-e uymak

listen to the pronunciation of -e uymak
Türkçe - İngilizce

-e uymak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

-e uymak
abide by
-e uymak
jibe with
-e uymak
respect
-e uymak
accord with
-e uymak
tie in with
-e uymak
comply with
-e uymak
fit
-e uymak
square with
-e uymak
obey
-e uymak
comport with
-e uymak
go with
-e uymak
observe
-e uymak
satisfy
-e uymak
square
-e uymak
fit in with
-e uymak
be in line with
-e uymak
(Fiili Deyim ) correspond with
uymak
suit
uymak
adapt

It is generally hard to adapt to living in a foreign culture. - Yabancı bir kültürde yaşamaya uymak genellikle zordur.

uymak
fit

Tom is doing his best to fit in. - Tom uymak için elinden geleni yapıyor.

uymak
accord
uymak
abide by

The first lesson in democracy is to abide by the will of the people. - Demokraside ilk ders halkın iradesine uymaktır.

You have to abide by the laws. - Yasalara uymak zorundasın.

uymak
conform to

You must conform to the rules. - Kurallara uymak zorundasın.

uymak
adjust
uymak
fit in

Tom is doing his best to fit in. - Tom uymak için elinden geleni yapıyor.

uymak
conform

You must conform to the rules. - Kurallara uymak zorundasın.

birbirine uymak
jibe
uymak
correspond to
birbirine uymak
match
uymak
string along with
uymak
adapt oneself
uymak
agree to
uymak
square
uymak
tally
uymak
go with something
uymak
concur with
uymak
keep to
uymak
square with
uymak
(deyim) be in accord with
uymak
agree with
uymak
do for
uymak
quadrate
uymak
(Konuşma Dili) suit one's book
uymak
respect

It's very important to respect the rules. - Kurallara uymak çok önemlidir.

uymak
go in
uymak
do
uymak
correspond with
uymak
tone
uymak
submit
uymak
sort together
uymak
keep up with something
uymak
(deyim) be in line with
uymak
cohere
uymak
get
uymak
blend in
uymak
tone in
uymak
fitted
uymak
defer
uymak
keep
uymak
pertain
uymak
(Havacılık) comform
uymak
fall with
uymak
(deyim) be in tune with
uymak
(deyim) lend itself to
uymak
tally with
uymak
(deyim) be in harmony with
uymak (birbirine)
match
uymak
become
kurallara uymak
Toe the line, follow the rules
tarife uymak
to match the description
aklına uymak
to be tempted by sb and do sth silly
araziye uymak
to go to earth, to go to ground, to run to earth, to run to ground
araziye uymak
slang to lay low
cemaate uymak
to go along with the crowd, conform
egemen olan görüşe uymak
swim with the tide
geçiş hakkına uymak
to observe the right of way
havasına uymak
to adap
her ortama uymak
trim one's sails to every wind
izine uymak
to adopt the ideas and plans (of another)
kanuna uymak
to obey a law
kurallara harfi harfine uymak
be very observant of forms
kurallara uymak
keep the rules
modaya uymak
be in the swing
modaya uymak
be hip
modaya uymak
to keep up with the latest fashions
nefsine uymak
to yield to flesh, to sin
standartlara uymak
be up to standard
tam uymak
suit smb. to a T
tanıma uymak
answer
tarife uymak
match the description
tarife uymak
(deyim) answer to the description of
uymak
correlate
uymak
answer
uymak
go with
uymak
agree
uymak
consort
uymak
to match, look good with, harmonize with
uymak
to conform to, comply with; to conform to (someone's) wishes, fall in line with, fall in with
uymak
match
uymak
obey

It is very important to obey the traffic rules. - Trafik kurallarına uymak çok önemlidir.

I have to obey his orders. - Ben onun emirlerine uymak zorundayım.

uymak
to suit: Bu fiyat hesabıma uyuyor. This price suits my pocketbook
uymak
consist
uymak
correspond
uymak
go together
uymak
to fit, be the right size and shape for
uymak
to fit; to suit; to conform; to correspond; to match, to go with sth; to adjust oneself, to adapt oneself; to agree, to conform to; to obey, to respect, to comply with, to keep, to abide by
uymak
comply with
uymak
comply
uymak
coincide
uymak
assort
uymak
to adapt (to), adjust (to)
uymak
chime in with
uymak
(Hukuk) coincide, comply with
uymak
accommodate oneself
uymak
follow

We always have to follow the rules. - Her zaman kurallara uymak zorundayız.

We have to follow their instructions. - Onların talimatlarına uymak zorundayız.

uymak
chime
uymak
comport
verilen tanıma uymak
(deyim) answer to the description of
zamana uymak
temporize
zamana uymak
to conform to the age in which one lives, move with the times, keep in step with the times
zamana uymak
to keep up with the times
şartlara uymak
meet the case
şeytana uymak
fall into temptation
şeytana uymak
to yield to temptation
şeytana uymak
to let the devil get the better of one, yield to temptation
Türkçe - Türkçe

-e uymak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

uymak
Uygun düşmek, münasip olmak: "Her cihette birbirine uyacak kadın erkek bulmak dünyada kabil değildir."- H. C. Yalçın
uymak
Bağlı kalmak, tabi olmak
uymak
Zevke, anlayışa uygun düşmek
uymak
Ölçüleri birbirini tutmak
uymak
Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma veya egemen bir güce uygun davranışta bulunmak: "Şu acaip sevdaları bırak, muhite uy, zamana uy, hayatını mükemmel kazanırsın."- P. Safa
uymak
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
uymak
Uygun düşmek, münasip olmak
uymak
Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma veya egemen bir güce uygun davranışta bulunmak
-e uymak