sapıtmak

listen to the pronunciation of sapıtmak
Türkçe - İngilizce
to go nuts, go crazy; to talk nonsense
to go off one's head, to go nuts, to lose one's bearings; to drivel, to talk nonsense
turn aside
go off one's head
drivel
go nuts
lose one's head
go driven to extremes
run amok
go haywire
sapıtma
{i} aberration
sapıtma
kink
yolunu sapıtmak
(for someone) to go astray, depart from the straight and narrow
Türkçe - Türkçe
Saçmalamaya başlamak
Aklını bozmak
Şaşırmak
Saçmalamaya başlamak. Şaşırmak: "Feride, senin kaşların lakırtılarına benziyor, güzel güzel, ince ince başlıyor, fakat sonra yolunu sapıtıyor."- R. N. Güntekin
Ruhî bir düzensizlik içine düşmek
Ruhsal bir düzensizlik içine düşmek
sapıtma
Sapıtmak işi
sapıtmak