go backward; lose control, lose advantage

listen to the pronunciation of go backward; lose control, lose advantage
İngilizce - Türkçe

go backward; lose control, lose advantage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lose ground
mevkiini kaybetmek
lose ground
(herhangi bir uğraşıda) yenilgiye uğramak, yenilmek
lose ground
(savaşta) toprak kaybetmek
lose ground
1. (askerler) geri çekilmek. 2. (hastanın durumu) kötüye gitmek. 3. kayıplara uğramak
lose ground
(hasta) kötüye gitmek/kötüleşmek
lose ground
gerilemek
lose ground
geri çekilmek
lose ground
(Fiili Deyim ) gerilemek , gücünü gittikçe kaybetmek
lose ground
önemini yitirmek
İngilizce - İngilizce
lose ground
go backward; lose control, lose advantage