dust

listen to the pronunciation of dust
İngilizce - Türkçe
toz

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

Zemindeki tozu bir elektrik süpürgesi ile emdi. - I sucked up the dust on the floor with a vacuum cleaner.

{f} tozunu almak; fırçalamak: She is dusting the furniture - Mobilyanın tozunu alıyor
çöp
dust cover : eşyaları tozdan korumak için yapılan kılıf
toz,v.toz al: n.toz
yanıltmak
(Gıda) un serpmek
toz almak
tozlamak
tozlanmak
toz bulutu

Her geçen araba bir toz bulutu kaldırdı. - Each passing car threw up a cloud of dust.

Araba arkasında bir toz bulutu yükselterek geçti. - The car passed by, raising a cloud of dust behind it.

{f} tozunu almak

Onların işi mobilyanın tozunu almaktır. - Their job is to dust the furniture.

toz halinde madde
hiç

Toz akarları için hiç ev çözümü var mı? - Is there any home remedy for dust mites?

Bu yerin hiç tozunu almıyor musun? - Don't you ever dust this place?

toz halind
toz serpmek
toz halinde herhangi bir madde
(Tıp) Toz, toz şeklinde ufak tanecikler
değersiz şey
öp
fırçalamak
toz halinde bir maddeyle kaplamak
toz toprak
pudra
{f} serpmek
{i} toprak
{f} silkmek
karışıklık
{f} toz serpmek: dust a cake with sugar : keke şeker serpmek
dust bowl : kuraklık yüzünden toz fırtınalarına maruz kalan bölge
{f} pudralamak
{i} mangır
{i} para
{i} kemik kalıntıları
küçültücü durum
{i} çiçek tozu
pollen
tozlu yapmak
almak
(Gıda) serpmek (un, tuz vb)
dust off
(Fiili Deyim ) 1- dayak atmak , pestilini çıkarmak 2- bırakmak , terketmek , ekmek 3- çekip gitmek , tüymek , toz olmak 4- öldürmek
dust bowl
(Meteoroloji) toz çanağı
dust brush
(Sanat,Teknik) toz fırçası
dust cap
toz kapağı
dust chamber
toz odası
dust control
toz kontrolü
dust control
toz kontrol
dust counter
(Meteoroloji) toz sayacı
dust cover
toz lastiği
dust cover
toz kapağı
dust cover
şömiz
dust cup
toz kabı
dust cycle
iş frekansi
dust deposit
toz toplanması
dust dry
toz bırakmaz
dust ejector
toz ejektörü
dust ejector
toz tutucu
dust emission
toz emisyonu
dust emission
tozuma
dust fan
toz üfleci
dust guard
toz muhafazası
dust hopper
toz tankı
dust jacket
şömiz
dust mop
(Gıda) saçaklı
dust particle
toz zerresi
dust particle
toz kalıntısı
dust proof
toz geçirmez
dust scrubber
toz temizleyici
dust sheet
mobilya örtüsü
dust source
(Çevre) toz kaynağı
dust speck
toz zerresi
dust trap
(Otomotiv) toz kabı
dust trap
toz toplayıcı
dust arrester
toz toplayıcı
dust bowl
kuraklık yüzünden toz fırtınalarına maruz kalan bö
dust catcher
toz toplayıcı
dust cloth
toz bezi
dust coal
toz kömür
dust collector
toz kolektörü
dust core
toz çekirdek
dust cover
eşyaları tozdan korumak için yapılan kılıf
dust cover
toz örtüsü
dust devil
bazen kurak bölgelerde görülen küçük toz fırtınası
dust explosion
toz patlaması
dust free
tozsuz
dust jacket
kitap kabı
dust jacket
kâğıt kitap kabı
dust mask
toz maskesi
dust mask
toz yüzlüğü
dust nebula
toz nebulası
dust off
yeniden başlamak
dust protection helmet
tozdan koruma kaskı
dust removing
toz giderme
dust settling
toz çökertme
dust storm
toz fırtınası
dust storm
kum fırtınası

Bir kum fırtınası yaklaşıyor. - A dust storm is coming.

dust tight
toz geçirmez
dust whirl
toz anaforu
dust-tight
toz geçirmez
Dust has settled on everything
Her şey tozlandı
dust bin
Çöp tenekesi
dust bunny
toz bunny
dust cloud
Toz bulutu

Mary roket gibi havalandı. Tom, onun arkasında bıraktığı toz bulutunun içinde kayboldu. - Mary took off like a rocket. Tom disappeared in the dust cloud she left behind her.

dust devil
Hava akıntısının oluşturduğu toz hortumu, çevrinti
dust devil
(Meteoroloji) Şeytan kulesi
dust devil
(Meteoroloji) Dalaz, toz şeytani
dust down
tamir etmek
dust down
Elden geçirmek

the civil service will dust down the tomes.

dust down
Tekrar kullanıma almak

the civil service will dust down the tomes.

dust mite
toz akarı

Yastığın toz akarı kaynıyor. - The pillow is crawling with dust mites.

Yatağın toz akarı kaynıyor. - Your bed is crawling with dust mites.

dust mites
tozu akarları
dust mops
toz bezleri
dust off
Bring out or back to use again

He dusted off his golf clubs when he retired.

dust ruffle
toz fırfır
dust to
toz
dust ups
toz ups
dust-up
toz-up
Dust has settled on
Her şey tozlandı
dust bowl
kuraklık bölgesi
dust bowl
çöle dönmüş arazi
dust cart
çöp arabası
dust coat
toz pelerini
dust coat
(Tekstil) tozlu ortamda giyilecek palto
dust coat
toz tabakası
dust content
toz miktarı
dust content
toz muhtevası
dust cover
kitabın kağıt kabı
dust cover
kılıf
dust devil
(Meteoroloji) şeytan hortumu
dust devil
rüzgar hortumu
dust devil
(Meteoroloji) şeytan külahı
dust evacuator
(İnşaat) toz toplayıcı
dust free
temiz tozsuz
dust indicator
(İnşaat) toz göstergesi
dust jacket
kitabın kağıt kabı
dust nebula
(Astronomi) toz nebula
dust nebula
(Astronomi) toz bulutsu
dust out
içinin tozunu almak
dust removal
tozdan arındırma
dust removal
tozunu giderme
dust respirator
(Askeri) TOZ MASKESİ: Yüzün alt tarafına takılan ve, içinde bulunan bir filtre sayesinde, teneffüs edilen havanın tozlarını ayıran, yarım maske şeklinde tertibat
dust seal
(İnşaat) toz keçesi
dust seal
fren toz lastiği
dust smb.'s jacket
dövmek
dust smb.'s jacket
tozunu almak
dust storm
tozkoparan fırtına
dusting
toz alma
dusting
{i} tozunu alma
dusting
toz serpme
dusting
{i} dayak
dusting
tozlama
dusting
toz kusma
dusting
toz haline getirme
bite the dust
savaşta öldürülmek
bite the dust
(Konuşma Dili) işi bitmek
bite the dust
(Konuşma Dili) toprağa yaklaşmak
bite the dust
(Konuşma Dili) (makine vb) bozulmak
bite the dust
(Konuşma Dili) nalları dikmek
bite the dust
(Konuşma Dili) topu dikmek
bite the dust
başarısız olmak
brick dust
(İnşaat,Teknik) tuğla tozu
cosmic dust
(Astronomi) yıldızlararası toz
dust cover
kitap kabı
dust cover
(Biyokimya) tozluk
dust cover
ceket
dust off
pratik yapmak
dusted
toz halinde
dustlike
tozlu
kiss the dust
mağlup olmak
raise dust
toz kaldırmak
raise dust
tozutmak
remove dust
toz almak
rock dust
(Madencilik) taş tozu
steel dust
çelik tozu
stone dust
(Madencilik) taş tozu
when the dust settles
(Konuşma Dili) ortalık yatışınca
when the dust settles
(Konuşma Dili) durum düzelince
when the dust settles
(Konuşma Dili) karışıklık düzelince
without dust
tozsuz
after the dust settles
her şey yoluna düşende
after the dust settles
ihtiraslar soğuyanda
airborne dust
asılı toz
bite the dust
yenilmek
bite the dust
yere düşmek
boring dust
lağım tozu
carbon dust resistor
karbon tozu direnci
coal dust
kömür tozu
coal dust furnace
kömür tozu ocağı
cosmic dust
kozmik toz
dry-as-dust
sıkıcı
gold dust
altın tozu

Tom'un arabasının bagajında birkaç altın tozu torbası vardı. - Tom had several bags of gold dust in the trunk of his car.

gray dust
gri toz
interstellar dust
yıldızlararası toz
iron dust core
demir tozlu çekirdek
kiss the dust
yenilmek
kiss the dust
öldürülmek
meteoric dust
meteorik toz
raise up a dust
toz koparmak
star dust
yıldız tozu
star dust
kozmik toz
throw dust in one's eyes
aldatmak
throw dust in one's eyes
gerçeği gizlemek
till the dust settles
her şey yoluna düşende
till the dust settles
ihtiraslar soğuyanda
when the dust settles
her şey yoluna düşende
when the dust settles
ihtiraslar soğuyanda
after the dust has settled
1. toz dağıldıktan sonra. 2. ortalık sakinleşip herkes kendine geldikten sonra, ortalık yatıştıktan sonra
ashes to ashes, dust to dust
kül kül, toz toza
bite the dust
(deyim) Araba vs. bozulmak
caked with dust
toz içinde
chalk dust
tebeşir tozu
copple dust
copple toz
dustless
Tozsuz
dustless
Tozsuz, tozdan arındırılmış
file dust
ege tozu
fine dust
ince toz
flue dust
uçan kül
house dust
ev tozu
humble in the dust
toz huşû
mote of dust
toz zerresi
Türkçe - Türkçe
Toz halinde ilaçlar
dust devil
Toz şeytani, Türkçe'de dalaz olarak bilinen, 20-25 saniye süren 10-15 metre boyunda küçük hortumdur. Diğer büyük hortumlardan farkı başlarken bulutlardan aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru uzanması ve bulutlarla bağlantısı olmamasıdır
İngilizce - İngilizce
to spray or cover something with fine powder or liquid

The mother dusted her baby's bum with talcum powder.

Of a bird, to cover itself in sand or dry, dusty earth
to remove dust; to clean by removing dust

Dusting always makes me cough.

to remove dust from

The cleaning lady needs a stool to dust the cupboard.

fine, dry particles of matter
{n} earth dried to powder, the grave
{v} to throw dust upon, free from dust, beat
{f} remove dirt; sprinkle, scatter
To sprinkle with dust
one component of the interstellar medium that is made of thin, highly flattened flakes or needles of graphite and silicates coated with water ice and other frozen gases It is responsible for the reddening and extinction of starlight
the smallest grade of tea, this is typically associated with lower quality, but is prized for its quick extraction and is commonly used in teabags
rub the dust over a surface so as to blur the outlines of a shape; "The artist dusted the charcoal drawing down to a faint image"
solid particulate matter that can become airborne
If you dust something with a fine substance such as powder or if you dust a fine substance onto something, you cover it lightly with that substance. Lightly dust the fish with flour Dry your feet well and then dust between the toes with baby powder
Dust is very small dry particles of earth or sand. Tanks raise huge trails of dust when they move
A single particle of earth or other matter
emphasis If you say that something has bitten the dust, you are emphasizing that it no longer exists or that it has failed. In the last 30 years many cherished values have bitten the dust
Dust is a fine powder which consists of very small particles of a substance such as gold, wood, or coal. The air is so black with diesel fumes and coal dust, I can barely see
Dust is the very small pieces of dirt which you find inside buildings, for example on furniture, floors, or lights. I could see a thick layer of dust on the stairs
Fine grain particles light enough to be suspended in air
Figuratively, a low or mean condition
The earth, as the resting place of the dead
Tiny grains of material (e g , carbon and silicate grains) that are about 0 1-1 0 micron in size Dust in interstellar space blocks and scatters visible light The longer wavelengths of radio waves, however, are able to pass through dust in space, allowing astronomers to image previously hidden objects, such as the center of the Milky Way Galaxy
Small solid particles, conventionally taken as those particles below 75 mm in diameter, which settle out under their own weight but which may remain suspended for some time (ISO 1994) National standards may be more specific and include particle diameters or a definition in terms of a sieve of specified aperture Dust occurs in the atmosphere both naturally and as a result of the activities of man (Willeke 1993)
Storms of sand and dust sometimes overtake Eastern travellers They are very dreadful, many perishing under them Jehovah threatens to bring on the land of Israel, as a punishment for forsaking him, a rain of "powder and dust" (Deut 28: 24)
Loose flecks of fiber, filler and/or coating on the paper that sometimes sticks to the printing blanket and prevents ink from reaching the paper surface
To sprinkle lightly, as with sugar, crumbs, flour
Insidious interloping particles of evil that turn a home into a battle zone
If you say that something will happen when the dust settles, you mean that a situation will be clearer after it has calmed down. If you let the dust settle before doing something, you let a situation calm down before you try to do anything else. Once the dust had settled Beck defended his decision
free microscopic particles of solid material; "astronomers say that the empty space between planets actually contains measurable amounts of dust"
The smallest broken leaves left over after all manufacturing processes are finished
–Small particles or grains of material that are distributed throughout the disks of galaxies Dust absorbs and scatters starlight at optical wavelengths but is essentially transparent to infrared radiation
In meteor terminology, finely divided solid matter, with particle sizes in general smaller than micrometeorites, as meteoric dust, meteoritic dust
Figuratively, a worthless thing
An aerosol of solid particles (dispersion of solid particles in gas) in which the particle sizes are greater than 1 micrometre in diameter
The earthy remains of bodies once alive; the remains of the human body
micron-size solid particles of somewhat uncertain composition, probably carbon, iron or silicates For more info about dust and its role in nebulae see Dust Evolution in the Universe by Amara Graps
Solid particles generated by handling, crushing, grinding, rapid impact, detonation, and decapitation of organic or inorganic materials, such as rock, ore, metal, coal wood, and grain Dusts do not tend to flocculate except under electrostatic forces; they do not diffuse in air but settle under the influence of gravity
Solid materials suspended in the atmosphere by turbulence Larger than aerosol particles Dust can be from volcanic eruptions, sea salt spray, blowing solid particles, plant pollen and bacteria, smoke and ashes of forest fires or from industry, etc
A solid, mechanically produced particle with a size ranging from submicroscopic to macroscopic NIOSH Definition
If you say that something is gathering dust, you mean that it has been left somewhere and nobody is using it or doing anything with it. Many of the machines are gathering dust in basements
{i} dirt, soil; corpse, dead body; riot, panic
To free from dust; to brush, wipe, or sweep away dust from; as, to dust a table or a floor
When you dust something such as furniture, you remove dust from it, usually using a cloth. I vacuumed and dusted the living room She dusted, she cleaned, and she did the washing-up. + dusting dust·ing I'm very fortunate in that I don't have to do the washing-up or the dusting
To reduce to a fine powder; to levigate
To sprinkle lightly with flour or sugar, shaking off excess
distribute loosely; "He scattered gun powder under the wagon"
A pesticide formulation in dry, finely-divided form (with particle size less than 30 µm) designed for application as a dry dressing without further preparation or dilution
Minute solid particles released into the air by natural forces or by mechanical processes such as crushing, grinding, milling, drilling, demolishing, shoveling, conveying, bagging, sweeping, etc
Completely decomposed human remains
fine powdery material such as dry earth or pollen that can be blown about in the air; "the furniture was covered with dust"
Gold dust Coined money; cash
cover with a light dusting of a substance; "dust the bread with flour"
Fine, dry particles of earth or other matter, so comminuted that they may be raised and wafted by the wind; that which is crumbled to minute portions; fine powder; as, clouds of dust; bone dust
fine powdery material such as dry earth or pollen that can be blown about in the air; "the furniture was covered with dust" free microscopic particles of solid material; "astronomers say that the empty space between planets actually contains measurable amounts of dust" remove the dust from; "dust the cabinets" rub the dust over a surface so as to blur the outlines of a shape; "The artist dusted the charcoal drawing down to a faint image" cover with a light dusting of a substance; "dust the bread with flour
the remains of something that has been destroyed or broken up
Mud with the juice squeezed out
cover with a light dusting of a substance; "dust the bread with flour
Small particles of earth or other matter suspended in the air It is reported as "DU" in an observation and for wide spread dust on the METAR
micron-size solid particles of somewhat uncertain composition, probably carbon, iron or silicates
remove the dust from; "dust the cabinets"
The smallest grade of tea, typically associated with lower quality Dust is prized for its quick extraction and is commonly used in teabags
afa
dust bin
Alternative spelling of dustbin
dust bins
plural form of [[dust bin#English|dustbins]]
dust bunnies
plural form of dust bunny
dust bunny
A small clump of dust, fluff and particles of skin, hair, etc. that tends to accumulate in a domestic environment in places that are not dusted; reputed to be held together by static electricity
dust devil
A small atmospheric vortex appearing in clear, dry conditions, made visible by swirling dust picked up from the ground

A dust devil may look harmless, but a large one can overturn a car.

dust jacket
The detachable paper cover of a book; used to protect the binding, and to provide blurb
dust mite
A microscopically small mite, of the Dermatophagoides pteronyssinus, or Dermatophagoides farinae species. Also known as the house dust mite
dust off
To use something after a long time without it

I think it's time to dust off my old golf clubs, now that I'm retired.

dust off
To remove dust from something
dust storms
plural form of dust storm
dust up
to attack or renounce
dust up
to dust, to clean by dusting
dust devil
(Meteoroloji) A dust devil is a strong, well-formed, and relatively long-lived whirlwind, ranging from small (half a metre wide and a few metres tall) to large (more than 10 metres wide and more than 1000 metres tall). The primary vertical motion is upward. Dust devils are usually harmless, but can on rare occasions grow large enough to pose a threat to both people and property
dust devil
A miniature whirlwind strong enough to whip dust and leaves and litter into the air
dust and ashes
mourning, sorrow, grief
dust bag
a bag into which dirt is sucked by a vacuum cleaner
dust ball
{i} (Medicine) mass found in the intestine/stomach of animal
dust bin
trash can, garbage can, rubbish pail (British)
dust bowl
area in the Great Plains region of North America (Texas to Kansas) that suffered extensive wind erosion as the result of drought and poor fanning practice in once fertile soil Much of the topsoil was blown away in the droughts of the 1930s and the 1980s
dust bowl
a region subject to dust storms; especially the central region of United States subject to dust storms in the 1930s
dust bowl
area that is exposed to and suffers dust storms
dust bowl
The term given to the area of the Great Plains including Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado, and New Mexico that was most greatly affected during the Great Drought of the 1930's
dust bowl
A period of severe drought in Colorado, New Mexico, Oklahoma, Kansas, and parts of Texas in 1934-1937 It coincided with the economic disruption of the Great Depression and caused considerable hardship for people living in this area
dust bowl
A region reduced to aridity by drought and dust storms. a large area of the south-central US, including parts of Kansas and Oklahoma where, in the 1930s, strong winds and lack of rain caused erosion of the soil (=when the top layer of earth is blown away) , so that the land became unsuitable for farming. As a result, many farmers became very poor and had to leave their farms. an area of land that has dust storms and very long periods without rain. Section of the U.S. Great Plains that extended over southeastern Colorado, southwestern Kansas, the panhandles of Texas and Oklahoma, and northeastern New Mexico. The term originated after World War I, when the area's grasslands were converted to agricultural fields. In the naturally dry climate, overcultivation added to the effect of a severe drought in the early 1930s, when heavy winds blew the loose topsoil in "black blizzards" that blocked out the sun and piled dirt in drifts. Many farmers and ranchers left the region for California and elsewhere. The planting of windbreaks and grassland enabled the area to recover by the early 1940s
dust bunny
A mass of fine, dry particles of matter, especially hair and skin particles, that is formed by static electricity. a small ball of dust that forms in a place that is not cleaned regularly, such as under furniture
dust cart
a large vehicle that goes from house to house to collect waste from dustbins American Equivalent: garbage truck
dust cart
(British) vehicle for collecting garbage
dust catcher
A little-used decorative object or piece of furniture
dust cloud
mass of dust particles in the air
dust cloud
a cloud of dust suspended in the air
dust contamination
the act of contaminating with dust particles state of being contaminated with dust
dust cover
Paper placed on the back of a completed frame to protect it from dirt and dust
dust cover
removable plastic cover used to protect equipment; dust sheet, large piece of cloth to cover floors or furniture to protect them from paint or dust; book-jacket
dust cover
Same as the Receiver Cover
dust cover
a large piece of cloth used to cover furniture that is not in use for a long period
dust cover
a paper cover of a book, which you can remove = dust jacket
dust cover
The outer paper wrap on a hardcover book Also called a dust jacket
dust cover
a removable plastic protective covering for a piece of equipment a large piece of cloth used to cover furniture that is not in use for a long period
dust cover
a paper jacket for a book; a jacket on which promotional information is printed
dust cover
a removable plastic protective covering for a piece of equipment
dust devil
A small whirlwind, usually of short duration, that swirls dust, debris, and sand to great heights
dust devil
small whirlwind of dust
dust jacket
The paper cover (d j )
dust jacket
A dust jacket is a loose paper cover which is put on a book to protect it. It often contains information about the book and its author. a paper cover of a book, which you can remove
dust jacket
A paper wrapper placed around the hard cover of a finished book Often printed with bright, appealing colors and images to attract attention on the shelf
dust jacket
The paper cover (d j ) that protects the actual hard covers of the book
dust jacket
A term synonymous with "dust wrapper," indicating the usually decorative paper wrapper placed around a book to protect the binding
dust jacket
Publisher's printed covering
dust jacket
the decorative paper covering of a book's binding
dust jacket
The outer paper wrap on a hardcover book Also called a dust cover
dust jacket
a paper jacket for a book; a jacket on which promotional information is printed
dust jacket
protective cover of a book
dust mice
little balls of dust that collect under furniture
dust mite
Either of two mites, Dermatophagoides pteronyssinus or D. farinae, that feed on shed skin cells and produce excrement that is a common household allergen associated especially with asthma and respiratory allergies
dust mop
A mop, usually of soft or fluffy material, that is used dry to remove dust from floors. Also called dry mop
dust off
If you say that someone has dusted himself or herself off or dusted himself or herself down, you mean that they have managed to recover from a severe problem which has affected their life. She dusted herself down and left to build her own career
dust off
If you say that someone dusts something off or dusts it down, you mean they are using an old idea or method, rather than trying something new. Critics were busy dusting down the same superlatives they had applied to their first three films
dust one's jacket
(Slang) give a person a beat or whip
dust proof
dust resistant; impervious to dust
dust ruffle
A gathered or pleated strip of cloth reaching from the bottom of a mattress or box spring to the floor
dust sheet
A dust sheet is a large cloth which is used to cover objects such as furniture in order to protect them from dust
dust storm
strong winds bearing clouds of dust
dust storm
A dust storm is a storm in which strong winds carry a lot of dust. A severe windstorm that sweeps clouds of dust across an extensive area, especially in an arid region. a storm with strong winds that carries large amounts of dust
dust storm
a windstorm that lifts up clouds of dust or sand; "it was the kind of duster not experienced in years
dust the eyes of
trick someone; cheat
dust to dust ashes to ashes
from dust man was created and to dust he shall return
dust up
(Slang) a fight
dust whirl
dust devil, small whirlwind of dust
dust-up
A dust-up is a quarrel that often involves some fighting. He's now facing suspension after a dust-up with the referee. = scrap. a fight
Asian dust
Dust, sand, and other particulate matter from Mongolia, northern China, and Kazakhstan blown over China, Korea, and Japan in the spring

In this case, Asian dust was transported by a downward moving low pressure and the altitude of Asian dust was below 3km.

Fomalhaut dust ring
A toroidal ring of dust and debris around the star Fomalhaut
angel dust
slang name for clenbuterol, a banned growth hormone formerly used in animal feedlots
angel dust
Phencyclidine, a type of dissociative anesthetic
bit the dust
Simple past tense and past participle of bite the dust
bite the dust
To quit, or fail

My old backpack finally bit the dust the other day.

bite the dust
To die
bites the dust
Third-person singular simple present indicative form of bite the dust
biting the dust
Present participle of bite the dust
bull dust
A very fine dust that typically settles in potholes on outback roads. The dust usually settles to make the road look flat, but when a car runs over it it soon sinks
catch dust
To be rarely used
collect dust
To remain untouched and unused for a long period of time

The trophies on his wall reminding him of his heyday are now just collecting dust.

dusting
A light snowfall
dusting
Present participle of dust
dustless
Free of dust
dustless
That does not generate dust
eat my dust
An in-your-face mockery of a competitor to a losing rival

I'm ahead of ya! Eat my dust!.

eat someone's dust
To get one to be on a losing end
eat someone's dust
To be outrun

You better move fast before you eat his dust.

fairy dust
any apparently magical ingredient or effect
fairy dust
a magical powder that would give the power of flight to whoever it was sprinkled on
gold dust
Anything of great value
gold dust
Gold in the form of very small pieces, or flour gold
gold-dust
Alternative spelling of gold dust
goofer dust
a powder used to cast a spell
jack-of-the-dust
US Navy slang for the storekeeper in charge of dry foodstuffs
pixie dust
dust purported to be passively produced by pixies. It is represented as being magical in quality and can grant certain abilities to those who can obtain and harness its power
termination dust
A light, high altitude snowfall that indicates the end of summer

The miners hurriedly prepared for winter as the termination dust settled on the slopes above them..

dusted
past of dust
dusting
A light covering of something
dusting
To sprinkle with sugar or flour Top of glossary E
dusting
Sprinkling lightly with flour, sugar, spice or seasoning
dusting
{i} powder material that develops on a surface on newly hardened concrete; beating; defeat; act of wiping dust; (Slang) act of adding heroin or Angel Dust to marijuana
dusting
The act of removing dust from, as a household chore
dusting
The action of the verb to dust
dusting
CARPET EDGING OFFICES, ADMINISTRATIVE AREAS & CONFERENCE ROOMS
dusting
To sprinkle with sugar or flour
dustless
Without dust; as a dustless path
dustless
{s} without dust, clean of dust
dustlike
as fine and powdery as dust
dusts
powdered forms of chemicals, usually with the particles noticeably larger than in wettable powders They are applied with a shaker, duster, etc and adhere to the foliage to which they are applied
dusts
third-person singular of dust
dusts
A metaphor for all the mundane things that can cloud our bright Self-Nature These include form, sound, scent, taste, touch, dharmas (external opinions and views) These dusts correspond to the five senses and the discriminating, everyday mind (the sixth sense, in Buddhism)
dusts
plural of dust
Türkçe - İngilizce

dust teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

cosmic dust
(Jeoloji) kozmik toz
dust