hf

listen to the pronunciation of hf
İngilizce - Türkçe
(Havacılık) high frequency
(Askeri) yüksek frekans (high frequency)
high frequency" iciN KISALTMA
have fun
Eğlenmek

Eğlenmek istiyor musun? - Do you want to have fun?

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

have fun
eğlen

Tom eğlenmeyi seviyor. - Tom likes to have fun.

Tom nasıl eğleneceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to have fun.

high frequency
yüksek frekans
high frequency
kısa dalga
high frequency
yüksek ferakans,yüksek frekans
İngilizce - İngilizce
hf