uninteresting

listen to the pronunciation of uninteresting
İngilizce - Türkçe
ilginç olmayan
yavan

Senin hayatın çok sıkıcı ve yavan. - Your life is boring and uninteresting.

çekici olmayan
meraksız
{s} ilgi çekmeyen

O, akşamı sıkıcı ve ilgi çekmeyen, kısaca, bir zaman kaybı buldu. - She found the evening boring and uninteresting, in short, a waste of time.

flat
düz yüzey
flat
{s} patlak

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

Bisikletimin patlak bir lastiği vardı, bu yüzden yedi trenini kaçırdım. - My bicycle had a flat tire, so I missed the seven o'clock train.

flat
ova
flat
(Dilbilim) bemolleşme
flat
gazı kaçmış (içecek)
flat
geniş düz yer
flat
değişmez
flat
yavanlık
flat
gazsız
flat
harap
flat
bataklık
flat
{i} müz. bemol
flat
kati
flat
{s} gazı gitmiş (meşrubat/bira/şampanya)
flat
{s} kısık
flat
{i} apartman dairesi, daire
flat
yas
flat
düşmek
flat
donuk/tam/sıkıcı/düz
İngilizce - İngilizce
Arousing little or no interest; boring or uneventful
{a} not affecting the heart, dull
characteristic or suggestive of an institution especially in being uniform or dull or unimaginative; "institutional food"
If you describe something or someone as uninteresting, you mean they have no special or exciting qualities. Their media has earned the reputation for being rather dull and uninteresting = boring, dull
arousing no interest or attention or curiosity or excitement; "a very uninteresting account of her trip
arousing no interest or attention or curiosity or excitement; "a very uninteresting account of her trip"
{s} boring, not arousing interest, dull
disinteresting
flat
uninterest
Lack of interest; indifference

'Yeah,' said my delightful inquisitor, with an attempt at casual indifference or uninterest that to the tutored eye only revealed all the more starkly her rising excitement.

uninterestingly
in an uninteresting manner
uninterestingly
in a way which is not interesting
uninterestingly
in a boring manner, in a manner which does not arouse interest
uninteresting