small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible

listen to the pronunciation of small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible
İngilizce - Türkçe

small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

little
{s} ufak

Onun başarılı olacağına dair ufak bir umut var. - There is little hope that he will succeed.

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

little
küçük

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

O suda küçük bir bot ile denize açılıyor. - He is sailing a little boat on the water.

little
{s} az
little
azıcık

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the couch.

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the sofa.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
little
be.az miktarda
little
değersiz
little
genç

Tom senin kızından biraz daha genç. - Tom is a little younger than your daughter.

Benim için biraz çok gençsin. - You're a little too young for me.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
{i} az zaman

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

Tom'un çocuklarına bu kadar az zaman harcaması şaşırtıcı. - It's amazing how little time Tom spends with his children.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
{s} cici
little
hemen hiç gibi
İngilizce - İngilizce
little
small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible