çılgınlık

listen to the pronunciation of çılgınlık
Türkçe - İngilizce
madness

Madness is repeating the same experience, expecting the results to be different. - Çılgınlık, sonuçların farklı olacağını umarak, aynı deneyimi tekrarlamaktır.

If this is madness, there is method in it. - Bu bir çılgınlıksa içinde yöntem vardır.

frenzy
distraction
craziness
rave
vagary
raving
ravings
delirium
lunacy
escapade
fad
madness, insanity, lunacy, frenzy, mania
foolhardiness
wildness
nuts [sl.]
fury
craze
madness, craziness, wildness
rabidness
folly

Who lives without folly is not so wise as he thinks. - Çılgınlık yapmadan yaşayan insan düşündüğü kadar akıllı değildir.

Exporting water from an arid country to the rainy Europe is pure folly. - Kurak bir ülkeden yağışlı Avrupa'ya su ihraç etmek saf çılgınlık.

crazy

It is crazy of you to put your life at risk. - Yaşamını riske atman çılgınlık.

Tom thinks that's crazy. - Tom onun çılgınlık olduğunu düşünüyor.

insanity
distract
portly
delusion
nuts

Your mom speaks six languages — that's nuts. - Senin annen altı dil konuşuyor - Bu çılgınlık.

high jinks
mania
çılgın
mad

The only difference between me and a madman is that I'm not mad. - Bir çılgınla benim aramdaki tek fark benim bir çılgın olmamamdır.

It looks like Tom is mad. - Tom çılgın gibi görünüyor.

çılgın
lunatic

It has been said that a man at ten is an animal, at twenty a lunatic, at thirty a failure, at forty a fraud, and at fifty a criminal. - On yaşındaki bir erkeğin bir hayvan yirmi yaşındakinin bir çılgın, otuzundakinin bir başarısızlık, kırkdakinin bir dolandırıcı ve ellisindekinin bir suçlu olduğu söylenmektedir.

çılgın
crazy

Her ideas sound crazy. - Onun fikirleri çılgınca görünüyor.

It might sound crazy, but I think I'm still in love with Mary. - Bu çılgınca gelebilir fakat sanırım ben hâlâ Mary'ye âşığım.

çılgın
wild

Don't run about wildly in the room. - Odada çılgın gibi koşuşturma.

His heart was beating wildly. - Kalbi çılgınca çarpıyordu.

çılgın
insane

That old man must be insane. - Şu yaşlı adam çılgın olmalı.

çılgın
demented

He became increasingly demented! - O gittikçe çılgın oldu!

çılgın
bonkers

It is bonkers to go out in this weather. - Bu havada dışarı çıkmak çılgınlık.

çılgın
crackpot
çılgın
unhinged
çılgın
hysterical

Tom began to cry hysterically. - Tom çılgınca bağırmaya başladı.

çılgın
nutter
çılgın
luny
çılgın
(Argo) off one's head
çılgın
demon
çılgın
rip-roaring
çılgın
mentally ill
çılgın
(Argo) wicked
çılgın
(deyim) out to lunch
çılgın
brainsick
çılgın
(Konuşma Dili) round the bend
çılgın
(deyim) not all there
çılgın
nuts

I suppose you think I'm nuts. - Sanırım çılgın olduğumu düşünüyorsun.

Your mom speaks six languages — that's nuts. - Senin annen altı dil konuşuyor - Bu çılgınlık.

çılgın
hog-wild
çılgın
bats
çılgın
(Argo) shambolic
çılgın
(Konuşma Dili) round the twist
çılgın
beside oneself
çılgın
nutty
çılgın
madding
çılgın
frenetic
çılgın
madcap
çılgın
phrenetic
çılgın
frenzied
çılgın
loony
çılgın
loco
çılgın
cuckoo
çılgın
maniacal
çılgın
frantic

Tom is texting frantically on his phone. - Tom telefonunda çılgınca mesaj atıyor.

Tom seemed to be frantic. - Tom çılgın görünüyordu.

çılgın
foolhardy
çılgın
amok
çılgın
raving

He's a raving egomaniac. - O çılgın bir egomanyaktır.

Tom is a raving egomaniac. - Tom çılgın bir egomanyak.

çılgın
crazed
çılgın
berserk

The children went berserk. - Çocuklar çılgına döndüler.

çılgın
delirious

For a delirious word there is no answer. - Bir çılgın söz için cevap yoktur.

çılgın
desperado
çılgın
possessed
çılgın
daemonic [Brit.]
çılgın
kook
çılgın
mad, crazy, wild
çılgın
nut

I suppose you think I'm nuts. - Sanırım çılgın olduğumu düşünüyorsun.

Your mom speaks six languages — that's nuts. - Senin annen altı dil konuşuyor - Bu çılgınlık.

çılgın
mad, crazy, frenzied, insane, lunatic, demented, crackpot, bats, nutty; nut, nutter
çılgın
daemonical [Brit.]
çılgın
distracted
çılgın
demoniac
çılgın
ripsnorter
çılgın
kooky
çılgın
rip roaring
çılgın
{s} scatty
çılgın
bacchanalian
çılgın
{s} daemonic
çılgın
{s} moonstruck
çılgın
possess
çılgın
loony,luny
çılgın
potty
çılgın
daemonical
çılgın
orgiastic
Türkçe - Türkçe
Aşırı davranış
Aşırı davranış: "Yeşil gözlerinde mahmurluk, sarhoşluk ve çılgınlığa benzer acaip pırıltılar vardı."- H. Taner
çılgın
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
çılgın
Çok büyük, aşırı, olağanüstü
çılgın
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun: "Ömrümde ilk defa saat için çılgın gibi dövüştüm."- S. F. Abasıyanık. Çok büyük, aşırı, olağanüstü: "Onların bu çılgın aşklarına karşı konulacak engel setlerinin hiç hükmü yoktur."- K. Tahir
çılgınlık