great

listen to the pronunciation of great
İngilizce - Türkçe
büyük

İstasyonda biletimi bulurken büyük zorluk yaşadım. - I had great difficulty in finding my ticket at the station.

Onun birden istifade etmiş olması, bizim için büyük sürpriz. - To our great surprise, he suddenly resigned.

{s} muazzam

O kadar da muazzam değildi. - It wasn't all that great.

{s} çok iyi

Dün kardeşlerim ve arkadaşlarım beraber süper bir akşam geçirdik ve mangal da çok iyidi. - We had a great evening yesterday with my brothers and my friends, and the barbecue was very good, too.

Aşağıdaki talimatlarda çok iyi değilim. - I'm not so great at following directions.

{s} ulu

Bu ülkeyi yine ulu yapmak için ileri görüşlü bir öndere ihtiyacımız var. - We need a forward-looking leader to make this country great again.

Böyle uluslararası birleşme harika sonuçlar doğurdu. - Such international cooperation produced great results.

{s} önemli

O çok önemli bir adam. - He is a man of great importance.

Bu sorun çok önemlidir. - This matter is of great importance.

{s} ünlü

Yaşarken tanınmayan birçok büyük düşünür ölümden sonra ünlü oldu. - Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.

Tom ünlü insan yeteneklerine sahip değil. - Tom doesn't have great people skills.

{s} hevesli
harika

Sonunda harika bir çözüm buldum. - I finally came up with a great idea.

İtalya'da yemekler harikaydı. - The food was great in Italy.

muhteşem

Anne sevgisi en muhteşem şeydir. - Maternal love is the greatest thing.

Bu kravatın o gömlekle muhteşem uyacağını düşünüyorum. - I think this tie will go great with that shirt.

büyük (derece/miktar)
dağlar kadar
hayvani
mühim
şanlı
müthiş

Herkes Nomo'un müthiş bir atıcı olduğunu düşünüyor. - Everyone considers Nomo a great pitcher.

Avukatın müthiş profesyonel yeteneği sayesinde çok sayıda müvekkili var. - Because of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.

kocaman

Cılız bir kıvılcım kocaman bir aleve dönüşebilir. - A tiny spark may become a great flame.

koca

O, onların torun oğlu doğmadan önce kanserin kocasını öldüreceğinden korkuyordu. - She feared cancer would kill her husband before their great-grandson was born.

Cılız bir kıvılcım kocaman bir aleve dönüşebilir. - A tiny spark may become a great flame.

nefis
yetenekli

Senin harika yeteneğin var. Sen gerçekten yeteneklisin. - You have great talent. You are truly gifted.

{s} iyi

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

İyi sağlık büyük bir nimettir. - Good health is a great blessing.

{s} k.dili. mükemmel, fevkalade, harika
{s} mükemmel

Bence, futbol mükemmel bir spor. - In my opinion, soccer is a great sport.

Onlar mükemmel durumdalar. - They are in great condition.

baba
great success
büyük başarı

Sosyalist tarım büyük başarıya ulaştı. - The socialist agriculture achieved great success.

Büyük başarılar sürekli çabalar nedeniyledir. - Great successes are due to constant efforts.

greatness
{i} büyüklük

Ne altın ne de büyüklük bizi mutlu eder. - Neither gold nor greatness make us happy.

Great Depression
(Elektrik, Elektronik) Büyük Buhran
Great Wall of China
çin seddi
great deal
çok şey

Onun konuşması onun çok şey bildiğine beni inandırdı. - His talk led me to believe that he knows a great deal.

Benim hakkımda çok şey biliyor gibi görünüyorsun. - You seem to know a great deal about me.

Great Plains
Büyük Ovalar ya da Büyük Düzlükler (Great Plains, Plains States, Plains) Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada toprakları üzerinde, Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan geniş bir bozkır alandır

Weather Service said that a copious amount of rain is expected to fall in the Plains - Meteoroloji Büyük Ovalar'da bol miktarda yağmur beklendiğini söyledi.

great ape
(Dilbilim) büyük-maymun
great bear
(Astronomi) büyükayı
great beyond
(Konuşma Dili) öbür dünya
great beyond
(Konuşma Dili) ahiret
great bittern
(Hayvan Bilim, Zooloji) balaban
great bittern
(Hayvan Bilim, Zooloji) okar
great britain
britanya

Büyük Britanya artık dünya politikalarının kontrolünde değil. - Great Britain is no longer in control of world politics.

Büyük Britanya; Galler, İngiltere ve İskoçya'dan oluşur. - Great Britain consists of Wales, England, and Scotland.

great britain
birleşik krallık

Hindistan uzun yıllardır Birleşik Krallık tarafından yönetildi. - India was governed by Great Britain for many years.

great bustard
toy
great bustard
(Hayvan Bilim, Zooloji) toy kuşu
great bustard
(Hayvan Bilim, Zooloji) büyük toy
great care
büyük özen
great circle
(Matematik) büyük çember
great crowd
mahşer
great danger
büyük tehlike
great ease
büyük kolaylık
great egret
(Hayvan Bilim, Zooloji) büyük akbalıkçıl
great fire
(Çevre) büyük yangın
great flamingo
(Hayvan Bilim, Zooloji) flamingo
great interest
tecessüs
great interest
yoğun ilgi
great loss
büyük kayıp
great mistake
büyük hata
great mullein
sığırkuyruğu
great plains
büyük ovalar
great pleasure
büyük zevk
great risk
(Ticaret) büyük risk
great seal
(Politika, Siyaset) hükümetin resmi mührü
great skua
büyük korsanmartı
great skua
(Hayvan Bilim, Zooloji) büyük korsan martı
great snipe
büyük su çulluğu
great surprise
hayret
great war
(Askeri) büyük savaş
Great Bear
Büyük Ayı
Great Britain
Büyük Britanya

Büyük Britanya artık dünya politikalarının kontrolünde değil. - Great Britain is no longer in control of world politics.

Büyük Britanya; Galler, İngiltere ve İskoçya'dan oluşur. - Great Britain consists of Wales, England, and Scotland.

great charter
büyük ayrıcalık
great circle
geniş çevre
great circle
büyük daire
great demand
çok revaçta
great divide
su havzası
great extent
büyük çapta
great falls
büyük şelale
great gray kangaroo
büyük gri kanguru
great gray owl
büyük gri baykuş
great hearted
cömert
great indian plantain
büyük hint muzu
great knapweed
büyük peygamber çiçeği
great lakes
büyük göl
great nephew
büyük erkek yeğen
great niece
büyük kız yeğen
great power
büyük güç
great pyrenees
büyük pirene
great russian
büyük rus
great skua
iri martı
great snipe
iri çulluk
great uncle
büyük amca
great white heron
ak balıkçıl
great white heron
akbalıkçıl
great white shark
büyük beyaz köpekbalığı
great yellow gentian
büyük sarı yılan otu
great-grandfather
babasının dedesi
great-grandson
oğlunun/kızının erkek torunu
great deal of
çok miktarda
Great haste makes great waste
acele işe şeytan karışır
great amount of
büyük miktarda
great as a man's arm
Bir erkeğin kolu olarak büyük
great aunt
büyük teyze
great basin
büyük havza
great care
İhtimam, önem. "The pilot exercised great çare in landing."
great depression
(Ekonomi) Büyük Buhran: 1929'da ABD'de başlayan ve 1930'lar boyunca dünyanın büyük bir bölümünde etkili olan ekonomik kriz
great diligence
büyük gayret
great expectations
büyük umutlar
great fun
çok eğlenceli

Golf oynamak çok eğlenceli. - Playing golf is great fun.

Bir köpek yavrusu ile oynamak çok eğlenceli. - It is great fun to play with a puppy.

great grandchild
büyük torunu
great grandchildren
büyük torun
great grandson
büyük torunu
great hall
büyük salon
great horde
büyük kalabalık
great minds think alike
(deyim) kalp kalbe karşıdır
great person
harika bir insan
great respect
büyük saygı

Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı. - What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers.

Tom için büyük saygım var. - I have great respect for Tom.

great sadness or depression; gloom
büyük üzüntü ya da depresyon; kasvet
great sandy desert
büyük kum çölü
great smoky mountains
Büyük dumanlı dağlar
great story
büyük hikaye
great theatre goer
tiyatro büyük müdavim
great vowel shift
(Dilbilim) İngilizcede 15. ve 16. yüzyılda telaffuzda gerçekleşmiş olan değişimdir. Değişimin en önemli özelliği uzun seslerin ikili ünlülere dönüşmesidir
great-grandmother
büyük büyükanne
great. khali
büyük. Khali
greatest
(sıfat) azami
greatly
çokça

Hediye çokça takdir edilir. - The gift is greatly appreciated.

greater
{f} daha büyük

Hiçbir şey ona oğlunun büyüdüğünü görmekten daha büyük bir zevk vermedi. - Nothing gave her greater pleasure than to watch her son growing up.

Kendini diğerleriyle karşılaştırırsan, kendini beğenmiş ya da umudu kırık olabilirsin; her zaman için kendinden daha büyük ya da daha küçük insanlar olacaktır. - If you compare yourself with others, you may become vain or bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself.

greatest
azam

Soruşturmamızı azami özenle yaptık. - We conducted our investigation with the greatest care.

greatly
geniş ölçüde

Savaştan beri Japonya bilim ve teknolojide geniş ölçüde gelişti. - Since the war, Japan has advanced greatly in science and technology.

greatly
fazlasıyla
greatly
pek çok
greatness
ululuk
greatest
en büyük

Güvenlik en büyük düşmandır. - Security is the greatest enemy.

Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. - The Lake Van is the greatest lake of Turkey.

greatness
şöhret
greatness
çokluk
greatness
cesamet
Great Offensive
(Tarih) Büyük Taarruz
a great
büyük
great britain
İngiltere

Arjantin, Falkland Adaları için İngiltere'yle savaş yaptı. - Argentina fought a war with Great Britain over the Falkland Islands.

İngiltere'nin Avrupa Birliğini terk etmek için oy kullandığına inanamıyorum. - I can't believe that Great Britain has voted to leave the European Union.

great of
büyük
greater
büyük

Bir aptal her zaman kendisine hayran olacak daha büyük bir aptal bulur. - A fool always finds a greater fool to admire him.

Eğer tamsayı sadece sıfırdan büyük veya eşit ise tamsayı doğaldır. - An integer is natural if and only if it is greater or equal to 0.

the great
büyük

Japonya'daki en büyük sanatçılardan biridir. - He is one of the greatest artists in Japan.

Güvenlik en büyük düşmandır. - Security is the greatest enemy.

Great Britain
Ingiltere Iskoçya ve Gal
Great Britain
ıngiltere ıskoçya
Greats
(isim) bitirme sınavı (oxford üniv.)
Greats
{i} bitirme sınavı (oxford üniv.)
Greats
bitirme sınavı
Very good
İng. Tamam!
greatest
{s} azami

Soruşturmamızı azami özenle yaptık. - We conducted our investigation with the greatest care.

greatly
çok

Haber onu çok rahatsız etti. - The news disturbed her greatly.

Şehir yaşamının gürültüsü beni çok sinirlendiriyor. - The noise of city life annoys me greatly.

greatly
adamakıllı

Tuz ilavesi lezzeti adamakıllı artırdı. - The addition of salt greatly improved the flavor.

greatness
{i} azamet
the great
seçkinler
the great
ileri gelenler
İngilizce - İngilizce
Very big, large scale

A great storm is approaching our shores.

A person of major significance, accomplishment or acclaim

Newton and Einstein are two of the greats of the history of science.

Title referring to an important leader

Alexander the Great.

Expression of gladness and content about something

Great! Thanks for the wonderful work.

sarcastic inversion thereof

Oh, great! I just dumped all 500 sheets of the manuscript all over and now I have to put them back in order.

Very good

Dinner was great.

His concert was very good. - His concert was great.

Important
{a} large, important, chief, noble, pregnant
{n} the gross, the wole, the whole lump
more than usual; "great expectations"; "great worry" relatively large in size or number or extent; larger than others of its kind; "a great juicy steak"; "a great multitude"; "the great auk"; "a great old oak"; "a great ocean liner"; "a great delay" of major significance or importance; "a great work of art"; "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th century" remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect; "a great crisis"; "had a great stake in the outcome
Older, younger, or more remote, by single generation; often used before grand to indicate one degree more remote in the direct line of descent; as, great-grandfather (a grandfather's or a grandmother's father), great- grandson, etc
(adj ) para, pahrah
feelings You say great in order to emphasize that you are angry or annoyed about something. `Oh great,' I thought. `Just what I need.'
If you feel great, you feel very healthy, energetic, and enthusiastic. I feel just great
Superior; admirable; commanding; applied to thoughts, actions, and feelings
adj [important (He was a ~ man )] agung
relatively large in size or number or extent; larger than others of its kind; "a great juicy steak"; "a great multitude"; "the great auk"; "a great old oak"; "a great ocean liner"; "a great delay"
extraordinary or outstanding, as in: You did a great job on your term paper
Holding a chief position; elevated: lofty: eminent; distinguished; foremost; principal; as, great men; the great seal; the great marshal, etc
The greats in a particular subject or field of activity are the people who have been most successful or famous in it. all the greats of Hollywood. cycling's all-time greats
marked by active interest and enthusiasm; "an avid sports fan"; "a great walker"; "an eager beaver"
remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect; "a great crisis"; "had a great stake in the outcome
Great is used as part of the name of a species of plant or animal when there is another species of the same plant or animal which is smaller and has different characteristics. the great white shark. see also greater. a very successful and famous person in a particular sport, profession etc. adj. Alfred the Great Carolus Magnus Charles the Great Great Learning Herod the Great Stephen the Great Theodoric the Great Abbas the Great Afonso the Great Alexander the Great Antiochus the Great Basil the Great Saint Canute the Great Casimir the Great the Great Condé Great Proletarian Cultural Revolution Cyrus the Great Darius the Great Great Dismal Swamp Frederick the Great the Great Elector Great Atlantic & Pacific Tea Co. Great Attractor great auk Great Australian Bight Great Awakening Great Barrier Reef Great Basin National Park Great Bear Lake Great Britain Great Dane Great Depression Great Dividing Range Great Fear Great Fire of London Great Fish River Great Game great hall great horned owl Great Lakes Great Leap Forward Great Mosque of Esfahan Great Mother of the Gods Great Northern Railway Co. Great Plague of London Great Plains Great Red Spot Great Rift Valley Great Saint Bernard Pass Great Salt Lake Great Sand Dunes National Monument Great Sandy Desert Great Slave Lake Great Smoky Mountains Great Smoky Mountains National Park Great Society Great Trek Great Victoria Desert Great Wall of China great white shark Great Zimbabwe Gregory the Great Ivan the Great James the Great Kamehameha the Great Great Lakes trout Leo the Great Llywelyn the Great Great Greece Matilda the Great Countess Mithradates the Great Nerses I the Great Saint Great Northern War Otto the Great Great Ouse Peter the Great Peter the Great Bay Pompey the Great Ramses the Great Sancho the Great Great Schism great sea otter Simeon the Great Great Indian Desert Theodosius the Great Valdemar the Great Vytautas the Great Albert prince consort of Great Britain and Ireland Catherine the Great Constantine the Great United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Entitled to earnest consideration; weighty; important; as, a great argument, truth, or principle
Great means large in amount or degree. I'll take great care of it Benjamin Britten did not live to a great age
Group for Research in Employment and Training,a research centre based at Charles Sturt University
uppercase; "capital A"; "great A"; "many medieval manuscripts are in majuscule script"
Large in space; of much size; big; immense; enormous; expanded; opposed to small and little; as, a great house, ship, farm, plain, distance, length
More than ordinary in degree; very considerable in degree; as, to use great caution; to be in great pain
(used of persons) standing above others in character or attainment or reputation; "our distinguished professor"; "an eminent scholar"; "a great statesman"
Large in number; numerous; as, a great company, multitude, series, etc
in an advanced stage of pregnancy; "was big with child"; "was great with child"
Pregnant; big (with young)
more than usual; "great expectations"; "great worry"
You use great to describe something that is important, famous, or exciting. the great cultural achievements of the past America can be great again. + greatness great·ness A nation must take certain risks to achieve greatness
The rating you get on a step when you hit the arrow slightly before or after the beat Keeps your combo going
The greats of popular modern music are records that have been successful and that continue to be popular. a medley of rock'n'roll greats
of major significance or importance; "a great work of art"; "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th century"
remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect; "a great crisis"; "had a great stake in the outcome"
feelings You say great in order to emphasize that you are pleased or enthusiastic about something. Oh great! That'll be good for Fergus
You can describe someone who is successful and famous for their actions, knowledge, or skill as great. Wes Hall was once one of the West Indies' great cricketers. the great George Padmore. + greatness great·ness Abraham Lincoln achieved greatness
emphasis You use great in order to emphasize the size or degree of a characteristic or quality. a great big Italian wedding. her sense of colour and great eye for detail
Long continued; lengthened in duration; prolonged in time; as, a great while; a great interval
You use great to describe something that is very large. Great is more formal than big. The room had a great bay window. a great hall as long and high as a church
approval If you describe someone or something as great, you approve of them or admire them. Arturo has this great place in Cazadero They're a great bunch of guys I think she's great
The whole; the gross; as, a contract to build a ship by the great
{s} large; important; much; huge; immense; wonderful
very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a great time at the party"; "you look simply smashing"
Usually refers to the largest and most powerful division of an organ, particularly one of English origin
Endowed with extraordinary powers; uncommonly gifted; able to accomplish vast results; strong; powerful; mighty; noble; as, a great hero, scholar, genius, philosopher, etc
gret
greet
maha
brilliant
cracking
mega
grete
super
geet
grit
dai
Great Barrier Reef
A massive system of coral reefs, found in the Coral Sea off the coast of Australia
Great Basin
A large arid area of western United States of America
Great Bear
: A bright circumpolar asterism of the northern sky, said to resemble a large bear. It is part of the constellation Ursa Major and includes the stars Mizar, Dubhe, and Alkaid
Great Britain
The island (and some of the surrounding smaller islands) off the north-west coast of Europe made up of England, Scotland and Wales
Great Britain
the UK
Great Britain
Shortened form of the United Kingdom of Great Britain. (1707-1801) Abbreviation: GB
Great Britain and Ireland
Shortened form of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. (1801- 1921) Abbreviation: GBI
Great Britain and Northern Ireland
Shortened form of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. (1922-Present) Abbreviation: GBNI
Great Dane
A mastiff known for its great size, bred in Germany to hunt boar and large game
Great Danes
plural form of Great Dane
Great Depression
A major economic collapse that lasted from 1929 to 1940 in the US and a similar period in many other countries
Great Firewall of China
Government censorship of the internet in the People's Republic of China

The Great Firewall of China is a case of corporate collaboration in censorship.

Great Galactic Ghoul
A notional space monster invoked to explain the high failure rate of probes sent to Mars. #*''. Taylor Dinerman. The Space Review, September 27, 2004
Great Lake
One of the large lakes in North America or East Africa
Great Lakes
A group of five lakes on the United States-Canada border, consisting of Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie and Lake Ontario
Great Leap Forward
An economic and social plan used from 1958 to 1961 which aimed to use China's vast population to rapidly transform China from a primarily agrarian economy by peasant farmers into a modern communist society through the agriculturalization and industrialization
Great Lent
in Eastern Christianity, the period of fasting before Pascha
Great Nebula in Andromeda
a great nebula, white nebula, and spiral nebula in the constellation of Andromeda, now known to be the Andromeda Galaxy, a spiral galaxy
Great North Road
The A1 (partially the A1(M)) road from London to Edinburgh

Upon the very same night when Nancy, having lulled Mr. Sikes to sleep, hurried on her self-imposed mission to Rose Maylie, there advanced towards London by the Great North Road two persons, upon whom it is expedient that this history should bestow some attention.

Great Plains
The relatively flat region of North American grasslands east of the Rocky Mountains, from Alberta, Saskatchewan, and Manitoba in the north, to Texas in the south
Great Pyramid of Giza
The largest and most famous of the Egyptian pyramids, and the only remaining member of the Seven Wonders of the Ancient World
Great Pyrenees
A large breed of dog originating in France and often used to guard livestock
Great Red Spot
a giant anticyclonic storm on the planet Jupiter; first observed about 1665
Great Rite
In Wicca, ritualistic sexual intercourse symbolizing creation. The Great Rite can also be performed symbolically: the high priest plunges the athame, or ritual knife (the male symbol), into a cup or chalice (the female symbol) that is filled with wine and is held by the high priestess
Great Satan
The United States of America, usually from the point of view of Iran, the Middle East, or Muslims in general

Or, have Muslims been alienated from the Congress because of the Prime Minister's warm embrace of the Great Satan?.

Great Seal
The official public seal of any of several nations
Great Sky River
the Milky Way, the night sky visual phenomenon caused by dense regions of the Milky Way Galaxy appearing nebulous (generally found when referring to Native Americans)
Great Wall
Shortened form of the Great Wall of China
Great Wall
Either of two identified areas containing hundreds of galaxies
Great Wall of China
An ancient Chinese fortification, almost 4,000 miles long, originally designed to protect China from the Mongols
Great War
Epithet for World War I
Great White North
Nickname for Canada

The rite of spring in eastern Canada has begun. Sweet and pure, maple syrup epitomizes the Great White North in all its unspoiled glory.

Great Yarmouth
A coastal town in Norfolk, England
great Scott
An exclamation of surprise or amazement
great antshrike
A passerine bird of the antbird family
great antshrikes
plural form of great antshrike
great ape
An ape of the family Hominidae, having a mostly hairless face, hands with complex fingerprints, and flat fingernails. Includes the gorilla and chimpanzee (subfamily Homininae), and orangutan (subfamily Ponginae). Usage may vary to either include or exclude humans (members of Homininae subfamily)
great apes
plural form of great ape
great auk
A large auk, Pinguinus impennis
great big
very big; huge
great black-backed gull
A large European and American gull, Larus marinus
great black-backed gulls
plural form of great black-backed gull
great circle
A segment of such circle representing the shortest distance between two points on the surface of a sphere

Because the Earth's surface is curved, the shortest distance is actually a curve over the surface called a great circle.

great circle
A circle defined as the intersection of the surface of a sphere and a plane which passes through the centre of the sphere
great circle route
A route, taken by intercontinental aircraft for instance, which is the shortest distance between two destinations on the surface of the Earth; an arc of a great circle
great circle routes
plural form of great circle route
great circles
plural form of great circle
great clock
Any clock with a diameter of one-hundred feet
great crest
the great crested grebe
great crested grebe
A freshwater bird of Europe and Asia. Scientific name: Podiceps cristatus
great crested grebes
plural form of great crested grebe
great crested newt
A newt, Triturus cristatus, found in parts of Europe and Asia
great crested newts
plural form of great crested newt
great egret
The great egret, Ardea alba, of the egret family (Ardeidae)
great grandmaster
Alternative spelling of Grandmaster
great grandmaster
A grandmaster in a field, whose skills or accomplishments exceed those of other grandmasters
great green macaw
An endangered parrot, Ara ambiguus, found in Central America
great green macaws
plural form of great green macaw
great grey shrike
a species of bird
great gross
Number 1728 (12 x 12 x 12), (historical)
great hall
The principal building of a manor or castle compound
great hall
The main room of a palace, castle or large manor house in the Middle Ages, or in a country house of the 16th and early 17th centuries
great halls
plural form of great hall
great horned owl
A large owl, Bubo virginianus, resident in North America, having tufts on its ears
great horsetail
A plant in the taxonomic genus Equisetum (horsetails); Equisetum telmateia
great horsetails
plural form of great horsetail
great hundred
or Long Hundred: One hundred and twenty (120), 12 x 10; usually defined as six score to the hundred (hundred= 100, five score to the hundred). Is mainly found in Northern England, Scotland, for counting wood and cloth. Also common in Icelandic sagas and land taxation
great hundreds
plural form of great hundred
great icosihemidodecahedron
a polyhedron having 26 faces, 30 vertices, 60 edges, 6 self intersected faces and 6 nonconvex faces
great laurel
A species of rhododendron native to eastern North America
great minds think alike
Used to emphasize a coincidence, or two people reaching the same conclusion in any manner at the same time

Person B: More like fools seldom differ in this case.

great northern diver
A large member of the diver family, Gavia immer, commonly breeding in North America, where it is known as the as common loon
great northern divers
plural form of great northern diver
great northern loon
loon of the species Gavia immer
great northern loons
plural form of great northern loon
great northern prawn
a species of shrimp found in cold parts of the Atlantic and Pacific Oceans, Pandalus borealis
great northern prawns
plural form of great northern prawn
great oaks from little acorns grow
Alternative form of mighty oaks from little acorns grow
great octave
The common name for the octave that begins on the C that is two ledger lines below the staff of the bass clef
great octaves
plural form of great octave
great power
A state that has the ability to exert its influence on a global scale
great powers
plural form of great power
great ramshorn
Planorbarius corneus, a freshwater air-breathing snail
great room
In many modern homes, the room that replaces the 'living room.'
great saphenous vein
The large subcutaneous superficial vein of the leg and thigh
great saphenous veins
plural form of great saphenous vein
great seal
The main seal of a nation or state that symbolizes its authority, and with which official documents are stamped
great skua
A large seabird, Stercorarius skua
great spotted kiwi
The largest kiwi, Apteryx haastii
great spotted kiwis
plural form of great spotted kiwi
great spotted woodpecker
A species of woodpecker, scientific name Dendrocopos major
great tinamou
A tinamou, Tinamus major
great tinamous
plural form of great tinamou
great tit
a bird in the Paridae family, binomial name Parus major
great tits
plural form of great tit
great uncle
Alternative spelling of great-uncle. (A brother of your grandparents or an uncle of your parents.)
great unwashed
A contemptuous term for the populace, particularly the working class

The Liberal campaign was so carefully orchestrated that McLeod was never in a position to be confronted by the great unwashed. Unfortunately, the great unwashed rarely vote for a leader whom they have never met.

great white shark
A large shark, Carcharodon carcharias, of coastal surface waters in all major oceans that feeds on fish and marine mammals
great white sharks
plural form of great white shark
great-
With familial designations, used to denote a removal of one generation

informal fourth-great-grandfather, etc. (same as great-great-great-great-grandfather.

great-aunt
The sister or sister-in-law of one’s grandparent, aunt of one’s parent
great-granddaughter
The daughter of someone's grandchild
great-grandfather
The father of a grandparent
great-grandmother
the mother of someone’s grandparent
great-grandparent
A parent of a grandparent
great-grandson
son of a grandchild
great-great-grandchild
A child of a great-grandchild. A grandchild of a grandchild
great-great-grandparent
A parent of a great-grandparent. A grandparent of a grandparent
great-nephew
grandson of one’s sibling or sibling's spouse, son of one’s nephew or niece, one's sibling's child's male child
great-nephew
one’s son’s or daughter's nephew
great-niece
granddaughter of one’s sibling or sibling's spouse, daughter of one’s nephew or niece, one's sibling's child's female child
great-niece
one’s son’s or daughter's niece
great-spotted-woodpecker
Attributive form of great spotted woodpecker, noun
great-tit
Attributive form of great tit, noun
great-uncle
The brother or brother-in-law of one’s grandparent; the uncle of one's parent
Great Plains
Great Plains (Plains States or Plains) is the grassland region of central North America extending from the Canadian provinces of Alberta, Saskatchewan, and Manitoba southward to Texas. Much of the area is used for cattle ranching and wheat farming

Weather Service said that a copious amount of rain is expected to fall in the Plains - Meteoroloji Büyük Ovalar'da bol miktarda yağmur beklendiğini söyledi.

great care
More attention and consideration than is normally bestowed by prudent persons. "The pilot exercised great care in landing."
great egret
(Kuşbilim) A large white heron (Ardea alba syn. Casmerodius albus) with a yellow bill and black legs and feet that occurs in New and Old World temperate and tropical regions
great horde
(Tarih) The Great Horde, or Big Horde was the central principality of the Mongol-Tartar Golden Horde, the westernmost successor state of Genghis Khan's legacy
great khali
Dalip Singh Rana (born August 27 1972) better known by his ring name The Great Khali, is an Indian professional wrestler, actor and former powerlifter who won Mr. India in 1995 and 1996. He is currently signed to World Wrestling Entertainment (WWE) wrestling on its SmackDown! brand. Before embarking on his professional wrestling career, he was an officer in the Punjab state police
great vowel shift
(Dilbilim) The Great Vowel Shift was a major change in the pronunciation of the English language that took place in England between 1350 and 1500. The Great Vowel Shift was first studied by Otto Jespersen (1860–1943), a Danish linguist and Anglicist, who coined the term
great great grand aunt
aunt of one's great grandmother or great grandfather
great great grand uncle
uncle of one's great grandmother or great grandfather
great great grandchildren
children of one's own great grandchildren, fifth-generation descendants
great great granddaughter
daughter of one's own great grandchildren, fifth-generation female descendant
great great grandfather
grandfather of one's grandfather
great great grandmother
grandmother of one's grandmother
great great grandson
son of one's own great grandchildren, fifth-generation male descendant
greater
Comparative form of great: more great
greater
Used in referring to a region or place together with the surrounding area; (of a city) metropolitan

The rate in isolated counties was about a third higher than in the greater metropolitan counties.

greatly
To a great extent or degree

He was more greatly beloved than anyone in living memory.

greatly
Nobly; magnanimously
greatness
: Pride; haughtiness

It is not of pride or greatness that he cometh not aboard your ships. — Francis Bacon.

greatness
The state, condition, or quality of being great; as, greatness of size, greatness of mind, power, etc

Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon 'em. — Shakespeare.

greatly
{a} in a great degree, nobly, generously
greatness
{n} largeness, dignity, grandeur, pride
great deal
(Often followed by of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty". (synonym) batch, deal, flock, good deal, hatful, heap, lot, mass, mess, mickle, mint, muckle, peck, pile, plenty, pot, quite a little, raft, sight, slew, spate, stack, tidy sum, wad, whole lot, whole slew
Great Britain
large island off the western European continent on which are located the countries of England Scotland and Wales; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constitutional monarchy comprised of Great Britain and Northern Ireland
Great Britain
Great Britain is the island consisting of England, Scotland, and Wales, which together with Northern Ireland makes up the United Kingdom. = GB. another name for the United Kingdom. or Britain Island, western Europe. It is the largest island in Europe, comprising England, Scotland, and Wales and covering 88,787 sq mi (229,957 sq km). With Northern Ireland, it constitutes the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Less formally, the names Great Britain and Britain are used to refer to the entire United Kingdom
Great Britain
Gr. Brit
Great Britain
Gt. Brit
Greatly
massively
Greatness
moreness
Greats
{i} Literae Humaniores, study of Classics (philosophy, humanities and ancient history) at Oxford University and other universities
great britain
annual sales volume Industrial relations: total employment divided by the number of employees replaced during a given period Securities: volume of shares traded as a percentage of total shares listed on an exchange during a period, usually either a day or a year The same ratio is applied to individual securities and the portfolios of individual or institutional investors Back to the top of the page
great britain
a monarchy in northwestern Europe occupying most of the British Isles; divided into England and Scotland and Wales and Northern Ireland
great britain
an island comprising England and Scotland and Wales
great britain
comprising England, Wales and Scotland
great britain
An island situated north-west of continental Europe, the eighth largest island in the world It forms the main part of England, Scotland and Wales Various adjacent islands (e g Anglesey, Shetland, Western Isles) are counted as part of Great Britain, but not Ireland, the Isle of Man or the Channel Islands
great deal
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
great deal of
very much, very many
greater
{s} larger in size or space; of more importance
greater
Greater is used with the name of a large city to refer to the city together with the surrounding urban and suburban area. Greater London
greater
greater in size or importance or degree; "for the greater good of the community"; "the greater Antilles
greater
comparative of great
greater
Greater is used with the name of a country to refer to a larger area which includes that country and other land which used to belong to it, or which some people believe should belong to it. greater Syria. adj. Greater London Antilles Greater and Lesser Greater Manchester
greater
Greater is the comparative of great
greatest
highest in quality
greatest
{s} preeminent; leading; biggest; largest; not to be surpassed; maximal
Türkçe - İngilizce

great teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

greats
the greats
Great Britain
{k} GB
great