of an object, to be of the right size and shape so as to match another object

listen to the pronunciation of of an object, to be of the right size and shape so as to match another object
İngilizce - Türkçe

of an object, to be of the right size and shape so as to match another object teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fit
{f} uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

fit
{s} zinde
fit
{i} uygun olma

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

fit
{i} oturma

Oturma odasına uymadığı için masayı hediye olarak verdim. - I gave away the table because it does not fit in the living room.

Bir keresinde yedi kişi benim arabama oturmayı başardı. - I once managed to fit seven people in my car.

fit
olmak

Tom bir iş adamı olmak için uygundur. - Tom is fitted to become a businessman.

Burada öğretmen olmak için uygun olduğunu sanmıyorum. - I don't think you're fit to be a teacher here.

fit
formda olan
fit
uygun gelme
fit
-e yerleştirmek
fit
-e takmak
fit
hazırlamak
fit
sağlıklı

Yoga stresle mücadeleye ve formda ve sağlıklı kalmaya yardımcı olabilir. - Yoga can help you fight stress and stay fit and healthy.

O, sağlıklı ve fittir. - She's healthy and fit.

fit
uygunluk

Sen yaşına bakılmaksızın bir fiziksel uygunluk testi için başvuruda bulunabilirsin. - You can apply for a physical fitness test regardless of your age.

fit
uygun olmak
fit
(Tıp) Nöbet, kriz
fit
(Tıp) Sara
fit
{s} (bedenen) formda olan, spor yapmaya hazır
fit
patlayacak halde
fit
{f} yakışmak
fit
sıhhatli
fit
hazır
İngilizce - İngilizce
fit

I want to fit the drapes to the design of the room.

of an object, to be of the right size and shape so as to match another object