extreme bitterness or malignity of disposition

listen to the pronunciation of extreme bitterness or malignity of disposition
İngilizce - Türkçe

extreme bitterness or malignity of disposition teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

virulence
(Tıp) Mikropların enfeksiyon yapma kudreti
virulence
(Tıp) virülans
virulence
(Tıp) virulans
virulence
{i} zehirlilik
virulence
{i} öldürücülük
virulence
{i} düşmanlık
virulence
nefret dolu olma/tehlike
virulence
{i} kin
virulence
{i} şiddet
virulence
{i} keskinlik
İngilizce - İngilizce
virulency
virulence
extreme bitterness or malignity of disposition