mahrum etmek

listen to the pronunciation of mahrum etmek
Türkçe - İngilizce
deprive
shear
dispossess
con smb. out of
spoil
oust
detain
divest
starve
debar
to deprive sb/sth of, to debar sb (from sth), to deprive of, to shear of
stint
lose
mulct
divest smb. of
deny
debar from
abridge
divest somebody of
deprive of
strip
disable
despoil
cut off

you are cut off from anyone who will help you.

exclude
mahrum etmek/bırakmak
to deprive (someone, something) of
mahrum et
deprive

The traffic accident deprived the young man of his sight. - Trafik kazası, genç adamı görme yeteneğinden mahrum etti.

A traffic accident deprived him of the use of his left hand. - Bir trafik kazası onu sol elini kullanmaktan mahrum etti.

mahrum et
{f} deprived

The government deprived him of all his rights. - Hükümet onu bütün haklarından mahrum etti.

They deprived me of my liberty. - Onlar beni özgürlüğümden mahrum ettiler.

mahrum et
disenfranchise
mahrum et
deprive of
mahrum etme
divestment
mahrum etme
divestiture
mahrum etme
{i} deprivation
en gerekli şeyden mahrum etmek
eviscerate
haklarından mahrum etmek
disfranchise
haklarından mahrum etmek
disenfranchise
kendini zevkten mahrum etmek
deny oneself the plesure
mahkeme kararıyla mahrum etmek
forjudge
mahrum et
dispossessed
mahrum et
depriveof
mahrum et
dispossess
mirastan mahrum etmek
cut smb. off with a shilling
mirastan mahrum etmek
debar from inheriting
mirastan mahrum etmek
to disinherit, to cut sb off
mirastan mahrum etmek
cut smb. off with a penny
taçtan mahrum etmek
uncrown
vatandaşlık haklarından mahrum etmek
denaturalize
yasal haklardan mahrum etmek
proscribe
yasal haklardan mahrum etmek
outlaw
Türkçe - Türkçe
Yoksun bırakmak
alıkoymak
mahrum etmek