feet

listen to the pronunciation of feet
İngilizce - Türkçe
(İnşaat) ayaklar

Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular. - After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.

Ayakkabıların çok küçük olduğu için ayakların şişmiş. - Your feet are swollen because your shoes are too small.

fit

Tom'un atışı hedefi iki fitle ıskaladı. - Tom's shot missed the target by two feet.

Onlar, altı fit yüksekliğinde bir duvara tırmanmak zorunda kaldı. - They had to climb a wall six feet high.

ayak

Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur. - The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't.

Ayaklarımın üzerinde güçlükle durabiliyordum. - I could scarcely stand on my feet.

i., çoğ., bak. foot
(Askeri) FİT: Bir yardanın üçte biri olan uzunluk ölçüsü. Bir fit 30.48 santimetre kabul edilir ve yazıda rakamın üzerine (') işareti kullanarak belli edilir
foot ölçüsü
foot
30,48 cm
feet
(Bilgisayar) çoğul olarak ayak
foot
ayak

Masanın üstünde bir kedinin ayak izleri var. - There are footprints of a cat on the table.

O, babasının ayak izlerini takip etti. - He followed in his father's footsteps.

feet go numb
ayakları uyuşmak
feet-folks
boşta gezen
feet dry
(Askeri) BİR HAVA ÖNLEMESİNDE, YAKIN HAVA DESTEĞİNDE VE TECRİTTE "BEN VEYA BELİRLENMİŞ TEMAS, ARAZİ ÜZERİNDEYİZ" ANLAMINDA BİR KOD
feet of clay
hamurundaki bozukluk
feet of clay
değer verilen birinin hamurundaki bozukluk
feet of seawater
(Askeri) deniz yüksekliği (fit olarak)
feet wet
(Askeri) BİR HAVA ÖNLEMESİNDE YAKIN HAVA DESTEĞİNDE VE TECRİTTE "BEN VEYA BELİRLENMİŞ TEMAS SU ÜZERİNDEYİZ" ANLAMINDA BİR KOD
feet&inches
foot ölçüsü
feet&inches
ayaklar
feet&inches
adımlar
feet; foot
(Askeri) fit (30.48 cm); ayak
foot
giy/öde
find one's feet
Yeni bir duruma/koşullara alışmak
foot
hesaplamak
foot
dip

Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır. - The footnotes are at the bottom of the page.

Dipnotlar yıldız işareti ile işaretlenmiştir. - The footnotes are marked with an asterisk.

foot
ayak kısmını örmek
foot
{i} (dağ/tepe için) dip
dead on one's feet
ayakta uyumak
foot
oynamak

Yarın futbol oynamak istiyor muyuz? - Do we want to play football tomorrow?

Biz futbol oynamaktan zevk aldık. - We enjoyed playing football.

foot
0,3048 m
foot
ayakucu
foot
son

Futbol basit bir oyundur.22 Adam bir topun peşinden 90 dakika boyunca koşar ve sonunda hep Almanların kazandığı bir oyundur. - Football is a simple game. 22 men chase a ball for 90 minutes, and at the end the Germans always win.

17 yaşındayken, futbol oynarken kendimi yaraladım. Birisiyle çarpıştım ve bunun sonucu olarak dişlerimden bazılarını kırdım. - When I was 17, I injured myself playing football. I collided with someone and as a result of this I broke some of my teeth.

foot
(Askeri) altabaso yakası
foot
etek dağ
foot
oturak
foot
(Hayvan Bilim, Zooloji) hayvan ayağı
foot
3048 m
lamb’s feet
(Gıda) lamb's feet
land on one's feet
(deyim) paçayı kurtarmak
land on one's feet
dört ayak üstüne düşmek
land on one's feet
şansı yaver gitmek
land on one's feet
dört ayak üzerine düşmek
on one's feet
ayakta
on one's feet
(deyim) iyileşmiş
on one's feet
(deyim) ayağa kalkmış
rush somebody off one's feet
acele ettirmek
rush somebody off one's feet
sıkboğaz etmek
sweep somebody off his feet
aklını başından almak
sweep someone off his/her feet
aklını başından almak
sweep someone off one's feet
kalbini çalmak
sweep someone off one's feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep someone off one's feet
tamamen ikna etmek
sweep someone off one's feet
kendine aşık etmek
swing one's feet
ayaklarını sallamak
alight on one's feet
ayağa kalkmak
cut the ground from under sb's feet
ayağının altına karpuz kabuğu koymak
drag one's feet
ağırdan almak
fall on one's feet
atlatmak
fall on one's feet
dört ayak üzerine düşmek
find one's feet
özünü geçindirecek hale gelmek
foot
30 cm.lik uzunluk ölçüsü
foot
bir şeyin aşağı kısmı
foot
alt

Onlar masa altından ayakla birbirlerini taciz ediyorlardı. - They were playing footsie under the table.

Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır. - The footnotes are at the bottom of the page.

foot
(hesabı) ödemek
foot
etek

Kilise, tepenin eteklerinde. - The church is at the foot of the hill.

Askerler şafaktan önce tepenin eteklerine geldi. - The soldiers got to the foot of the hill before dawn.

get cold feet
gözü yememek
get on one's feet
ayağa kalkmak
regain one's feet
yeniden dengesini kazanmak
stand on one's own feet
kendi yağı ile kavrulmak
sweep off his feet
ikna etmek
sweep off his feet
kandırmak
sweep off his feet
özüne âşık etmek
ten feet tall
boyu bir karış uzamış gibi
throw oneself at sb's feet
birinin kulu kölesi olmak
Foot
ayag
He didn´t let any grass grow under his feet
Hiç vakit kaybetmedi
Jump in with both feet
Dört elle sarılmak

If you want to be a part of this family, you need to jump in with both feet.

Jump in with both feet
(deyim) Bir işe düşünmeden, değerlendirme yapmadan girişmek, konuşmak ve şaire

That's just like Julie - always jumping in with both feet before she knows the facts.

back on one's feet
Ayaklanmış, iyileşmiş, sağlıklı, kendi ayakları üzerinde

After a few days in hospital, John is back on his feet again.

back on one's feet
tekrar sağlığına kavuşmak
back on one's feet
(deyim) Yeniden sağlığına kavuşmuş,iyileşmiş; tekrar kendi ayakları üzerinde duran

America's banks received extraordinary assistance from American taxpayers to rebuild their industry. And now that they're back on their feet. (By Prs. Obama).

bare feet
yalın ayak
be dead on your feet
Aşırı yorgun olmak, ayaklarına kara sular inmek
billion cubic feet
milyar kübik feet
cold feet
kararsızlık
cold feet
çekinmek
consisting of six metrical feet
altı metrik feet oluşan
crow's feet
(Tıp, İlaç) Göz kenarlarındaki kırışıklıklar
crow's-feet
Göz kenarındaki kırışıklıklar
crows feet
feet Kargalar
cut the ground from under one´s feet
(out) (birinin) dayanak noktalarını çürütmek
cut the ground from under s.o.´s feet
birinin savunduğu noktaları çürütmek
drag one's feet
ayağını sürümek
drag one's feet
(deyim) bir işi ağırdan almak, istemeyerek yapmak (take longer than necessary to do something)
dragging ones feet while moving
taşırken olanlar ayaklarını sürüyerek
fall on one's feet
Dört ayağının üstüne düşmek, atlatmak, sıyrılmak, başarmak
find my feet
Ayaklarım bulmak
five feet long
beş fit uzunlukta
foot
ödemek
foot
30,48 santimetrelik uzunluk ölçüsü birimi
foot
uyak
foot
piyade birliği
foot
gitmek

Yaya olarak gitmek istemiyor musunuz? - Don't you want to go on foot?

Yüzmeye gitmektense futbol oynamayı tercih ederim. - I'd rather play football than go swimming.

get cold feet
Tereddüde düşmek, kararsızlığa kapılmak, şüpheler duymaya başlamak
get cold feet
Loading... Diodes
get one's feet under the table
(deyim) Yeni koşullara ayak uydurmak
get the cold feet
olsun çekinmek
have both one´s feet on the ground
aklı başında olmak, gerçekçi ve pratik bir şekilde düşünmek
have feet of clay
(deyim) Dışardan görünmeyen, saklanan önemli bir kusuru olmak
have itchy feet
kaşıntılı ayak var
have two left feet
(deyim) Sakar olmak
have two left feet
(deyim) Beceriksiz olmak
having long or large feet, or a long stem
Ya da uzun bir sap uzun veya büyük feet sahip
in bare feet
Çıplak ayakla
itchy feet
Başka bir yere gitme ya da gezme isteği. "He has been in the same job for too long and he iş getting itchy feet."
keep one's feet
(deyim) Düşmemek, sarsılmamak
keep so.'s feet
devam ediyorum. 's feet
land on one's feet
(deyim) Düzelip, tekrar eskisi gibi olmak
law of two feet
Mecazen, bir ortamda bulunmak istenilmediği zaman, çıkıp gitme serbestliği
lick someone's feet
(Argo) Birine yalakalık etmek, dalkavukluk etmek

He was licking his boss's feet.

of or pertaining to goat-like feet
veya ilgili keçi gibi ayağa
off ones feet
olanlar kapalı feet
on one's feet
(deyim) Sağlıklı, iyileşmiş
rush sb off his feet
sıkıştırmak, iki ayağını bir pabuca sokmak
shake the dust off one's feet
başını alıp gitmek
sit at one's feet
(deyim) Bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak
six feet under
altı feet altında
spring to one´s feet
ayağa fırlamak
stand on one's own feet
(deyim) Bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak
stand on one´s own two feet
k. dili kendi yağıyla kavrulmak, kimseye muhtaç olmamak
stay off one's feet
(deyim) Ayakta kalmamak, dinlenmek
sweep s.o. off his/her feet
k. dili birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep somebody off ones feet
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep somebody off their feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini kendinize aşık etmek
sweep someone off one's feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek
think on one's feet
(deyim) Çabucak düşünüp karar vermek
think on your feet
çabucak düşünüp, karar vermek
throw oneself at sb's feet
kulu kölesi olmak
to warm ones feet
ayak olanları ısıtmak için
trample under feet
ayaklar altında ezmek
warm feet
sıcak feet
wearing nothing on the feet
ayakları üzerinde hiçbir şey giyiyor
webbed feet
perdeli ayakları
at the feet of
ayaklarının dibinde
crow's feet
{i} göz kenarındaki kırışıklık
fall on one's feet
sağ salim çıkmak
fall on one's feet
zarara uğramamak
flat feet
düztaban
foot
fut
foot
(Tıp) (feet). (11). Ayak, pes
foot
(Askeri) FUT, AYAK: Bir yardanın üçte biri olan uzunluk ölçüsü. Birden fazlası "feet" şeklinde yazılır
foot
{f} çıkarmak
foot
seyretmek foot a measure dans etmek
foot
foot it yaya gitmek
foot
piyade
foot
foot the bill hesabı ödemek
foot
{i} adım

Bu eve bir daha adımımı atmam. - I'll never set foot in this house again.

Adımları duyar duymaz onun kim olduğunu biliyordum. - The moment I heard the footsteps, I knew who it was.

foot
{i} fut (30,4 cm.). I wouldn't touch that with a ten-foot pole
foot
yol almak
foot
{ç} feet (fit)
foot
bir uzunluk birimi (a.b.d.'de 1866'dan beri kullanılan bir uzunluk birimi olup yard'ın 1/3'üne ve metrenin tam olarak 1200/3937 (0.3048)'ine eşittir)
foot
{i} (karyolanın) ayakucu
foot
{i} etek (dağ)
foot
yaya yürümek
foot
up ile yekununu çıkarmak
get cold feet
çekinmek
get one's feet on the ground
(deyim) işini sağlama almak
get one's feet on the ground
(deyim) ayağını sağlam basmak
get your feet under the table
yeni iş ortamına alışmak
get/have cold feet
{k} tereddüde düşmek, kararsızlığa kapılmak, şüpheler duymaya başlamak
have cold feet
çekinmek
put one's feet up
(deyim) istirahat etmek
rush smb. off one's feet
sıkboğaz etmek
rush smb. off one's feet
iki ayağını bir pabuca sokmak
shake the dust off one's feet
(deyim) öfkeyle çekip gitmek
shuffle one's feet
ayaklarını dürümek
shuffle one's feet
ayak diremek
sliding feet
kayıcı ayaklar
spring to one's feet
ayağa fırlamak
square feet
feet kare
sweep smb. off his feet
ayaklarını yerden kesmek
veal’s feet
(Gıda) dana paçası
walk smb. off his feet
yürüterek yormak
walk smb. off his feet
canını çıkarmak (yürütüp)
wipe one's feet
ayağını silmek
Türkçe - Türkçe

feet teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

foot
Bir canlının veya eşyanın ayağı
foot
Vücudun belden aşağısı
İngilizce - İngilizce
{n} of foot
More than one foot A foot is a unit of measurement used primarily in the United States 1 foot equals 30 48 centimeters
Terminal part of the leg
irregular plural of foot
A horse's hooves must be able to withstand a great deal of pressure At full speed, a 1,000-pound (500kg) Thoroughbred will place the equivalent of 100 times the force of gravity on each hoof with every stride, so it is essential that the foot be shaped properly to withstand this concussion and to dissipate the shock of impact Consider the proportion, substance and size of the hoof The underside of the hoof should have a round, slightly oval shape, with some depth Look for balanced feet on both sides, or symmetry Avoid misshapen, dished or cracked feet - these issues will lead to a higher farrier bill
The point of Middle Eastern dance is not to move the body through space in patterns, but rather to embody the music A solo dancer generally covers less space, although folkloric and group dancers may move about the room with quick and delicate steps
Feet is the plural of foot. Plural of foot. the plural of foot get/have cold feet cold (6), feet of clay foot (26), have itchy feet itchy
In the context of "comes onto her feet " A vessel becoming upright after heeling to one side or another
plural for foot -- "Finally, convert to feet and inches " (238)
Fact; performance
fete
dogs
ft
feet first
In the manner of a deceased person (i.e., dead)

They'll probably have to take me out of here feet first, says Ms. Steinem, punctuating the prediction with a growl of laughter (mortality has been in the back of her mind since breast cancer treatment a dozen years ago. . .).

feet first
With the feet preceding the rest of the body
feet of clay
A hidden weak point in somebody apparently strong and invincible which could cause his or her downfall

He was disillusioned to find that even Lincoln had feet of clay.

feet-first
Alternative spelling of feet first
fell at his feet
begged him, pleaded with him, entreated him, abased himself to him
fell off his feet
lay down
Hong Kong feet
plural form of Hong Kong foot
a closed mouth gathers no feet
One who does not speak can be certain he won't say anything embarrassing
acre feet
plural form of acre foot
at the feet of
As a disciple, student, subordinate or worshiper of

I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God as all of you are this day.

back feet
plural form of back foot
beat feet
To flee
beat feet
To run
cover one’s feet
to lower one’s garment, especially to urinate or defecate

And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave. ().

crow's feet
Wrinkles at the outer corners of the eye
crow's-feet
Alternative spelling of crow's feet
cubic feet
plural form of cubic foot
drag one's feet
To procrastinate, put off; to dawdle, avoid, or make progress slowly and reluctantly

I have been dragging my feet about filing my taxes.

end-feet
Button-like terminals of axons that make synaptic connections with other nerve-cells
fall on one's feet
Alternative form of land on one's feet
feet.
dog

My dogs are barking! meaning My feet hurt!.

find one's feet
To grow in confidence in a new situation as one gains experience

If you ask for help when you need it, you will soon find your feet.

flat feet
A physical condition of the feet where the arches have collapsed and the sole of the foot is in full contact with the ground
foot
The base or bottom of anything

I'll meet you at the foot of the stairs.

foot
The bottom edge of a sail

To make the mainsail fuller in shape, the outhaul is eased to reduce the tension on the foot of the sail.

foot
The end of a cigar which is lit, and usually cut before lighting
foot
To pay (a bill)
foot
The part of a sewing machine which presses downward on the fabric, and may also serve to move it forward
foot
The basic measure of rhythm in a poem
foot
In a bryophyte, that portion of a sporophyte which remains embedded within and attached to the parent gametophyte plant

b) sporophyte with foot reduced, the entire sporophyte enveloped by the calyptra, which is ± stipitate at the base.

foot
A unit of measure equal to twelve inches or one third of a yard, equal to exactly 30.48 centimetres

Most people are less than six feet tall.

foot
The part of a flat surface on which the feet customarily rest

We came and stood at the foot of the bed.

foot
To use the foot to kick (usually a ball)
foot
A short foot-like projection on the bottom of an object to support it

The feet of the stove hold it a safe distance above the floor.

foot
The bottommost part of a typed or printed page
foot
A biological structure found in many animals that is used for locomotion and that is frequently a separate organ at the terminal part of the leg

A spider has eight feet.

foot
The end of a rectangular table opposite the head

The host should sit at the foot of the table.

foot
Specifically, a human foot, which is found below the ankle and is used for standing and walking

Southern Italy is shaped like a foot.

foot
The parsing of syllables into prosodic constituents, which are used to determine the placement of stress in languages along with the notions of constituent heads
foot
To parse into metrical feet
foot
Travel by walking

There is a lot of foot traffic on this street.

foot
The end of a billiard or pool table behind the foot point where the balls are racked
foot
Foot soldiers; infantry

King John went to battle with ten thousand foot and one thousand horse.

foot
The muscular part of a bivalve mollusc by which it moves or holds its position on a surface
foot
The foot of a line perpendicular to a given line is the point where the lines intersect
foot
The globular lower domain of a protein
get cold feet
to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

The groom got cold feet before his wedding.

get one's feet wet
To begin gaining experience; To take a risk and try something new

Why don't you try getting your feet wet on the beginner slopes.

get to one's feet
To stand up
have one's feet on the ground
To be a practical person. To be sensible

We think we can trust John with this new position as he has his feet on the ground.

hold someone's feet to the fire
To maintain personal, social, political, or legal pressure on someone in order to induce him or her to comply with one's desires; to hold someone accountable for his or her actions

He kept tabs on presidents, monitored members of Congress, held bureaucrats' feet to the fire.

itchy feet
to have a strong desire to travel
itchy feet
to have itchy feet
itchy feet
to be restless
land on one's feet
To be lucky, or successful, often in difficult situations
lay at the feet of
To assign responsibility for (something) to {someone}
metric feet
plural form of metric foot
metrical feet
plural form of metrical foot
on one's feet
Being stable or capable, especially in a financial or emotional sense

It took some time for the lady to get back on her feet after the death of her husband.

on one's feet
Being well again after a bout of illness

Welcome back! It's good to see you back on your feet.

on one's feet
Being standing up
puppy feet
A club flush
puppy feet
A club playing card
put one's feet up
to relax
six feet under
Buried six feet underground; not alive; dead

My grandparents are six feet under.

square feet
plural form of square foot
stand on one's own two feet
To be independent. To survive without any help

It's about time he left home and learnt how to stand on his own two feet.

sweep someone off their feet
To seduce someone romantically
trip over one's own two feet
To stumble while walking, without having tripped over anything
two left feet
Exhibiting particular clumsiness, especially at dancing or at soccer

He should stay off the dance floor with his two left feet.

under one's feet
Acting annoyingly; being a nuisance; being in the way

The children were running around getting under everyone's feet.

vote with one's feet
To express one's preferences through one's actions, by voluntarily participating in or withdrawing from an activity, group, or process

The conventional wisdom ca. 1980 was that if an investor did not like the way a firm was managed, she could vote with her feet, moving her money elsewhere.

washing of feet
A ritual washing of churchgoers feet by clergy practised by some Christians, especially associated with Maundy Thursday
whorl feet
plural form of whorl foot
cold feet
reluctance, fear, hesitation
cold feet
timidity that prevents the continuation of a course of action; "I was going to tell him but I got cold feet
foot
{i} body part located at the end of the leg; unit of length equal to 12 inches or 30.48 cm; bottom or lowest part of something (i.e. stairs, a table, a hill, a page, etc.); end of a bed where a person rests his/her feet; part of a sock or stocking covering a person's foot
find one's feet
Become used to a new situation or experience
think on one's feet
react to events decisively, effectively, and without prior thought or planning
foot
{n} that on which a thing stands, a step, measure of 12 inches, a measure in poetry, infantry
foot
{v} to dance, walk, tread, spurn, settle
Jump in with both feet
(deyim) Become involved in a situation too quickly without thinking about it first
back on one's feet
physically healthy again

My mother is back on her feet again after being sick with the flu for two weeks.

drag one's feet
take longer than necessary to do something. "She should have finished this project a week ago. Why is she dragging her feet?"
drag one’s feet
(deyim) İşi ağırdan almak
fall on one's feet
(deyim) Also, land on one's feet. Overcome difficulties, be restored to a sound or stable condition. For example, Don't worry about Joe's losing his job two years in a row—he always falls on his feet, or The company went bankrupt, but the following year it was restructured and landed on its feet. This term alludes to the cat and its remarkable ability to land on its paws after falling from a great height. [Mid-1800s]
find your feet
(deyim) Become familiar with and confident in a new situation: "Did it take you long to find your feet when you started your new job?"
flat feet
Flat feet, also called pes planus or fallen arches, is a condition in which the arch of the foot collapses, with the entire sole of the foot coming into complete or near-complete contact with the ground. In some individuals (an estimated 20-30% of the general population) the arch simply never develops in one foot (unilaterally) or both feet (bilaterally). It should be noted that being flatfooted does not decrease footspeed. Horses can also develop flat feet
get swept off one's feet
(deyim) Fall in love very strongly
get swept off one's feet
(deyim) Ayakları yerden kesilmek, sırılsıklam aşık olmak
have two left feet
(deyim) Be awkward

When it comes to dancing, I have two left feet. I stumble a lot.

itchy feet
Ready to go, anxious to leave: "As we talked about the trip, I could see that Dad was getting itchy feet."
land on one's feet
(deyim) Also, fall on one's feet. Overcome difficulties, be restored to a sound or stable condition. For example, Don't worry about Joe's losing his job two years in a row—he always falls on his feet, or The company went bankrupt, but the following year it was restructured and landed on its feet. This term alludes to the cat and its remarkable ability to land on its paws after falling from a great height. [Mid-1800s]
on one's feet
1. in a standing position.2 . in an established position or state. 3 . in a recovered condition (as from illness) "back on my feet" 4 . in an extemporaneous manner : while in action "good debaters can think on their feet"
stay off one's feet
Rest
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
think on one's feet
(deyim) Think/reason/plan while one is talking or doing something
to one's feet
To a standing position "She brought the crowd to its feet."
-feet
plural for foot -- "Finally, convert to feet and inches " (238)
-feet
Terminal part of the leg
Foot
bal
Foot
ashi
at his feet
by his feet, near him and below
beat feet
{f} (Slang) run away
board feet
A unit of measurement based on volume 144 cubic inches of wood equals one board foot
board feet
To calculate board feet, use this formula: Thickness (in ) x Width (in ) x Length (ft ) = Board Feet 12
board feet
(BF) Unit of measure for logs and lumber One board foot is equivalent to a piece of wood 1 inch thick, 12 inches wide, and 12 inches long
board feet
Unit of measure used in logging and lumber One board foot is a piece of wood 1 inch thick, 12 inches wide, and 12 inches long
cold feet
Fearfulness or timidity preventing the completion of a course of action
crow's feet
Crow's feet are wrinkles which some older people have at the outside corners of their eyes. the very small lines that form in the skin near the eyes of older people
cubic feet
A volume measurement for records One cubic foot is a volume one foot high, one foot wide, and one foot deep An archives or records storage box is the equivalent of one cubic foot Fifteen linear inches of letter-size files will fill an archives or records storage box
cubic feet per minute
A measure of the volume of a substance flowing through air within a fixed period of time With regard to indoor air, refers to the amount of air, in cubic feet, that is exchanged with indoor air in a minute's time, i e , the air exchange rate
drag one's feet
act slowly, delay, stall, fall behind intentionally
fall on one's feet
land upright on one's feet; pull through, surmount or overcome hardship; recover, be rehabilitated
find one's feet
become adjusted; become established
flat feet
a medical condition in which someone's feet rest flat on the ground because the middle of each foot is not as curved as it should be
foot
pes
foot
ft
foot
– the end of the cigar you light Most often it is pre-cut, except in the case of torpedos and perfectos
foot
1 The lower edge of a sail; 2 To move through the water at good speed; 3 To gain boat speed by falling off slightly toward leeward
foot
The terminal part of the leg of man or an animal; esp
foot
A unit used in poetry composed of syllables in some pattern of unaccented and accented syllables There are five most commonly used sets: iambic (iamb), trochaic (trochee), anapestic (anapest), dactylic (dactyl), and spondaic (spondee)
foot
If someone puts their foot down when they are driving, they drive as fast as they can. I asked the driver to put his foot down for Nagchukha
foot
Bottom edge of sail
foot
To tread to measure or music; to dance; to trip; to skip
foot
If you are on your feet, you are standing up. Everyone was on their feet applauding wildly
foot
The bottom edge of a sail from Tack to Clew
foot
A unit of length in the British system of measurement, equal to 0 3048 metre (exactly)
foot
Is the combination of stressed and unstressed syllables, which make up the metric unit of a line The most commonly used feet are as follows: ANAPESTIC, DACTYLIC, IAMBIC, and TROCHAIC
foot
Imperial unit of linear measure: 1/3 of a yard, 12 inches
foot
The base of a pot
foot
The bottom of anything; as, the foot of the stairs, the foot of a printed page
foot
The muscular locomotive organ of a mollusk
foot
add a column of numbers walk; "let's hoof it to the disco"
foot
an army unit consisting of soldiers who fight on foot; "there came ten thousand horsemen and as many fully-armed foot"
foot
{f} attach a foot to; walk; pay (Slang); move with the rhythm; dance on
foot
a group of 2 or 3 syllables forming the basic unit of poetic rhythm
foot
approval If you say that someone has their feet on the ground, you approve of the fact that they have a sensible and practical attitude towards life, and do not have unrealistic ideas. In that respect he needs to keep his feet on the ground and not get carried away Kevin was always level-headed with both feet on the ground
foot
If you say that someone is finding their feet in a new situation, you mean that they are starting to feel confident and to deal with things successfully. I don't know anyone in England but I am sure I will manage when I find my feet
foot
The foot (international) is exactly 0 3048 meter
foot
Fundamental principle; basis; plan; used only in the singular
foot
the lower part of anything; "curled up on the foot of the bed"; "the foot of the page"; "the foot of the list"; "the foot of the mountain"
foot
The foot of a bed is the end nearest to the feet of the person lying in it. Friends stood at the foot of the bed, looking at her with serious faces. head
foot
the basic unit of measurement of accentual-syllabic metre, usually thought to contain one stressed syllable and at least one unstressed syllable The standard types of feet in English are iambic, trochaic, dactylic, anapestic, spondaic, and pyrrhic Samuel Taylor Coleridge's poem "Metrical Feet" exemplifies the metre the first five, and of two classical measures, the amphibrach and the amphimacer (stressed feet are in boldface): Trochee trips from long to short; From long to long in solemn sort Slow spondee stalks; strong foot! yet ill able Ever to come up with Dactyl trisyllable Iambics march from short to long; -- With a leap and a bound the swift anapests throng; One syllable long, with one short at each side, Amphibrachys hastes with a stately stride; -- First and last being long, middle short, Amphimacer Strikes his thundering hoofs like a proud high-bred Racer
foot
walk; "let's hoof it to the disco"
foot
emphasis If you say that someone sets foot in a place, you mean that they enter it or reach it, and you are emphasizing the significance of their action. If you say that someone never sets foot in a place, you are emphasizing that they never go there. the day the first man set foot on the moon A little later I left that place and never set foot in Texas again
foot
lowest support of a structure; "it was built on a base of solid rock"; "he stood at the foot of the tower"
foot
any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates
foot
In poetry, the unit for measuring meter
foot
travel by foot; "he followed on foot"; "the swiftest of foot"
foot
See Manus, and Pes
foot
To kick with the foot; to spurn
foot
the part below the ankle or wrist; that part of an animal upon which it rests when standing, or moves
foot
If you say that someone or something is on their feet again after an illness or difficult period, you mean that they have recovered and are back to normal. He said they all needed to work together to put the country on its feet again
foot
Another name for Bass Drum (the largest drum in the Drum Kit which puts out bass frequencies and is played with a foot pedal)
foot
A unit of measure equal to twelve inches and one third of a yard, equal to exactly 30.48 centimetres
foot
If you get cold feet about something, you become nervous or frightened about it because you think it will fail. The Government is getting cold feet about the reforms
foot
If someone puts their foot down, they use their authority in order to stop something happening. He had planned to go skiing on his own in March but his wife had decided to put her foot down
foot
A combination of syllables consisting a metrical element of a verse, the syllables being formerly distinguished by their quantity or length, but in modern poetry by the accent
foot
pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of high-interest mortgages"; "foot the bill"
foot
To renew the foot of, as of a stocking
foot
The lower edge of a sail
foot
any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates a support resembling a pedal extremity; "one foot of the chair was on the carpet"
foot
[in Measure] in England the length of 12 inches, in Spain the same, at Paris, 12 4-5ths, at Amsterdam 11 3-4ths, at Copenhagen 11 3-5ths, the same at Bremen, at Cologne 11 2-5ths, at Dantzick 11 3-10ths, at Venice 13 9-10ths
foot
If you put your feet up, you relax or have a rest, especially by sitting or lying with your feet supported off the ground. After supper he'd put his feet up and read. It was a pleasant prospect. = rest
foot
a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard; "he is six feet tall"
foot
That which corresponds to the foot of a man or animal; as, the foot of a table; the foot of a stocking
foot
measure of length used in the United States for medium size objects and distances -- "The ' and " symbols are common and mean foot and inch " (235)
foot
If you go somewhere on foot, you walk, rather than using any form of transport. We rowed ashore, then explored the island on foot for the rest of the day
foot
the foot of a human being; "his bare feet projected from his trousers"; "armored from head to foot"
foot
if associated with inferiority; as, the foot of a hill; the foot of the procession; the foot of a class; the foot of the bed
foot
If someone gets off on the wrong foot in a new situation, they make a bad start by doing something in completely the wrong way. Even though they called the election and had been preparing for it for some time, they got off on the wrong foot
foot
To walk; opposed to ride or fly
foot
If you say that someone always falls or lands on their feet, you mean that they are always successful or lucky, although they do not seem to achieve this by their own efforts. He has good looks and charm, and always falls on his feet
foot
If you say, in British English, the boot is on the other foot or, mainly in American English, the shoe is on the other foot, you mean that a situation has been reversed completely, so that the person who was in the better position before is now in the worse one. You're not in a position to remove me. The boot is now on the other foot
foot
a support resembling a pedal extremity; "one foot of the chair was on the carpet"
foot
To sum up, as the numbers in a column; sometimes with up; as, to foot (or foot up) an account
foot
Soldiers who march and fight on foot; the infantry, usually designated as the foot, in distinction from the cavalry
foot
To seize or strike with the talon
foot
It is a median organ arising from the ventral region of body, often in the form of a flat disk, as in snails
foot
travel by foot; "he followed on foot"; "the swiftest of foot" any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates a support resembling a pedal extremity; "one foot of the chair was on the carpet" the foot of a human being; "his bare feet projected from his trousers"; "armored from head to foot" the lower part of anything; "curled up on the foot of the bed"; "the foot of the page"; "the foot of the list"; "the foot of the mountain" a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard; "he is six feet tall" add a column of numbers walk; "let's hoof it to the disco" pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of high-interest mortgages"; "foot the bill
foot
A foot is a unit for measuring length, height, or depth, and is equal to 12 inches or 30.48 centimetres. When you are giving measurements, the form `foot' is often used as the plural instead of the plural form `feet'. This beautiful and curiously shaped lake lies at around fifteen thousand feet He occupies a cell 10 foot long, 6 foot wide and 10 foot high I have to give my height in feet and inches
foot
pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of high-interest mortgages"; "foot the bill
foot
The equivalent part of an animal's body
foot
the bottommost part of a type page or printed page
foot
of Buccinum
foot
a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger
foot
If you get or rise to your feet, you stand up. Malone got to his feet and followed his superior out of the suite He sprang to his feet and ran outside
foot
If you say that someone has one foot in the grave, you mean that they are very old or very ill and will probably die soon
foot
to foot the bill: see bill foot in the door: see door drag your feet: see drag to vote with your feet: see vote. foot the bill to pay for something, especially something expensive that you do not want to pay for. In measurement, any of numerous lineal measures (commonly 9.8-13.4 in. [25-34 cm]) based on the length of the human foot. It is used exclusively in English-speaking countries. In most countries and in all scientific applications, the foot (with its multiples and subdivisions) has been superseded by the metre. In the U.S. the definition of the foot as exactly 30.48 cm took effect in 1959. See also inch; International System of Units; yard. End part of the leg, consisting of the heel, arch, and toes, on which a person stands. Its major function is locomotion. The human foot cannot grasp and is adapted for running and striding (a step unique to humans that can cover great distances with minimal energy expenditure). Its arched structure helps it support the body's weight. See also podiatry. athlete's foot bird's foot trefoil foot metrical Foot Michael foot and mouth disease white footed mouse leaf footed bug
foot
a foot of a vertebrate other than a human being
foot
The bottom of a card, page or book
foot
A foot brake or foot pump is operated by your foot rather than by your hand. I tried to reach the foot brakes but I couldn't
foot
The part of a human's body below the ankle. Used to stand and walk
foot
add a column of numbers
foot
A unit of measure used to count meter Don't confuse a foot with a syllable--a single metrical foot can have two or even three syllables in it
foot
If someone puts their foot in it or puts their foot in their mouth, they accidentally do or say something which embarrasses or offends people. Our chairman has really put his foot in it, poor man, though he doesn't know it
foot
If someone has to stand on their own two feet, they have to be independent and manage their lives without help from other people. My father didn't mind whom I married, so long as I could stand on my own two feet and wasn't dependent on my husband
foot
A foot patrol or foot soldiers walk rather than travelling in vehicles or on horseback. Paratroopers and foot-soldiers entered the building on the government's behalf. see also footing
foot
A measure of length equivalent to twelve inches; one third of a yard
foot
Recognized condition; rank; footing; used only in the singular
foot
Your feet are the parts of your body that are at the ends of your legs, and that you stand on. She stamped her foot again. a foot injury. his aching arms and sore feet. + -footed -footed She was bare-footed. pink-footed geese
foot
To set on foot; to establish; to land
foot
Two or more syllables that together make up the smallest unit of rhythm in a poem For example, an iamb is a foot that has two syllables, one unstressed followed by one stressed An anapest has three syllables, two unstressed followed by one stressed
foot
To tread; as, to foot the green
foot
The bottom of a book when looking at the front cover, the bottom of each page
foot
The lowest part or base; the ground part; the bottom, as of a mountain or column; also, the last of a row or series; the end or extremity, esp
Türkçe - İngilizce
feet
feet kare
square feet
foot
feet
feet

  Türkçe nasıl söylenir

  fit

  Telaffuz

  /ˈfēt/ /ˈfiːt/

  Ortak Eşdizimliler

  feet up

  Videolar

  ... it's is full of the e not my favorite to tighten up your feet ...
  ... sea levels plummet by 300 to 400 feet. ...

  Günün kelimesi

  affiance