dalkavuk

listen to the pronunciation of dalkavuk
Türkçe - İngilizce
flunkey
lackey

If you behave like a lackey, you're treated like a lackey. - Bir dalkavuk gibi davranırsanız bir dalkavuk gibi davranılırsınız.

toady

Aristotle was toadying up to the Macedonian monarchy. - Aristo Makedon monarşisine dalkavukluk ediyordu.

yes man
reptile
flatterer

Flatterers are the Devil's nurses. - Dalkavuklar şeytanın hemşiresidir.

toady, sycophant
sycophant
toadeating
groveller [Brit.]
soapy
minion
brown nose
creeper
bumsucker [sl.]
cringing
adulator
adulatory
flunky

If you behave like a flunky, you'll be treated like a flunky. - Eğer bir dalkavuk gibi davranırsan sana da bir dalkavuk gibi davranırlar.

bootlicker
silky
groveler
flatterer, bootlicker, toady, creep, sycophant
deadhead
tufthunter
hanger-on
toadyish
jester
creep
henchman
flaterer
smarmy
apple polisher
hanger on
brownnoser
{i} bumsucker
toadeater
{i} groveller
greaser
dalkavuk takımı
flunkydom
dalkavuk takımı
flunkeydom
Türkçe - Türkçe
Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse
(Osmanlı Dönemi) t. Eline maddî menfaatler, para vesaire geçirmek için yaltakçılık ve soytarılık edip kendi vakar ve haysiyetini muhafaza etmeyen adam
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban: "Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine, düşürmez."- R. N. Güntekin
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
Yaltakçı
çanak yalayıcı
(Osmanlı Dönemi) AYİŞNE
yalaka
(Osmanlı Dönemi) İRMAN
kemik yalayıcı
(Osmanlı Dönemi) PERESTAR
yağdanlık
yağcı
kılbaz
şaklaban
dalkavuk