direnmek

listen to the pronunciation of direnmek
Türkçe - İngilizce
resist

He stopped resisting, and resigned himself to his fate. - O direnmekten vazgeçti ve kendini kaderine teslim etti.

It's hard to resist temptation. - Günaha karşı direnmek gerçekten çok zor.

withstand
fight back
insist on
high
hold on
put one's foot down
insist
(deyim) stand one's ground
stand up to
refuse
persevere
to put one's foot down
to resist, hold out
jib at doing
stand
stand out against
hold up
hold out
stick up to
to put one's foot down; to insist (on); to resist, to withstand
stand out
offer resistance
jib
make a stand for
insist upon
direnme
resistance

We expect heavy resistance. - Güçlü direnme bekliyoruz.

The man surrendered without resistance. - Adam direnmeden teslim oldu.

-de direnmek
insist on
direnme
(Kanun) mutiny
direnme
tenacious
direnme
opposition
direnme
(Askeri) withstand
diren
resist

Tom couldn't resist peeking through the keyhole. - Tom anahtar deliğinden bakmaya direnemedi.

Tom resisted the impulse to tell Mary what an idiot she had been. - Tom Mary'nin ne kadar aptal olduğunu söyleme dürtüsüne direndi.

diren
hay fork
direnme
stand
diren
hayfork
diren
pitchfork
diren
pitchfork, hayfork
diren
med. tube, catheter, drain
direnme
tenacity
direnme
resistance, opposition
direnme
resistsnce
sonuna kadar direnmek
face it out
Türkçe - Türkçe
Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koymak, ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek
diren
Dirgen
direnme
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
direnmek