ziyan etmek

listen to the pronunciation of ziyan etmek
Türkçe - İngilizce
a) to waste, to fritter sth away (on sth) b) to suffer loss
1. to waste. 2. to suffer a loss
throw to the dogs
throw away
{f} consume
torpedo
(Ticaret) lose
waste
suffer loss
make a loss
piss away
{f} fritter
fritter away
frivol away
ziyan etmek. telef etmek. bozmak
to waste. to waste. corrupt
ziyan etme
waste

Don't waste your time and money. - Zamanını ve paranı ziyan etme.

Don't waste your life on meaningless things. - Hayatınızı anlamsız şeylerle ziyan etmeyin.

Türkçe - Türkçe
Zarara uğramak
Yersiz, boş yere harcamak
ziyan etmek