highly

listen to the pronunciation of highly
İngilizce - Türkçe
büyük ölçüde

Sanırım o büyük ölçüde mümkün değil. - I think that's highly unlikely.

son derece

Bunu son derece tavsiye ederim. - I highly recommend it.

Tom son derece yetenekli bir adamdır. - Tom is a highly gifted man.

bir hayli

Ben bir hayli etkilendim. - I'm highly impressed.

Onu bir hayli düşündüğünü biliyorum. - I know you think highly of her.

çok iyi

O sadece bir bilim adamı olarak değil aynı zamanda bir şair olarak da çok iyi tanınmış. - She is highly reputed not only as a scholar but also as a poet.

çok iyi; çok olumlu bir şekilde
fazlaca/iyi
hayli

Onun yeni romanı hayli övüldü. - Her new novel has been highly praised.

Fransa'da sanatçlara hayli saygı gösterilir. - Artists are highly respected in France.

yüksek derecede

Eroin yüksek derecede bağımlılık yapar. - Heroin is highly addictive.

çok

Ben, ulusal hükümetten herhangi bir yardım almamızın çok olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's highly unlikely that we'll ever get any help from the national government.

Onu oldukça çok düşünüyorum. - I think highly of him.

Oldukça
gayetle
pek çok
high
yüksek

Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir. - The firm is known for its high-quality products.

Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir. - The quality of higher education must answer to the highest international standards.

highly classified
çok gizli
highly elastic
yüksek esneklikli
highly gifted
üstün yetenekli
highly motivated
yüksek motivasyonlu
highly sensitive
çok hassas
highly soluble
yüksek oranda çözünür
highly strung
hassas
highly strung
çok duygusal
highly addictive
oldukça bağımlı
highly charged
yüksek tahsil
highly compressed
yüksek oranda sıkıştırılmış
highly efficient
Yüksek verimli
highly likely
Olması kuvvetle muhtemel
highly qualified
kalifiye
highly recommended
şiddetle tavsiye
highly regarded
dağlık bakmak
highly respected
saygın
highly skilled
çok yetenekli
highly trained and competent
iyi eğitimli ve yetkili
highly unlikely
çok muhtemel
highly-anticipated
oldukça beklenen
highly absorptive aggregate
çok emici agrega
highly arched palate
(Diş Hekimliği) yüksek damak
highly available
(Turizm) yüksek erişimli
highly competitive market
(Ticaret) rekabetin çok olduğu piyasa
highly corrosive conditions
aşırı korozif şartlar
highly educated
iyi eğitim almış
highly elliptical orbit
(Askeri) basıklığı yüksek eliptik yörünge
highly enriched uranium
(Nükleer Bilimler) yüksek zenginlikteki uranum
highly forgiving
(Tekstil) yüksek kararlılık
highly gifted
kabiliyetli
highly gifted
ileri zekâlı
highly gifted
çok yetenekli
highly hazardous substances
(Tıp) çok tehlikeli maddeler
highly indepted poor countries
ağır borç yükleri altındaki fakir ülkeler
highly inflammable
çok tutuşkan
highly migratory species
(Denizbilim) uzak göçmen balıklar
highly moist
(Coğrafya) yüksek rutubetli
highly odd
son derece saçma
highly placed
kıdemli
highly placed
yüksek mevkide
highly pleased
dört köşe olmak
highly productive
verimi yüksek
highly protected risk
(Sigorta) çok iyi korumalı riziko
highly qualified
son derece yetenekli
highly qualified
yüksek vasıflı
highly qualified
son derece kalifiye
highly qualified
son derece vasıflı
highly recommend
şiddetle önermek
highly regarded
son derece saygın
highly reputable
son derece saygın
highly skilled
çok becerikli (işçi)
highly strung
çok sinirli
highly strung
sinir küpü
highly unlikely
uzak ihtimal
high
{i} zirve

Yüksek bir dağın zirvesinde hava çok incedir. - The air is very thin at the top of a high mountain.

Hisse senetleri yeni bir zirve yaptı. - Stocks hit a new high.

high
{i} yüksek yer

Kar, ülkenin yüksek yerlerinde ulaşımı engelledi. - Snow prevented the transport in high places of the country.

Hala yüksek yerlerde arkadaşlarım var. - I still have friends in high places.

high
on high gökte
high
{s} önemli

İsrail, dünyadaki en önemli yüksek teknoloji merkezlerinden biri haline gelmiştir. - Israel has become one of the most important high-tech centers in the world.

Bu, günümün önemli olayıydı. - This was the highlight of my day.

high
uyuşturucu etkisi altında
high
yüksekte

Tom haberi duyduktan sonra yüksekten uçuyordu. - Tom was flying high after he heard the news.

Benim için arar mısın? Telefon çok yüksekte. - Could you dial for me? The telephone is too high.

high
{s} sarhoş
high
necip
high
argo esrar tesiri altında olma
high
yükseğe/yüksekte
high
tam/bayat/yüksek
high
{i} yüksek basınçlı bölge
high
{i} büyük vites
high
{s} ileri
high
{i} lise

Babam, bir lisede İngilizce öğretiyor. - My father teaches English at a high school.

Japon lise öğrencileri yılda 35 hafta okula gider. - Japanese high school students go to school 35 weeks a year.

high
bayat
high
{s} coğr. kutuplara
high
semada
high
yüksek nokta

Stok geçen temmuz ayında yüksek noktaya ulaştı. - The stock reached its high point last July.

Kansas'taki en yüksek nokta nedir? - What is the highest point in Kansas ?

high
üst

Onun üst üste dört rakibini yenmesi lise takımımıza şampiyonluk kazandırdı. - His beating four competitors in a row won our high school team the championship.

Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur. - How to overcome the high value of the yen is a big problem.

high
büyük

Büyük bir unvan mutlaka yüksek bir görev anlamına gelmez. - A big title does not necessarily mean a high position.

Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı. - What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers.

high
dolgun (ücret)
high
(Argo) kafası güzel
high
rekor

Tuna'nın su seviyesi rekor yüksekliğe ulaştı. - The Danube's water level has reached a record high.

İngiltere'de istihdam oranı rekor düzeyde. - The UK employment rate is at a record high.

high
çok

Bu kameranın fiyatı çok yüksektir. - The price of this camera is very high.

Saç tıraşı olmanın zamanı çoktan geldi. - It's high time you had a haircut.

high
direnmek
high
kabarmak
high
azgın (deniz)
high
(Ticaret) en yüksek değer
high
sert (rüzgar)
high
ulu

Yüksek tarifeler uluslararası ticaret için bir engel haline gelmiştir. - High tariffs have become a barrier to international trade.

Ben, ulusal hükümetten herhangi bir yardım almamızın çok olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's highly unlikely that we'll ever get any help from the national government.

high
pikap
high
(Havacılık) antisiklon
high
fahiş (fiyat)
high
öfkelenmek
high
barometrenin yüksek olduğu bölge
high
taşkın (neşe)
high
yüksek derece

Bu iş yüksek derecede yetenek gerektiriyor. - This work calls for a high degree of skill.

Norveççe, İsveççe ve Danimarkaca karşılıklı olarak yüksek derecede anlaşılabilirdir. - Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree.

high
esrik
high
yükseğe

Hiçbir kuş gereğinden çok yükseğe uçmaz, eğer ki kendi kanatlarıyla uçuyorsa. - No bird soars too high if he soars with his own wings.

Bir ödül kazanmak için yeterince yükseğe zıplamadı. - He didn't jump high enough to win a prize.

high
uçmuş
high
(zaman) tam
high
(yiyecek) bayat
high
doruk

Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır. - The peak of mount Everest is the highest spot in the world.

Fiyatlar on üç yılın doruk noktasına çıktı. - Prices have reached a 13-year high.

high
yüksek çekit
high
mutluluk
high
coşku
high
uçuşta
high
büyük heyecan
high
hayranlık uyandırıcı
think highly of
takdir et
High
(Muzik) ince

Yüksek dağın tepesinde hava incedir. - The air is thin at the top of a high mountain.

Yükseğe tırmandıkça atmosfer incelir. - The atmosphere becomes thinner as you climb higher.

expensive, highly priced, pricey
pahalı, son derece pahalı fiyatlı
less highly
daha az

parents scored less highly on the tests.

esteem highly
büyük görmek
high
{i} uçma

Hiçbir kuş gereğinden çok yükseğe uçmaz, eğer ki kendi kanatlarıyla uçuyorsa. - No bird soars too high if he soars with his own wings.

high
{s} kokmuş (et)
high
{s} kibirli, kendini beğenmiş
high
{s} yüce
high
{s} yukarı

Biz yukarı çıkarken hava soğur. - As we go up higher, the air becomes cooler.

Caddenin yukarısındaki lisede Fransızca öğretirim. - I teach French at the high school up the street.

high
{s} üstün

Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır. - This boat is made with high grade aluminum and high strength iron.

Egzosfer atmosferin en üst tabakasıdır. 10.000 kilometreye kadar termosferin üstünden uzanır. - The exosphere is the highest layer of the atmosphere. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 kilometers.

high
{s} aşırı
high
adv.yükseğe: adj.yüksek,yüksek
high
lüks içinde

Onlar lüks içinde yaşıyorlar. - They're eating high on the hog.

Milli piyangoyu kazanırsam, lüks içinde yaşayabilirim. - If I win the lottery, I'll be able to live high on the hog.

high
{s} şiddetli

Şiddetli rüzgarlar yüksek profilli araçlar için seyahati tehlikeli yapıyorlar. - Gusty winds are making travel hazardous for high profile vehicles.

high
uyuşturucu almış
high
soylu
high
esrarın etkisinde
high
{s} lüks (yaşantı)
high
{s} neşeli
high
(Askeri) YÜKSEK: 25.000-50.000 (kol-kadem) arasındaki yükseklik
high
{s} müz. tiz, yüksek perdeden
think highly of
-e saygı duymak/beslemek
İngilizce - İngilizce
extremely; greatly; awfully

He is in a highly visible job.

In a high or esteemed manner

He spoke highly of you.

{a} with esteem, proudly, ambitiously
at a high rate or wage; "highly paid workers
very; favorably, with admiration; generously
in a high position or level or rank; "details known by only a few highly placed persons"
You use highly to indicate that someone has an important position in an organization or set of people. a highly placed government advisor
in a high position or level or rank; "details known by only a few highly placed persons" to a high degree or extent; favorably or with much respect; "highly successful"; "He spoke highly of her"; "does not think highly of his writing"; "extremely interesting" at a high rate or wage; "highly paid workers
In a high manner, or to a high degree; very much; as, highly esteemed
Highly is used before some adjectives to mean `very'. Mr Singh was a highly successful salesman the highly controversial nuclear energy programme. = extremely
If you think highly of something or someone, you think they are very good indeed. one of the most highly regarded chefs in the French capital
to a high degree or extent; favorably or with much respect; "highly successful"; "He spoke highly of her"; "does not think highly of his writing"; "extremely interesting"
If someone is highly paid, they receive a large salary. He was the most highly paid member of staff
at a high rate or wage; "highly paid workers"
highly explosive
sensitive material that explodes easily
highly infective
(of a microorganism) extremely infective; "a highly infective organism"
highly infective
(of a microorganism) extremely infective; "a highly infective organism
highly paid
paid a large salary
highly qualified
highly competent, very suitable, having the necessary capabilities or qualifications
highly recommended
suggested very favorably as being well suited to some position
highly sensitive
readily affected by various agents; "a highly sensitive explosive is easily exploded by a shock"; "a sensitive colloid is readily coagulated
highly sophisticated radar
radar which is very complex and advanced in design
highly strung
high·ly strung in AM, use high-strung If someone is highly strung, they are very nervous and easily upset. = sensitive
highly strung
edgy: being in a tense state
high
The maximum atmospheric temperature recorded at a particular location, especially during one 24-hour period
high
In or to an elevated position

How high above land did you fly?.

high
A period of euphoria, from excitement or from an intake of drugs

That pill gave me a high for a few hours, before I had a comedown.

high
Being elevated in position or status, a state of being above many things
high
In or at a great value

Costs have grown higher this year again.

high
To be under the influence of a mood affecting drug; stoned
high
Of greater frequency, or with more rapid wave oscillations

The note was too high for her to sing.

high
In a pitch of great frequency

I certainly can't sing that high.

high
A large area of elevated atmospheric pressure; an anticyclone
high
{n} a high place
high
{a} alto
high
{a} tall, lofty, loud, dear
High
heygh
High
hi
High
hey
High
jo
High
heyh
High
hy
high
emphasis If you say that you were left high and dry, you are emphasizing that you were left in a difficult situation and were unable to do anything about it. Schools with better reputations will be flooded with applications while poorer schools will be left high and dry
high
adj [{referring to numbers} big (Taxes are ~ in Canada )] tinggi 2 adj [tall (There are many ~ buildings in the city )] tinggi 3 adv [above/up in the air (The airplane flew ~ over the mountains )] timggi
high
If something is high, it is a long way above the ground, above sea level, or above a person or thing. I looked down from the high window In Castel Molo, high above Taormina, you can sample the famous almond wine made there. low High is also an adverb. being able to run faster or jump higher than other people. If something is high up, it is a long way above the ground, above sea level, or above a person or thing. We saw three birds circling very high up
high
in high dudgeon: see dudgeon come hell or high water: see hell to be high time: see time. High Plateau high blood pressure Aswan High Dam High Commission Court of High Court of Admiralty high jump high place high school high seas high definition television high rise building high speed steel high energy physics United Nations High Commissioner for Refugees Office of the
high
full or quite) noon; high (i
high
low
high
Very abstract; difficult to comprehend or surmount; grand; noble
high
To hie
high
(values etc) refers to values usually higher (larger) than the median in the distribution Often we will also say upper or use the abreviation HI, eg HI adjacent value, upper hinges etc See also low(er)
high
If someone has a high reputation, or people have a high opinion of them, people think they are very good in some way, for example at their work. She has always had a high reputation for her excellent short stories People have such high expectations of you. low
high
A high sound or voice is close to the top of a particular range of notes. Her high voice really irritated Maria. low
high
If something reaches a high of a particular amount or degree, that is the greatest it has ever been. Traffic from Jordan to Iraq is down to a dozen loaded lorries a day, compared with a high of 200 a day Sales of Russian vodka have reached an all-time high. low
high
complete) pleasure; high (i
high
You can use high to describe something that is advanced or complex. Neither Anna nor I are interested in high finance
high
The highest price of the day for a particular futures contract
high
To rise; as, the sun higheth
high
happy and excited and energetic
high
Of great strength, force, importance, and the like; strong; mighty; powerful; violent; sometimes, triumphant; victorious; majestic, etc
high
a lofty level or position or degree; "summer temperatures reached an all-time high"
high
an air mass of higher than normal pressure; "the east coast benefits from a Bermuda high"
high
standing above others in quality or position; "people in high places"; "the high priest"; "eminent members of the community"
high
Usually the high price for a security over a 52 week period
high
The high hand is simply the best hand
high
a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these days"
high
The highest execution price of a trade that day, or on the last trading day
high
volley ball
high
If someone has high principles, they are morally good. He was a man of the highest principles
high
Possessing a characteristic quality in a supreme or superior degree; as, high i
high
An area of high barometric pressure, with its attendant system of winds; an anticyclone
high
{s} tall, lofty, elevated; expensive, costly; excited, elated; high-pitched; strong, powerful; important, serious; exalted, superior; under the influence of drugs, intoxicated (Slang)
high
Costly; dear in price; extravagant; as, to hold goods at a high price
high
as, a high wind; high passions
high
Of noble birth; illustrious; as, of high family
high
If the quality or standard of something is high, it is very good indeed. His team were of the highest calibre
high
how much up -- "An elevator nine feet high, six feet deep, and five feet wide " (260)
high
deep or vivid) color; high (i
high
If someone is high on drink or drugs, they are affected by the alcoholic drink or drugs they have taken. He was too high on drugs and alcohol to remember them
high
the highest price for a particular futures contract on a given day
high
A high gear is one in which the pedals move slowly compared to the speed of the wheels High gears are achieved by using large chainwheels and small rear sprockets High gears are for going fast, when the terrain permits The rider must push much harder on the pedals in a high gear, so high gears are not suitable for lower-speed riding, due to the great strain that hard, slow pedaling puts on the joints
high
If you aim high, you try to obtain or to achieve the best that you can. You should not be afraid to aim high in the quest for an improvement in your income
high
rich or spicy) seasoning; high (i
high
Of a quantity or value, great or large
high
A ball that hits more to the center of the headpin, often leaving a split Same as "heavy"
high
If a food or other substance is high in a particular ingredient, it contains a large amount of that ingredient. Don't indulge in rich sauces, fried food and thick pastry as these are high in fat. low
high
slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)
high
greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself"
high
emphasis If you say that you looked high and low for something, you are emphasizing that you looked for it in every place that you could think of
high
The high hand is simply the best hand When playing a high-low split game, one is said to "win the high" when one has the best hand, while another player wins the low In seven card stud, the player with the strongest up cards is said to be high, and is usually first to act on fourth and subsequent streets
high
If you refer to the highs and lows of someone's life or career, you are referring to both the successful or happy times, and the unsuccessful or bad times
high
at a great altitude; "he climbed high on the ladder"
high
If you say that something is a high priority or is high on your list, you mean that you consider it to be one of the most important things you have to do or deal with. The Labour Party has not made the issue a high priority Economic reform is high on the agenda. low
high
used of sounds and voices; high in pitch or frequency
high
in or to a high position, amount, or degree; "prices have gone up far too high"
high
Of the side of the levels that originates or creates the low; eternal, bright, powerful, decisive
high
Tall, lofty, at a great distance above the ground (at high altitude)
high
extensive, thorough scholarship, etc
high
Regarded as raised up or elevated; distinguished; remarkable; conspicuous; superior; used indefinitely or relatively, and often in figurative senses, which are understood from the connection Elevated in character or quality, whether moral or intellectual; preëminent; honorable; as, high aims, or motives
high
Strong-scented; slightly tainted; as, epicures do not cook game before it is high
high
a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics; "they took drugs to get a high on"
high
a forward gear with a gear ratio giving high vehicle velocity for a given engine speed
high
Boosts or cuts frequencies in the high (treble) half of the frequency spectrum (1 KHz - 20 KHz) A "shelving" control, it tends to make more extreme changes at higher frequencies (20 KHz) and less extreme changes at lower frequencies (1 KHz)
high
happy and excited and energetic slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana) (literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high"
high
In meteorology it is synonymous with "area of high pressure" and refers to a maximum of atmospheric pressure in two dimensions--closed isobars in the synoptic surface chart; or a maximum of height (closed contours) in the constant-pressure chart Since a high is, on the synoptic chart, always associated with anticyclonic circulation, the term is used interchangeably with anticyclone
high
The stock price has moved up or down by more than 20 percent in a month in at least 8 of the past 24 months All IPO stocks automatically get this risk rating for the first 12 months of trading
high
Exalted in social standing or general estimation, or in rank, reputation, office, and the like; dignified; as, she was welcomed in the highest circles
high
(literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high"
high
When a river is high, it contains much more water than usual. The waters of the Yangtze River are dangerously high for the time of year. low
high
an area of high pressure with winds moving clockwise It often brings fine weather
high
{i} high point, highest point; high gear (in an automobile); high pressure system (Meteorology); state of euphoria produced by drugs or alcohol (Slang); state of great excitement, high spirits
high
a lofty level or position or degree; "summer temperatures reached an all-time high" a high place; "they stood on high and observed the coutryside"; "he doesn't like heights" a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics; "they took drugs to get a high on" a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these days" an air mass of higher than normal pressure; "the east coast benefits from a Bermuda high" happy and excited and energetic slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana) (literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high" greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself" used of sounds and voices; high in pitch or frequency at a great altitude; "he climbed high on the ladder" far up toward the source; "he lives high up the river" in or to a high position, amount, or degree; "prices have gone up far too high" in a rich manner; "he lives high
high
The highest value of the security during the current day's trading By checking this in relation to the low, you can get an idea of how much the stock is fluctuating
high
The highest card dealt or drawn
high
in a rich manner; "he lives high"
high
The highest price of the day of trading for a particular stock or commodity
high
Acute or sharp; opposed to grave or low; as, a high note
high
An area of high pressure, usually accompanied by anticyclonic and outward wind flow Also known as an anticyclone
high
An elevated place; a superior region; a height; the sky; heaven
high
Something that is high extends a long way from the bottom to the top when it is upright. You do not use high to describe people, animals, or plants. a house, with a high wall all around it Mount Marcy is the highest mountain in the Adirondacks. high-heeled shoes The gate was too high for a man of his age to climb. low High is also an adverb. wagons packed high with bureaus, bedding, and cooking pots
high
The highest price that was paid for a stock during a certain period For example, the high for the day was $80, but the high for the year was $120
high
If you say that something came from on high, you mean that it came from a person or place of great authority. Orders had come from on high that extra care was to be taken during this week
high
Arrogant; lofty; boastful; proud; ostentatious; used in a bad sense
high
a public secondary school usually including grades 9 through 12; "he goes to the neighborhood highschool"
high
a high place; "they stood on high and observed the coutryside"; "he doesn't like heights"
high
This is the highest cash sale for a given period This value is adjusted after capital structure changes
high
If your spirits are high, you feel happy and excited. Her spirits were high with the hope of seeing Nick in minutes rather than hours. low
high
in a rich manner; "he lives high
high
People of rank or high station; as, high and low
high
You can use high to indicate that something is great in amount, degree, or intensity. The European country with the highest birth rate is Ireland Official reports said casualties were high Commercialisation has given many sports a higher profile. low High is also an adverb. He expects the unemployment figures to rise even higher in coming months. You can use phrases such as `in the high 80s' to indicate that a number or level is, for example, more than 85 but not as much as
high
In a high manner; in a high place; to a great altitude; to a great degree; largely; in a superior manner; eminently; powerfully
high
Elevated above any starting point of measurement, as a line, or surface; having altitude; lifted up; raised or extended in the direction of the zenith; lofty; tall; as, a high mountain, tower, tree; the sun is high
high
Someone who is high in a particular profession or society, or has a high position, has a very important position and has great authority and influence. Was there anyone particularly high in the administration who was an advocate of a different policy? corruption in high places. Someone who is high up in a profession or society has a very important position. His cousin is somebody quite high up in the navy
high
The centre of an area with high atmospheric pressure
high
used of sounds and voices; high in pitch or frequency at a great altitude; "he climbed high on the ladder"
high
far up toward the source; "he lives high up the river"
high
The 'high' is the highest price for the period (so far)
high
upward, to a higher altitude; to a high degree; extravagantly
high
used of the smell of game beginning to taint
high
You use high to talk or ask about how much something upright measures from the bottom to the top. an elegant bronze horse only nine inches high Measure your garage: how high is the door?
high
A high is a feeling or mood of great excitement or happiness
high
intense) heat; high (i
high
A period of euphoria due to an intake of drugs
regard highly
appreciate, respect, hold a high opinion of
speak highly of
praise someone, speak nicely about someone
think highly of
think someone to be a good person
thought highly of him
respected him very much, valued him to a great extent, was very impressed by him, he was very important to him
thought highly of himself
saw in himself the right person for the job, showed an excess of self-confidence
highly