memnun etmek

listen to the pronunciation of memnun etmek
Türkçe - İngilizce
please

My immediate boss is tough to please. - Şimdiki patronumu memnun etmek zordur.

She's hard to please. - Onu memnun etmek zor.

gratify
satisfy

It is difficult to satisfy everyone. - Herkesi memnun etmek zordur.

Some doctors will say anything to satisfy their patients. - Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek bir şey diyecektir.

make happy
make glad
pleasing
gratified
Please, delight, gladden, satisfy
rejoice
humor
indulge
gladden
comfort
to please, to delight, to gladden, to satisfy
content
humour [Brit.]
oblige
suit
charm
to please, make (someone) happy; to satisfy
cheer
flatter
delight
{f} humour
memnun etmek (taviz vererek)
placate
memnun et
{f} pleased

The play pleased the audience. - Oyun izleyiciyi memnun etti.

The Princess came out of the copper castle, and became Queen; and that pleased her very much. - Prenses bakır kale'den çıktı ve Kraliçe oldu; ve bu onu çok memnun etti.

memnun etme
{i} satisfaction
memnun et
make glad
memnun et
{f} gratified
memnun et
{f} pleasing
memnun etme
dissatisfy
hem İsa'yı hem de Musa'yı memnun etmek
colloq . to try to meet conflicting demands at the same time
Türkçe - Türkçe
sevindirmek, kıvanç vermek
Yüklüce para veya bol bahşiş vermek
hoşnut etmek
memnun etmek