dump

listen to the pronunciation of dump
İngilizce - Türkçe
çöplük

Tom'un evi bir çöplük. - Tom's place is a dump.

Polisten saklandığı için, Dima geceyi bir çöplükte geçirdi. - Hiding from the police, Dima spent the night in a dumpster.

Boşaltmak

Bu şirketler kurşun ve radyoaktif atıkları içme suyumuza boşaltmak istiyorlar. Bu hoşgörülemez. - These corporations want to dump lead and radioactive waste in our drinking water. This cannot be tolerated.

atmak
fiyatları düşürmek
{i} çöp yığını

Bu yer bir çöp yığını. - This place is a dump.

fiyat kırmak
tenzilat
döküm almak
(Jeoloji) yığın

Bu yer bir çöp yığını. - This place is a dump.

atık alanı
(Bilgisayar) döküm
batakhane
fiyatta damping yapmak
indirim yapmak
düşürmek
(Jeoloji) atık

Bu şirketler kurşun ve radyoaktif atıkları içme suyumuza boşaltmak istiyorlar. Bu hoşgörülemez. - These corporations want to dump lead and radioactive waste in our drinking water. This cannot be tolerated.

çöplük/artık yığma yeri
yere dökmek
{f} boşalt

Bu şirketler kurşun ve radyoaktif atıkları içme suyumuza boşaltmak istiyorlar. Bu hoşgörülemez. - These corporations want to dump lead and radioactive waste in our drinking water. This cannot be tolerated.

Yatmadan önce genelde ceplerindeki tüm bozuk paraları çıkartıp masaya boşaltır. - Before going to bed, he usually takes all the coins from his pockets and dumps them on the table.

çok pis ve dağınık yer
Terketmek
dök

Kamyon kumu yere döktü. - The truck dumped the sand on the ground.

Ön bahçenize çöp döken kişi Tom değildi. - It wasn't Tom who dumped garbage in your front yard.

{f} yığmak
dök,v.boşalt: n.çöp yığını
toptan ucuz fiyata vermek
{f} indirmek
düşmek
{f} tic. damping yapmak, toptan ucuza satmak
komputer makinadaki bütün bilginin makinadan boşalıp
köhne ve kötü şöhretli ev veya otel
{f} damping yapmak
(Askeri) GEÇİCİ DEPO: Bomba, mühimmat, ikmal maddeleri ve teçhizatın depolandığı genelde açık bir alan
dökmek
çöp dökmek
ucuzluk
(Ticaret) toptan ucuza satmak
(Otomotiv) damper

Bizim yeni bir damperli kamyon istememiz gerekiyor. Bu dolu. - We need to ask for a new dump truck. This one's full.

Tom neredeyse damperli bir kamyon tarafından eziliyordu. - Tom was almost run over by a dump truck.

dump ammo
(Avcılık) dökme cephanelik
dump car
boşaltmalı vagon
dump cart
devirmeli araba
dump cylinder
boşaltma silindiri
dump file
(Bilgisayar) bilgi döküm dosyası
dump kick out
kepçe boşaltma otomatiği
dump lines
(Bilgisayar) satır dökümü
dump lines
(Bilgisayar) satır dökümünü al
dump load
yük boşaltmak
dump load
yük dökmek
dump one's load
yük boşaltmak
dump plates
boşaltma levhaları
dump site
(Çevre) çöplük
dump skip
boşaltmalı kova
dump terminal
aptal terminal
dump the load
yükü indirmek
dump then halt
(Bilgisayar) dökümden sonra dur
dump tree
(Bilgisayar) ağaç dökümü
dump tree
(Bilgisayar) ağaç dökümünü al
dump well
kör kuyu
dump check
döküm sınaması
dump clearance
dökme en az yüksekliği
dump condenser
boşaltma kondansatörü
dump point
döküm noktası
dump truck
damperli kamyon

Bizim yeni bir damperli kamyon istememiz gerekiyor. Bu dolu. - We need to ask for a new dump truck. This one's full.

dump heap
dump yığın
dump of
bir dökümü
dump on
Doğum dökümü
dump site
döküm sahası
dump waste
dump atık
dump blocking
(Nükleer Bilimler) indirmeyi önleme
dump body
(İnşaat) damper
dump check
(Elektrik, Elektronik) dökme kontrolü
dump valve
(Nükleer Bilimler) indirim vanası
dumping
{i} çöp yığını
dumping
(Nükleer Bilimler) indirim
dumps
hüzün
dumps
keder
ammunition dump
(Askeri) cephede geçici cephanelik
ammunition dump
(Askeri) geçici mühimmat ikmal deposu
bottom dump
alttan boşaltmalı
bottom dump
dipten boşaltmalı
city dump
çöplük
dumper
damper
dumping
boşaltma
dumping
(Jeoloji) boşaltmak
dumping
boşaltarak
dumping
(Ticaret) fiyat indirme
dumping
(Jeoloji) yığmak
dumping
boşaltım
dumping
(Jeoloji) atmak
dumps
üzücü durum
merit dump file
(Bilgisayar) merit döküm dosyası
selective dump
seçici döküm
side dump
yandan boşaltma (kepçe)
ammunition dump
muhimmat deposu
automatic hardware dump
otomatik donanım dökümü
beet dump
pancar yükleme yeri
change dump
değişme dökümü
checkpoint dump
denetim noktasında döküm alma
core dump
çekirdek dökümü
data base dump
veri tabanı dökümü
direct current dump
doğru akım boşaltma
disaster dump
kaza dökümü
dumper
damperli kamyon
dumping
tenzilat
dumping
ucuzluk
dumps
neşesizlik
dumps
gam
dumps
üzüntü
dynamic dump
dinamik döküm
garbage dump
çöp yığını
hard dump
arıza dökümü
incremental dump
artımsal döküm
memory dump
bellek dökümü
rescue dump
kurtarma dökümü
screen dump
ekran dökümü
snapshot dump
anında döküm
storage dump
bellek dökümü
trash dump
çöp yığını
bottom dump truck
alttan bosaltmali kamyon
dumped
atılmış
end dump truck
arkadan döker kamyon
fuel dump
(Havacılık) Uçakların acil inişlerden önce fazla yakıtlarını havada boşaltma işlemi
hardware dump area
donanım döküm alanı
programmed dump
programlanmış döküm
pump-and-dump scheme
pompa-ve-dump şeması
soft dump
yazmaç dökümü
take a dump
tuvalete gitmek
take a dump
sıçmak
waste dump
atık dökümü
ammunition dump
ask. cephede geçici cephanelik
ammunition dump
cephanelik
ammunition dump
(Askeri) GEÇİCİ MÜHİMMAT İKMAL DEPOSU: Bak. "ammunition supply point"
beach dump
(Askeri) GEÇİCİ KIYI DEPOSU: İkmal maddelerinin çıkarılması ve kıtalara dağıtılması için, bir kıyı başında kurulan ilk ve geçici ikmal noktası
beam dump
ışın huzmesi emicisi
bucket dump/ close
kepçe boşaltma toplama
bucket with side dump
yandan dökme kepçe
core dump
(Bilgisayar) ana bellek dökümü
core dump
aha bellek dökümü
crash dump
Çöküş Boşalımı
disaster dump
(Askeri) ACİL BELLEK DÖKÜMÜ: Düzeltilmeyecek bir program yanlışı meydana geldiği zaman yapılan bellek dökümü
dumper
(isim) damperli kamyon
dumping
{f} boşalt: prep.boşaltarak
dumping
{i} damping
dumping
i., tic. damping
dumps
kuruntulu
dumps
i., çoğ
dumps
dumpy melankolik
dumps
evham
dumps
kuruntu
dumps
down in the dumps melankolik bir halde
dumps
hüzünlü
garbage dump
çöp toplama alanı
garbage dump
çöp toplama bölgesi
incremental dump
(Bilgisayar,Teknik) artımlı döküm
mine dump
(Askeri) mayın yığını
mine dump
(Askeri) mayın istifi
postmortem dump
(Bilgisayar) işlemsonrası döküm
postmortem dump
(Bilgisayar) işlem sonrası döküm
postmortem dump
(Bilgisayar) son inceleme dökümü
postmortem dump
islemsonrasi dokum
rubbish dump
çöp toplama alanı
rubbish dump
çöplük
rubbish dump
çöp toplama bölgesi
salvage dump
(Askeri) GEÇİCİ HURDA MAL DEPOSU: Muhabere sahasında; kullanılmayan, terk edilen veya düşmandan alınan malzeme ve ikmal maddelerinin toplandığı ve bunlardan muharebe sahasına gönderilecek olanlarla tamire muhtaç bulunanların ve bir hurda mal deposunda ayaklanacakların tasnif edildiği yer
salvage dump
(Askeri) geçici hurda
selective dump
secici dokum
side dump bucket
(İnşaat) yandan boşaltmalı kepçe
stack dump
(Bilgisayar) yığın dökümü
static dump
(Bilgisayar,Teknik) statik döküm
static dump
duruk dokum
static dump
(Bilgisayar,Teknik) duruk döküm
storage dump
(Elektrik, Elektronik) depo boşaltma
supply dump
(Askeri) GEÇİCİ İKMAL DEPOSU: İkmal maddelerinin kısa bir süre için boşaltılıp depo edildiği yer
supply dump
(Askeri) geçici ikmal deposu
tape dump
teyp dokumu
trash dump
çöp toplama bölgesi
trash dump
çöp toplama alanı
vacuum dump valve
(Otomotiv) vakum boşaltma valfi
vacuum dump valve
(Otomotiv) vakum azaltma valfi
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
To end a relationship with
A storage place for supplies, especially military
To copy data from a system to another place or system, usually in order to archive it
To release, especially in large quantities and chaotic manner
That which is dumped, especially in a chaotic way; a mess
A car or boat for dumping refuse, etc
A small coin made by punching a hole in a larger coin
A pile of ore or rock
To put or throw down with more or less of violence; hence, to unload from a cart by tilting it; as, to dump sand, coal, etc
An old kind of dance
Absence of mind; revery
An act of dumping, or its result

The new XML dump is coming soon.

An act of defecation; a defecating

To take a dump.

An unpleasant, dirty, disreputable, or unfashionable, boring or depressing looking place

Don't feel bad about moving away from this dump.

To precipitate (especially snow) heavily
To discard; to get rid of something one does not want anymore
A melancholy strain or tune in music; any tune

Play me some merry dump. --William Shakespeare.

A dull, gloomy state of the mind; sadness; melancholy; low spirits; despondency; ill humor (usually plural)

I was musing in the midst of my dumps. --John Bunyan.

To knock heavily; to stump
A place where waste or garbage is left; a ground or place for dumping ashes, refuse, etc

A toxic waste dump.

In computer operations, (a) to destroy intentionally or accidentally stored information, (b) to transfer all or part of the contents of one section of storage into another section
If you dump someone, you end your relationship with them. I thought he was going to dump me for another girl = ditch
open, unmanaged site for the deposit of waste materials; a dump is not subject to the same environmental controls as a sanitary landfill
A place where mixed wastes are thrown away without environmental controls or standards
One of the parts of living in an RV that no one enjoys is the periodic need to "dump " Most RVs are self-contained, meaning that they have holding tanks for the "grey water"(bath and dish water, etc) and for the "black water" (sewage) These must be "dumped" by attaching a flexible hose to the outlet on the underside of the vehicle and opening a sliding valve to permit the contents to flow into a "dump station" opening In addition to being a smelly job, it takes some strength to open and close the valves
n 1 a ball that has been attacked by the setter on the second contact v 2 to attack the ball on the second contact -interj 3 an exclamation made by a player to inform his teammates that the setter is attacking the ball 二次進攻。
an open unsanitary site for junk These are now illegal in Wisconsin
sell at artificially low prices
sell at artificially low prices Insensible; unfeeling
To release the ball without bending the knee, which usually makes it travel through the air before plopping down on the lane
Slang term referring to the transfer of data from one location to another (e g , in order to print, a program may ‘dump’ a file to the printer buffer)
DFS: Generally, the conversion of a fileset's contents into a format suitable for storage on a backup tape and the data object that results from this action However, the operation need not involve dumping to other media such as tape See also full dump, incremental dump, restore
a coarse term for defecation; "he took a shit"
A land site where wastes are discarded in a disorderly or haphazard fashion without regard to protecting the environment Uncontrolled dumping is an indiscriminate and illegal form of waste disposal Problems associated with dumps include multiplication of disease-carrying organisms and pests, fires, air and water pollution, unsightliness, loss of habitat, and personal injury
A dull, gloomy state of the mind; sadness; melancholy; low spirits; despondency; ill humor; now used only in the plural
If you dump something somewhere, you put it or unload it there quickly and carelessly. We dumped our bags at the nearby Grand Hotel and hurried towards the market
n 1 a ball that has been attacked by the setter on the second contact -v 2 to attack the ball on the second contact -interj 3 an exclamation made by a player to inform his teammates that the setter is attacking the ball
Back-up of data
(computer science) a copy of the contents of a computer storage device; sometimes used in debugging programs
a UNIX backup utility; also, (vulgar) to distribute unwanted or "stupid" email see "Spam"
a piece of land where waste materials are dumped
throw away as refuse; "No dumping in these woods!"
{f} drop abruptly, throw down; empty out; get rid of; reject someone, end a relationship (Informal)
drop in a heap or mass
To record, at a particular instant, the contents of all or part of one storage device in another storage device Dumping is usually for the purpose of debugging Data that has been dumped To copy data in a readable format from main or auxiliary storage onto an external medium such as tape, diskette, or printer
To dump computer data or memory means to copy it from one storage system onto another, such as from disk to magnetic tape. All the data is then dumped into the main computer
A dump is a place where rubbish is left, for example on open ground outside a town. companies that bring their rubbish straight to the dump = tip
Heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert
Spouse's term for area around the computer
fall abruptly; "It plunged to the bottom of the well"
to give the dealer the bid because all other players passed The bid is said to have been "dumped on" the dealer Generally used either as an excuse ("It was dumped on me, so what could I do?") or as an obstacle which was overcome ("It was dumped on me, but I took all the tricks anyway ")
(v ) To play a card that avoids taking a trick Usually implies the played card could have taken a future trick For example, if the ♣A is played, playing the ♣K (instead of a lower club) or the ♦A is considered dumping
To unload; specifically, a load of coal or waste; the mechanism for unloading, e g a car dump (sometimes called tipple); or, the pile created by such unloading, e g a waste dump (also called heap, pile, tip, spoil pike, etc )
That which is dumped
A site used to dispose of solid waste without environmental controls
A ground or place for dumping ashes, refuse, etc
A thick, ill-shapen piece; a clumsy leaden counter used by boys in playing chuck farthing
An unpleasant, dirty or disreputable place
(n ) See full dump, incremental dump
An act of defecation
Not keen in edge or point; lacking sharpness; blunt
Furnishing little delight, spirit, or variety; uninteresting; tedious; cheerless; gloomy; melancholy; depressing; as, a dull story or sermon; a dull occupation or period; hence, cloudy; overcast; as, a dull day
disapproval If you say that a place is a dump, you think it is ugly and unpleasant to live in or visit
sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly; "The company dumped him after many years of service"; "She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man"
Not bright or clear to the eye; wanting in liveliness of color or luster; not vivid; obscure; dim; as, a dull fire or lamp; a dull red or yellow; a dull mirror
(computer science) a copy of the contents of a computer storage device; sometimes used in debugging programs a piece of land where waste materials are dumped drop in a heap or mass sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly; "The company dumped him after many years of service"; "She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man"
If something is dumped somewhere, it is put or left there because it is no longer wanted or needed. The getaway car was dumped near a motorway tunnel The government declared that it did not dump radioactive waste at sea. + dumping dump·ing German law forbids the dumping of hazardous waste on German soil
To dump something such as an idea, policy, or practice means to stop supporting or using it. Ministers believed it was vital to dump the poll tax before the election. = ditch
If a firm or company dumps goods, it sells large quantities of them at prices far below their real value, usually in another country, in order to gain a bigger market share or to keep prices high in the home market. It produces more than it needs, then dumps its surplus onto the world market
To precipitate (esp. snow) heavily
dump core
To generate a core dump

Traditionally, UNIX and UNIX-like systems have dumped core or provided a binary output of their state upon crashing.

dump job
The abandonment of an unfinished task for which the abandoner might be expected to take responsibility, especially in a fashion that makes it likely that on or more colleagues will take on its completion
dump job
A corpse moved from the place of death to a place intended to avoid obscure circumstances of the death
dump on
To dump (finish a relationship with someone)
dump out
To discard, to throw away, to toss out
dump tackle
A legal form of tackling when the player wraps his arms around the ball carrier's thighs and lifts him a short distance in the air before forcibly driving him to the ground
dump tackles
plural form of dump tackle
dump truck
a heavy truck, for carrying loose, bulk cargo, having a hinged bed that allows the contents to be unloaded onto the ground
dump trucks
plural form of dump truck
dump heap
pile of garbage, heap of trash
dump on
{f} come down hard on (Slang)
dump point
release point, area where something is released or tossed
dump routine
a routine that writes from an internal store to some external medium
dump truck
truck whose contents can be unloaded by tipping the bed of the truck
dump truck
A dump truck is a truck whose carrying part can be tipped backwards so that the load falls out. A heavy-duty truck having a bed that tilts backward to dump loose material. a vehicle with a large open container at the back that can move up to pour sand, soil etc onto the ground
dump truck
truck whose contents can be emptied without handling; the front end of the platform can be pneumatically raised so that the load is discharged by gravity
dump waste
unload garbage, discard refuse
block dump
A small image that contains the sectors read off the original disc, during a computing process. It includes all the data the emulator reads off the original ISO image, and is used in problem solving by developers
brain dump
The transfer of a large quantity of information or knowledge from one person to another, as for example when one skilled employee is to replace another
core dump
The recorded state of the memory of a computer program at a specific time, generally when the program has terminated abnormally
dumper
a dropper of rubbish, particularly not in landfill sites/recycling sites
dumper
a small one-man diesel-powered vehicle often used to carry loads and material around, often on building sites
dumper
one who would drop their boyfriend or girlfriend, the person in the couple who has finished the relationship
dumping
Present participle of dump
heat dump
A structure or environment into which waste heat can be transferred
info-dump
A large volume of data supplied at the same time

Unfortunately, too many corporate meetings are info-dumps — convened for the sake of information exchange, which is more efficiently handled by phone or fax.

pump and dump
A form of financial fraud where the fraudster buys stocks cheaply, generates artificial excitement about those stocks to create a temporary price increase, then sells the stocks before the price goes back down
stump dump
a landfill site consisting of wood waste, such as tree stumps
take a dump
To defecate
dumping
{n} a sort of boiled pudding
dumping
{a} thick
dumps
{n} sullenness, heaviness, melancholy
dumping
Fly-tipping or dumping is a British term for illegally dumping waste somewhere other than an authorized landfill. It is the illegal deposit of any waste onto land, i.e., waste dumped or tipped on a site with no licence to accept waste
Dumping
deterrence
ammunition dump
collection of weapons, store of ammunition, stash of weapons
core dump
A file describing the state of a process that terminated abnormally
core dump
``A copy of the contents of [memory], produced when a process is aborted by certain kinds of internal errors ''
core dump
A copy of the data stored in the core memory of a computer, usually used for debugging purposes
core dump
An image of a terminated process saved for debugging A core file is created under the name core in the current directory of the process when an abnormal event occurs that results in the process's termination
core dump
Core dump allows offline, post-mortem, analysis of actors or processes that are killed by exceptions
core dump
The writing out (dumping) of the entire contents of primary memory In some systems in it written to a file named core When analyzed by specialized software it may indicate the nature of the problem Usually indicates a serious problem
core dump
(computer science) dump of the contents of the chief registers in the CPU
core dump
A printout, usually in hexadecimal characters, of the contents of core memory   Note: A core dump is useful for analyzing an abnormally terminated computer run or finding bugs in a computer program
core dump
coredump The content of memory written to a file on disk (usually called "core") when a program crashes
dumped
{s} dropped in a pile; (Slang) rejected by someone (e.g.: "Did you hear the lates? Steve was dumped by Susan last night")
dumped
past of dump
dumped
that is dropped in a heap; "his hastily dumped clothes"; "the money was there, dumped all over the floor
dumper
{i} truck designed to transport and dumping loose materials
dumper
truck whose contents can be emptied without handling; the front end of the platform can be pneumatically raised so that the load is discharged by gravity
dumping
selling merchandise in another country at a price below the price of the same merchandise in the home market, or selling merchandise below what it cost to produce and ship
dumping
Dumping occurs when imported merchandise is sold in, or for export to, the domestic market at less than the normal value of the merchandise, i e , a price which is less than the price at which identical or similar merchandise is sold in the comparison market, the home market (market of exporting country) or third-country market (market used as proxy for home market in cases where home market cannot be used)
dumping
the act of getting rid of dangerous waste material in a place that is not safe
dumping
Selling exported goods at prices below their normal value
dumping
As noted by Williams, "Dumping occurs when a firm sells in a foreign market at a price below its cost of production Anti-dumping regulations are designed to protect domestic firms from the "effects of unfairly priced imports", as such they may include duties or penalties to neutralize the extent of the below-cost sales "
dumping
Importing merchandise into a country (e g the United States) at lower prices that are detrimental to local producers of the same kind of merchandise
dumping
When a product is sold below cost in a foreign market and/or when a product is sold at a lower price in the foreign market than in a domestic market, with the intention of driving out competition in the foreign market
dumping
the disposal of something no longer needed, or of no value
dumping
dumping means selling goods in a foreign market at lower prices than those charged in the home market
dumping
The sale of merchandise to a foreign country at less than the fair value in the exporting country
dumping
selling goods abroad at a price below that charged in the domestic market
dumping
the selling of goods by foreign firms at a price below average cost or below the price in the domestic country (chapter 18)
dumping
The practice of offering goods for sale in a foreign market at a price that is lower than that of the same product in the home market or a third country As used in GATT, a special case of "differential pricing "
dumping
selling goods at less than their normal price, especially in the export market as a means of securing a monopoly
dumping
{i} selling of large quantities of goods at low prices
dumping
Occurs when goods are exported at a price less than their normal value, generally meaning they are exported for less than they are sold in the domestic market or third country markets, or at less than production cost
dumping
Definition of Dumping: Dumping is an informal name for the practice of selling a product in a foreign country for less than either (a) the price in the domestic country, or (b) the cost of making the product It is illegal in some countries to dump certain products into them, because they want to protect their own industries from such competition (Econterms) Terms related to Dumping: None About Com Resources on Dumping: None Writing a Term Paper? Here are a few starting points for research on Dumping: Books on Dumping: None Journal Articles on Dumping: None
dumping
Trade practice consisting in selling a product at a price lower than its real production cost By extension the terms "environmental dumping" and "social dumping" are used when a business keeps its production costs below those of its rivals by paying little heed to the environmental or social consequences of its production methods
dumping
Technically, the sale of products on the world market below the cost of production to dispose of surpluses or gain access to a market Dumping is generally recognized as an unfair trade practice because it can disrupt markets and injure producers of competitive products in an importing country Article VI (see appendix III) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) permits special antidumping duties equal to the difference between the price sought in the importing country and the normal value of the product in the exporting country
dumping
The practice of selling goods abroad below their normal market value or below the price charged for the same goods in the domestic market of the exporting country Dumping can be a predatory trade practice whereby the international market, or a certain national market, is flooded with dumped goods in order to force competitors out of the market and establish a monopoly position Oftentimes, government subsidies are used to help absorb temporarily the losses caused by predation, leading to friction among trade partners Dumping and predation are considered to be unfair trade practices and, as such, are prohibited under many national trade laws The most common antidumping measure is an added import duty calculated to offset the "dumping margin," that is, the discrepancy between home price or cost and the export price
dumping
the sale of excess production in a foreign market at a price that is lower than the price in the domestic market
dumping
The practice of selling goods in foreign markets at prices below the cost of production, usually with the aim of driving competitors out of the market
dumping
Selling merchandise in another country at a price below the price at which the same merchandise is sold in the home market or selling such merchandise below the costs incurred in production and shipment
dumping
The sale of products in non-domestic markets at lower prices than those charged in domestic markets, when all costs are not allocated or when surplus products are sold p 643
dumping
the practice of selling a good abroad at a lower price than at home, or below costs of production
dumping
The selling of goods at a price below the cost of the goods or at an unusually low price in order to gain a competitive advantage This is considered as an unfair trade practice by most international trade organizations
dumping
(m ) social Faire du dumping social, to adopt or follow an economic system that does not ensure a minimum (monthly) wage, pays a low hourly rate, and/or provides little or no safety net for workers Les Français, envieux du taux de chômage en Angleterre, qui est moins de la moitié du taux en France, oublient que ce pays pratique le dumping social, note certain French economists; "The French, who envy the English their low unemployment rate (less than half the French rate), forget that England practices social dumping "
dumping
Exporting/importing merchandise into a country below the domestic price or the costs incurred in production and shipment
dumping
The sale of a product abroad at a price below the common price in the country of origin Domestically, attempting to import merchandise into the United States at a price less than the price it would fetch in the country of origin
dumping
The situation where the export price of goods imported into New Zealand is less than the normal value of the goods in the country of export
dumps
an informal expression for a mildly depressed state; "in the dumps"; "have the mopes
dumps
{i} depression; depressed condition (Informal)
dumps
third-person singular of dump
dumps
an informal expression for a mildly depressed state; "in the dumps"; "have the mopes"
dumps
plural of dump
garbage dump
place where garbage is thrown
garbage dump
a piece of land where waste materials are dumped
pump-and-dump scheme
an illegal scheme for making money by manipulating stock prices; the schemer persuades other people to buy the stock and then sells it himself as soon as the price of the stock rises
rubbish dump
a piece of land where waste materials are dumped
screen dump
The act or process of transferring data on a computer screen to a printer or storage medium. a picture of everything that appears on a computer screen at a particular time, which can be saved and put into a computer document, for example to show how to use a computer program
static dump
A printed or stored copy of the contents of a computer memory that is made at an inactive point in a program, usually at the end of a routine
toxic waste dump
a location where toxic wastes can be or have been disposed of (often illegally)
dump