sık sık

listen to the pronunciation of sık sık
Türkçe - İngilizce
often

I often play tennis after school. - Okuldan sonra sık sık tenis oynarım.

When she was a student, she used to go to the disco often. - O öğrenciyken, sık sık diskoya giderdi.

frequently

Tom frequently goes to Boston. - Tom sık sık Boston'a gider.

Because she was out of the country, she used Skype frequently. - O, ülke dışında olduğu için sık sık Skype kullandı.

every so often
time after time
ever and none
(Konuşma Dili) now and again
continually
again and again
quite a bit

Tom and I speak quite a bit. - Tom ve ben sık sık konuşuruz.

I do travel quite a bit. - Ben sık sık seyahat yaparım.

fast
as often as not

As often as not, I lay awake all night. - Sık sık bütün gece uyanık yattım.

ofttimes
1. frequently, often. 2. close together
more often than not

More often than not, students prefer club activities to academic classes. - öğrenciler Sık sık kulüp etkinliklerini akademik derslere tercih edebilirler.

More often than not, he is late for school. - Sık sık okula geç kalır.

oft

When she was a student, she used to go to the disco often. - O öğrenciyken, sık sık diskoya giderdi.

I often go to London. - Sık sık Londra'ya giderim.

frequently, often, time after time, again and again, times without number
passim
constantly

I constantly went over this problem in my mind. - Ben sık sık bu sorunu aklımda gözden geçiriyorum.

When you are constantly told no smoking, no smoking like that, you start thinking, maybe smoking really is a threat to public morals or something. - Sana sık sık sigara içme,o şekilde sigara içme deniliyorsa, düşünmeye başla, belki sigara içmek toplum ahlakına ya da bir şeye yönelik tehdittir.

over and over
many a time
repeatedly
time and time again
over and over again
often and often
many's the time
often to
frequently, often
continual
sık
frequent

My boss called me down for frequent absence from work. - Patronum sık sık işe gelmediğim için beni azarladı.

The teacher was worried by Tom's frequent absence from class. - Öğretmen Tom'un sık sık sınıfta bulunmamasından endişeliydi.

sık sık gidilen yer
haunt
sık sık gitmek
haunt
sık sık gitmek
visit
sık sık sallanmak
bob
sık sık uğramak
haunt
sık sık uğramak
resort
sık sık gidilen yer
beaten track
sık sık gidilen yer
resort
sık sık gidilen yer
stamping ground
sık sık gidilmeyen
unfrequented
sık sık gitmek
habituate
sık sık gitmek
to frequent
sık sık gitmek
frequent
sık sık içmek
tipple
sık sık iş değiştirme
job hopping
sık sık olan
frequent
sık sık olma
frequentness
sık sık olma
frequency
sık sık tekrarlanan
everlasting
sık
often

I often play tennis after school. - Okuldan sonra sık sık tenis oynarım.

I often play tennis after school. - Okuldan sonra sıklıkla tenis oynarım.

sık
closely

This is one of Boston's most closely guarded secrets. - Bu, Boston’un en sıkı korunan sırlarından biridir.

This is one of Tatoeba's most closely guarded secrets. - Bu, Tatoeba'nın en sıkı korunan sırlarından biridir.

sık uğramak
haunt
en sık aranan yerler
(Bilgisayar) favorite places
sık
close-timbered
sık
squeeze

I squeezed the juice out of the oranges. - Portakalların suyunu sıktım.

She tried to squeeze the juice from the orange. - O, portakalın suyunu sıkmaya çalıştı.

sık
continual
sık
clasp
sık
embarrass

It's an embarrassing question. - O, can sıkıcı bir soru.

The shy boy was utterly embarrassed in her presence. - Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı.

sık
clench

Tom's hands were tightly clenched into fists. - Tom'un elleri sıkıca yumruk haline getirildi.

Tom clenched his fists. - Tom yumruklarını sıktı.

sık
compact

Tom has a trash compactor. - Tom'un bir çöp sıkıştırıcısı var.

sık (orman)
thick
sık aranan yerler
(Bilgisayar) favorite places
sık damarlı
close-grained
sık düzen
(İnşaat) close packing
sık görülmeyen
occasionally
sık ilmekli
fine-meshed
sık kullanılan
(Bilgisayar) favorite
sık kullanılanlar
(Bilgisayar) favorites
sık olan
thick
sık taneli
close-grained
sık taneli
close grained
sık çalılık
brushwood
sık gözlü ağ
common-eyed network
sık olmak
common to
sık sorulan sorular
Frequently Asked Questions, FAQ

They made a website for frequently asked questions about health.

biraz dişini sık
grin and bear it!
en sık -e rastlanmak
prevail among
en sık esen rüzgarlar
(Askeri) prevailing winds
en sık yakınma
(Tıp) chief complaint
ince eleyip sık dokuma
subtlety
ince eleyip sık dokuma
scrutiny
ince eleyip sık dokumak
scrutinize
ince eleyip sık dokumak
refine
ince eleyip sık dokumak
pick over
ince eleyip sık dokumak
split
ince eleyip sık dokumak
be too particular
ince eleyip sık dokumak
niggle
ince eleyip sık dokumak
sift
ince eleyip sık dokumak
be too fussy
ince eleyip sık dokumak
to split hairs
ince eleyip sık dokumak
fuss
ince eleyip sık dokumak
go through
ince eleyip sık dokumak
go over

Tom wanted to go over a few things with Mary. - Tom Mary ile birlikte birkaç şeyi ince eleyip sık dokumak istedi.

ince eleyip sık dokuyan
picky
ince eleyip sık dokuyan
captious
ince eleyip sık dokuyan kimse
refiner
ince eleyip/eğirip sık dokumak
to work meticulously, do a very thorough job
sık
thickly

The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand. - Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi.

sık
(placing things) close together
sık
thick

The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand. - Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi.

The forest was thick and impenetrable. - Orman sık ve aşılmazdı.

sık
close (weave, knit)
sık
dense, thick; frequent; closely; frequently
sık
frequently

Because she was out of the country, she used Skype frequently. - O, ülke dışında olduğu için sık sık Skype kullandı.

Tom frequently waits until the last minute to pay his bills. - Tom faturasını ödemek için sıkı sık son dakikaya kadar bekler.

sık
placed or spaced close together; dense, thick
sık
dense

The man was hiding in a dense forest. - Adam sık bir ormanda saklanıyordu.

sık
(weaving, knitting) closely
sık
close

She closed the door tightly behind her. - O, onun arkasından kapıyı sıkıca kapattı.

Tom closed his eyes tightly. - Tom gözlerini sıkıca kapattı.

sık aralıklar
frequent intervals
sık ağaçlı
thicketed
sık ağaçlık
thicket
sık boğaz ederek
importunely
sık dikilmiş
thickset
sık dikilmiş
(bitki) thickset
sık dişini!
(deyim) hang on there!
sık dişini!
(deyim) be patient!
sık dişini!
(deyim) grin and bear it!
sık dişini!
(deyim) hang in there!
sık dişli
small toothed
sık dişli tarak
small toothed comb
sık dişli tarak
toothcomb
sık dokunmuş bez
percale
sık gidilen yer
hangout
sık gidilmeyen yer
off the beated track
sık görülen
endemic
sık idrara çıkma
(Tıp) thamuria
sık iksa
(Madencilik) close timbering
sık istiflenme
(Kimya) close-packing
sık işeme hastalığı
micturition
sık karakter
(Matbaacılık, Basımcılık) condensed type
sık kullanılır
(Bilgisayar) used often
sık kumaş
(Tekstil) close fabric
sık nefes almak
breathe excessively
sık noktalama
close punctuation
sık orman
jungle
sık orman
dense forest
sık orman aç
(Bilgisayar) jungle open
sık orman bip
(Bilgisayar) jungle beep
sık orman hata
(Bilgisayar) jungle error
sık orman kapat
(Bilgisayar) jungle close
sık orman soru
(Bilgisayar) jungle question
sık orman taşı
(Bilgisayar) jungle move
sık ormanlarla kaplı
jungled
sık palplanş
close piling
sık saç
dense hair
sık soluyan
wind-broken
sık söylenen söz
commonplace
sık yünlü bir koyun türü
Cheviot
sık çimen parçası
hassock
sık örülmüş
well knit
çok sık başım ağrıyor
I get headaches often
ünlülerden sık sık bahsetme
name dropping
Türkçe - Türkçe
Arası çok geçmeden, az aralıkla, sık olarak, sıkça
Az aralıklarla
SIK'AL
(Osmanlı Dönemi) Suda ıslanmış kuru hurma
sık
Mısırlar yetişirken aralarından sökülen fazla mısırlar
sık
Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla
sık
Çok bulunan, çok rastlanan
sık
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan
sık
Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak
sık
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
sık otlatma
Otlayan hayvanların, genellikle koyun ve keçilerin, mera üzerinde çok sık bir sürü hâlinde, birbirlerine yakın bir şekilde çobanlar tarafından otlatılması
sık sık