flatter

listen to the pronunciation of flatter
İngilizce - Türkçe
{f} pohpohlamak

Onu pohpohlamak istedim. - I wanted to flatter her.

O beni pohpohlamak istedi. - She wanted to flatter me.

dalkavukluk etmek
{f} yağ yakmak
{f} göklere çıkarmak
{f} övmek
{f} pohpohlamak, koltuklamak, samimi olmayan iltifatlarda bulunmak
yalakalık etmek
okşamak
methiye
pehpehlemek
(Tıp) flater
koltuklamak
yağ çekmek
memnun etmek
pohpohla

Onu pohpohlarsan, her şeyi yapar. - If you flatter him, he'll do anything.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

yağlamak
{f} kompliman yapmak

O bana kompliman yapmak istedi. - He wanted to flatter me.

(fotoğraf ya da resimde) olduğundan daha güzel göstermek
gururunu okşamak
{f} olduğundan güzel göstermek
ümit etmek
slang yaltaklanmak
göklere
slang yağcı
zannetmek
ümit vermek
methetmek
flatterer dalkavuk
kuyruk sallamak
dil dökmek
etek öpmek
flat
düz yüzey
flat
düz

O bana düz bir cevap verdi. - He gave me a flat answer.

Bu çocuk dünyanın düz olduğuna inanmaktadır. - This child believes that the earth is flat.

flatter oneself
gururlanmak
flatter oneself
özünü inandırmak
flatter oneself
sanmak
flatter oneself
ümit etmek
flatter oneself
hayaline kapılmak
flat
yatay biçimde
flat
apartman dairesi

Apartman dairesinin bir garajı var mı? - Has the flat got a garage?

Apartman dairesinde bir telefon var mı? - Is there a telephone in the flat?

You flatter yourself
O senin hüsnükuruntun
flat
yassı
flat
{s} patlak

Bisikletimin patlak bir lastiği vardı, bu yüzden yedi trenini kaçırdım. - My bicycle had a flat tire, so I missed the seven o'clock train.

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

flat
kati
flat
{s} boşalmış aku
flat
{s} pil vb
flat
(Avcılık) gövde
flat
havasız
flat
gazı gitmiş (içecek)
flat
ova
flat
(Avcılık) silah gövde çerçevesi
flat
yassıltmak
flat
müstevi
flat
sönük
flat
kumsal
flat
tatsızlık
flat
yavan
flat
sönmüş lastik
flat
monoton

Manzara tatsız ve monotondu. - The landscape was flat and monotonous.

flat
bataklık
flat
yavanlık
flat
açıkça

O fikri açıkça reddetti. - He flatly rejected that idea.

Onun ricasını açıkça reddetmeliydin. - You should have refused his request flatly.

flat
mat
flat
değişmez
flat
geniş düz yer
flat
gazı kaçmış (içecek)
flat
lastik patlağı
flat
sığlık
flat
basık
flat
düz arazi

Düz arazi hiçbir dağ veya tepeye sahip değildir. - Flat land has no mountains or hills.

flat
platform vagon
flat
gazsız
flat
inik
flat
(Askeri) soluk
flat
düzeltmek

Saçımı ütüyle düzeltmek sonsuza kadar sürüyor. - Flat ironing my hair takes forever.

flat
apartman katı
flat
(lastik) havasız
flat
tek

Onun yardım teklifini açıkça reddetti. - He flatly refused her requests for help.

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

flat
tam

Lütfen bu düz lastiği tamir eder misiniz? - Could you please fix this flat tire?

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

flat
(Dilbilim) bemolleşme
flat
pat

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

Bir patlak tekerim var. - I've got a flat tire.

flat
(Dilbilim) bemolleşmiş
flat
bitmiş (pil)
flat
harap
flattered
pohpohlanmış

Pohpohlanmış olduğumu söylemeliyim. - I must say I'm flattered.

Pohpohlanmış hissetmelisin. - You should feel flattered.

flattering
{f} pohpohla

Pohpohlayan bir arkadaş senin en kötü düşmanındır. - A flattering friend is your worst enemy.

flat
{i} müz. bemol
flat
(Tekstil) 1. donuk, mat 2. düz
flat
(Askeri) SOLUK: Fotoğrafçılıkta kontrast eksikliği olan
flat
düzengâh
flat
donuk
flat
yassı yayvan
flat
(pil) bitik
flat
bütün bütün
flat
bemol
flat
tekdüze
flat
{f} tamamıyla
flat
kat

Dairem birinci katta bulunmaktadır. - My flat is located on the first floor.

Bir katınız mı yoksa bir eviniz mi var? - Do you have a flat or a house?

flat
(iş/vb.) durgun
flat
kesin

Onun sekreteri, gizli bilgiyi sızdırmayı kesinlikle reddetti. - His secretary flatly denied leaking any confidential information.

Onun içeri girmesine kesinlikle izin vermedi. - She flatly refused to let him in.

flat
sıkıcı
flat
(içki) gazı gitmiş
flatterer
dalkavuk

Dalkavuklar şeytanın hemşiresidir. - Flatterers are the Devil's nurses.

flatterer
yağcı
flattering
{i} pohpohlama
make flatter
daha düz hale getir
Flat
Olduğu gibi aktaran; ses mühendislerinin stüdyo ortamında kullandıkları monitörler (hoparlörler) için kullanılmaktadır, ses dinleyiciye kaynaktan okunduğu gibi aktarılır: Flat Monitör(s)
flat
faizsiz
flat
yatık
flat
SOLUK: Fotoğrafçılıkta kontrast eksikliği olan
flat
bütünüyle
flat
Müzikte "bemol"
flat
Dansta ayağın tümünün yere basması durumu
flattered
Gururu okşanmış, gururlanmış
flattering
pohpohlayarak
flatters
yağ çekme
flat
{s} boş

Anlaşılan o eski püskü daire boş. - Apparently that shabby flat is vacant.

Lastiklerden biri boşaldığı için bisikletimi itmek zorundayım. - I have to push my bike because one of the tyres is flat.

flat
kesat
flat
açık olarak
flat
kesin olarak
flat
düz olarak

Geçmişte dünya düz olarak düşünüldu. - In the past the world was thought to be flat.

flat
kısık
flat
havası inmiş
flat
patlak lastik
flat
düzlük/düz taraf/daire
flat
adv.tamamıyla: adj.düz,yatık
flat
{s} gazı gitmiş (meşrubat/bira/şampanya)
flat
{i} apartman dairesi, daire
flat
yas
flat
düşmek
flat
donuk/tam/sıkıcı/düz
flat
{i} düz şey
flat
asıl notadan aşağı olarak
flat
yassılamak
flat
tamamen

Onun kız arkadaşı tamamen düz göğüslü. - Her girlfriend is completely flat-chested.

Daire tamamen mobilyalıdır. - The flat comes fully furnished.

flat
hareketsiz
flat
(sıfat) düz, yassı, yatay, kesin, kati, gazı kaçmış, tatsız, havası inmiş, patlak, durgun, tekdüze, kesat, hareketsiz, sabit, boğuk, kısık, bemol, boş, boşalmış (aku, pil vb.)
flat
durgun

Jane durgun bir hafta sonu geçirdi. - Jane spent a very flat weekend.

flat
tadını kaçırmak
flat
neşesiz olmak
flat
{s} sabit

Ben hizmetlerim için haftalık 2.000 dolarlık sabit bir ücret talep ediyorum. - I charge a flat fee of 2,000 dollars per weekend for my services.

flat
{s} gazı kaçmış

Bu kolanın gazı kaçmış ve iyi tat vermiyor. - This cola has gone flat and doesn't taste good.

flat
tam olarak
flat
belirli perdeden aşagı söylemek veya çalmak
flat
yarım ton indirmek
flat
{s} yatay
flat
faiz
flat
{s} boğuk
flat
yassılmak
flat
neşesini bozmak
flat
düzlük
flat
tatsız
flatterer
pohpohçu
flatterer
övgücü
flattering
yaltaklanan
flattering
metheden
flattering
pohpohlayan

Pohpohlayan bir arkadaş senin en kötü düşmanındır. - A flattering friend is your worst enemy.

flattering
{s} olduğundan güzel gösteren
Türkçe - Türkçe

flatter teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

flat
Düz çarşaf
İngilizce - İngilizce
To portray something to advantage
A type of set tool used by blacksmiths
Someone who flattens, purposely or accidently. Also flattener
To enhance someone's vanity by praising them
To convey notions of the facts that are believed to be favorable to the hearer without certainty of the truthfulness of the notions conveyed
To compliment someone, often insincerely and sometimes to win favour
Comparative form of flat: more flat
{v} to sooth, praise, give false hopes
To raise hopes in; to encourage or favorable, but sometimes unfounded or deceitful, representations
praise somewhat dishonestly
To use flattery or insincere praise
comparative of flat
{i} person or thing that flattens; blacksmith's hammer (used to flatten metal)
by artful and interested commendation or attentions; to blandish; to cajole; to wheedle
One who, or that which, makes flat or flattens
If you flatter yourself that something good is the case, you believe that it is true, although others may disagree. If someone says to you `you're flattering yourself' or `don't flatter yourself', they mean that they disagree with your good opinion of yourself. I flatter myself that this campaign will put an end to the war You flatter yourself. Why would we go to such ludicrous lengths?
A type of hammer used by blacksmiths
A flat-faced fulling hammer
To portray something to advantage. To convey notions of the facts that are believed to be favorable to the hearer without certainty of the truthfulness of the notions conveyed
To treat with praise or blandishments; to gratify or attempt to gratify the self-love or vanity of, esp
{f} praise, compliment
disapproval If someone flatters you, they praise you in an exaggerated way that is not sincere, because they want to please you or to persuade you to do something. I knew she was just flattering me. a story of how the president flattered and feted him into taking his side
To portray too favorably; to give a too favorable idea of; as, his portrait flatters him
If something flatters you, it makes you appear more attractive. Orange and khaki flatter those with golden skin tones My philosophy of fashion is that I like to make clothes that flatter. see also flat, flattered, flattering
To enhance someones vanity by praising them
A drawplate with a narrow, rectangular orifice, for drawing flat strips, as watch springs, etc
flatter oneself
praise oneself, compliment oneself
flat
without spin; spinless
flat
An area of level ground
flat
Describing certain features, usually the breasts or buttocks, that are extremely small or not visible at all

That girl is completely flat on both sides.

flat
Absolute

I'm not going to the party and that's flat.

flat
The flat part of something

The palm of the hand, with the adjacent part of the fingers.

flat
Deflated, especially because of a puncture
flat
Of a note or voice, lower in pitch than it should be
flat
Unable to generate power; dead
flat
An apartment
flat
A wide, shallow container

a flat of strawberries.

flat
Having no variations in altitude

The land around here is flat.

flat
To make a flat call; to call without raising
flat
A note played a semitone lower than a natural, denoted by the symbol ♭ sign placed after the letter representing the note (e.g., B♭) or in front of the note symbol (e.g. ♭♪)
flat
A type of ladies' shoes with very low heels

She liked to walk in her flats more than in her high heels.

flat
Of a carbonated drink, with all or most of its carbon dioxide having come out of solution so that the drink no longer fizzes or contains any bubbles
flat
(with units of time, distance, etc) Not exceeding

He can run a mile in four minutes flat.

flattered
Simple past tense and past participle of flatter
flattering
Instances of flattery
flattering
The action of the verb to flatter
flattering
Present participle of flatter
flattered
If you are flattered by something that has happened, you are pleased about it because it makes you feel important or special. She was flattered by Roberto's long letter I am flattered that they should be so supportive. pleased because someone has shown you that they like or admire you
flat
{a} level, even, smoot, null, insipid, postive
flat
{n} a level, even ground, shallow, dulness, a broad boat, a mark of depression in music
flat
{v} to make or grow flat, level, hinder, draw
flatterer
{n} a wheedler, fawner, coaxer, praiser
flattering
{n} false or empty praise
to flatter
{v} sycophant
Flat
tabulated
Flatterer
blandisher
To flatter
clawback
To flatter
mignon
flat
To become flat, or flattened; to sink or fall to an even surface
flat
a suite of rooms usually on one floor of an apartment house
flat
(of a tire) completely or partially deflated
flat
If you have flat feet, the arches of your feet are too low. The condition of flat feet runs in families
flat
levelly, evenly; certainly, absolutely; exactly; below the proper pitch (Music); without interest
flat
not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a photograph with a matte finish"
flat
A type of ladies shoes with very low heels
flat
Clear; unmistakable; peremptory; absolute; positive; downright
flat
A note played a semitone lower than a natural, denoted by the symbol ♭ sign placed after the letter representing the note (e.g., B♭) or in front of the note symbol (e.g. ♭♪)
flat
To make flat; to flatten; to level
flat
A flat tyre, ball, or balloon does not have enough air in it
flat
Flat means horizontal and not upright. Two men near him threw themselves flat As heartburn is usually worse when you're lying down in bed, you should avoid lying flat
flat
scenery consisting of a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting a deflated pneumatic tire a shallow box in which seedlings are started a musical notation indicating one half step lower than the note named a level tract of land lacking variety in shading; "a flat unshaded painting"
flat
You use flat to describe someone's voice when they are saying something without expressing any emotion. `Whatever you say,' he said in a deadly flat voice. `I'll sit here and wait.' Her voice was flat, with no question or hope in it. + flatly flat·ly I know you,' he said flatly, matter-of-fact, neutral in tone
flat
A horizontal vein or ore deposit auxiliary to a main vein; also, any horizontal portion of a vein not elsewhere horizontal
flat
at full length; "he fell flat on his face"
flat
Tasteless; stale; vapid; insipid; dead; as, fruit or drink flat to the taste
flat
Flat is used after a letter representing a musical note to show that the note should be played or sung half a tone lower than the note which otherwise matches that letter. Flat is often represented by the symbol  after the letter. Schubert's B flat Piano Trio . sharp
flat
Something broad and flat in form A flat-bottomed boat, without keel, and of small draught
flat
A drink that is flat is no longer fizzy. Could this really stop the champagne from going flat? fizzy
flat
a deflated pneumatic tire
flat
having a horizontal surface in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"
flat
stretched out and lying at full length along the ground; "found himself lying flat on the floor"
flat
A flat is a set of rooms for living in, usually on one floor and part of a larger building. A flat usually includes a kitchen and bathroom. Sara lives with her husband and children in a flat in central London It started a fire in a block of flats Later on, Victor from flat 10 called. = apartment
flat
A symbol which lowers the pitch of a note one half step
flat
Dull, lacking in liveliness; wine without sufficient acid
flat
An image is said to be "flat" if its contrast is too low Flatness is a defect that does not necessarily affect the entire density scale of a reproduction to the same degree Thus, a picture may be "flat' in the highlight areas, or "flat" in the shadow regions, or both
flat
A flat object is not very tall or deep in relation to its length and width. Ellen is walking down the drive with a square flat box balanced on one hand. = shallow
flat
When the quoted market price of a bond or debenture is only the total cost of the bond or debenture, instead of the cost of the debt instrument plus accrued interest Bonds and debentures in default of interest trade flat
flat
without pleats
flat
lowered in pitch by one chromatic semitone; "B flat"
flat
Pertaining to offensive player positioning The "FIats" are generally positioned 5 to 8 metres out from the goalposts The flat is the position from which most drives are initiated
flat
not increasing as the amount taxed increases having lost effervescence; "flat beer"; "a flat cola"
flat
lacking contrast or shading between tones without pleats parallel to the ground; "a flat roof"
flat
Without allowance for accrued interest
flat
Flat shoes have no heels or very low heels. People wear slacks, sweaters, flat shoes, and all manner of casual attire for travel. Flats are flat shoes. His mother looked ten years younger in jeans and flats
flat
Too low in contrast The range in density in a negative or print is too short
flat
You can refer to one of the broad flat surfaces of an object as the flat of that object. He slammed the counter with the flat of his hand. eight cloves of garlic crushed with the flat of a knife
flat
Sonant; vocal; applied to any one of the sonant or vocal consonants, as distinguished from a nonsonant (or sharp) consonant
flat
A ball that has no spin, usually traveling with good pace A shot where the ball hits the racket straight on, at a perpendicular angle
flat
lacking the expected range or depth; not designed to give an illusion or depth; "a film with two-dimensional characters"; "a flat two-dimensional painting"
flat
A low flat area of uncultivated land, especially an area where the ground is soft and wet, can be referred to as flats or a flat. The salt marshes and mud flats attract large numbers of waterfowl
flat
Something that is flat is level, smooth, or even, rather than sloping, curved, or uneven. Tiles can be fixed to any surface as long as it's flat, firm and dry After a moment his right hand moved across the cloth, smoothing it flat The sea was calm, perfectly flat
flat
A flat rate, price, or percentage is one that is fixed and which applies in every situation. Fees are charged at a flat rate, rather than on a percentage basis Sometimes there's a flat fee for carrying out a particular task = fixed variable
flat
If you fall flat on your face, you fall over. A man walked in off the street and fell flat on his face, unconscious
flat
A level landform composed of unconsolidated sediments - usually mud or sand Flats may be irregularly shaped or elongate and contiguous with the shore, whereas bars are generally elongate, parallel to the shore, and separated from the shore by water (Cowardin et al 1979)
flat
having lost effervescence; "flat beer"; "a flat cola"
flat
A thin, broad brush used in oil and watercolor/watercolour painting
flat
Not exceeding
flat
in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for less work and more pay"
flat
On the flat means on level ground. He had angina and was unable to walk for more than 200 yards on the flat
flat
Completely
flat
Not having an inflectional ending or sign, as a noun used as an adjective, or an adjective as an adverb, without the addition of a formative suffix, or an infinitive without the sign to
flat
lacking contrast or shading between tones
flat
Lowered by one semitone
flat
The state of an underwriter's account that is completely sold
flat
{s} having a planar surface; deflated (about a tire); absolute; lying down, horizontal; spread out; tasteless; monotonous, dull; mat, not shiny; having a tone one half step lower (Music)
flat
If someone sings flat or if a musical instrument is flat, their singing or the instrument is slightly lower in pitch than it should be. Her vocal range was, to say the least of it, limited, and she had a distressing tendency to sing flat. Flat is also an adjective. He had been fired because his singing was flat
flat
A flat tyre/tire
flat
A straw hat, broad- brimmed and low-crowned
flat
A response that is relatively linear from the lowest to the highest audible frequencies (e g , Most installers will use an equalizer to get a flat response in cars )
flat
not modified or restricted by reservations; "a categorical denial"; "a flat refusal"
flat
a shallow box in which seedlings are started
flat
Bluntly
flat
A homaloid space or extension
flat
Having an even and horizontal surface, or nearly so, without prominences or depressions; level without inclination; plane
flat
If trade or business is flat, it is slow and inactive, rather than busy and improving or increasing. During the first eight months of this year, sales of big pickups were up 14% while car sales stayed flat = sluggish
flat
A dull fellow; a simpleton; a numskull
flat
Lacking liveliness of commercial exchange and dealings; depressed; dull; as, the market is flat
flat
(1) Bond or other fixed-income security traded without accounting for accrued interest; (2) describes a market where the price of a stock and/or its volume have not changed significantly over a period of time; (3) a term stockbrokers and market makers often use when they no longer hold a position in a particular security or account
flat
A symbol used in music to signify that the note it precedes should be lowered by one half-step
flat
a level tract of land
flat
English term for apartment A portion of a building designed to serve as a home for a single family group
flat
with flat sails; "sail flat against the wind"
flat
below the proper pitch; "she sang flat last night"
flat
To render dull, insipid, or spiritless; to depress
flat
A character [♭] before a note, indicating a tone which is a half step or semitone lower
flat
Lacking acidity without being sweet
flat
Below the true pitch; hence, as applied to intervals, minor, or lower by a half step; as, a flat seventh; A flat
flat
freight car without permanent sides or roof
flat
Convertibles: Earning interest on the date of payment only General: Having neither a short nor a long position in a stock Clean Market: Characterized by horizontal price movement, usually the result of low activity Equities: To execute without commission or markup
flat
emphasis If you say that you are flat broke, you mean that you have no money at all. Two years later he is flat broke and on the dole. = skint
flat
emphasis If you say that something is as flat as a pancake, you are emphasizing that it is completely flat. My home state of Illinois is flat as a pancake
flat
A surface that scatters or absorbs the light falling on it so as to be substantially free from gloss or sheen (0-15 gloss on a 60-degree gloss meter)
flat
A level tract lying at little depth below the surface of water, or alternately covered and left bare by the tide; a shoal; a shallow; a strand
flat
emphasis If you say that something happened, for example, in ten seconds flat or ten minutes flat, you are emphasizing that it happened surprisingly quickly and only took ten seconds or ten minutes. You're sitting behind an engine that'll move you from 0 to 60mph in six seconds flat
flat
A piece of mail which exceeds the maximum dimensions for letter-size mail, but does not exceed the following dimensions: 15" long by 12" high by 3/4" thick A flat may be unwrapped, paper-wrapped, sleeve-wrapped, or enveloped
flat
Opposite of "firm" Usually indicates very low acidity, so tasting insipid and lacking flavour
flat
If you describe something as flat, you mean that it is dull and not exciting or interesting. The past few days have seemed comparatively flat and empty
flat
Not sharp or shrill; not acute; as, a flat sound
flat
So as to be flat
flat
To be neither long nor short is the same as to be flat or square One would have a flat book if he has no positions or if all the positions cancel each other out
flat
To fall form the pitch
flat
Without variations in pitch
flat
The flat part, or side, of anything; as, the broad side of a blade, as distinguished from its edge
flat
An odor taint in the coffee bean or brew meaning that limited range of gases and vapors is present in almost imperceptible strength Due to aromatic compounds leaving the beans as part of the staling process after roasting or the holding process after brewing
flat
If you do something flat out, you do it as fast or as hard as you can. Everyone is working flat out to try to trap those responsible They hurtled across the line in a flat-out sprint
flat
In a flat manner; directly; flatly
flat
A car without a roof, the body of which is a platform without sides; a platform car
flat
Some having forms in ly, such as exceeding, wonderful, true, are now archaic
flat
Mersey flats, and the larger Black flats, were a type of trading vessel operating around Liverpool and the River Weaver The term 'flat' is also used to describe the shallow punts or rafts used for canal maintenance
flat
not made with leavening; "most flat breads are made from unleavened dough"
flat
A platform on wheel, upon which emblematic designs, etc
flat
Uninteresting
flat
wholly or completely; "He is flat broke"
flat
Many flat adverbs, as in run fast, buy cheap, are from AS
flat
To depress in tone, as a musical note; especially, to lower in pitch by half a tone
flat
are carried in processions
flat
lacking stimulating characteristics; uninteresting; "a bland little drama"; "a flat joke"
flat
adverbs in -ë, the loss of this ending having made them like the adjectives
flat
a musical notation indicating one half step lower than the note named
flat
Flat land is level, with no high hills or other raised parts. To the north lie the flat and fertile farmlands of the Solway plain The landscape became wider, flatter and very scenic
flat
Lying at full length, or spread out, upon the ground; level with the ground or earth; prostrate; as, to lie flat on the ground; hence, fallen; laid low; ruined; destroyed
flat
flattened laterally along the whole length (e g , certain leafstalks or flatfishes)
flat
parallel to the ground; "a flat roof"
flat
against a flat surface; "he lay flat on his back"
flat
A flat is a tyre that does not have enough air in it. Then, after I finally got back on the highway, I developed a flat
flat
lacking variety in shading; "a flat unshaded painting"
flat
(in offset lithography) A composite of negatives or positives ready for plate-making, arranged in a certain order (imposition) for book or magazine printing (In photography) A picture lacking in contrast
flat
The general term for non-letter or flat-size mail These large mail pieces exceed the dimensions for letter-size mail and are specially sorted without bending so that the mail piece remains flat
flat
A level surface, without elevation, relief, or prominences; an extended plain; specifically, in the United States, a level tract along the along the banks of a river; as, the Mohawk Flats
flat
lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid beer"; "vapid tea"
flat
(of a tire) completely or partially deflated having no depth or thickness having a horizontal surface in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"
flat
emphasis You use flat out to emphasize that something is completely the case. That allegation is a flat-out lie
flat
scenery consisting of a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting
flat
Opposite of "firm" Usually indicates very low acidity, so tasting insipid and lacking flavor
flat
A flat battery has lost some or all of its electrical charge. His car alarm had been going off for two days and, as a result, the battery was flat
flat
in a flat spin: see spin
flat
Unanimated; dull; uninteresting; without point or spirit; monotonous; as, a flat speech or composition
flat
not increasing as the amount taxed increases
flat
A flat denial or refusal is definite and firm, and is unlikely to be changed. The Foreign Ministry has issued a flat denial of any involvement + flatly flat·ly He flatly refused to discuss it
flat
Wanting relief; destitute of variety; without points of prominence and striking interest
flat
Used in the context of general equities Convertibles: earning interest on the date of payment only General: having neither a short nor long position in a stock Clean Market: characterized by horizontal price movement, usually the result of low activity Equities: to execute without commission or markup
flat
with flat sails; "sail flat against the wind
flat
having no depth or thickness
flat
The area of the field to the right or left of a formation
flat
If an event or attempt falls flat or falls flat on its face, it is unsuccessful. Liz meant it as a joke but it fell flat If it wasn't for the main actress, Ellen Barkin, the plot would have fallen flat on its face. = fail
flat
Flattening at the ends; said of certain fruits
flat
A floor, loft, or story in a building; especially, a floor of a house, which forms a complete residence in itself
flat
{i} level surface; level area of land; tone one half step lower than another (Music); apartment (British)
flat
Having a head at a very obtuse angle to the shaft; said of a club
flattered
in a positive mood because of a comment or action which causes one to feel proud of oneself
flattered
past tense and past participle of "to flatter"
flatterer
{i} one who gives insincere compliments; one who compliments excessively
flatterer
a person who uses flattery
flatterer
One who flatters
flattering
Attractive or good-looking; that makes one look good
flattering
That flatters (in the various senses of the verb); as, a flattering speech
flattering
If someone's remarks are flattering, they praise you and say nice things about you. There were pleasant and flattering obituaries about him. clothes, pictures etc that are flattering make someone look as attractive as they can or make something as good as possible, even if it is not really very good
flattering
tending to reveal or represent favorably
flattering
{s} praising, complimenting
flattering
If something is flattering, it makes you appear more attractive. Some styles are so flattering that they instantly become classics It wasn't a very flattering photograph
flattering
{i} act of praising, act of complimenting
flatteringly
In a flattering manner
flatteringly
With flattery
flatteringly
in a flattering manner; in a complimentary manner
flatters
third-person singular of flatter
flatters
plural of flatter
Türkçe - İngilizce

flatter teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

flat
(Mimarlık) apartment
teveccühünüz efendim. You're very kind./That's very kind of you./You flatter me
(said after receiving a compliment)
flatter

  Heceleme

  flat·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  flätır

  Telaffuz

  /ˈflatər/ /ˈflætɜr/

  Etimoloji

  [ 'flat ] (adjective.) 14th century. From Middle English flatteren, flateren (“to flutter, float, fawn over”), probably a conflation of Old English floterian (“to flutter, float, be disquieted”), from Proto-Germanic *flutrōjanan (“to be floating”), from Proto-Indo-European *pleud-, *plew-, *plōw- (“to flow, swim”); and Old Norse flaðra (“to fawn on someone, flatter”), from Proto-Germanic *flaþrōjanan (“to fawn over, flutter”), from Proto-Indo-European *peled- (“moisture, wetness”), *pel- (“to gush, pour out, fill, flow, swim, fly”). Cognate with Middle Dutch flatteren (“to embellish, flatter, caress”), German flattern (“to flutter”). The Middle English word may have been reinforced in meaning by unrelated Old French flatter (“to stroke, caress, flatter”), a word of Germanic origin, from Frankish *flat (“palm, flat of the hand”). More at flat.

  Ortak Eşdizimliler

  flatter your shape

  Günün kelimesi

  patois