tam olarak

listen to the pronunciation of tam olarak
Türkçe - İngilizce
exactly

The plane arrived exactly at nine. - Uçak tam olarak dokuzda vardı.

It's exactly what I wanted. - O, tam olarak benim istediğimdir.

quite

I don't quite understand what you are saying. - Söylediğini tam olarak anlamıyorum.

Tom couldn't quite make out what the sign said. - Tom işaretin ne anlama geldiğini tam olarak çıkaramadı.

fairly
in depth
slap-bang
straightly
purely
faithfully
truly
outrightly
to be precise

He said he was already more than fifty years old, fifty five, to be precise. - O çoktan elli yaşından daha fazla olduğunu, tam olarak elli beş olduğunu söyledi.

(deyim) down to the ground
consummately
(Konuşma Dili) bang on
rightdown
flat
accurately

He accurately described what happened there. - Ne olduğunu tam olarak anlattı.

I don't remember my grandmother's face accurately. - Ben büyük annemin yüzünü tam olarak hatırlamıyorum.

precisely, exactly, in full
smack
(Hukuk) fully

We are fully aware of the importance of the situation. - Durumun önemli olduğunun tam olarak farkındayız.

In order to fully understand how a word is used, it needs to be used in many different contexts. - Bir kelimenin nasıl kullanıldığını tam olarak anlamak için, onun birçok farklı içeriklerde kullanılması gerekir.

roundly
slap bang
true

That wasn't exactly true. - O tam olarak doğru değildi.

That's not exactly true. - O tam olarak doğru değil.

in full
completely

I'm not completely prepared for this. - Bunun için tam olarak hazır değilim.

I'm not completely sure. - Tam olarak emin değilim.

plumb
positively
every bit
rootedly
right

We're not exactly open right now. - Şu anda tam olarak açık değiliz.

Tom is exactly right. - Tom tam olarak haklı.

straight
implicitly
strictly
to a T
evenly
definitively
prompt
due

I accepted the offer after due consideration. - Tam olarak düşündükten sonra teklifi kabul ettim.

duly
perfectly

I remember last night perfectly. - Dün geceyi tam olarak hatırlıyorum.

This dress fits me perfectly. - Bu elbise bana tam olarak uyuyor.

literally

It takes literally a minute to make the sauce. - Sos yapmak tam olarak bir dakika sürer.

I took what she said literally. - Onun söylediğini tam olarak anladım.

precisely

What precisely are you doing? - Tam olarak ne yapıyorsun?

Tom knows precisely what he's doing. - Tom ne yaptığını tam olarak biliyor.

to be exact
in complete
inextenso
tam olarak kavramak
(deyim) make out
tam olarak uymayan
off-key
tam olarak yürürlükte
(Kanun) in full force and effect
tam olarak anlama
clear understanding
tam olarak anlamak
gain a clear understanding
tam olarak anlayamamak
not quite understand
tam olarak açıklanmamış
ill-defined
tam olarak başaramamak
(deyim) go off at half cock
tam olarak başaramamak
(deyim) go off half-cocked
tam olarak bilmemek
not to be sure
tam olarak değil
not really
tam olarak değil
not quite
tam olarak durma
dead stop
tam olarak göreve hazır
(Askeri) fully mission capable
tam olarak kullanmamak
underutilize
tam olarak kullanmamak
underutilise
tam olarak sonlandıramamak
(deyim) go off half-cocked
tam olarak sonlandıramamak
(deyim) go off at half cock
tam olarak yazmak
write out
tam olarak yenmek
beat smb. hollow
tam olarak yetkilendirilmiş
duly-authorized
haklardan tam olarak yararlanma
(Hukuk) full enjoyment of the rights
Türkçe - Türkçe
eksiksiz
tam olarak