mademki

listen to the pronunciation of mademki
Türkçe - İngilizce
now that

Now that you are eighteen, you can get a driver's license. - Mademki on sekiz yaşındasın, ehliyet alabilirsin.

Now that Mary has left, Tom is happier. - Mademki Mary gitti, Tom daha mutlu.

since

Since I'm here, let me help you. - Mademki buradayım, sana yardım edeyim.

Since you have a smartphone now, you can chat with me on Facebook any time. - Mademki artık bir akıllı telefonun var, istediğin zaman benimle facebook'ta sohbet edebilirsin.

seeing

Seeing that she is tired, we had better stop for a while. - Mademki o yorgun, bir süre dursak iyi olur.

Now that you mention it, I don't remember seeing Tom in class today. - Mademki sen ondan bahsediyorsun, Tom'u bugün sınıfta gördüğümü hatırlamıyorum.

seeing that

Seeing that she is tired, we had better stop for a while. - Mademki o yorgun, bir süre dursak iyi olur.

whereas
well then
as
whereby
inasmuch as
insomuch as
at that
now

Now that you are well again, you can travel. - Mademki tekrar iyisin,seyahat edebilirsin.

Now that you mention it, I don't remember seeing Tom in class today. - Mademki sen ondan bahsediyorsun, Tom'u bugün sınıfta gördüğümü hatırlamıyorum.

in that
madem ki
inasmuch as
madem ki
in as much as
madem ki
insomuch as
madem ki
whereas
madem ki
for as much as
madem ki
now that

Now that you are in Italy, you must see Naples. - Madem ki İtalya'dasın, Napoli'yi görmek zorundasın.

Now that you're grown up, you must not behave like that. - Madem ki büyüyorsun, böyle davranmamalısın.

madem ki
in that
madem ki
as long as
madem ki
forasmuch as
madem ki
since

Since you made a mistake in your project, you have to start over from scratch. - Madem ki projende bir hata yaptın, sıfırdan başlamak zorundasın.

Since you have money, why not get the BMW instead of the Kia? - Madem ki paran var, neden Kia'nın yerine BMW almıyorsun?

madem ki
forasmuchas
madem ki
inasmuchas
Türkçe - Türkçe
Madem
mademki