds will run out? - Onun parasının ne zaman biteceğini düşünüyorsun?

<span class="word-self">paraspan>
purse

He has swords and purse. - Onun kılıçları ve parası var.

Tom stole some money from his mother's purse. - Tom annesinin çantasından biraz para çaldı.

<span class="word-self">paraspan>
{i} wherewithal
<span class="word-self">paraspan>
{s} monetary

It is important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies. - Bir milletin para ve mali politikalarının yeterli karışımına sahip olması önemlidir

IMF stands for International Monetary Fund. - IMF Uluslararası Para Fonu (IMF) anlamına gelir.

<span class="word-self">paraspan>
kickback
<span class="word-self">paraspan>
loot
<span class="word-self">paraspan>
wampum
<span class="word-self">paraspan>
effective
<span class="word-self">paraspan>
rhino
<span class="word-self">paraspan>
coffer
<span class="word-self">paraspan>
exchequer
<span class="word-self">paraspan>
kale,kail
İngilizce - İngilizce
Forming words relating to activities carried out with a parachute
resembling
abnormal, incorrect
beside, near, alongside, beyond
In isomeric benzene derivatives, having the two substituents in opposite positions (compare ortho- and meta-.)
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Paraplegic
prefix meaning behind, e g , para-appendiceal
a soldier in the paratroops
A woman who has been delivered of a viable fetus
an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows
port city in northern Brazil in the Amazon delta; main port and commercial center for the Amazon River basin
paragraph(s)
(pref ) far from, away, out, different from (k318)
A variety of forastero cacao bean cultivated in the Brazilian state of the same name
having resemblance to certain features (e g Paralithic)
prefix, beside, near
100 para equal 1 dinar
(obstetrics) the number of live-born children a woman has delivered; "the parity of the mother must be considered"; "a bipara is a woman who has given birth to two children"
Paragraph Identifies a block of text It is a mix of #PCDATA and special text elements Attributes: N/A
param: Sanskrit word meaning supreme
Beside/next to
Parachute; parachutist: paratroops
Refers to groups occupying 1,4 positions on a benzene ring
Pará
State in northern Brazil which has Belém as its capital
Pará rubber tree
Hevea brasiliensis, the rubber tree
<span class="word-self">paraspan>
Short form of paratrooper
<span class="word-self">paraspan>
Short form of paragraph
<span class="word-self">paraspan>
A woman who has had a certain number of pregnancies, indicated by the number prepended to this word
<span class="word-self">paraspan>
Formerly, one-hundredth of a dinar in Yugoslavia and, later, in the constituent states of that country
<span class="word-self">paraspan>
Short form of paralytic
<span class="word-self">paraspan> red
Paranitraniline red
<span class="word-self">paraspan> reds
plural form of para red
<span class="word-self">paraspan>
A piece of Turkish money, usually copper, the fortieth part of a piaster, or about one ninth of a cent
<span class="word-self">paraspan>
Refers to groups occupying 1,4 positions on a benzene ring
<span class="word-self">paraspan>
paragraph(s)
<span class="word-self">paraspan>
A variety of forastero cacao bean cultivated in the Brazilian state of the same name
<span class="word-self">paraspan>
port city in northern Brazil in the Amazon delta; main port and commercial center for the Amazon River basin
<span class="word-self">paraspan>
100 para equal 1 dinar
<span class="word-self">paraspan>
a soldier in the paratroops
<span class="word-self">paraspan>
(obstetrics) the number of live-born children a woman has delivered; "the parity of the mother must be considered"; "a bipara is a woman who has given birth to two children"
<span class="word-self">paraspan>
Ortho-, and Meta-
<span class="word-self">paraspan>
A prefix denoting: (a) Likeness, similarity, or connection, or that the substance resembles, but is distinct from, that to the name of which it is prefixed; as paraldehyde, paraconine, etc
<span class="word-self">paraspan>
Also used adjectively
<span class="word-self">paraspan>
prefix meaning behind, e g , para-appendiceal
<span class="word-self">paraspan>
That two groups or radicals substituted in the benzene nucleus are opposite, or in the respective positions 1 and 4; 2 and 5; or 3 and 6, as paraxylene; paroxybenzoic acid
<span class="word-self">paraspan>
(b) Specifically: (Organ
<span class="word-self">paraspan>
an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows 100 para equal 1 dinar
<span class="word-self">paraspan>
A para is a paratrooper. some guys just out of the paras. Para. is a written abbreviation for paragraph. See Chapter 9, para. 1.2. a paratrooper (paratrooper). par the written abbreviation of paragraph
<span class="word-self">paraspan>
Chem
<span class="word-self">paraspan>
Beside/next to
<span class="word-self">paraspan>
Short form of paramedic
<span class="word-self">paraspan>
prefix, beside, near
<span class="word-self">paraspan>
(pref ) far from, away, out, different from (k318)
<span class="word-self">paraspan>
A woman who has been delivered of a viable fetus
<span class="word-self">paraspan>
an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows
<span class="word-self">paraspan>
A prefix signifying alongside of, beside, beyond, against, amiss; as parable, literally, a placing beside; paradox, that which is contrary to opinion; parachronism
<span class="word-self">paraspan>
also, an isomeric modification
<span class="word-self">paraspan>
having resemblance to certain features (e g Paralithic)
<span class="word-self">paraspan>
Paragraph Identifies a block of text It is a mix of #PCDATA and special text elements Attributes: N/A
<span class="word-self">paraspan>
Cf
<span class="word-self">paraspan>
Paraplegic
<span class="word-self">paraspan>
param: Sanskrit word meaning supreme
<span class="word-self">paraspan>
Short form of parachutist
<span class="word-self">paraspan>
{i} coin of low value, penny
İngilizce - Türkçe
yanındaki
tali
gibi
yarı
(önek) ötesinde
benzer
<span class="word-self">paraspan>-state
para-devlet
<span class="word-self">paraspan>-xiphoid
yan kılıç şeklinde
<span class="word-self">paraspan>-rocks
tortul başkalaşım kayaçları
<span class="word-self">paraspan>-rocks
tortul metamorfik kayaçlar
<span class="word-self">paraspan>
ötesinde
<span class="word-self">paraspan>
yakın

Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak. - His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed.

<span class="word-self">paraspan>
(Biyokimya) yan

Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var. - This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence.

<span class="word-self">paraspan>
(Pisikoloji, Ruhbilim) para
<span class="word-self">paraspan>
paraşütçü asker

Tom paraşütçü askeri doktor olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be a paramedic.

O bir paraşütçü asker miydi? - Was he a paratrooper?

<span class="word-self">paraspan>
paragraf

Provence iklimi üzerine bir paragraf yaz. - Write a paragraph on the climate in Provence.

Johnny, lütfen sondan bir önceki paragrafı oku. - Johnny, please read the penultimate paragraph.

<span class="word-self">paraspan>
benzer
<span class="word-self">paraspan>
(Tıp) 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın
<span class="word-self">paraspan>
(Tıp) Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu
<span class="word-self">paraspan>
ikinci derecede
<span class="word-self">paraspan>
(Diş Hekimliği) ' Yanında ' anlamında önek; bazen ' peri' ile aynı anlamda kullanılır
para-