pot

listen to the pronunciation of pot
İngilizce - Türkçe
{i} demlik

Neredeyse demlikte hiç kahve yok. - There's almost no coffee left in the pot.

Tom bir demlik kahve taşıyarak mutfaktan döndü. - Tom returned from the kitchen carrying a pot of coffee.

{i} çanak

Antik bir çanak çıkarıldı. - An antique pot was dug out.

Mary çanak çömleğini dekore ediyor. - Mary is decorating her pottery.

{i} tencere

Havuçları tencereye koy. - Put the carrots in the pot.

Ben çorbayı büyük tencerede pişiririm. - I cook soup in a big pot.

ıstakoz tutmaya mahsus sepet
{i} esrar

Ben İspanya'dayken bu tür müzik dinledim. O çok hızlıydı ve onun hayranları onunla dans etmek için esrar içtiler. - When I was in Spain, I listened to this kind of music. It was very fast and its fans smoked pot in order to dance to it.

pota

Herkes kendi potansiyeline güvenir. - Everyone believes in their own potential.

İnsan oğluna sonsuz potansiyel bahşedilmiştir. - Human beings are gifted with infinite potential.

çaydanlık

O kutu siyah çaydanlık olarak bilinir. - The pot calls the kettle black!

Tom bir çaydanlık kahve yaptı. - Tom made a pot of coffee.

kap

Akşam yemeği için kalmaya ne dersiniz? Ben büyük bir kap güveç yapıyorum. - How about staying for dinner? I'm making a big pot of stew.

Her tencere için bir kapak var. - There is a lid for every pot.

oturak
karavana
kavanoz
saksı

Tom saksıyı sola doğru hareket ettirdi ve gizli kapıyı kaydırarak açtı. - Tom moved the flower pot to the left and the secret door slid open.

Saksıda kırmızı bir gül var. - There's a red rose in the pot.

{f} dik

Dikkat et! Yolda çukur var. - Watch out! There's a pothole in the road.

Tom dikkat etmemiz gereken potansiyel sorunların bir listesini yaptı. - Tom made a list of potential problems that we should watch out for.

avlamak
ıska
kupa

Tom kahve demliğini aldı ve kendisinin ve Mary'nin kupalarını yeniden doldurdu. - Tom picked up the pot of coffee and refilled his and Mary's cups.

vurup öldürmek
marihuana
ot
(pul) bol miktar
saksıya koymak
yığın

O seyahat için yığınla para harcar. - He spends pots of money for travelling.

lazımlık
çömlek

Tom çömlekçilik hakkında çok şey bilmiyor. - Tom doesn't know much about pottery.

Hiç çömlek dekore ettin mi? - Have you ever decorated pottery?

{i} cezve

Kahve cezvede fokurdadı. - The coffee bubbled in the pot.

Bir cezve kahve yapacağım. - I'll make a pot of coffee.

kap,v.dik: n.kap
akıntının nehir dibinde açtığı yuv
{f} konservelemek
{i} pot
baca başlığı
bir kap dolusu
maden veya topraktan yapılmış yuvarlak kap
{f} cebe indirmek
{i} göbek

Son zamanlarda top gibi bir göbek büyütüyorum. Bu orta yaş olmalı. - Lately, I've been growing a pot belly. It must be middle age...

{i} argo haşiş
lazı

Bize daha fazla patates lazım. - We need more potatoes.

{f} yemek içim avlamak
{i} ortaya konan para
{f} bilardo topunu deliğe sokmak
{i} bir kap dolusu: a pot of tea bir çaydanlık dolusu çay. a pot of soup bir
{i} toprak kap
dili büyük miktarda para
kumarda bir oyunda ortava konan paranın toplamı
{f} saksıya dikmek
{i} testi
(Tıp) Kalp
jeol
{f} rasgele ateş edip öldürmek
{f} lazımlığa oturtmak
{i} pota (maden)
bol (para)
(Argo) klozet
(Denizbilim) sepet
koca göbek
şiş göbek
tencereyi
potada
pot holder
tutacak
pot kırmak
put one's foot in one's mouth
pot marigold
(Botanik, Bitkibilim) aynısefa
pot roasted
(Gıda) kaburga dolması
pot barley
kabuksuz arpa
pot cheese
süzme peynir
pot holed
derin çukurlu
pot shot
kısa mesafeden silah atma
pot bellied
göbekli
pot dish
tencere yemeği
pot head
saksı kafa
pot hole
pot delik
pot luck
Herkesin bir şeyler pişirip getirdiği yemekli toplantı
pot noodle
pot şehriye
pot of gold
altın çömlek
pot pie
(Gıda) İçi sebze ve etle doldurulmuş, dışı hamur ile kaplı, kendine özgü pişirme kabı/kalıbı olan tart
pot pie
pot pasta
pot plant
Saksı çiçeği
pot sherd
pot çömlek kırığı
pot sticker
pot etiket
pot barley
bir tür arpa
pot bearing
çanak mesnet
pot bellied
şiş göbekli
pot bellied
koca göbekli
pot belly
şiş karınlı kimse
pot belly
şiş göbek
pot burner
buharlaşmalı yakıcı
pot floor
(İnşaat) tuğla asmolenli döşeme
pot luck
ne çıkarsa bahtına
pot luck
allah ne verdiyse
pot marjoram
yabani mercanköşk
pot marjoram
farekulağı
pot roast
rosto
pot roast
ağır ateşte pişmiş rosto
pot smoker
esrarkeş
pot smoker
esrar içicisi
pot type burner
(Askeri) POTA TİPİ OCAK: Sahra tipi fırın ocaklarında ve diğer sahra tipi teçhizatla kullanılır, mazot yakar, pompasız besleme tipi ısıtma cihazı
pot type burner
(Askeri) pota tipi ocak
pot valor
içkinin verdiği cesaret
melting pot
çeşitli ırk ve ulustan insanların kaynaştığı yer
melting pot
çok uluslu ülke
cover pot
(Denizbilim) sepet
honey pot
(Arılık) bal kabı
pot holder
fırın eldiveni
pot life
uygulama süresi
potting
(Gıda) konserveleme
pressure pot
basınç kabı
pressure pot
basınçlı kap
smoke pot
(Askeri) sis kutusu
swirl pot
(Telekom) türbülans haznesi
big pot
önemli zat
big pot
kodaman
chamber pot
küvet
chamber pot
lazımlık
chimney pot
baca külahı
flower pot
saksı
go to pot
mahvolmak
go to pot
bozulmak
hot pot
güveç
lobster pot
ıstakoz avlama sepeti
melting pot
pota

Amerika genellikle eritme potası olarak anılır. - America is often referred to as a melting pot.

melting pot
ergitme potası
potful
kap dolusu
potting
{i} dikme
potting
{f} dik
take pot luck
bulduğunu yemek
take pot luck
verileni almak
tin pot
teneke kap
a pot
Bir tencerede
a pot of
Bir pot
coffee pot cosy
cezve rahat
coffeepot, pot
kahve, pot
cooking pot
Derince pişirme kabı, kazan
garden pot
bahçe pot
paint pot
boya pot
plant pot
bitki pot
potting
dikerek
sex pot
seks pot
stew pot
güveç pot
sweeten the pot
daha hoş yapmak
tin pot game
kalay pot Oyun
tinning pot
kalay potası
potful
kap dolu
pots
(Telekom) geleneksel telefon hizmetleri
potted
kaba konmuş
potted
saksıya konmuş
potted
çömlekte pişmiş
potted
pot vur/yerleştir
potted
küfelik olmuş
potting
{i} çömlekçilik
potting
{i} konserveleme (kavanozda)
potting
{i} saksıya dikme
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) t. Irmakları geçmek için kullanılan sal
(Osmanlı Dönemi) Dikişin bir tarafında görülen kumaş kabarığı
Irmakları geçmek için kullanılan sal
Pokerde ortaya konulması zorunlu para
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
Yanlışlık, hata, gaf
Kötü dikiş nedeniyle kumaşta oluşan büzülme ya da kıvrım
Dikişte hata
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım: "Ceketinin arkasındaki potlar, bugün mutlaka her zamandan çok ensesine binmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu
Poker gibi iskambil oyunlarında oyuncuların tümünce ortaya sürülen eşit miktardaki para veya fiş
Gaf
POT KIRMAK
(Osmanlı Dönemi) Farkında olmıyarak karşısındakine dokunacak söz söylemek
pot başı
Irmakta potun yanaştığı kıyı yeri
pot yapmak
kabarıklık veya büzülme olmak
pot yeri
Bozuk veya kötü dikiş yüzünden elbisede oluşan kıvrım veya büzülme yeri
İngilizce - İngilizce
a non-conducting, usually ceramic, stand that supports the third rail while keeping it electrically insulated from the ground
The money wagered in poker or similar games
A trap for catching lobsters, crabs, or fish
To preserve by bottling or canning, e.g. potted meat
The act of causing a ball to fall into a pocket
To cause a ball to fall into a pocket
Ruin or deterioration
The drug marijuana
To put (something) into a pot
To send someone to gaol, expeditiously
An iron hat with a broad brim
A round in a poker game
A potentiometer
A glass of beer. Size varies regionally but is normally 10 fl oz (285 ml)
A protruding belly; a paunch
A potshot
A vessel used for cooking or storing food
{v} to preserve in pots, season meats, drink
{n} a vessel for boiling or holding liquids, a small kind of paper
Container of earthenware, usually round and deep
The total of the bets at one time; the pool
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
The money gathered in the middle of the table from blinds, bets, and raises This money goes to the winner, or winners as the case may be If you have not yet folded, you are "in the pot "
A size of paper
(Potentiometer): Actually the potentiometers used in ESCs are called trim-pots; they consist of a fixed resistor and a wiper, kind of like a micro wiper speed control As the wiper wipes across the resistor it varies the resistance going to the leads that are mounted to the circuit board
A pot is a deep round container used for cooking stews, soups, and other food. metal cooking pots. A pot of stew, soup, or other food is an amount of it contained in a pot. He was stirring a pot of soup
The amount of money that has been bet on the hand for the winning hand to claim
All the money in the middle of the poker table that goes to the winner of the hand is the pot Any player who has not yet folded is said to be "in the pot " A player who has called an initial bet is said to have entered the pot
A black plug receptacle used to connect the surface-potential ground wire to the instrument
In the games of snooker and billiards, if you pot a ball, you succeed in hitting it into one of the pockets. He did not pot a ball for the next two frames. = pocket see also potted, chamber pot, chimney pot, coffee pot, lobster pot, melting pot, plant pot
To secure; gain; win; bag
potential mood
The total of the bets at stake at one time, as in racing or card playing; the pool; a horse heavily backed; a favorite
To set out or cover in pots; as, potted plants or bulbs
To shoot for the pot, i
To take a pot shot or shots, as at game or an enemy
having perforated heads, through which the molasses drains off
A fire clay container placed in the furnace in which the batch of glass ingredients is fused, and kept molten The glass worker ga thers directly from the pot
a container in which plants are cultivated
To pocket
Potentiometer A device (commonly attached to a knob or slider) used to adjust some aspect of the signal being passed through it, or to send out a control signal corresponding to its position
The chips available to win in any given hand
Short for Potentiometer, the pot is a knob, dial or slider on the control board that turns up the potential energy of a sound source Your radio has volume, but the relative loudness of the hosts, guests, calls, and tapes is controlled by potting them up or down If a sound source it potted up too high, it gets loud, scratchy and sounds bad, and is described as "hot" "Please pot down mic 1, it is too hot "
a resistor with three terminals, the third being an adjustable center terminal; used to adjust voltages in radios and TV sets
To drain; as, to pot sugar, by taking it from the cooler, and placing it in hogsheads, etc
A wicker vessel for catching fish, eels, etc
A crucible; as, a graphite pot; a melting pot
A vessel for holding molten metal Also used to refer to the electrolytic reduction cell employed in winning certain metals, such as aluminum, from a fused electrolyte
A game, match, etc
cooking; to secure or hit by a pot shot; to shoot when no special skill is needed
An earthen or pewter cup for liquors; a mug
open only to losers in early stages of contests
A metallic or earthen vessel, appropriated to any of a great variety of uses, as for boiling meat or vegetables, for holding liquids, for plants, etc
CRS Point of turnaround
slang terms for a paunch
A pot is a cylindrical container for jam, paint, or some other thick liquid. Hundreds of jam pots lined her scrubbed shelves. A pot of jam, paint, or some other thick liquid is an amount of it contained in a pot. a pot of red paint
Stills: Containers, usually made of copper, occasionally stainless steel, used for the purpose of distillation
the cumulative amount involved in a game (such as poker)
Large mug of beer
the quantity contained in a pot
short for "potentiometer"
A perforated cask for draining sugar
A hollow vessel more deep than broad
{f} place in a pan or other container for cooking; plant plants in a container; shoot at close range
Simple common soldier's helmet
A metal or earthenware extension of a flue above the top of a chimney; a chimney pot
marijuana, cannabis
Potentiometer
If you take pot luck, you decide to do something even though you do not know what you will get as a result. If you haven't made an appointment, take pot luck and knock on the door He scorns the `pot-luck' approach. Marijuana
To place or inclose in pots To preserve seasoned in pots
pot boiler
A lurid, sensational creative work (book, art, etc) produced merely to earn a living or for profit, as opposed to serious creative expression

No man is a success in business unless he loves his work. The picture the artist paints for love is his greatest work. The pot-boiler is always something to live down.

pot boilers
plural form of pot boiler
pot boy
alternative spelling of potboy
pot boys
plural form of pot boy
pot calling the kettle black
A situation in which somebody comments on or accuses someone else of a fault which the accuser shares

I think it's a case of the pot calling the kettle black when she says he is obsessive.

pot committed
Being in a position where the odds dictate a call of a bet or raise (almost) regardless of one's opponent's cards
pot life
The period of time a reacting composition remains suitable for its intended processing after mixing with reaction-initiating agents
pot likker
Alternative spelling of pot liquor
pot limit
A poker game where bets and raises can be any amount between a fixed minimum and the current size of the pot
pot liquor
The liquid left after boiling greens, such as collard greens, mustard greens, or turnip greens
pot lives
plural form of pot life
pot lucks
plural form of pot luck
pot man
alternative spelling of potman
pot men
plural form of pot man
pot mod
To modify the potentiometer of a laser so as to increase its power output above safer conventional levels, a practice among handheld laser enthusiasts and some manufacturers

The laser was pot modded, so eventually its diode burned out with overuse.

pot odds
The odds offered by the amount one must call against the amount currently in the pot
pot pie
A very small pie, the crust of which is made entirely of flakey pastry and baked in its own pie tin, usually for one person
pot pies
plural form of pot pie
pot roast
A dish made by browning a roast-sized piece of beef (often taken from the tougher chuck cut) to induce a Maillard reaction, then slow-cooking in liquid in a covered dish
pot shot
By analogy, insulting or hurtful words carelessly or randomly said

Why should Jonathan, Ruth and all the others have to stay out there like sitting ducks as policemen and their smug reporter friends took pot shots at them?.

pot shot
A haphazard shot with a firearm, taken with careless aim, often fired at a random target
pot shot
A shot taken from a hidden stakeout
pot shots
plural form of pot shot
pot still
a still used for distillation in the production of whisky; a still used for crude separations in chemical plant
pot stills
plural form of pot still
pot stirrer
One who causes unrest; one who stirs the pot
pot-bound
Having outgrown the size of the pot, such that its roots have no more room to grow
pot-companion
A drinking companion, especially one who is habitually drunk
pot-et-fleur
A style of flower arrangement, which combines pot plants with cut flowers
pot-girl
a girl who works serving customers in an inn or public house

he turned with practised insolence to a pot-girl in a red shawl who could not have uttered an audible word to save her soul, but who blushed and giggled with pleasure at this mark of attention.

pot-hole
A deep cylindrical hole worn in rock (e.g. in limestone caves) by water
pot-hole
A hole in a road made by precipitation and traffic
pot-house
A pub; a tavern
pot-luck
Attributive form of pot luck, noun
pot-valiant
Having bravado from drunkenness
pot pie
(Gıda) A pot pie is a type of baked savory pie with a bottom and top completely surrounded in flakey crusts and baked in its own pie tin. This is in contrast to the Australian meat pie and many British regional variants on pie recipes, which may have a top of flakey pastry, but whose body is made from heavier, more mechanically stable shortcrust, hot water crust or similar pastry
pot plant
1. a plant suitable for growing in a flowerpot (especially indoors)
Pot Noodle
a dish sold in the UK, consisting of dried pasta, meat, and vegetables. You mix it with boiling water and it is ready to eat almost immediately
pot belly
Someone who has a pot belly has a round, fat stomach which sticks out, either because they eat or drink too much, or because they have had very little to eat for some time
pot belly
protruding belly
pot companion
drinking pal, partner in drinking alcohol
pot farm
a plot of ground where marijuana is grown and harvested (often hidden in a national forest)
pot lace
Lace whose pattern includes one or more representations of baskets or bowls from which flowers spring
pot lead
Graphite, or black lead, often used on the bottoms of racing vessels to diminish friction
pot life
Length of time in which a catalyzed thermosetting resin retains sufficiently low viscosity for processing
pot life
Generally defined as the time from mixing till the material has "gone off' in the container NB: This will differ from the applied material
pot life
The length of time a catalyzed thermosetting resin system retains a viscosity low enough for it to be suitable for processing
pot life
The length of time a mixed adhesive remains workable (flowable) before hardening
pot life
The length of time a paint material is useful after its original package is opened or a catalyst or other curing agent is added
pot life
period of time within which the coating can be applied, after the blending operation, before polymerization causes a viscosity increase which makes application impossible It is strongly affected by temperature (it decreases as temperature increases)
pot life
The time in which a paint is sprayable after mixing This usually refers to paint that has been mixed with a catalyst or activator This time can vary from a few minutes to several hours depending on the chemicals and the ambient temperature
pot life
The time it takes for a formulation to harden once two parts of an epoxy are mixed together The time depends on temperature, volume, and quantity of the mixture
pot life
The period of time during which a reacting polymeric compound remains suitable for its intended use after having been mixed with a reaction-initiating agent
pot life
The period of time, after mixing or the application of heat, that the material remains useable (pourable) in the particular application
pot life
The period during which a two-part paint can be applied after it has been mixed
pot life
The length of time during storage of an ink, emulsion, etc in a specific container under normal conditions without changing chemically and affecting usefulness
pot life
The useful life of a coating after mixing, Usually refers to paints which are mixed with a curing agent just before application Pot life may vary from minutes to hours, depending on the chemicals involved
pot life
The length of time an ink or emulsion can be stored in a specific container under normal conditions without changing chemically or affecting usefulness
pot life
The period of time during which a reacting thermosetting composition remains suitable for its intended processing after mixing with a reaction initiating agent
pot life
The amount of time a mixed material may be easily used at a specific temperature It Is usually measured as the time it takes for a material to double in viscosity
pot marigold
the common European annual marigold
pot marjoram
Marjoram
pot metal
an alloy of copper and lead used especially for making large pots
pot metal
an alloy of copper and lead used especially for making large pots cast iron used for making cooking wares
pot metal
cast iron used for making cooking wares
pot pie
meat and vegetables covered with pastry and baked in a deep dish
pot plant
A pot plant is a plant which is grown in a container, especially indoors. a plant that is grown indoors in a pot
pot plant
a plant suitable for growing in a flowerpot (especially indoors)
pot roast
A pot roast is a piece of meat that is cooked very slowly with a small amount of liquid in a covered pot. A cut of beef that is browned and then cooked until tender, often with vegetables, in a covered pot. a dish that consists of a piece of meat cooked slowly in a pan with potatoes and other vegetables
pot roast
Beef cooked in a manner similar to braising, but on top of the stove
pot roast
slowly cooked cut of beef
pot roast
cut of beef suitable for simmering in liquid in a closed pot
pot roast
To cook meat slowly by moist heat in a covered pot The meat is first browned, then braised either on top of the stove or in the oven Pot roasting is good for tougher cuts of meat which require longer cooking times to break down connective tissue
pot shot
A pot shot is a criticism of someone which may be unexpected and unfair. Republican rivals taking pot shots at the president. take a pot shot at sb/sth a) to shoot at someone or something without aiming very carefully (pot + shot; from the idea of shooting something to cook it and eat it)
pot shot
To take a pot shot at someone or something means to shoot at them without taking the time to aim carefully
pot shot
a shot fired simply to fill the pot; hence, a shot fired at an animal or person when at rest or within easy range, or fired simply to kill, without reference to the rules of sport; a shot needling no special skill
pot shot
Lit
pot sticker
A dumpling filled with ground meat, vegetables, or other ingredients that is browned on one side and then simmered
pot-au-feu
{i} French stew of beef simmered with vegetables
pot-au-feu
traditional French stew of vegetables and beef
pot-bellied
Someone, usually a man, who is pot-bellied has a pot belly
pot-holed
A pot-holed road has a lot of potholes in it
POTS
Plain Old Telephone Service
a chicken in every pot
suggestive of general welfare or prosperity

At least nowadays we have a chicken in every pot, and a car in every garage to boot!.

a watched pot never boils
A process appears to go more slowly if one waits for it rather than engaging in other activities
chamber pot
A bowl kept in a bedroom to serve as a temporary toilet
chimney pot
A short earthenware pipe, placed on top of a chimney to improve the draft. A chimney cowl / terminal can be fixed over a chimney, if required
coffee pot
A tall pot in which coffee is brewed or served
cooking pot
Any vessel (such as a saucepan), with or without a lid, used to cook food
cooking-pot
Alternative spelling of cooking pot
crock pot
A slow cooker
go to pot
To decline or deteriorate

They haven't been maintaining it, and the downtown area has really gone to pot over the past 20 years.

go to pot
To come to a bad end
gone to pot
Past participle of go to pot
honey-pot ant
a type of ant from Australia known for its huge inflated amber coloured abdomen
hot pot
A stew of beef or lamb and potatoes
hot pot
A communal meal, popular in China, wherein diners share a hot bowl of broth or stock into which uncooked foods such as mushrooms, vegetables, and cuts of meat are dipped until they are cooked enough to be eaten
hot pot
A jacuzzi or hot tub
hot-pot
Alternative spelling of hot pot
lobster pot
A trap used to catch lobsters, resembling a crate with a small opening that a lobster can enter but has trouble exiting
melting pot
A place where many divergent things (often races or cultures, but also talents) come together and are homogenized

The festival is a true racial melting pot; people from dozens of countries take part speaking many languages.

neti pot
A pot or jug used to perform nasal irrigation
pepper pot
A small container with a perforated top used for sprinkling ground pepper
pepper pot
A soup made of tripe, vegetables and dumplings, seasoned with pepper
pint pot
A container, typically with a handle, that holds a pint (of beer, etc) for drinking
potted
Prepared in advance, as though preserved by potting

The company released a potted statement.

potted
Simple past tense and past participle of pot
quart-pot
A tin pot holding a quart of liquid, used for measurement or drinking
shit or get off the pot
: To choose between taking action now, or foregoing the opportunity until a later date

We can't wait all night for you to decide whether you're going clubbing with us or going home, man – you need to shit or get off the pot.

smudge pot
A pot of tar and oil burned to produce thick noxious smoke to discourage pests
smudge pot
An oil-burning device used to prevent frost on fruit trees
split pot
A hand where two or more players have hands of equal value, and the chips in the pot are split equally between them
split pot
Referring to a split pot, or the possibility of one

There are quite a few split pot possibilities with these two hands.

stir the pot
To cause unrest or dissent
sweeten the pot
To make something more desirable

Beginning next year the museum will sweeten the pot for season pass members by offering them a 10% discount in the gift shop in addition to unlimited free admission.

sweeten the pot
To increase a wager

He sweetened the pot since there were no takers in the office pool.

tin-pot
Inferior; shoddy
tin-pot dictator
An autocratic ruler with little political credibility, but with self-delusions of grandeur
tin-pot dictators
plural form of tin-pot dictator
two pot screamer
A person who becomes intoxicated or rowdy after drinking just a relatively small amount of alcohol
you can't get a quart into a pint pot
Expression said to indicate that what is being discussed is not possible

They've asked me to get to New York by five o'clock, but you can't get a quart into a pint pot!.

melting pot
country in which people of various nationalities and races are assimilated; large vat in which solid materials are heated to the melting point
melting pot
A melting pot is a place or situation in which people or ideas of different kinds gradually get mixed together. The republic is a melting pot of different nationalities
potting
{n} the act of drinking, toping, drunken-ness
POTS
{i} standard analog telephone service, regular telephone line without extra enhancements
potful
{i} amount of material that fills one pot
potful
As much as a pot will hold
potful
the amount a pot can contain
potfuls
plural of potful
pots
Plain Old Telephone System Used to differentiate between ordinary lines and ISDN
pots
Short for Plain Old Telephone Service, this is the standard telephone service that most homes use It is also referred to as the PSTN, or the Public Switched Telephone Network Back to Top
pots
Plain Old Telephone System
pots
Plain Old Telephone (Set|Service)
pots
Plain Old Telephone Service is the basic service supplying standard single line telephones, telephone lines, and access to the public switched network There are no added features It is functionally limited to simply placing and receiving calls
pots
abbr Plain Old Telephone Service
pots
third-person singular of pot
pots
Plain Old Telephone Service, analog telephone line
pots
– Plain Old Telephone System refers to traditional analogue telephone networks Now being replaced by PANS - Pretty Amazing new Services
pots
Plain Old Telephone Service It refers to the telephone lines that most homes and businesses have
pots
Plain Old Telephone Service Simply placing and receiving phone calls where there are no added features such as call waiting or voice mail
pots
This is an acronym for Plain Old Telephone Service
pots
Plain Old Telephone Service The basic service supplying standard single line telephones, telephone lines and access to the public switched network Just receive and place calls No added features like Call Waiting or Call Forwarding
pots
Plain Old Telephone Service: a basic telephony service that offers only the ability to place and receive calls
pots
Plain Old Telephone Service See PSTN
pots
Plain-Old Telephone Service
pots
Plain Old Telephone Service The analog voice telephone network provided by common carriers
pots
This is an abbreviation for Plain Old Telephone Service and is used to connect computers to on-line services through a telephone modem
pots
Acronym for Plain Old Telephone Service
pots
Acronym for Plain Old Telephone Service Basic dial telephone connections to the public switched network, without any added features or functions A POTS line is nothing but a phone line connected to a simple desktop telephone
pots
Plain Old Telephone Service Regular analog phone service, as opposed to ISDN, ADSL, and other digital phone services
pot