bataklık

listen to the pronunciation of bataklık
Türkçe - İngilizce
swamp

He lives alone in a little cottage in the swamp. - O, bataklıkta küçük bir kulübede tek başına yaşıyor.

Tom's body was found in the swamp. - Tom'un cesedi bataklıkta bulundu.

{i} marsh

The marsh is knee-deep. - Bataklık diz boyudur.

They got through the marsh. - Onlar bataklıktan geçtiler.

quicksand

Tom pulled Mary out of the quicksand. - Tom Mary'yi bataklıktan çıkardı.

bog
marshland found in the tundra of North America that is characterized by mosses and stunted trees and shrubs
sink
morass
quagmire
boggy
moss
everglade
fen
swampy

You can't build buildings on swampy land. - Bataklık arazi üzerinde binalar yapamazsın.

slough
bog, marsh, swamp, fen, moor, slough, morass, quagmire, quicksand
quag
swamp; muskeg
flat
slew
ooze
marshy ground
muskeg
mere
marshy
bataklık arazi
slew
bataklık arazide oturan kimse
bogtrotter
bataklık baykuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: baykuşgiller) african marsh owl
bataklık baştankarası
marsh timouse
bataklık civan perçemi
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) pearl yarrow, sneezewort
bataklık düdükcünü
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ormantavuğugiller) greenshank
bataklık düdükçünü
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ormantavuğugiller) marsh sandpiper
bataklık eşkiyası
mosstrooper
bataklık gazlarının ateşi
ignis fatuus
bataklık gazı
marsh gas
bataklık gazı
methane, marsh gas
bataklık gibi
quaggy
bataklık gibi
marshy
bataklık kamışçını
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ötleğenkuşugiller,çalıbülbülügiller) Savi's warbler
bataklık kaplumbağası
(Tabiat Doğa) (sürüngen) swamp turtle
bataklık keteni
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papirüsgiller,sadiye) common cotton grass
bataklık kumu
shifting sands
bataklık kunduzu
coypu
bataklık kunduzu
(Tabiat Doğa) (kemirgen) [syn.: bataklık kunduzu, bataklık porsuğu, sumaymunu] coypu, nutria
bataklık kurbağası
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: kurbağalar) moor frog
bataklık kömürü
peat
bataklık kırlangıcı
pratincole
bataklık kırlangıcı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: bataklık kırlangıçgiller) collared pratincole
bataklık olma
marshiness
bataklık sakini
fenman
bataklık tavuğu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: bağırtlakgiller, ormantavuğugiller) willow grouse
bataklık yakamozu
will o' the wisp
bataklık yalazı
jack o' lantern
bataklık yosunu
sphagnum
bataklık zehirli gazı
mephitis
bataklık çulluğu
snipe
bataklık ışığı
ignis fatuus
bataklık ışığı
jack o' lantern
tuzlu bataklık
(Denizbilim) salt marsh
tuzlu bataklık
saline
tuzlu bataklık
salt marshes
reçineli bataklık ağacı
gale
sahra sirküleri; son koordinasyon; (bataklık tipi bir arazide) yüzer köprü; yüze
(Askeri) field circular; final coordination; floating causeway; floating craft; force commander
siyah kanatlı bataklık kırlangıcı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: bataklık kırlangıçgiller) black-winged pratincole
tuzlu bataklık bitkileri
(Botanik, Bitkibilim) salt marsh plants
tuzlu bataklık ekolojisi
(Botanik, Bitkibilim) salt marsh ecology
yapay bataklık
(Askeri) artificial marsh
çift-genişlikli modüler kötü arazi (bataklık vs) geçiş yolu feri
(Askeri) double-wide modular causeway ferry
Türkçe - Türkçe
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge: "Bataklıklarda birçok hayvan yığıldı kaldı."- Ö. Seyfettin
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
Uygunsuz ve kötü, ahlâk dışı durum
Uygunsuz ve kötü, ahlak dışı durum: "Bizler kendisini bu bataklıktan kurtarmak için fazlasını bile yaptık."- E. İ. Benice
coc
(Hukuk) MERZAGA
çamrak
azmak
corma
aynaz
bataklık ardıcı
Bataklık ve sık bitki örtülü yerlerde yaşayan küçük ve ötücü kuş (Acrocephahus palustris)
bataklık baykuşu
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
bataklık gazı
Metan
bataklık keteni
Pamuk otu
bataklık kuşları
Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan, hem yağmur kuşlarını içine alan kuşlar sınıfı
bataklık kırlangıcı
Kısa gagalı, uzun kanatlı, uçarken deniz kırlangıcını andıran bir tür kuş (Glareda)
bataklık nergisi
Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşli su kıyılarında yetişen çok yıllık bir bitki (Caltha palustris)
bataklık