win

listen to the pronunciation of win
İngilizce - Türkçe
zafer

Kaybeden gülümserse kazanan zaferin heyecanını kaybeder. - If the loser smiled the winner will lose the thrill of victory.

İngiliz kuvvetleri bu sırada zaferler kazanıyorlardı. - British forces at this time were winning victories.

{i} galibiyet

Tom galibiyet golünü attı. - Tom scored the winning goal.

Onların galibiyet serileri bittiği için art arda 10 oyun kaybettiler. - They have lost 10 games in a row since their winning streak ended.

{i} kazanma

Onun seçimi kazanması için herhangi bir ihtimal var mı? - Is there any possibility that he'll win the election?

O takımın çok az, eğer varsa, kazanma şansı var. - That team has little, if any, chance of winning.

{f} kazanmak; (yarışma veya başka bir uğraşı sonucunda) elde etmek: Who won the contest? Yarışmayı kim kazandı? Utku's won the
{i} başarı

Her kazanan sonunda başarısız olur. - Every win fails eventually.

Onlar bir şişe şarap açarak onun başarısını kutladılar. - They celebrated his success by opening a bottle of wine.

ulaşmayı başarmak
isabet etmek
kazamak
{f} kazan

Sıra beyazda ve kazandı. - White to play and win.

Kaybeden gülümserse kazanan zaferin heyecanını kaybeder. - If the loser smiled the winner will lose the thrill of victory.

kazanmak

Bir ödül kazanmak için yeterince yükseğe zıplamadı. - He didn't jump high enough to win a prize.

Seçimi kazanmak adayın siyasi partisi için büyük bir zaferdi. - Winning the election was a great victory for the candidate's political party.

yengi
{f} galip gelmek
{f} ulaşmak

Ben rüzgarın yönünü değiştiremem, ama her zaman benim hedefe ulaşmak için benim yelkenleri ayarlayabilirim. - I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

{f} elde etmek
{f} ele geçirmek
win by a head yarışta bir at
{f} dostluğunu kazanmak
çıkarmak

Yeni başlayanlar için rüzgar sörfünün keyfini çıkarmak zordur. - It is difficult for beginners to enjoy windsurfing.

temin etmek
gayesine erişmek
{f} (won, --ning)
birinci gelme
birinci gelmek
{f} ikna etmek
yenmek
win over
(Fiili Deyim ) -i yenmek
win a case
davayı kazanmak
win a vote of confidence
güvenoyu almak
win a war
savaş kazanmak
win against
galip gelmek
win fame
tanınmak
win out
sonuçta galip çıkmak
win through
galip çıkmak
win win
kaybedenin olmadığı durum
win win situation
karşılıklı her iki tarafında yarar sağladığı durum
win win situation
kaybedenin olmadığı durum
win over
kendi tarafına çekmek
win over
desteğini almak
win back
geri kazanmak
win by a nose
kıl payı kazanmmak
win on
kazanabileceği
win or bust
ölüm kalım mücadelesi
win over/round
-e ikna etmek, çekmek
win streak
Galibiyet serisi
win the game
maç kazanmak
win the heart of sb
kalbini kazanmak
win two to nil
kazanmak iki nil için
win upon
üzerine kazanmak
win-win situation
Herkesin kazançlı çıktığı durum
win-win solution
her halükarda her iki tarafından da kazançlı çıktığı durum/çözüm
win (someone's) confidence
güven uyandırmak
win 32 status
(Bilgisayar) win 32 durumu
win a (court) case
(Kanun) dava kazanmak
win a claim
iddia kazanmak
win a competition
yarışma kazanmak
win a cup
kupa kazanmak
win a franchise
franchise almak
win a landslide victory
(Politika, Siyaset) seçim zaferi kazanmak
win a lawsuit against
(Kanun) dava kazanmak
win a lottery
piyango çıkmak
win a qualifying heat
elemeyi geçmek
win a seat
yer edinmek
win a victory
zafer elde etmek
win a victory over
e karşısında zafer kazanmak
win approval
onay almak
win approval
onaydan geçmek
win by a head
bir baş farkıyla kazanmak
win by a head
bir baş farkı ile kazanmak
win by a length
bir boy farkla yenmek
win by a nose
kıl payı kazanmak
win by default
hükmen galip sayılmak
win easily
kolay kazanmak
win election
(Politika, Siyaset) seçim kazanmak
win elections
(Politika, Siyaset) sandıktan çıkmak
win favour in somebody's eyes
teveccühünü kazanmak
win general approval
takdir toplamak
win hands down
çok kolay kazanmak
win hands down
{k} kolaylıkla kazanmak/galip gelmek
win hands down
kolayca kazanmak
win in a canter
ter dökmeden kazanmak
win in a center
çaba harcamadan kazanmak
win in a walk
kolayca kazanmak
win ini
(Bilgisayar) win ini
win kudos
(Fiili Deyim ) ün kazanmak
win licence
lisans almak
win lottery
lotoyu kazanmak
win lottery
piyango kazanmak
win lottery
piyango vurmak
win on points
sayı ile kazanmak
win one's cap
takıma seçilmek
win one's heart
kalbini kazanmak
win one's heart
kalbini fethetmek
win one's loyalty
bağlılığını kazanmak
win one's spurs
kişiliğini kabul ettirmek
win out
(over) sonuçta galip çıkmak
win over
dostluğunu kazanmak
win over
yenmek
win prizes
(Bilgisayar) armağanlar kazanın
win rate
(Bilgisayar) kazanma oranı
win recognition
sivrilmek
win recognition
beğeni toplamak
win recognition
takdir edilmek
win recognition
beğenilmek
win s.o. over/round
birini ikna ederek kendi tarafına çekmek; birini ikna ederek desteğini sağlamak: We also won him round to our point of view. Kendisini ikna
win s.o.'s affection
bir kimsenin sevgisini kazanmak
win s.o./s.t. back
birini/bir şeyi yeniden kazanmak
win smb. round
tarafına çekmek
win smb. round
ikna etmek
win smb.'s affections
sevgisini kazanmak
win somebody's approval
takdirini kazanmak
win somebody's favour
gözüne girmek
win tender
(Ticaret) ihale almak
win tender
(Ticaret) ihale kazanmak
win the ball
(Spor) topu kazanmak
win the ball
(Spor) top çalmak
win the bet
bahsi kazanmak
win the competition
yarışmayı kazanmak
win the contest
yarışmayı kazanmak
win the elimination contest
eleme müsabakasını kazanmak
win the heart of somebody
birinin kalbini kazanmak
win the lottery
lotoyu kazanmak
win the match
maç kazanmak
win the nobel prize
nobel ödülü kazanmak
win the nomination
adaylık seçimlerini kazanmak
win the palm
zafer kazanmak
win the peace prize
barış ödülü kazanmak
win the qualifying exam
(Eğitim) eleme sınavını geçmek
win the tender
ihaleyi kazanmak
win the toss
yazı turayı kazanmak
win the toss
yazı turada kazanmak
win the war
savaşı kazanmak
win through
sonuçta galip çıkmak
win through
başarılı olmak
win through
zorlukları aşmak
win through
amacına varmak
win through
sonuca ulaşmak
win through
başarmak
win through
güçlükleri yenmek
win to the market
(Ticaret) piyasadan üstün getiri
win trust
güven kazanmak
win win negotiation
kazan kazan uzlaşması
won
(Astronomi) Kore'nin para birimi
won
{f} kazan

Tom piyangoda 10.000 dolar kazandı. - Tom won $10,000 in the lottery.

İlk ödülünü sergide kazandı. - She won first prize in the exhibition.

fail to win
kazanamamak
force a win
(Bilgisayar) yengiye zorla
winning
kazama
winning
kazanarak
winning
tatlı
wins
(Bilgisayar) kazanılan
wins
(Bilgisayar) kazandı

Tom, Mary'nin sık sık kazandığını söylüyor. - Tom says Mary often wins.

Kimin kazandığı umurumda değil. - I don't care who wins.

wins
(Bilgisayar) yengi
won
kazanmak
fail to win
kazanama
winning
{f} kazan

Ben şampiyonluğu kazanacağımdan eminim. - I'm sure of winning the championship.

O, yarışmayı kazandığı için bir ödül aldı. - He got a prize for winning the competition.

winning
çekici
winning
{i} kazanan

Kazanan kendini oldukça iyi hissediyor. - Winning feels pretty good.

Kazanan bir takımı asla değiştirme. - Never change a winning team.

winnings
kumarda kazanılan para
Bilge can´t help but win
k. dili Bilge´nin kazanması kesin
away win
uzakta kazanmak
bump into; win; receive, get
içine iterek, kazanmak;, olsun almak
demand a win
Kazanmayı çok istemek

The next week we have got a derby match we must demand a win.

get/win the nomination
adaylık seçimlerini kazanmak
home win
ev kazanmak
no win situation
kazanamıyorum durum
receive/win a vote of confidence
güvenoyu almak
scratch-and-win
Kazı-kazan oyunu
triumph, defeat, win, succeed
zafer, yenilgi, kazanmak başarılı
winning
kazanmış
wins
kazanır
you win
sen kazandın
Won
won
Won
(isim) won [fin.]
Won
{i} won [fin.]
average length of win
(Ticaret) kazancın ortalama süresi
average win
(Ticaret) ortalama kazanç
average win ratio
(Ticaret) ortalama kazanç oranı
barely win (the race)
zar zor kazanmak (yarışı)
enter to win
(Bilgisayar) kazanmak için girin
enter to win
(Bilgisayar) kazanmak için katılın
go in and win
(Konuşma Dili) gir ve kazan
largest win
(Ticaret) en büyük kazanç
options win ini
(Bilgisayar) seçenekler wın ını
receive/win a vote of
güvenoyu almak
stand to win
(deyim) kazanma durumunda olmak veya ihtimali olmak
try to win
kazanmaya çalışmak
who'll win today, in your opinion
sizce bugün kim kazanacak
winning
cazip
winning
alıcı
winning
hoş/cazip/kazanan
winning
{i} galibiyet

Eder galibiyet golünü attı. - Eder scored the winning goal.

Tom galibiyet golünü attı. - Tom scored the winning goal.

winning
{s} dostça
winning
winninglycezbederek
winning
{i} çoğ. (para olarak) kazanç
winning
winning stroke başarı kazandıran vuruş
winning
win kazan
winning
{s} hoş
winning
galip
winning
cazip bir şekilde
winning
{i} kazanma

O takımın çok az, eğer varsa, kazanma şansı var. - That team has little, if any, chance of winning.

Saygın bir insan bulmak bir piyango kazanmaktan daha zor. - Finding a decent man is more difficult than winning a lottery.

winning
{s} kazandıran

Eder kazandıran golü attı. - Eder scored the winning goal.

winning
galip gelme
winning
{s} sevimli
winning
kazanç

Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz. - We could buy a nice house with our winnings.

winning
birinci olan
winning
kazanılan para
winnings
kazanç

Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz. - We could buy a nice house with our winnings.

winnings
(isim) kazanç
winnings
kazanç (para olarak)
wins
bk. Windows Internet Name Service
won
win kazan
won
f., bak. win
İngilizce - İngilizce
To cause a victory for someone

The success of the economic policies should win Mr. Smith the next elections.

To obtain something that is wanted

The company hopes to win an order from the government worth over 5 million dollars.

An individual victory
To achieve victory in (a game, a war, etc)
To obtain (someone) by wooing
To achieve victory

Who would win in a fight between an octopus and a dolphin?.

To conquer, defeat

And yf ye wynne vs in bataille the lady shal haue her landes ageyne .

{v} to gain, get, get by conquest or play
Water Infrastructure Network
White moves first, and must eventually win against any possible defence
- Window name resolution services
If something wins you something such as an election, competition, battle, or argument, it causes you to defeat the people competing with you or fighting you, or to do better than everyone else involved. That sort of gain for Labour is nothing like good enough to win them the general election lose
be the winner in a contest or competition; be victorious; "He won the Gold Medal in skating"; "Our home team won"; "Win the game
be the winner in a contest or competition; be victorious; "He won the Gold Medal in skating"; "Our home team won"; "Win the game"
win something through one's efforts; "I acquired a passing knowledge of Chinese"; "Gain an understanding of international finance"
If you win something such as a prize or medal, you get it because you have defeated everyone else in something such as an election, competition, battle, or argument, or have done very well in it. The first correct entry wins the prize She won bronze for Great Britain in the European Championships
[MIT] 1 vi To succeed A program wins if no unexpected conditions arise, or (especially) if it sufficiently {robust} to take exceptions in stride 2 n Success, or a specific instance thereof A pleasing outcome A {feature} Emphatic forms: `moby win', `super win', `hyper-win' (often used interjectively as a reply) For some reason `suitable win' is also common at MIT, usually in reference to a satisfactory solution to a problem Oppose {lose}; see also {big win}, which isn't quite just an intensification of `win'
attain success or reach a desired goal; "The enterprise succeeded"; "We succeeded in getting tickets to the show"; "she struggled to overcome her handicap and won"
a victory (as in a race or other competition); "he was happy to get the win"
To gain over to one's side or party; to obtain the favor, friendship, or support of; to render friendly or approving; as, to win an enemy; to win a jury
If you win something that you want or need, you succeed in getting it. moves to win the support of the poor British Aerospace has won an order worth 340 million dollars. = gain lose
{f} be victorious; gain; obtain; arrive with great effort; succeed; acquire; convince; gain trust (or approval, favor, etc.)
v 1 To gain a victory; victorious; triumph 2 To succeed in reaching or achieving a specified condition or place
something won (especially money)
To extract, as ore or coal
to lose the battle but win the war: see battle to win the day: see day to win hands down: see hand. W3 a success or victory, especially in sport
To come to by toil or effort; to reach; to overtake
(W) A win is credited to the starting pitcher only if he has pitched at least five complete innings, leaves the game with the lead and his team holds the lead for the remainder of the game A win is credited to the relief pitcher if, while he is still in the game, his team takes the lead and stays ahead for the remainder of the game No more than one win is credited each game
Warfighter Information Network
{i} victory, success, triumph; position of first place; amount won, winnings
Wireless switched network that allows carriers to provide enhanced and customized services for mobile phones
Wireless Intelligent Network
If you win something such as a competition, battle, or argument, you defeat those people you are competing or fighting against, or you do better than everyone else involved. He does not have any realistic chance of winning the election The top four teams all won Sanchez Vicario won 2-6, 6-4, 6-3. lose Win is also a noun. Arsenal's dismal league run of eight games without a win = victory defeat
a victory (as in a race or other competition); "he was happy to get the win" be the winner in a contest or competition; be victorious; "He won the Gold Medal in skating"; "Our home team won"; "Win the game
obtain advantages, such as points, etc ; "The home team was gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference"
n: wine 1
If something wins you a prize or wins you something else that you want, it causes you to get it. The feat won them a prize of £85,000 lose see also winning
when the message pertains primarily to Photoshop on the Windows platform
The architecture of the wireless switched network that allows carriers to provide enhanced and customized services for mobile telephones
To gain by superiority in competition or contest; to obtain by victory over competitors or rivals; as, to win the prize in a gate; to win money; to win a battle, or to win a country
to make an enemy
  Abbreviation for WWMCCS Intercomputer Network
A victory A statistic credited to the winning pitcher
To allure to kindness; to bring to compliance; to gain or obtain, as by solicitation or courtship
To gain the victory; to be successful; to triumph; to prevail
win around
To persuade someone who disagrees with you, to agree with your point of view

My parents didn't want me to see him any more, but I finally won them around.

win out
To be victorious. Usually of emotions and human qualities

You can be sure that justice will win out in the end.

win over
To persuade someone, gain someone's support, or make someone understand the truth or validity of something

If the truth doesn't win him over, perhaps charm will.

win round
To persuade someone who disagrees with you, to agree with your point of view

My parents didn't want me to see him any more, but I finally won them round.

win the day
to gain complete victory or success over something or someone
win the day
to be totally accepted by other people (such as an idea or a proposal)
win up
To get back on one's feet

And so they ran togydirs so myghtyly that ayther smote other downe, horse and all, to the erth; and than they wan up lyghtly, and drewe swerdys and dressed their shyldis .

win-win
Of a situation or outcome that benefits two parties, or that has two distinct benefits

The internship requirement for graduation has proved to be a win-win venture; companies receive the benefit of creative students with cutting-edge technical skills, while the students gain real-world experience in their chosen profession.

win-win situation
A situation where both parties gain from a transaction or deal, or where all possible outcomes are favourable

Hiring summer interns from the university continues to be a win-win situation with students gaining valuable real world experience and businesses receiving the benefit of employees with cutting edge technical skills.

win-win situations
plural form of win-win situation
win the day
be victorious, win
win win
Of or denoting a situation in which each party benefits
win win
Of or being a situation in which the outcome benefits each of two often opposing groups: "a win-win proposition for the buyer and the seller."
win a name for oneself
make himself a reputation, make himself famous
win a prize
{f} be victorious and receive a prize
win back
If you win back something that you have lost, you get it again, especially as a result of a great effort. The Government will have to work hard to win back the confidence of the people So he went and filed a suit and won his job back
win back
recover something or somebody that appeared to be lost; "We got back the money after we threatened to sue the company"; "He got back his son from the kidnappers
win big at the casino
make a great deal of money while gambling at a casino
win friends
gain allies, earn friends (by one's actions)
win gold
win first prize and receive the gold medal
win on
influence; advance toward
win one's bread
earn money, make a living, support oneself financially
win one's consent
get one's to agree, receive one's approval
win one's spurs
win fame, win glory
win out
succeed
win out
If something or someone wins out or wins through, they are successful after a competition or struggle. Sometimes perseverance does win out
win over
If you win someone over or win them round, you persuade them to support you or agree with you. He has won over a significant number of the left-wing deputies They still hope to win him round
win over
make (someone) agree, understand, or realize the truth or validity of something; "He had finally convinced several customers of the advantages of his product"
win over
persuade, cause someone to agree with one's cause
win round
see win over
win silver
win second place and receive the silver medal
win the battle
be victorious in a fight, win a fight
win the cup
be victorious and earn the trophy
win the nomination
win the bid to be the candidate; win the election
win through
see win out
win through
arrive at the goal, reach the goal
win-win
A win-win situation is one where you are certain to do well or be successful. It is surprising that it has taken people so long to take advantage of what is a win-win opportunity. no-win. a win-win situation, solution etc is one that will end well for everyone involved in it no-win situation
win-win situation
{i} situation where one person benefits and not necessarily due to the loss of another person
for the win
Being the best; being great, awesome, amazing or spectacular; sure to succeed (used as a term of approval, like long live)

B: Metallica FTW!.

no-win situation
Any situation that is certain to end in failure or in which any favourable outcome is impossible
no-win situations
plural form of no-win situation
not win for losing
To repeatedly fail in one's gambles or efforts

Manboy grinned, and looked up as Two-Way joined them, laughing. Gabe you is just naturally a Jonah to your own self, and can't win for losing no matter what.

winnings
The spoils of a win; something that has been won
won
Simple past tense and past participle of win
won
To live, to remain
won
The currency of Korea, making 100 jun in North Korea and 100 jeon in South Korea
you win
Used to express resignation. To concede defeat even though one is not convinced of the opposing arguments

Ok. You win. I can't spend all day arguing over such a small detail. I've got much more important things to do.

in it to win it
(Ev ile ilgili) In order to win, or succeed at something, one must first compete or try
winning
{a} attractive, charming
winning
{n} a sum won
no win situation
A no-win situation or less commonly a "lose-lose" situation, is one where a person has choices, but no choice leads to success. If an executioner offers the condemned the choice of dying by being hanged, shot, or poisoned, since all choices lead to death, the condemned is in a no-win situation. Simply put, this bleak situation is one where no matter what choice one makes, the result from choosing either one will be the same: nobody wins at all
scratch-and-win
A scratchcard (called a scratch off, scratch ticket, scratcher, scratchie, scratch-it, scratch game, scratch-and-win, instant game or instant lottery in different places) is a small card, often made of thin paper-based card for competitions and plastic to conceal PINs, where one or more areas contain concealed information which can be revealed by scratching off an opaque covering
U Ne Win
or Shu Maung born May 24, 1911, Paungdale, Burma died Dec. 5, 2002, Yangôn, Myanmar Leader of Burma (Myanmar) from 1962 to 1988. He became involved in the Burmese independence movement in the mid-1930s. During World War II he initially served in the Japanese-sponsored army but later helped organize underground resistance to the Japanese. In 1962 he ousted the elected prime minister U Nu; his subsequent regime combined military dictatorship with a socialist economic program. Burma became isolated and impoverished under Ne Win, and he resigned in 1988. He continued to exercise power behind the scenes, however, until shortly before his death
Won
wan

I'm sure Tom won't want to go fishing with us. - I'm sure Tom won't want to go fishing with us.

I wonder when Tom wanted Mary to do that. - I wonder when Tom wanted Mary to do that.

Won
{i} currency of Korea
loose the battle but win the war
have the last laugh; be successful in the end
no-win
If you are in a no-win situation, any action you take will fail to benefit you in any way. It was a no-win situation. Either she pretended she hated Ned and felt awful or admitted she loved him and felt even worse!. relating to a situation in which whatever you choose to do it will have a bad result
no-win
certain to end in failure and disappointment; "a no-win situation
no-win situation
situation in which no one comes out the winner
no-win situation
a situation in which a favorable outcome is impossible; you are bound to lose whatever you do
winning
{s} victorious; achieving success; captivating, fascinating
winning
A new opening
winning
The portion of a coal field out for working
winning
{i} victory; gaining, earning; profit; opening to a coal mine
winning
The act of obtaining something, as in a contest or by competition
winning
You can use winning to describe a person or thing that wins something such as a competition, game, or election. the leader of the winning party Donovan scored the winning goal
winning
very attractive; capturing interest; "a fetching new hairstyle"; "something inexpressibly taking in his manner"; "a winning personality"
winning
The money, etc
winning
having won; "the victorious entry"; "the winning team"
winning
bringing success; "the winning run"
winning
You can use winning to describe actions or qualities that please other people and make them feel friendly towards you. She gave him another of her winning smiles = engaging see also win
winning
gained by success in competition or contest, esp, in gambling; usually in the plural
winning
succeeding with great difficulty; "winning is not everything"
winning
Attracting; adapted to gain favor; charming; as, a winning address
winning
present participle of win
winning
That constitutes a win
winning
That leads to success
winning
succeeding with great difficulty; "winning is not everything" bringing success; "the winning run
winning
Attractive
winning
{f} be victorious; gain; obtain; arrive with great effort; succeed; acquire; convince; gain trust (or approval, favor, etc.)
winning
bringing success; "the winning run
winnings
You can use winnings to refer to the money that someone wins in a competition or by gambling. I have come to collect my winnings. money that you have won
winnings
something won (especially money)
winnings
{i} profits, sum of money that is won
wins
Windows Internet Naming Service Used for resolving hostnames under Windows
wins
Warehouse Information Network Standard
wins
Windows Internet Naming Service A Win2K or NT network service that provides NetBIOS over TCP/IP name registration and dynamic NetBIOS name-to-IP-address resolution services to network clients
wins
A WINS is Microsoft's version of the NetBIOS Name Service standard Typically, a Windows NT 3 5 server is a WINS for a local network
wins
Windows Internet Name Services - A protocol, similar to DNS, used by Windows to resolve computer names to IP addresses Improves performance of Windows networking across LANs by using one centralised server
wins
Windows Internet Name Service Windows NT NetBIOS name service
wins
Warehouse Information Network Standard (WINS) is used by the retail industry and is a subset of the ASC X12 national standard
wins
Water Information Sharing The Ministry of Environment, Lands and Parks, WINS application provides access to spatial and attribute data related to water licenses Spatial features such as water precincts, 'points of diversion' and 'works' (physical structures to direct water from point of diversion to point of use) have been georeferenced to standard baseline products such TRIM and Crown Cadastre Links to other related Ministry attribute data include the Point of Interest database, Water License Information System and the WELL (or groundwater) data system
wins
An acronym for Windows Internet Naming Service, a proprietary Microsoft application that maps easily remembered Windows machine names to the corresponding IP addresses
wins
A name resolution service that resolves Windows networking computer names to IP addresses in a routed environment A server using this service handles name registrations, queries and releases
wins
This is a service transposing Windows networking names into useable addresses for routing purposes
wins
Windows Internet Name System (WINS) servers are similar to DNS servers but are updated automatically This technology gives each computer an address automatically every time it boots, making it easy to find on the network
wins
plural of win
wins
Windows Internet Naming Service
wins
Windows Internet Name Service This is the same as the Netbios Name Service, it's only the term used by Microsoft Like DNS, this is a protocol for mapping Internet Addresses to computer names
wins
Warehouse Information Network Standard (Uniforms EDI standard used in the warehouse industry and compatible with UCS Communications Standard)
wins
A dynamic network database that lets you quickly locate another computer on the network through its current network address
wins
Windows Internet Name Service An automatic NetBIOS name database to resolve NetBIOS names to IP addresses
wins
{f} be victorious; gain; obtain; arrive with great effort; succeed; acquire; convince; gain trust (or approval, favor, etc.)
wins
Windows Internet Naming Service - The service in Microsoft networks that translates host names into the IP address WINS uses Netbeui as the protocol and is compatible with Netbios
wins
Windows Internet Naming Service, a naming service which allows the looking up of IP addresses based on host (domain) names
wins
third person singular present tense of to win
wins
Windows Internet Naming Service A component of Windows NT that automatically registers host names and IP addresses on the local network, and makes the resulting database available to remote WINS clients, allowing those remote hosts to browse the LAN
wins
Windows Internet Name Service Dynamic hostname based addressing scheme used on Microsoft LANs Integrated with DNS, allowing WINS clients to resolve DNS names
won
of Win
won
To be accustomed to do something
won
Weekly Office Notice
won
To dwell or abide
won
not subject to defeat; "with that move it's a won game
won
the basic unit of money in South Korea
won
past tense of win, as in: Who won the basketball game?
won
Dwelling; wone
won
not subject to defeat; "with that move it's a won game"
won
the basic unit of money in North Korea
won
past of win
won
Won is the past tense and past participle of win. See table at currency. the past tense and past participle of win. the standard unit of money in South Korea and North Korea
won
(win, won, won)
Türkçe - İngilizce

win teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

right win
(Bilgisayar) right win
won
Won
win