madem

listen to the pronunciation of madem
Türkçe - İngilizce
(Madencilik) mineral
in that
now that

Now that you are eighteen, you can get a driver's license. - Mademki on sekiz yaşındasın, ehliyet alabilirsin.

Now that you are well again, you can travel. - Mademki tekrar iyisin,seyahat edebilirsin.

as
seeing that

Seeing that it is 8 o'clock, I think you should leave for school soon. - Madem ki saat sekiz, Sanırım kısa zamanda okula gitmelisin.

Seeing that she is tired, we had better stop for a while. - Mademki o yorgun, bir süre dursak iyi olur.

since, seeing that, considering that, as
since

Since I'm here, let me help you. - Mademki buradayım, sana yardım edeyim.

Since you're here, you had better eat dinner. - Mademki buradasın, akşam yemeği yesen iyi olur.

seeing

Seeing that it is 8 o'clock, I think you should leave for school soon. - Madem ki saat sekiz, Sanırım kısa zamanda okula gitmelisin.

Seeing that she is tired, we had better stop for a while. - Mademki o yorgun, bir süre dursak iyi olur.

(ki) since, as, now that
madem ki
inasmuch as
madem öyle
then
madem ki
in as much as
madem ki
for as much as
madem ki
insomuch as
madem ki
as long as
madem ki
in that
madem ki
whereas
madem ki
now that

Now that Tom and Mary have broken up, it's probably OK to ask her out on a date. - Madem ki Tom ve Mary ayrıldılar, ona çıkma teklif etmek için sorun yok.

Now that you are grown-up, it is up to you to decide what to do. - Madem ki yetişkinsin, ne yapacağına karar vermek senin görevin.

madem ki
forasmuch as
madem ki
since

Since you have money, why not get the BMW instead of the Kia? - Madem ki paran var, neden Kia'nın yerine BMW almıyorsun?

Since you made a mistake in your project, you have to start over from scratch. - Madem ki projende bir hata yaptın, sıfırdan başlamak zorundasın.

madem ki
forasmuchas
madem ki
inasmuchas
Türkçe - Türkçe
"Değil mi ki..., -diği için,... -diğine göre" anlamlarında sebep göstermek için, başına getirildiği cümleyi daha sonraki cümleye bağlar
Değil mi ki..., -diği için..., -diğine göre" anlamlarında sebep göstermek için, başına getirildiği cümleyi daha sonraki cümleye bağlar: "Bakma sen, madem tanıdıkmış, bulur bir çaresini."- Ç. Altan
mademki
encami
madem