fitting

listen to the pronunciation of fitting
İngilizce - Türkçe
{i} tesisat
bağlantı elemanı
{s} uygun

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil. - That piece of furniture is not fitting for the living room.

{i} uydurma
bağlantı parçası
boru ekleme parçası
uyarak
kurma
yerleştirme
fittings
yakışık alır
herhangi bir aksesuar
uyma
takma
bağlantı
bağlama parçası
(Tekstil) duruş
(Tekstil) oturuş
doğru
elverişli
kip
bina tesisatı
tertibat
terzi provası
bağlantı gereci
takım
(Tıp) Deneme, prova
{i} montaj
{i} ayarlama
yerinde
{i} geçme
tesisat/prova
{i} prova
{i} (bir) aksesuar
{i} mekanizma
fit hazırla/uydur/uy
{i} terz. prova
teçhizat
bağlantı gereci,n.bağlantı elemanı: v.yerleştir: pre
{i} (rakor, manşon gibi) tesisat işlerinde kullanılan parça; çoğ. fitings
{s} layık
(Biyokimya) uygunluk
giydirme
(İnşaat) fiting
uyum sağlama
gresörlük
mutabık
tesviyecilik
rakor
fit
{f} uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

fit
zinde
fit
uygun

Onun iş için uygun olduğunu düşünmüyorum. - I don't think he is fit for the job.

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

fitting shop
montaj atölyesi
fitting application
uygulama işi
fitting into
içine uydurma
fitting out
uydurma dışarı
fitting coefficient
(Elektrik, Elektronik) donatım katsayısı
fitting cone
trompet memesi
fitting diagram
takılış şekli
fitting method
(Askeri) montaj yöntemi
fitting nut
bağlama somunu
fitting piece
(Tekstil) alıştırma parçası
fitting roof air deflectors
tavan rüzgarlığı
fitting room
deneme kabini

Onu denemek istiyorum. Deneme kabini nerede? - I would like to try it. Where is the fitting room?

Deneme kabini şimdi kullanılıyor. - The fitting room is being used now.

fitting room
elbise deneme odası

Oradaki elbise deneme odası boş. - The fitting room over there is unoccupied.

Elbise deneme odası şimdi kullanılıyor. - The fitting room is being used now.

fitting screw
bağlantı vidası
fitting shop
(İnşaat) birleştirme atölyesi
fitting side air deflectors
yan rüzgarlıklar
fitting the cab
kabinin takılması
fitting the engine
motora takılış
fitting the fire wall
ön bölme sacına takılış
fitting up
(İnşaat) geçici tutturma
fitting's synthesis
fitting sentezi
fire fitting
yangın uydurma
fit
{i} uygun olma

Yalnızca onun iş için uygun olmadığını bulmak için çok çabalıyordu. - He tried hard only to find that he was not fit for the job.

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

fit
{i} oturma

Oturma odasına uymadığı için masayı hediye olarak verdim. - I gave away the table because it does not fit in the living room.

Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil. - That piece of furniture is not fitting for the living room.

fit
{i} kriz
fit
olmak

Sadece bu ayakkabıların uyduğundan emin olmak istiyorum. - I just want to make sure these shoes fit.

Tom bir iş adamı olmak için uygundur. - Tom is fitted to become a businessman.

fit
{i} hastalık nöbeti
fit
{i} heves
fit
oturmak
fit
sağlıklı

Tom nispeten formda ve sağlıklı görünüyor. - Tom is relatively fit and healthy.

Yoga stresle mücadeleye ve formda ve sağlıklı kalmaya yardımcı olabilir. - Yoga can help you fight stress and stay fit and healthy.

fit
oturtmak
fit
spor yapmaya hazır
fit
(Tıp) fit
fittings
(Gıda) bağlantı parçaları
fit
{i} kapris
curve fitting
(Matematik) eğri uydurumu
fit
uygun olmak
fit
-e göre olmak
fit
sıra
fit
denk gelmek
fit
fitil olmak (içkiden)
fit
dönem
fit
iyi gelmek
fit
ayarlamak
fit
ayak uydurmak
fit
tutmak
fit
geçirmek

Tom bulmaca parçalarını birbirine geçirmek için zorlamaya çalıştı. - Tom tried to force the puzzle pieces to fit together.

fit
gelmek
fit
girmek
fit
gitmek
fit
uygunluk

Sen yaşına bakılmaksızın bir fiziksel uygunluk testi için başvuruda bulunabilirsin. - You can apply for a physical fitness test regardless of your age.

fit
(Tıp) epilepsi nöbeti
fit
salih
fit
tutma
fit
(Dilbilim) uyarlık
fit
yerine uymak
fit
çelişmemek
fit
-e uygun olmak
fit
alıştırma
fit
ölçüleri birbirini tutmak
fit
(Tıp) tutarak
fit
(Bilgisayar) bağdaştırmak
fit
-e uymak
fit
uydurma

Ben Tom'un beni onun dar programına uydurmasını umarım. - I hope Tom can fit me into his tight schedule.

fit
(Bilgisayar) sığdır

Şaşırmış bir şekilde Nasıl olur da cebinin içine çantayı sığdırdın?! diye sordu kadın. - How did you fit a briefcase into your pocket?! the woman asked, stunned.

Dün yeşil bir kanepe aldım, ama kapıdan sığdıramadım, bu yüzden geri iade etmek zorunda kaldım. - I bought a green couch yesterday, but I couldn't fit it through the door, so I had to return it.

fit
tutarık
fit
(Bilgisayar) en uyguna
fit
bedenen formda olan
fit
-e yakışmak
fit
-e takmak
fit
uymasını sağlamak
fit
formda olan
fit
uygun gelme
fit
-e yerleştirmek
fittingly
uygun bir biçimde
fittingly
uygun olarak
fittings
(İnşaat) aksesuar
fittings
(İnşaat) boru bağlantı parçaları
fittings
(İnşaat) donanım
fittings
(Askeri) bağlantı rekorları
fittings
donatı
fittings
(İnşaat) tertibat
base fitting
altlık parçası
battery fitting cap
akümülatör kapağı
close fitting
dar
close fitting
sıkı
curve fitting
eğri uydurma
drainage fitting
pissu boru donanımı
drainage fitting
drenaj boru donanımı
fit
elverişli
fit
uygun duruma getirmek
fit
nöbet

O, öfke nöbetlerine eğilimlidir. - He is subject to fits of anger.

Onun öksürük nöbeti vardı. - She had a fit of coughing.

fit
hazırlamak
fit
uyma

Bu ayakkabılar ayaklarıma uymaz. - These shoes don't fit my feet.

Onun giysileri uymadı. - His clothes did not fit well.

fit
galeyan
fit
{f} uy
fit
(giysi) uymak
fit
özünü birşeye uydurmak
fit
gücü kuvveti yerinde
fittingness
uygunluk
fittings
fittings
interior fitting
mefruşat
loose fitting
gevşek bağlantı
pipe fitting
boru takımı
best fitting curve
en uygun U eğrisi
fittings
Teçhizat
form-fitting
(Giysi) bedene oturan, bedeni sıkıca saran
good fitting
uydurma iyi
ill fitting
kötü duruşuyla
ill- fitting
Üstüne oturmayan, olmayan, bol gelen (kıyafet, ayakkabı vs.)
ill-fitting
Tam oturmayan,dar ya da bol gelen (giysi)
light fitting
ışık uydurma
lighting fitting
Aydınlatma armatürü
pipe fitting
boru bağlantı
tight fitting
sıkı uydurma
tight-fitting
dar
tight-fitting
beli sıkan giyecek
tight-fitting thigh-high boot
dar kalça yüksek çizme
aircraft cargo tie down fitting
(Askeri) UÇAK YÜK BAĞLAMA TERTİBATI: Bak. "cargo tie-down fitting"
ceiling lighting fitting
(İnşaat) plafoniye
ceiling lighting fitting
(İnşaat) elektrik tavan armatürü
cone fitting
konik bağlantı parçası
diversion fitting
ayrılma fittingi
female fitting
(Otomotiv) dişi ekipman
female fitting
(Otomotiv) dişi bağlantı parçası
fit
(Tıp) Sara
fit
çok sinirli
fit
{s} yetenekli
fit
formda

Her sabah koşarak formda kalıyorum. - I keep fit by jogging every morning.

Tom son derece formda. - Tom is extremely fit.

fit
patlayacak halde
fit
yeterli
fit
yakışmak
fit
sıhhatli
fit
{f} -e göre olmak, -e yakışmak; -e uygun olmak; -i uydurmak, -i ayarlamak, -in uymasını sağlamak

This job fits you - Bu iş sana uygun.

fit
{f} yakıştırmak
fit
yakışır

Böyle bir şölen krallara yakışır! - A feast like this is fit for a king!

fit
{s} layık

Krallara layık bir şölen! - A feast like this is fit for a king!

fit
sabırsız
fit
{f} uydurmak
fit
yaraşır
fit
{s} yerinde
fit
hazır
fit
{s} (bedenen) formda olan, spor yapmaya hazır
fit
Iâyık
fitting room
soyunma odası

Soyunma odası şimdi kullanılıyor. - The fitting room is being used now.

fittingly
layıkıyla
fittingly
adamcasına
fittingly
[adv] uygun bir şekilde
fittings
tesisat
fittings
(isim) teçhizat
flare fitting
konik fitting
fuselage fitting
(Havacılık) gövde tespit rakoru
gas fitting
havagazı tesisatı
grease fitting
yağ nipeli
grease fitting
(İnşaat) gresörlük
hinge fitting
menteşe bağlantı parçası
hull fitting
gövde bağlantısı
outlet fitting
(Otomotiv) çıkış bağlantısı
tee fitting
t şeklindeki bağlantı
trend fitting
(Ticaret) trend uydurma
trend fitting
(Bilgisayar) yönseme uydurma
trend fitting
yönseme eğrisi uydurma
trend fitting
yonseme egrisi uydurma
where's the fitting room
soyunma odaları nerede
Türkçe - Türkçe

fitting teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

fit
İngiliz uzunluk ölçüsü birimi olan foot, ayak sözünün çokluk biçimi
fit
Birini başkasına karşı kışkırtma
fit
Ödeşme, razı olma
fit
Birini başkasına karşı kışkırtma: "Bir fit bin büyü yerine geçer."- Atasözü. Ödeşme, razı olma. İngiliz uzunluk ölçüsü birimi
İngilizce - İngilizce
Present participle of fit
appropriate, or in keeping
A small detachable part of a device or machine
The process of applying craft methods such as skilled filing to the making and assembling of machines or other products
Domestic furnishings or fixtures
The act of trying on clothes to inspect or adjust the fit
If someone has a fitting, they try on a piece of clothing that is being made for them to see if it fits. She lunched and shopped and went for fittings for clothes she didn't need. right for a particular situation or occasion = appropriate
{i} act of a person or thing which fits; trying on of clothes which are being made or altered; equipment, supplies; standardized accessory
a small and often standardized accessory to a larger system
Fit; appropriate; suitable; proper
The faucets and other plumbing mechanisms used to supply water to a plumbing fixture such as a sink or bathtub
making or becoming suitable; adjusting to circumstances
A fitting is one of the smaller parts on the outside of a piece of equipment or furniture, for example a handle or a tap. brass light fittings. industrial fittings for kitchen and bathroom
being precisely fitting and right; "it is only meet that she should be seated first"
The component in a plumbing system that connects two or more pieces of pipe together
{s} suitable, proper, becoming, complementary
The process of finding a function which approximately models a given set of data points, that is, if you put in the input value of a data point, the fitted function gives you the expected output value at that point [Functions] [Case: Newton's Law]
in harmony with the spirit of particular persons or occasion; "We have come to dedicate a portion of that field It is altogether fitting and proper that we should do this"
An appointment during which a performer tries on clothing which will be worn during a booking
This generic term is used for conduit elements, which are utilized for branching, change of direction or cross section or also for closing a line Fittings are standard elements, which are generally manufactured from the respective tubes by deforming or welding or in other cases are welded together from plate segments
The process of trying on costumes for the costume designer and his/her staff
General term for short transition pieces in handrails where there is a quick change in the direction of the handrail
Something that is fitting is right or suitable. A solitary man, it was perhaps fitting that he should have died alone = appropriate + fittingly fit·ting·ly the four-storeyed, and fittingly named, High House = appropriately
Any accessory used as an attachment for wire rope Lagging - External wood covering on a reel of rope or strand
Anything used in fitting up necessary fixtures or apparatus; as, the fittings of a church or study; gas fittings
(usually plural) furnishings and equipment (especially for a ship or hotel)
in harmony with the spirit of particular persons or occasion; "We have come to dedicate a portion of that field
a connector or closure for fluid power lines and passages
Misc hardware
trying on clothes to see whether they fit
Accessories such as bushings and clamps that serve a mechanical rather than an electrical function Back to alphabetical list
It is altogether fitting and proper that we should do this
trying on clothes to see whether they fit a small and often standardized accessory to a larger system being precisely fitting and right; "it is only meet that she should be seated first"
Fittings are things such as ovens or heaters, that are fitted inside a building, but can be removed if necessary
fitting room
A room in a store for trying on clothes
fitting rooms
plural form of fitting room
fitting in
adapting well to a new situation, finding one's place
fitting room
an area in a shop where you can put on clothes to see how they look American Equivalent: dressing room
fitting room
room in a store for trying on clothes; dressing room
close-fitting
Snug, tight, form fitting

Her close-fitting clothes showed off her assets.

fit
A sudden and vigorous appearance of a symptom over a short period of time
fit
in good shape
fit
A sudden burst (of an activity)
fit
Of clothing, to be of the right size and cut
fit
A sudden outburst of emotion

She had a fit and had thrown all of his clothes out of the window.

fit
Of an object, to be of the right size and shape so as to match another object

I want to fit the drapes to the design of the room.

fit
A section of a poem or ballad, from the sense of fitted to length

Dr. Percy has written a long ballad in many fits.

fit
good looking, fanciable, attractive, beautiful

I think the girl working in the office is fit.

fit
To be fitting; to suit

The speaker should be certain that his subject fits the occasion.

fit
how well a particular commercial execution captures the character or values of a brand

The Wonder Bread advertising research results showed the “White Picket Fence” commercial had strong fit ratings.

fittingness
The state or condition of being fitting; suitability
loose-fitting
baggy, not tight
tight-fitting
Snug, skintight
fit
{i} adjustment, adaptation of one thing to another; manner in which something fits; seizure, spasm; outburst of temper or other emotion; sudden impulse
fit
{v} to suit, adapt, adjust, qualify, fix, equip
fit
{n} a paroxysm, complaint, motion
fit
{a} proper, right, meet, convenient, qualified
fit
{v} to tell a lie, to utter a falsehood
close fitting
{s} snug, fitting very tightly (of clothing)
close-fitting
fitting closely but comfortably; "a close fit"
close-fitting
Close-fitting clothes fit tightly and show the shape of your body. close-fitting clothes are tight and show the shape of your body
curve fitting
(Ticaret) The creation of a curved line, often based on a nonlinear regression model, that best represents a set of data points
curve fitting
Curve fitting is the process of computing the coefficients of a function to approximate the values of a given data set within that function The approximation is called a "fit" A mathematical function, such as a least squares regression, is used to judge the accuracy of the fit
curve fitting
a method of analysing associative data in which a number of possible curve shapes - straight lines, concave, convex, s-shaped etc - are used with historical data to discover trends or relationships
fit
insert or adjust several objects or people; "Can you fit the toy into the box?"; "This man can't fit himself into our work environment"
fit
The coincidence of parts that come in contact
fit
The alignment of two or more printed images on the same paper, negative, or other material See register/registration
fit
A sudden and vigorous appearance of a symptom over a short period of time; as, a coughing fit
fit
A darting point; a sudden emission
fit
Adapted to an end, object, or design; suitable by nature or by art; suited by character, qualitties, circumstances, education, etc
fit
A section of a poem or ballad
fit
make fit; "fit a dress"; "He fitted other pieces of paper to his cut-out"
fit
good looking, fanciable, attractive
fit
One Failure In Time corresponds to one fail per billion chip-hours
fit
A mood of any kind which masters or possesses one for a time; a temporary, absorbing affection; a paroxysm; as, a fit of melancholy, of passion, or of laughter
fit
Viewing operation that expands the window area to include all elements, on all turned on levels in the view
fit
To be proper or becoming
fit
Fundamentals of Instructor Training
fit
To tailor; to change to the appropriate size
fit
a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a burst of applause"; "a fit of housecleaning"
fit
The part of an object upon which anything fits tightly
fit
A seizure or convulsion
fit
The general term used to specify the range of tightness or looseness as a result of a specific combination of allowances and tolerances in the design of mating part features There are four fits: clearance, interference, transition, and line
fit
The degree to which something fits something else
fit
A sudden and violent attack of a disorder; a stroke of disease, as of epilepsy or apoplexy, which produces convulsions or unconsciousness; a convulsion; a paroxysm; hence, a period of exacerbation of a disease; in general, an attack of disease; as, a fit of sickness
fit
Fitness Improvement Training
fit
The matching of the investor's requirements and needs such as risk tolerance and growth potential preference with a specific investment
fit
Individual travel in which a tour operator has previously arranged blocks of rooms at various destinations in advance for use by individual travelers These travelers travel independently, not in a group, usually by rental car or public transportation
fit
provide with (something) usually for a specific purpose; "The expedition was equipped with proper clothing, food, and other necessities"
fit
(usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
fit
To make fit or suitable; to adapt to the purpose intended; to qualify; to put into a condition of readiness or preparation
fit
the manner in which something fits; "I admired the fit of her coat" a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a tantrum"; "he made a scene" insert or adjust several objects or people; "Can you fit the toy into the box?"; "This man can't fit himself into our work environment" make fit; "fit a dress"; "He fitted other pieces of paper to his cut-out" be the right size or shape; fit correctly or as desired; "This piece won't fit into the puzzle" conform to some shape or size; "How does this shirt fit?" physically and mentally sound or healthy; "felt relaxed and fit after their holiday"; "keeps fit with diet and exercise" meeting adequate standards for a purpose; "a fit subject for discussion"; "it is fit and proper that you be there"; "water fit to drink"; "fit for duty"; "do as you see fit to
fit
The quality of being fit; adjustment; adaptedness; as of dress to the person of the wearer
fit
Sound physically and mentally
fit
In Old English, a song; a strain; a canto or portion of a ballad; a passus
fit
Conformed to a standart of duty, properiety, or taste; convenient; meet; becoming; proper
fit
The amount of internal clearance in a bearing Fit can also be used to describe shaft and housing size and how they relate to the bore or outside diameter
fit
The ability of an item to physically interface or interconnect with or become an integral part of another item
fit
To suffer a fit
fit
Created in 1989 this tax consists of two components The first is an 8 5% tax on the net income of banks The second subjects the personal property of banks to general property taxation
fit
abbreviation standing for Five Intersecting Tetrahedra, the name of a modular design by the American paperfolder Tom Hull
fit
qualified; competent; worthy
fit
Feature Integration Testing
fit
satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet the requirements for the degree?"
fit
make correspond or harmonize; "Match my sweater"
fit
To bring to a required form and size; to shape aright; to adapt to a model; to adjust; said especially of the work of a carpenter, machinist, tailor, etc
fit
A passing humor; a caprice; a sudden and unusual effort, activity, or motion, followed by relaxation or inaction; an impulsive and irregular action
fit
To be suitable to; to answer the requirements of; to be correctly shaped and adjusted to; as, if the coat fits you, put it on
fit
be the right size or shape; fit correctly or as desired; "This piece won't fit into the puzzle"
fit
be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics; "The two stories don't agree in many details"; "The handwriting checks with the signature on the check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
fit
a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a tantrum"; "he made a scene"
fit
A stroke or blow
fit
of Fight
fit
Refers to ability of film to be registered during stripping and assembly Good fit means that all images register to other film for the same job
fit
the degree to which a company's tasks, people, organization structure and environment are aligned
fit
Prepared; ready
fit
be agreeable or acceptable to; "This suits my needs"
fit
The relation between two mating parts with reference to the conditions of an assembly For example: Wrench fit; close fit; medium fit; free fit; loose fit The quality of fit is dependent upon both the relative size and the quality of finish of the mating parts
fit
find the values that make the equation agree best with the data You can use a least squares fit program to get a and b, the parameters of a straight line that describe the data well
fit
Referring to the relationship between the business strategy and the business environment, when the organization pursues purposes and takes actions that are consistent with the needs, perceptions, and behaviors of the other actors within the environment
fit
To supply with something that is suitable or fit, or that is shaped and adjusted to the use required
fit
{f} be suitable; be the right size or shape for; adapt; suit, adjust, alter; make conform; make ready; prepare; install, supply
fit
The consistencies, coherence and congruence of the organisation
fit
Foundation for International Training
fit
Failures In Time
fit
physically and mentally sound or healthy; "felt relaxed and fit after their holiday"; "keeps fit with diet and exercise"
fit
Abr /CRS Foreign independent tour Now generally used to indicate any independent travel, domestic or international, that does not involve a package tour
fit
{s} suited; suitable, appropriate; qualified; ready; healthy, in good condition
fit
meeting adequate standards for a purpose; "a fit subject for discussion"; "it is fit and proper that you be there"; "water fit to drink"; "fit for duty"; "do as you see fit to
fit
suitable
fit
conform to some shape or size; "How does this shirt fit?"
fit
A situation in which the investor's requirements and needs such as risk tolerance and growth potential preference are met by a specific investment
fit
a sudden uncontrollable attack; "a paroxysm of giggling"; "a fit of coughing"; "convulsions of laughter"
fit
To be adjusted to a particular shape or size; to suit; to be adapted; as, his coat fits very well
fit
the manner in which something fits; "I admired the fit of her coat"
fittingly
In a fitting manner
fittingly
suitably, properly; becomingly
fittingly
in an appropriate manner; "he was appropriately dressed"
fittingness
{i} suitability, proper fit
fittings
Any hardware on a boat
fittings
Goods or articles that can be removed from a property without causing damage to it
fittings
{i} furnishings; gear, equipment; fixtures, accessories
fittings
- These are used in the construction of a shelter to connect tubing at corners and joints Special fittings are designed for use as footpads and flag holders Fittings are constructed of either steel or high impact plastic The tubing fits into the fitting and an eye screw is tightened down against the tubing This holds the tubing tight in the fitting and allows for easy assembly and disassembly of the shelter NOTE: 1 5/8" High Peak Fittings do not have the eye screws They can be assembled using tek screws (from your local building supply store )
fittings
Devices that may be attached to pipes to make connections or outlets
fittings
Are moveable articles temporarily attached to or connected with land and property
fittings
items that can be removed from a property without causing damage to it
fittings
plural of fitting
fittings
Things that can be removed from a property without causing damage to it, such as drapes
fittings
(n) A term used to describe components that connect pipes, valves, and other fluid and gas-handling equipment Fittings are often classified by the method used to join the components together Some of the most common types are welded, threaded, and flanged (bolted)
fittings
Any part other than the ends necessary to complete the closure of a can Fittings can be rings, plugs, screw necks or caps, and all spouts
gas fitting
the fitting (pipes or valves or meters) that convey gas from the gas main to the gas fixtures of a building
grease fitting
(Otomotiv) A device that seals in and allows the addition of more grease or some other type of lubricant to cushion two moving parts, allow them to move freely, and prevent them from wearing each other away. See also ball joint, steering knuckles, tie-rod ends, zerk fitting
ill-fitting
An ill-fitting piece of clothing does not fit the person who is wearing it properly. He wore an ill-fitting green corduroy suit. ill-fitting clothes do not fit the person who is wearing them   well-fitting
loose-fitting
not fitting closely; hanging loosely; "baggy trousers"; "a loose-fitting blouse is comfortable in hot weather"
loose-fitting
Loose-fitting clothes are rather large and do not fit tightly on your body. loose-fitting clothes are big and do not fit your body closely, so that they are comfortable = baggy   tight-fitting, tight tight
pipe fitting
fitting consisting of threaded pieces of pipe for joining pipes together
steam fitting
care (installation and maintenance) of equipment for ventilating or heating or refrigerating
tight fitting
{s} tightly fitting, that fits in a close-fitting manner
tight-fitting
fitting snugly; "a tightly-fitting cover"; "tight-fitting clothes
tight-fitting
fitting snugly; "a tightly-fitting cover"; "tight-fitting clothes"
tight-fitting
fitting very closely or tightly
tightly fitting
{s} tight fitting, that fits in a close-fitting manner, firmly fitting
zerk fitting
(Otomotiv) A small valve that allows grease to be added to a ball joint with a grease gun and prevents the grease from leaking out when pressure is placed on the area
Türkçe - İngilizce

fitting teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

fit
feet

John is very tall. He stands about seven feet. - John çok uzun boylu. O, yaklaşık yedi fit duruyor.

The river is five feet deep. - Nehir beş fit derinliğindedir.

fitting sentezi
fitting's synthesis
fit
(Tıp) fit
fit
incitement
fit
instigation
fittings
fitting
fit
quits

After their quarrel, she called it quits. - Tartışmalarından sonra, o fit oldu.

After months of fighting, Tom and Mary decided to call it quits. - Aylarca süren kavgadan sonra Tom ve Mary fit olmaya karar verdi.

fittings
fittings
fit
being even, having no score to settle
fit
(Konuşma Dili) consenting, satisfied (with)
konik fitting
flare fitting
zurna gibi tightly fitting
(trousers)
fitting